Cập nhật: 05/01/2023 06:10 GMT+7
e610x16cfbx19f9ax181e7x18766x18495x17064x108c9x1b059xX7x1a6dbx11deax13fa2x194a3x18e6cx133e6xX5x1392fxXax17b64x12e79x1a568x17a62x1925dxX14xX10xX7xXdxX6xX3x1976ax196e5xXdxX3x14ee1xXdx149ecxX3xXexX1xXdxX3xX1dx199d8x16deexX3x1258ex15985xXdxX3x1393cxXcxX3x17447xXdx17c94xXexX3x11b24xX6x15708xX3xf2e6xX3x1ae95x165c2xX14xX3x15bd6x15d32xXexX3xX5x12ac3x16c5fxXexX3xX1dxXdxX3x18845x17525xX50xX3x12dedxX2bxXbxX3x10e2ax135ebxX57xX57xX0x1638bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a7fxX10xX6xX15xXaxX12xX34x1161exX34x11080xX34xX39xX3x13f43xX3xXcx101fbx171c2xX14xX3xX3fxX40xX14xX3xX43xX44xXexX3xX5xX48xX49xXexX3xX1dxXdxX3xX4fxX50xX50xX3xX53xX2bxXbxX3xX57xX58xX57xX57xX3xX21xXdxe771xX6xX3xX4xX1x165e8xX3xX14xX1x11ba8xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX2dxXa7xX3xX31xXcxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX3xX7x1515bxX3xX15xXdx17033xX14xX3xX7bxX6xX3xX5x184e5xX4xX3xX2x180a6xX1x19bc3xX58xX3xX14xX21xXa7xe7a4xX3xXd2xX5cxX2xX57xX3xXexX1xX6xXdaxX3xX2dx17c61xX3xX2x152ffxX1xXd4xX58xX3xX14xX1xX48xX3xX15x193dexX3xX43xXdxX44xX14xX3xX3fxX6xX14xX3xX1dx1280cxX2bxX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1418axX16xX15xXdaxXaxX12xX0xXdxX3bxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX53xX10xX14xXexX10xX7bxXaxX3xX7xXexXdaxX5xX10xX9xXax15d82xXdxX15xXexX1x15357xX3xX2xX57xX58xX58xXbxf1aex1919exX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX139xX3xXd2x1778bxXd2xXbxX140xX141xXaxX3xX7xX7bxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX74xX3fxX6xX16x143caxX2bxX6xX14xX21xXexX7bxXdxX74xX2dxX14xX5cxX15xX10xX7xX43xXexX16xXbxX5cxX14xX10xX134xX7xX5cxX57xXd4xX58xX2xX5cxX2xX2x1096bxX15xX17fxX58xXd2xX58xXeaxX57xX17fxXexX17fxX2x10618xX18bxX5xX18bxX78xX6xX2xX74x19567xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX23xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX2axX2bxX3xX2dxX2exXdxX3xX31xXcxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX3xX3dxX3xX3fxX40xX14xX3xX43xX44xXexX3xX5xX48xX49xXexX3xX1dxXdxX3xX4fxX50xX50xX3xX53xX2bxXbxX3xX57xX58xX57xX57xXaxX3xX134xXdxX15xXexX1xX9xXaxX2xX57xX58xX58xXaxX3xX1xX10xXdxX21xX1xXexX9xXaxXd2xX14cxXd2xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX6xXbxXexXdxX16xX14xXaxX12xXcxX7bxX7cxX14xX3xX1dxX2axX2bxX3xX21xXdxX9exX6xX3xX31xXcxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX2dxXa7xX3xX31xXcxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX3xX7xXc3xX3xX15xXdxXc7xX14xX3xX7bxX6xX3xXexX7bx1665dxX14xX3xX7x13030xX14xX3xX2dxX7cxX14xX3xX1dx17a7exX14xX21xX3xX112xX2bxX14xX21xX3x19f7axX6xX7bxX14xX16xX74xX3x1a062x11e92xX14xX1xX139xX3xX112xX16xX5xX6x14decxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX16xX15xXdaxXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xX43xX44xX3xX1xX16x1537dxX4xX1xX3xX3fxX6xX14xX3xX1dxX100xX2bxX3xX4xXa3xX6xX3xX4fxX50xX50x161e0xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX3fxX40xX14xX3xX43xX44xXexX3xX5xX48xX49xXexX3xX1dxXdxX3xX21xXdxX9exX6xX3xX31xXcxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX2dxXa7xX3xX31xXcxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX3xX7xXc3xX3xX15xXdxXc7xX14xX3xX7bxX6xX3xX5xXcexX4xX3xX2xXeaxX1xXd4xX58xX3xX14xX21xXa7xXdaxX3xXd2xX5cxX2xX57xX74xX3xXcxX2bxXdaxX3xX14xX1xXdxX252xX14xX2abxX3x1013bxX31xX112xX31xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX26exf6b9x16da0xX31fxX13xX278xX3xXexX1x14b46xX14xX21xX3xX3fxX40xX16xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX1dxX2axX2bxX3xX7xXc3xX3xX15xXdxXc7xX14xX3xX7bxX6xX3xX7xX2exX3bxX3xX1x196f9xX14xX3xX2dxXa7xX16xX3xX5xXcexX4xX3xX2xXd2xX1xXd4xX58xX3xX2dxXa7xX3xX1dx17718xX6xX3xX1dxXdx101c4xX3bxX3xX2dx1732fxX14xX3xX5xXa7xX3xX7xX256xX14xX3xX112xX2bxX14xX21xX3xX267xX6xX7bxX14xX16xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX16xX15xXdaxXaxX12x15f94xX31exX31fxX31fxX13xX3xX7xXc3xX3xXexX1exX3xX4xX1x14b39xX4xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX3fxX40xX14xX3xX43xX44xXexX3xX5xX48xX49xXexX3xX1dxXdxX3xX2dxXa7xX16xX3xX5xXcexX4xX3xX2xXd2xX1xXd4xX58xX3xX21xXdx17937xX14xX21xX3xX14xX1xX48xX3xXexX7bxX16xX14xX21xX3xX57xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX1dxX2axX2bxX3xX3dxX3xX2dx18968xX14xX21xX3xX3fxec3exX14xX21xX3xX21x16121xXbxX3xX53xX6xX3bxXbxX2bxX4xX1xXdxX6xX3xX2dxXa7xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX30exX6xX14xX74xX3xX31xX256xXdaxX3xX5xXa7xX3xX43xX44xX3xX1xX16xX298xX4xX1xX3xX1dx1a315xX3xX1dxX48xX49xX4xX3xXexX1xX3c5xX14xX21xX3xX14xX1xX2axXexX3xX2dxX2exXdxX3xXbxX1x10b05xX6xX3xX4xX3e6xX14xX1xX3xX7xX40xXexX74x15c67xX3x178aaxX3xXcxX1exX14xX21xX3xXexX1xX48xX3xX43x15888xX3xX31exX31fxX31fxX13xX3x11587xX2bxX14xX2bxX7xX3xX39xX2bxX7xXdxX3xX140xX40xX4xX3xX14xX1xX7cxX14xX3xX2dxX2exXdxX3xXexX23xX3xX112xX16xX5xX6xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX16xX15xXdaxXaxX12xXcxX298xXdxX3xX2dxX3e1xX14xX21xX3xX3fxX3e6xX14xX21xX3xX4fxX50xX50xX3xX53xX2bxXbxX3xX57xX58xX57xX57xX2abxX3xX31xXcxX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX4x14d2axX14xX21xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX2axX2bxX3xX57xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX7xX256xX14xX3xX14xX1xXa7xX3xX21xX3ebxXbxX3xX53xX6xX3bxXbxX2bxX4xX1xXdxX6xX3xX26exXexX1x110d4xX14xX21xX3xX57xX78xX2xX278xX3xX2dxXa7xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX30exX6xX14xX3xX26exX1xX16xXa7xX3xX2xX78xX2xX278xX3xX2dxXa7xX16xX3xX43xX1xX2bxX14xX21xX3xX21xXdxX23xX3xX2xXd2xX1xXd4xX58xX74xX3xX39xX21xX2bxXdaxX252xX14xX3xX14xX1xX256xX14xX3xX5xXa7xX3xX3fxX3dxXdxX3xXdaxX252xX2bxX3xX4xX100xX2bxX3xX4xXa3xX6xX3xX4xX3e6xX14xX1xX3xX7xX40xXexX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX1dxX361xX3xX1dxX3e6xX3bxX3xX3fxX3e6xX16xX3xX6xX14xX3xX14xXdxX14xX1xX2abxX3xX6xX14xX3xXexX16xXa7xX14xX3xX4xX1xX16xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX1dxX2axX2bxX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX16xX15xXdaxXaxX12xXcxX7bxX48xX2exX4xX3xX1dx198b5xX2abxX3xX3fxX585xX14xX21xX3xX1dxX40xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX1dxX416xX3xX140xX3e6xXdaxX3xX7bxX6xX3xXexX1xX3e6xX3bxX3xX43xX35cxX4xX1xX3xX43xX1xXdxX44xX14xX3xX1xX347xX14xX3xX2xXd4xX58xX3xX14xX21xX48xX23xXdxX3xXexX1xXdxX36xXexX3xX3bxX298xX14xX21xX3xXexX298xXdxX3xX7xX256xX14xX3xX267xX6xX14xX193xX2bxX7bxX2bxX1xX6xX14xX3xX2dxXa7xX16xX3xXexX1xX40xX14xX21xX3xX2xX58xX5cxX57xX58xX57xX57xX74xX3xX39xX21xX16xXa7xXdxX3xX7bxX6xX2abxX3xX53xX31xX34xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xX1dxX416xX3xX4xX585xX3xX14xX1xX9exX14xX21xX3xXexXdx10e70xX14xX3xX5xX36xX3xX2dxX619xX3xX1xXa7xX14xX1xX3xX1dxX25exX14xX21xX3xX15fxX2bxX40xX3xX43xX1xX42exX4xX1xX2abxX3xX2dxX42exX3xX15x15be0xX3xX14xX1xX48xX3xX2dxX63bxX3xXexX2axX14xX3xX4xX326xX14xX21xX3xX140xX10xX3xX3fxX2bxX7xX3xX4xX1xX3dxX3xX1dxX25exXdxX3xXcxX1xX40xXdxX3xX30exX6xX14xX3xXexX7bxX48xX2exX4xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX1dxX2axX2bxX3xX3dxX3xX2dxX3e1xX14xX21xX3xX3fxX3e6xX14xX21xX3xX4fxX50xX50xX3xX53xX2bxXbxX3xX57xX58xX57xX57xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX16xX15xXdaxXaxX12xX31fxX6xX2bxX3xX43xX1xXdxX3xX4xX2bxX25exX4xX3xX1dx100c4xX3xX7xX39dxX4xX3xXexX7bxX252xX14xX3xX7xX256xX14xX3xX112xX2bxX14xX21xX3xX267xX6xX7bxX14xX16xX3xX43xX44xXexX3xXexX1xXcexX4xX2abxX3xX31xXcxX3xX34xXdxX36xXexX3xX39xX6xX3bxX3xX7xXc3xX3xXexX7bxX3dxX3xX5xX298xXdxX3xX7xX256xX14xX3xX14xX1xXa7xX3x16049x17358xX3xX31xXe7xX14xX1xX3xX1dxX361xX3xXexXdxX44xXbxX3xX1dxX585xX14xX3xX13xX14xX15xX16xX14xX10xX7xXdxX6xX3xXexX7bxX16xX14xX21xX3xXexX7bxX7cxX14xX3xX3fxX40xX14xX3xX43xX44xXexX3xX5xX48xX49xXexX3xX2dxX619xX3xX4fxX50xX50xX3xX53xX2bxXbxX3xX57xX58xX57xX57xX3xX15xXdxXc7xX14xX3xX7bxX6xX3xX5xXcexX4xX3xX2xXeaxX1xXd4xX58xX3xX14xX21xXa7xXdaxX3xXeaxX5cxX2xX74xX5cxX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4fxX2bxXexX1xX16xX7bxXaxX12xX31exX34xX5cxX34xX72xX34xX74xX34xX39xX0xX5cxXbxX12

PV/VOV.VN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khát khao của chàng tiền vệ trẻ

Khát khao của chàng tiền vệ trẻ
2023-01-01 05:54:00

QTO - Cầu thủ Lê Hữu Phước (sinh năm 2001), quê ở thôn An Hướng, xã Gio An, huyện Gio Linh, có nhiều bước tiến trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)....

Giữ mãi tinh thần cống hiến cho thể thao

Giữ mãi tinh thần cống hiến cho thể thao
2022-12-31 05:19:00

QTO - Lê Văn Sơn là cái tên quen thuộc trong giới thể thao Quảng Trị. Anh từng là vận động viên (VĐV) của Đội tuyển Điền kinh Quảng Trị gặt hái nhiều thành...

Chị “Tư lửa” và niềm đam mê thể thao

Chị “Tư lửa” và niềm đam mê thể thao
2022-12-24 06:26:00

QTO - Chị Phan Thị Tư (sinh năm 1968), ở khu phố An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, là người phụ nữ đặc biệt. Bằng ngọn lửa nhiệt huyết và quyết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết