Cập nhật:  GMT+7
3a45xf913x60bdx4dd3x8e26x9df6x90a2xc6e2x4e30xX7xd0e7x7af2xfeb6xcf5ax886dxcdb8xX5x953cxXaxb90cxXcxX1xd410xff8fxX3xX2x57ffxX3x4c30xXdxX3xXex651cxX4xX1xX3x112d7xe104x6d3dxX4xX3xf469xee31xXbxX3xX1xa9a8x10f2fxba9exX3xcee7xffe8xb002xX4xX3xX2fxXdxX6xX0xedadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d69xX10xX6xX1bxXaxX12x10a29x3d78x117bcxX51xf0a1xff46xea0dxa037xX3xXcxX1xa681xX3xXexX24xea84xX2exX2fxX3x8804xX1xX1fxX2exX1xX3xXbxX1xX5axX3x8b69xa0a8xX6xX3xX4x7160xX3xX31xX32xb086xX29xXexX3xX23x4dcdxX2exX1xX3xX28xX29xXbxX3xX1xX2dxX2exX2fxX3xX1bxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX31xX32xX33xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX23xf511xX4xX3x71aexXdx8740xXexX3xX4fxX23xX25xXexX3x5131xX54xX3xX23xX33xXdxX3xX6cxX5exXdxX3xX2xX19xX3xX1bxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX55xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5509x4ca3xX1bxX75xXaxX12xaadbxX71xX3xX5x41c8xX3xX4xdc48xX4xX3xX1bxXdxX3xXexX1fxX4xX1x60f4xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xX2xX55xX3x5309xXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xa92exXdxX29xX2exX3xXex5535x1014dxX4xX3xX2exX2fxX1xX9exX3xXexX1xX32xf216xXexX3xX6cxXd5xX3xX103xX1x5700xXccxX3xX4xcbbaxX3xXcxX1xXd8xXbxX3xX49x6ae6xX6xX3xa5d6xX6xXdxX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xXcxX1xX32xX115xX2exX3xXcbx8855xX4xd37fxX3xXexdc51xX2exX1xX3xb00fxXdxX2exX1xX3xXcxX1xX32xX115xX2exX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xd70cxX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX103xXdxX29xX2exX3xXexX109xX10axX4xX3xX2exX2fxX1xX9exX3xXexX1xX32xX115xXexX3xXcxX1xXd8xXbxX3xX53xdc45xX3x3f47xX5xXccxX2exX2fxX3xX51xX6xX109xX6xXdxX3xX4fxXcxX53xX3xX53xX1xX6xX2exX3x7987xX6xX2exX2fxX3xX56xX3xXcxX1xXd8xXbxX3xX62xX1xXd5xX16xX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xX147xXdxX2exX1xX3xXcxX1xX32xX115xX2exX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xX19xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX103xX1xX11dxXccxX3xX4xX121xX3xX53xX1xX115xXexX3xX6cxXdxX9exX2exX3xXd1x10d39xX2exX2fxX3xXfbxX24x8a1dxX2exX2fxX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xXcxX1xe898xX2exX2fxX3xXcbx8ee5xX2exX1xX140xX3xXexX143xX2exX1xX3x9bf7xX32xX11dxX2exX2fxX3xX147xX6xX16xX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12x117eaxX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xf731xX3xX6cxXd5xX3xX1bxX6xX2exX1xX3xX5xX6xX16xX3xXexX1xX13exX2exX2fxX3xX4xX11dxX2exX1xX3xX21bxX32x6a9bxX2exX3xXexX1x63b3xX3x105a8xX2exX3xX53xX1xcf75xX3xX56xX3xX18fxX1fxX2exX1xX3xX62xX1xX5axX3xX56xX3xX147xX1xef97xX16xX3xXfbxX24xX1ffxX2exX2fxX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xX18fxXdxX2exX1xX3xb86axX18dxX2exX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xX49xX11dxXdxX3xXfbxX24xX1ffxX2exX2fxX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xf632xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX103xXdxX29xX2exX3xXexX109xX10axX4xX3xX2exX2fxX1xX9exX3xXexX1xX32xX115xXexX3xX62xX1x10383xX6xX3xX18fxX10xXccxX3xX49xXd5xX2exX1xX3xXcxX1xXdxX9exX2exX140xX3xX2fxX1f9xX16xX3xX62xX1xX2e3xX6xX3xX18fxX10xXccxX3xXexX109xXccxX2exX2fxX3xX6cxXd5xX3xX62xX1xX2e3xX6xX3xX18fxX10xXccxX3xX2exX2fxXccxXd5xXdxX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3x63dfxX32xc907xX2exX3xXcxX109xX24x112cexX2exX2fxX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xX147xX6xX16xX3xXd1xX7axX2exX1xX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12x9b02xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xX6cxXd5xX3xX103xXdxX29xX2exX3xXexX109xX10axX4xX3xX2exX2fxX1xX9exX3xXexX1xX32xX115xXexX3xX62xX1xX2e3xX6xX3xXcbxX121xX3xXd1xXd5xX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xfb78xXdxX9exXexX3x3aacxX15xX2exX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xXcbxX13exX4xX3xX51xXdxX6xX2exX2fxX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xXa6xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xX298xd97cxX3xX6cxXd5xX3xX18fxX1xX32xX3xX5xX24xX32xX3xX2exXdxX9exX16xX3xX147xX2fxX32xX75xf56exX2exX3xXd1xX211xX2exX1xX3xX62xX1xXdxX26bxX32xX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xXcbxX6xX3xXcxX109xXdxX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xXcbxX29xX2exX3xXcxX109xX10xX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12x1157cxX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xX147xX6xX16xX3xXd1xXd5xX2exX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xX147xX2fxX1xX9exX3xX26dxX2exX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12x9b70xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xX18fxX1x5ea3xXdxX3xX2exX2fxX1xce99xX6xX3xXcbxX13exX4xX3xX50xX1ffxX2exX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xXcbxX13exX4xX3xX50xX1ffxX2exX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xX12cxX2dxX2exX2fxX3xX50xX1ffxX2exX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xX2x4388xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xX26dxX2exX3xXexXccxXd5xX2exX3xX103xX1xX32xX3xX4fxX26dxXcxX18fxX54xX3xX62xX1xX25xX3xXd1xX1f9xX2exX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xX62xX1xX25xX3xXd1xX1f9xX2exX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xXcbxX13exX4xX3xX18fxX2dxX2exX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xX2xX2xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xXd1xX7axX6xX3xX23xXdxX26bxX16xX3xXexX121xX3xX4xX1x3c67xX4xX3xXd1xX2dxXdxX3xX1xX3d1xXdxX3xX23xX2dxXdxX3xX9cxXdxX26bxX32xX3xXexXccxXd5xX2exX3xX31xX32xX33xX4xX3xX5xX266xX2exX3xXexX1xX546xX3x4cc1xX56cxX3xX4xX5axX6xX3xXd1xX11dxX2exX2fxX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xX62xX1xXdxX15xX16xX3xX49xX71xX6xX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xXcxX32xX75xX15xX2exX3xX21bxX32xX6xX2exX2fxX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xX2xX167xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xXd1xX1f9xX2exX2fxX3xX18fxX1xX480xXdxX3xXcbxX29xX2exX3xXcxX109xX10xX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xX298xef7exX3xX62xXd5xX75xX3xX147xX6xX16xX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xXcbxX29xX2exX3xXcxX109xX10xX54xX0xX3axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxXccxX1bxX75xXaxX12xX2xX19xX55xX3xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xXd1xX7axX6xX3xX23xXdxX26bxX16xX3xX62xX1xXdxX29xX2exX3xXexX1xX13exX2exX2fxX3xXd1xX20cxX103xX3xXcxX18dxX3xX56xX3xXcxX324xX2exX3xX62xX11dxX2exX1xX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xXd1xX20cxX103xX3xXcxX18dxX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xX18fxXccxX2exX3xXcxX32xX16xX54xX0xXexX6xX9cxX5xX10xX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX109xX2fxXdxX2exXe2xX167xXbxX28xX3xX6xX32xXexXccxXaxX12xX0xXexX109xX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX16xX2fxX3xX9cxXccxX109xX1bxX10xX109xX9xXaxX4c5xXaxX3xX2exX6xX16xX10xX9xXaxXdxX16xX6xX2fxX10xX53xX1xXccxXexXccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x4ac4xXdxX1bxXexX1xX9xXaxX2c1xX23axX4c5xXaxX3xX7xX109xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe2xX3axX3axX6b2xX6b2xX6b2xX55xX7xX2fxX2fxXbxX55xXccxX109xX2fxX55xX6cxX2exX3axX1bxX6xXexX6xXdxX16xX6xX2fxX10xX7xX3axXccxX109xXdxX2fxXdxX2exX6xX5xX3axX167xX4c5xX2xX352xX3axX2xX167xX3axXdxX16xX6xX2fxX10xX7xX352xX426xX46bxX46bxX2xX352x9018xX18fxX1xX32xX56xXexX32xXccxX2exX2fxX56xX2exXdxX10xX16xX56xX147xX2fxX32xX75xX10xX2exX56xXfbxXdxX2exX1xX56xX55x82a9xXbxX2fxXaxX3axX12xX0xX3axXexX1bxX12xX0xX3axXexX109xX12xX0xXexX109xX12xX0xXexX1bxX12xXfbxXdxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX5xX7axX4xX1xX3xX7xX24bxX3xX298xX3d1xX3xX6cxXd5xX3xX18fxX1xX32xX3xX5xX24xX32xX3xX2exXdxX9exX16xX3xX147xX2fxX32xX75xX3e7xX2exX3xXd1xX211xX2exX1xX3xX62xX1xXdxX26bxX32xX3xX4fxX1xX32xX75xX9exX2exX3xXcbxX6xX3xXcxX109xXdxX140xX3xXexX143xX2exX1xX3xXcbxX29xX2exX3xXcxX109xX10xX54xX55xX3xX147xX2fxX32xX1f9xX2exXe2xX3x8e3axX10xX9cxX7xXdxXexX10xX3xX50xX480xX3xX38fxX49xX56xXcxXcxdb3axXfbxX12cxX3xXcbxX29xX2exX3xXcxX109xX10xX0xX3axXbxX12xX0xX3axXexX1bxX12xX0xX3axXexX109xX12xX0xX3axXexX6xX9cxX5xX10xX12xX147xX2fxXccxXd5xXdxX3xX109xX6xX140xX3xXcxX1xX5axX3xXexX24xX5exX2exX2fxX3xX4x6e63xX2exX2fxX3xX31xX32xX75xX29xXexX3xX23xX7axX2exX1xX3xX4xX18dxX2exX2fxX3xX2exX1xX115xX2exX3xX9cxX11dxXccxX3xX6cxX115xXexX3xX31xX32xX33xX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX4fxX23xX25xXexX3xX2c1xX140xX3xX2exX20cxX16xX3xX167xX4c5xX2xX352xX54xX3xX4xX1xXccxX3xX2xX23axX3xX1xXdxX9exX2exX3xX6cxX115xXexX140xX3xX2exX1xX71xX16xX3xX1xXdxX9exX2exX3xX6cxX115xXexX55xX3xX53xX49xX26dxX147xX3xXcxX49x77aex8ca4xX0xX3axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chùm thơ mới của Hồ Sĩ Bình

Chùm thơ mới của Hồ Sĩ Bình
2024-04-21 15:43:00

QTO - Nhà thơ Hồ Sĩ Bình sinh năm 1953 tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà...

Một năm tự hào của thể thao Việt Nam

Một năm tự hào của thể thao Việt Nam
2016-12-23 07:00:00

(SGGP) - Thể thao Việt Nam vừa trải qua một năm đầy dấu ấn với chiến tích lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở đấu trường Olympic, là tấm HCV đầu tiên của bơi lội ở giải vô...

“Dab Move” nữa đi Pogba!

“Dab Move” nữa đi Pogba!
2016-12-23 06:55:20

(SGGP) - Ngày 22-12-1996, trên sân Old Trafford, Man.United gặp Sunderland. Cantona có bóng ở giữa sân, xoay người làm động tác giả và qua hai cầu thủ đối phương, sau đó anh...

Sao YouTube bị “đá” khỏi máy bay

Sao YouTube bị “đá” khỏi máy bay
2016-12-23 01:07:08

(NLĐO) - Ngôi sao mạng xã hội YouTube Adam Saleh đã bị "đá" khỏi chuyến bay của hãng Delta Airlines bắt nguồn từ cuộc nói chuyện qua điện thoại với mẹ bằng tiếng Ả Rập. Video...

90 phút thăng hoa của Michael Learn To Rock

90 phút thăng hoa của Michael Learn To Rock
2016-12-23 01:06:57

(NLĐO)- Không còn phong độ của thời kỳ đỉnh cao nhưng Michael Learn To Rock vẫn là những thần tượng trong lòng khán giả yêu nhạc. Họ đã cùng khán giả thăng hoa cảm xúc trong...

Nữ diễn viên điện ảnh: Những cô nàng đa tài!

Nữ diễn viên điện ảnh: Những cô nàng đa tài!
2016-12-23 01:06:44

(NLĐ) - Dù vẫn có những lời khen, chê khác nhau nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, 5 đề cử nữ diễn viên điện ảnh tranh Giải Mai Vàng lần này ngang tài, ngang sức. Cả 5...

Xuân Trường gia nhập Gangwon

Xuân Trường gia nhập Gangwon
2016-12-22 14:45:26

(SGGP) - Tiền vệ của lò HA.GL Lương Xuân Trường đã bất ngờ thanh lý hợp đồng với CLB Incheon, ông Nguyễn Tấn Anh trưởng đoàn bóng đá HA.GL xác nhận thông tin trên và cho biết...

Chelsea không có điểm yếu?

Chelsea không có điểm yếu?
2016-12-22 14:40:24

(SGGP) - Chuỗi 11 trận toàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn đã đưa Chelsea trở thành đội bóng số 1 tại thời điểm Giáng sinh. Mà đã đứng đầu lúc này thì có đến 90% khả năng vô...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết