Cập nhật:  GMT+7
3319x6a5cx499dx5f17x676cx90afxa551x8449x438bxX7xb994xaed2xc837x5b88x5d5cx7f8exX5x4e3exXax976bx63dcxXdxb5faxXexX3x4ea1xX6xbecfxX3xbeadxXdx6bb9x6cf5xX1xX3xc8a0xX3x95d6xa091xX13xX3xca10xX3xX1cxXdx923bxXdxX3xX4xc060xX3xXexbc28xX3xX4xX1xa32fx5982xX3x659bxX3xX22xb3bdxX22xcf11xX0x67e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xb4edxXaxX12xac07xc44dxXdxX1fxX1cxa10cxX3x57f5xX3x5206x999exX3xXcxb8d6xX3xXcxd77axX1fxX1cxX3xd090xX38x61fcxXexX3xX7xa4e9xX4xX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX22xX3xX1xX38x4842xX3xX4xX1x8639x60c8xX1fxX1cxX3x4cc8xX1exX1fxX1cxX3xX56xX24xX25xX13xX5bxX3xX4xX1x7c1cxX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3x5a7fxX1xXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX53x664bxX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX86x7a91xX3xc524xd14bxX4xX1xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3xX22xX3dxX22xX3fxbeeaxX3xX53xXdx909cxX1fxX3x8584xX6xX3xXexX33xXdxX3xX24xX1exX1fxX3x431axX38xd8f8xX4x6b4exX0xX41xXbxX12xX0xXexX6x9a27xX5xX10xX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXaxX1axX6xXcfxX1cxXdxX1fx8f1bxX3xX22xXbxX6axX3xX6xX38xXexX93x8857xXaxX12xX0xXexXe6xX93xX53xX7dxX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX1axX1cxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX41xX41xX4xXdexXe6xX6xX93x8e32xX38xX6xX1fxX1cxXexXcfxXdxXdexX86xX1fxX41xX53xX10xX7xXa4xXexX93xXbxX41xX1fxX10xc751xX7xX41xX22xX3fxX2xd4b8xX41xX2xX2xd08cxX53x6c8fxX3dxX146xX144x66bdxX3fxX146xXexX140xX22xX14ax466dxX5xX2xXdex8cbdxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX22xX3xX24xX25xX13xX3xX28xX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3xX22xX3dxX22xX3fxXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXcfxX12xX0xXexXcfxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX93xX1fxXaxX12xXcxX63xX3xXcxX66xX1fxX1cxX3xX86xX1exX3x8994xX82xX1fxX3xX5fxbe2exX1fxX1xX3xXb8xX10xX1axX3xX5xX33xXdxX3xX86xXdxX1fxX1xX3xX124xX38xX6xX1fxX1cxX3xX4xX1xX93xX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX28xX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX86xXb6xX3xXb8xXb9xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3xX22xX3dxX22xX3fxXdexX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexXcfxX12xX0xX41xXexXe6xX93xX53xX7dxX12xX0xX41xXexX6xXe6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc326xX93xX53xX7dxXaxX12xX25x815dxX3xXexX1x513dxXc8xX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX3xXcxX66xX1fxX1cxX3xX56xb345xX24exX3xXa4xX1cxX5bxX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX22xX3xX24xX25xX13xX3xX28xX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX86xXb6xX3xXb8xXb9xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3xX22xX3dxX22xX3fxX3xXa4xX1xXdxX3xXe6x991fxXexX3xXbxX1xa69dxX3xX28xX3xX1fxd2d1xXdxX3xX53xX38xX1fxX1cxX3xX4xX30xX3xXb8xb8d1xX7dxX3xX86xX1exX3xXb8xX33xXexX3xXexX1xX1exX1fxX1xX3xXexd83cxX4xX1xX3xX2xX144xX14axX3xXa4xX1cxXc8xX3xX1fxX37xX1fxX1cxX3xX1axX281xX4xX3xXex6f21xX1fxX1cxX3xX4xX30xX3xX5xac03xX1fxX3xX22xX146xX3fxX3xXa4xX1cxX3xXb8x9128xX1fxX1cxX3xXexX1x5526xXdxX3xX6axcd9axXbxX3xX1xX33xX1fxX1cxX3xX144xX3xX28xX3xXbxX1x6a10xX1fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX30xX3xX1cxXdx90e5xXexX3xX86xc559xXdxX3xX2xX2xX146xX3xXa4xX1cxXdexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX234xX93xX53xX7dxXaxX12xXcxXcfxX93xX1fxX1cxX3xXa4xX1xXdxX3xXb8x728axXc8xX3xX18xX1cxXb6xX3xX1c1xX82xX1fxX3xX5fxX1c6xX1fxX1xX3xX56xX24exX24exX3xXa4xX1cxX5bxX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX3fxX3xX24xX25xX234xX3xX86xX2f9xXdxX3xXexX1xX1exX1fxX1xX3xXexX2a8xX4xX1xX3xX5xX2e9xX1fxX3xX5xX81xb661xXexX3xX5xX1exX3xX2xX2xX14axX3xXa4xX1cxX3xX4xX30xX3xX1cxXdxX2f5xXexXc8xX3xX2xX144xX3fxX3xXa4xX1cxX3xX4xX30xX3xXb8xX297xX7dxX3xX86xX1exX3xX22xX146xX3dxX3xXa4xX1cxX3xXexX2bexX1fxX1cxX3xX4xX30xXdexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX234xX93xX53xX7dxXaxX12xX5fxX60xX3xXcxX63xX3xXcxX66xX1fxX1cxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxae38xX1axX3xX22xX3dxX3dxX144xXc8xX3xXb8xX81xX35cxX4xX3xXb8xX286xX1fxX1xX3xX1cxXdxX286xX3xX5xX1exX3xXexX81xX82xX1fxX1cxX3xX5xX6xXdxX3xX4x8783xX6xX3xXexX38xX7dxX23fxX1fxX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXdexX3xX18xX3b8xX1axX3xX22xX3dxX22xX3dxXc8xX3xX6xX1fxX1xX3xXex564fxX1fxX1cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX146xX3xX24xX25xX13xX3xX1xX33xX1fxX1cxX3xX4xX37xX1fxX3xX24exX24exX3xXa4xX1cxX3xX1fxX6xX1axX3xX86xX1exX3xXbxX1xX286xX3xX1axX28bxXexX3xXa4x70cexX3xX5xX23bxX4xX3xXexX1xX2dbxX3xX1cxXdxX2f9xXdxX3xX28xX3xX1fxX28bxXdxX3xX53xX38xX1fxX1cxX3xX4xX30xX3xX1cxXdxX2f5xXexX3xXexX33xXdxX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX86xXb6xX3xXb8xXb9xX4xX1xX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX2dbxX38xX3xX1fxXdxX2c6xX1fxX3xX86xX1exX3xXexXcfx8520xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axXc8xX3xX53xXdxXccxX1fxX3xXcfxX6xX3xX28xX3x35f9x85b6xXe6xX10xXa4xXdxX7xXexX6xX1fxXdexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX234xX93xX53xX7dxXaxX12xXcxXcfxX93xX1fxX1cxX3xXa4xX1xXdxX3xXb8xX323xXc8xX3xX18xX1cxXb6xX3xX1c1xX82xX1fxX3xX5fxX1c6xX1fxX1xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxX3b8xX1axX3xX22xX3dxX3dxX2xXc8xX3xXexX405xX1fxX1cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX1axX28bxXexX3xX24xX25xX234xX3xX86xX1exX3xX24xX25xX5fxX3xX28xX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xXexX1xXdxX2dbxX38xX3xX1fxXdxX2c6xX1fxX3xX86xX1exX3xXexXcfxX483xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3xX22xX3dxX2xX14axX3xXexX33xXdxX3xX18xX10xXbxX6xX5xXdexX3xX18xX3b8xX1axX3xX22xX3dxX2xX140xXc8xX3xX6xX1fxX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX1xX3xX24xX25xX13xX3xb8c0xX5xX7dxX1axXbxXdxX4xX3xXexXcfxX483xX3xX28xX3x87fdxXcfxX1cxX10xX1fxXexXdxX1fxX6xXdexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX234xX93xX53xX7dxXaxX12xX25xX2cxX3xX5fxX60xX3xXcxX63xX3xXcxX66xX1fxX1cxX3xX86xX1exX3xX18xX1cxXb6xX3xX1c1xX82xX1fxX3xX5fxX1c6xX1fxX1xX3xXb8x37b0xX38xX3xXa4xX1xXb6xX1fxX1cxX3xX4xX323xX3xXexX2c6xX1fxX3xXexXcfxX93xX1fxX1cxX3xX53xX6xX1fxX1xX3xX7xX286xX4xX1xX3xX53xXaexX3xX1c1xc28dxX55dxX3x875exX6xX1axX10xX7xX3xX3fxX22xXdexX3xX234xX28bxX3xXb8xXb6xXdxX3xX1fxX1exX7dxX3xX5xX1exX3xX1fxX1x5917xX1fxX1cxX3xX86xX2f5xX1fxX3xXb8xX28bxX1fxX1cxX3xX86xXdxX2c6xX1fxX3xXexXcfx94d9xX1fxX1cxX3xXb8xXdxX23fxX1axX3xX4xX3ddxX6xX3xXb8xX28bxXdxX3xXexX38xX7dxX23fxX1fxX3xX4xX30xX3xXexX33xXc8xX3xXexX1xX6xX1axX3xX53xXaexX3xX1cxXdxX2cxXdxX3xX86xXb6xX3xXb8xXb9xX4xX1xX3xX4xX1xX37xX38xX3xX3axX3xXb8xX23fxX3xXexX2a8xX4xX1xX3xXb8xXdxX23fxX1axXc8xX3xX1xX81xX2f9xX1fxX1cxX3xXb8xX2dbxX1fxX3xX54fxX5xX7dxX1axXbxXdxX4xXdexX3xX13x6f16xX3xXexX1xX2dbxXc8xX3xXexX33xXdxX3xXa4x3385xX3xXb8xX33xXdxX3xX1xX28bxXdxX3xXexXcfxX2c6xX1fxX3xXb8xX6cxXexX3xX25xX6xX1axXbxX38xX4xX1xXdxX6xXc8xX3xX4xX1xX1c6xX3xXexXdxX2c6xX38xX3xX4xX3ddxX6xX3xX4xX30xX3xXexX33xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4xX1xX1c6xX3xX5xX1exX3xX1axX28bxXexX3xXb8xX2dbxX1fxX3xX1xX6xXdxX3xX24xX25xX13xXdexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55dxX38xXexX1xX93xXcfxXaxX12xX18xX1cxX38xX7dxX2c6xX1fxX3xcf6cxX1xX6xX1fxX1cxX0xX41xXbxX12

Nguyên Khang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam

Chiến thắng thuyết phục của U22 Việt Nam
2023-05-04 06:39:00

(NLĐ) - Vượt qua U22 Singapore với tỉ số 3-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 hôm 3-5, đội tuyển U22 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác so...

U22 Việt Nam thắng vất vả U22 Lào

U22 Việt Nam thắng vất vả U22 Lào
2023-04-30 21:18:00

ANTD.VN - Tối 30-4, đội tuyển U22 Việt Nam có màn ra quân vất vả khi thắng U22 Lào 2-0, nhờ các pha lập công ở đầu và cuối trận của Văn Tùng và Quốc Việt.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết