Cập nhật:  GMT+7
6d51xc8d4xca8cxcd8bx9f54xd8f0xe5ddx8d85x86a0xX7x861cx83c8x81a1xbe0bxc73fxdf49xX5x81ffxXaxb6b9xdb16xb7d1xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3x92b8xa02cxd991xX3xX4xbfddxX6xX3xc4c6xXcxX3xa2c7xX5x9e4bxe706xXbxXdxX4xX3xba76xXdxee4cxXexX3x91e1xX6xX2axX3xXexd1fbxXdxX3xc113xbcd9xb5fbxX3cxee84xX3xX2x75adxX0x735exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb49axX10xX6x90f7xXaxX12xX2fxX27xX2fx90f5xX2fxX34xX3xaefcxX3xX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xXexX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xcc95xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xX7x8988xX3xb96bxX6xX3x7357xX1ex832ax8431xX3xXexX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX3xc683x875cxa32cxX3xXb3x8a3fxXc3xX29xX3xX2xX43xX45xX43xX3xXc2xcb95xXdxX3xXexXadxbe7bxXb3xX3xXc7x8d9axXbxX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xea18xeb15xXb3xXc7xX3x777axb9f5xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd493xXc4xX57xX29xXaxX12xXcxX39xXdxX3xX2axXe9xXb3xX3xa9daxaedbxXb3xXc7xX3xX1cx8bc4xX3xXb3xX6xX2axX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX94xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xXb3xca12xX2axX3xad66xX3xX10dx74bfxXb3xXc7xX3xXffxX3xX4x86e8xXb3xXc7xX3xX4xX113xX4xX3xX1cxb29dxXdxX3xXexX1xX21xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xXe8xXe9xXb3xXc7xX3xXedxXeexX94xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX3exXadxX6xXb3xX3xXc2xXc3xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX3dxX6xX1exX57xXdxX3xX3cxXadxX6xX10dxXdxX6xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXc4xX57xX29xXaxX12xXcxX1xX10xXc4xX3xX5xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX2axXe9xXb3xX3xX10dxX10exXb3xXc7xX3xX1cxX113xX3xXb3xX6xX2axX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX94xX3xX13bxX3xXexXadxXd6xXb3xX3xXadxX6xX3xXb0xX1exXb2xXb3xX94xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xX7xXabxX3xX4xX1xX39xX2axX3xXexXadxX113xXb3xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xXe8xXe9xXb3xXc7xX3xXedxXeexX5dxX3xXedxX1ex805fxX4xX3xX1cxX14exXdxX3xX1cxa1e5xX1exX3xXb3xXc3xX29xX3xX7xXabxX3xX57xXdxc68fxXb3xX3xXadxX6xX3xXc2xXc3xXc4xX3xX5x820dxX4xX3xX2xd12exX1xd93cxX241xX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX2xX43xX45xX43xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXc4xX57xX29xXaxX12xX0xXdxX2axXc7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xXb3xXexX10xXadxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxe77fxXdxX57xXexX1xdadcxX3xX2xad76xX241xX241xXbxb9fex8735xX3xX1xX10xXdxXc7xX1xXexX284xX3xX2xc7c9xX297xX297xXbxX28bxX28cxXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX45xX45xX4xX5dxX10dxX6xXc4xXb0xX1exX6xXb3xXc7xXexXadxXdxX5dxXc2xXb3xX45xX57xX10xX7x98b2xXexXc4xXbxX45xXb3xX10xX27fxX7xX45xX287xX297xX297x79fbxX45xX2xX2xe75bxX57xX2cbxX241xa42dxX287x8609xX241xX43xXexX2xX297xX23fxX287xX5xX2cfxX61xX6xX2xX5dxb295xXbxXc7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xXexX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xXaxX3xX27fxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX287xX241xX241xXaxX3xX1xX10xXdxXc7xX1xXexX9xXaxX2xX297xX297xX297xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxXc4xXb3xXaxX12xX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xXexX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX3x907fxdd08xXb3xX1xX284xX3xX2fxaa69xX38axaec0xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXc4xX57xX29xXaxX12xXcxXd1xXdxX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX287xX2xX45xX43xX94xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xX7xXabxX3xXc7xXdaxXbxX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX3exXadxX6xXb3xX3xXc2xXc3xXc4xX3xX5xX23bxX4xX3xX2xX2d1xX1xX297xX241xX5dxX3xXcxX1xX224xX29xX3xXexXadx99fexX3xX54xX13xX2fxX3xX54xXc4xXc3xXb3xXc7xX3xX3cxXb3xX1xX3xXcxX1exX1dxXb3xX3xX2baxX1x9471xXbxX3xX5xX39xXdxX3xXc2xX3f2xXb3xXc7xX3xX1cxX1dxX1exX3xX10dxX13exXb3xXc7xX3xXc2xXd1xXdxX3xXexXadxXd6xXb3xX3xXc7xXdaxXbxX3xX24xXcxX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX3dxX6xX1exX57xXdxX3xX3cxXadxX6xX10dxXdxX6xX3xXc2xXc3xXc4xX3xX5xX23bxX4xX3xX2xX2d1xX1xX297xX241xX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX287xX2cbxX45xX43xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXc4xX57xX29xXaxX12xXcxX39xXdxX3xX2axXe9xXb3xX3xX10dxX10exXb3xXc7xX3xX1cxX113xX3xXb3xX6xX2axX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX94xX3xX4xX113xX4xX3xX1cxX21cxXdxX3xX7xXabxX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX10xXc4xX3xXexX1x76aexX3xXexX1x8b7bxX4xX3xXc2xX3f2xXb3xXc7xX3xXexXadxX3f2xXb3xX3xX2axX21cxXexX3xX5x865cx84caxXexX3xX1cxX4abxX3xXex70d7xXb3xX1xX3xX1cxXdxX4abxX2axX3xX28bx9032xXbxX3xX1xX39xXb3xXc7xX3xXexX39xXdxX3xX2axd978xXdxX3xX10dxX13exXb3xXc7xX5dxX3xX54xX6xXdxX3xX1cxX21cxXdxX3xXb3xX1xX1dxXexX94xX3xXb3xX1x91ddxX3xXexX39xXdxX3xX2axX4e0xXdxX3xX10dxX13exXb3xXc7xX3xXc2xXc3xX3xX2cbxX3xX1cxX21cxXdxX3xX28bxX4d3xXbxX3xXexX1xX4afxX3xX10dxX6xX3xX4xX10exX3xXexX1xXc3xXb3xX1xX3xXexX4c9xX4xX1xX3xXexX14exXexX3xXb3xX1xX1dxXexX3xXexXadxXc4xXb3xXc7xX3xX2cfxX3xX10dxX13exXb3xXc7xX3xX7xXabxX3xXc7xXdxXc3xXb3xX1xX3xXb0xX1exX29xe653xXb3xX3xX1cxXdxX3xXexXdxX4d3xXbxX3xXc2xXc3xXc4xX3xXc2xX3f2xXb3xXc7xX3xX2xX45xX2d1xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXc4xX57xX29xXaxX12xXcxX1xX10xXc4xX3xX5xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX2axXe9xXb3xX3xX10dxX10exXb3xXc7xX3xX1cxX113xX3xXb3xX6xX2axX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX94xX3xX4xX113xX4xX3xXexXadxXd6xXb3xX3xXc2xX3f2xXb3xXc7xX3xX10dxX13exXb3xXc7xX3xX7xXabxX3xX57xXdxX230xXb3xX3xXadxX6xX3xXexca7axX3xX2xX43xX45xX43xX3xX1cxX4d3xXb3xX3xX287xX2cbxX45xX43xX5dxX3xX2fxX3f2xXb3xXc7xX3xX2xX45xX2d1xX3xX57xXdxX230xXb3xX3xXadxX6xX3xXc2xXc3xXc4xX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX287xX2cfxX3xXc2xXc3xX3xX287xX2c7xX45xX43xX5dxX3xXedxX113xX4xX3xXexXadxXd6xXb3xX3xXcxX4afxX3xX2baxX4d3xXexX3xX1cxX4c1xX4c2xX4xX3xXexXeexX3xX4xX1xX4afxX4xX3xXc2xXc3xXc4xX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX297xX241xX45xX43xX5dxX3xXedxX113xX4xX3xXexXadxXd6xXb3xX3xX10dxX113xXb3xX3xX2baxX4d3xXexX3xX57xXdxX230xXb3xX3xXadxX6xX3xXc2xXc3xXc4xX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX297xX45xX2xX241xX5dxX3xXcxXadxXd6xXb3xX3xXexXadxX6xXb3xX1xX3xX54xXedxX24xX3xXc2xXc3xX3xX54xXedxX2fxX3xX57xXdxX230xXb3xX3xXadxX6xX3xXc2xXc3xXc4xX3xXb3xXc7xXc3xX29xX3xX2c7xX45xX2xX241xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXffxXc4xX57xX29xXaxX12xX0xXdxX2axXc7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXedxX10xXb3xXexX10xXadxXaxX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX27fxXdxX57xXexX1xX284xX3xX2xX287xX241xX241xXbxX28bxX28cxX3xX1xX10xXdxXc7xX1xXexX284xX3xX2xX23fxX241xX241xXbxX28bxX28cxXaxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX45xX45xX4xX5dxX10dxX6xXc4xXb0xX1exX6xXb3xXc7xXexXadxXdxX5dxXc2xXb3xX45xX57xX10xX7xX2baxXexXc4xXbxX45xXb3xX10xX27fxX7xX45xX287xX297xX297xX2c7xX45xX2xX2xX2cbxX57xX2cbxX241xX2cfxX287xX2d1xX297xX43xXexX287xX297xX2cfxX287xX5xX2c7xX61xX6xX287xX5dxX2dfxXbxXc7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX6xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xXexX39xXdxX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xXaxX3xX27fxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX287xX241xX241xXaxX3xX1xX10xXdxXc7xX1xXexX9xXaxX2xX23fxX241xX241xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxXc4xXb3xXaxX12xX40xX6xXb3xX1xX3xX7xX113xX4xX1xX3xX24xXcxX3xX27xX5xX29xX2axXbxXdxX4xX3xX2fxXdxX31xXexX3xX34xX6xX2axX3xX4xX1xX1exe4e9xXb3xX3xX10dxX14xX3xX4xX1xXc4xX3xX3cxX3dxX3exX3cxX40xX3xX2xX43xX3xX383xX384xXb3xX1xX284xX3xX2fxX38axX38axX38cxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX1exXexX1xXc4xXadxXaxX12xX54xXc4xXc3xXb3xXc7xX3xX3dxb2d1xXb3xX45xX2fxX27xX2fxX5dxX2fxX34xX0xX45xXbxX12

Hoàng Sơn/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết