Cập nhật:  GMT+7
9b50xe69cxbe06xfb92x126bfxb415xa0a5xf615x12319xX7xac32xa947xf0d7xb4f0x1202bxe607xX5x12892xXaxcfb9xa76fx101c3xX4xX3x10707x10fb2x127edxX1xX3xa1e1xX3xX17xd1a1xXdxX3xd45bxcb3axe98dxX3xXex10f46xX3x1111cx107a6xXexX3x127d2x114f7xa73axX3x10275xX24xfaccxX5xd5b6xX3x10a86xb3c9xXbxX3xX2exX2fxX2exb8f9xf9efxX3xX2dxX2exX2fxX3x1299bxX23xX19xX3xa0ddxX38xc57dxX4xX3xX5xX23xX3xX19xXdxa600xc8f2xX3xXexc5ccxX3xX1xX23xX24xX3xX4xX1x10e03xX38xX3x1278bxX0x114e8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xX35xXaxX12xed2dxe937xX79xf2e1xX79xd397xX3xbe6exX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX3xXexX33xc1e8xX3xXexX1xX23xX19xX1xX3xX17x12b57xXdxX3xX35xXdx126e7xX19xX3xX35xX38xaebbxX3xX19xX1xc796xXexX3xX4xd598xX6xX3xX4xX1xX5fxX38xX3xX62xX3xX5x119cfxXexX3xX22xX23xX24xX3xXex11c24xXdxX3xX22x9d9dxX19x10da1xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX3xX7xX6xX38xX3xX29xX1xXdxX3xX17xX14xX19xX1xX3xbe6cxX9axXdxX3xX2dxX2exX2fxX3x11181xX4xX38xX6xX35xX24xX33xX3xX91xX3xX22xXc3xX19xXc5xX3xX2xX64xX1cxX3xX22xXbfxXdxX3xXexeea5xX3xX7xX4bxX3xX3exX80xX2exX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1200axX24xX35xXa4xXaxX12xX0xXdxX54xXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX35xXexX1xX38xX54xXeexX3xXdxX37xX10xX19xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxf28exXdxX35xXexX1xX3fxX3xead4xcb58xX2fxXbx107ffxa307xX3xX1xX10xXdxXc5xX1xXexX3fxX3xec1bxX2exX2exXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX64xX64xX4xX7cxXeexX6xX24xb890xX38xX6xX19xXc5xXexX33xXdxX7cxX22xX19xX64xX35xX10xX7xX29xXexX24xXbxX64xX19xX10xX14fxX7xX64xX2exX3exX2exX2exX64xX2xX2xX165xX35xX157xX2xX2fxX2fxX3exX2xX2fxXexf6bfxX3exX1a3xX5xX2fxX80xX6xX3exX7cx10660xXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX3xX17xX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX3fxX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX3xX5xX23xX3xX19xXdxX53xX54xX3xXexX57xX3xX1xX23xX24xX3xX4xX1xX5fxX38xX3xX62xXaxX3xX14fxXdxX35xXexX1xX9xXaxX156xX157xX2fxXaxX3xX1xX10xXdxXc5xX1xXexX9xXaxX165xX2exX2exXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xa1a7xX14xX19xXc5xX3xX19xX6xXa4xX3xfafbxX2exX64xX1a3xbe59xX3xX17xe54exX3xX35xXdx11c8axX19xX3xX33xX6xX3xX2exX3xXexX33xff35xX19xX3xX17xXa8xX38xX3xX4xX38xX4bxXdxX3xX4xXacxX6xX3xX22xXc3xX19xXc5xX3xX2xX64xX1cxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX7cxX3xX45xX6xXdxX3xX17xX1fxXdxX3xXeex10570xX19xXc5xX3xXexXdxX2axXbxX3xXexX1xX10xX24xX3xXc5xXdxX23xX19xX1xX3xX22xcb3cxX3xX22xX23xX24xX3xX22xXc3xX19xXc5xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX5xX23xX3xX2dxX2exX2fxX3xX2dxX33xX38xXc5xX38xX6xXa4xX3xX22xX23xX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xX2dxX2exX2fxX3xX2dxX33xX38xXc5xX38xX6xXa4xX3xX17xX248xX3xX4xX28cxX3xX4xX1xXdxX2axX19xX3xXexX1xa577xX19xXc5xX3xX22xXa8xXexX3xX22xdf71xX3xXexX33x10971xXbfxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3x107f9xX6xX54xXeexXdxX6xX7cxX3xXcxX33xX24xX19xXc5xX3xX29xX1xXdxX3xX17xX28cx11a10xX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX3xXc5xX5fxXa4xX3xXa8xX19xX3xXexX30exc85bxX19xXc5xX3xX54xX9axX19xX1xX3xXeexfa0bxX19xXc5xX3xX4xX1xXdxX2axX19xX3xXexX1xX301xX19xXc5xX3xX3exX80xX2exX3xXexX33xX30exXbfxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xXf6xX4xX38xX6xX35xX24xX33xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xX0xXdxX54xXc5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX19xXexX10xX33xXaxX3xX7xXexXa4xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX35xXexX1xX3fxX3xX2xX2exX2fxX2fxXbxX15axX15bxX3xX1xX10xXdxXc5xX1xXexX3fxX3xX1cxX2exX2fxXbxX15axX15bxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX64xX64xX4xX7cxXeexX6xX24xX179xX38xX6xX19xXc5xXexX33xXdxX7cxX22xX19xX64xX35xX10xX7xX29xXexX24xXbxX64xX19xX10xX14fxX7xX64xX2exX3exX2exX2exX64xX2xX2xX165xX35xX157xX2xX2fxX2fxX2exX2fxX165xXexX1cxX1a3xX1a3xX5xX2fxX80xX6xX2exX7cxX1acxXbxXc5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1cxX3xX17xX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX3fxX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX3xX5xX23xX3xX19xXdxX53xX54xX3xXexX57xX3xX1xX23xX24xX3xX4xX1xX5fxX38xX3xX62xXaxX3xX14fxXdxX35xXexX1xX9xXaxX2xX2exX2fxX2fxXaxX3xX1xX10xXdxXc5xX1xXexX9xXaxX1cxX2exX2fxXaxX3xX64xX12xX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX24xX19xXaxX12xX7exX1xab87xX19xXc5xX3xX17xX1fxXdxX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xXcxX33xX30exXbfxX4xX3xX17xX28cxX32axX3xX19xX30exXbfxX4xX3xX4xX1xXacxX3xX19xX1xX23xX3xX4xXacxX6xX3xX79xX37x10899xX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX3xX5xX23xX3xX2dxX2exX2fxX3xce3bxX33xXc5xX10xX19xXexXdxX19xX6xX3xX17xX248xX3xXexX1xXa8xXexX3xXeexX9axXdxX3xX2fxX80xX2exX3xXexX33xX30exXbfxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3xX7exXdxXc5xX10xX33xXdxX6xX3xX22xX23xX3xX2dxX2exX2fxX3xX507xX19xX1xX3xXc5x11c1axX4xX3xX19xXc5xX248xX3xX2xX80xX2exX3xXexX33xX30exXbfxX4xX3xX2dxX2exX2fxX3x11c0exXexX6xX5xXdxX6xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xX7exX1xX30exX3xX22xX256xXa4xX32axX3xX29xX2axXexX3xXexX1xa100xX4xX3xX22xXc3xX19xXc5xX3xX2xX64xX1cxX32axX3xX126xX6xX19xX3xXexbe15xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX17xX248xX3xX15axX14xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX17xX30exX342xX4xX3xX1cxX3xX17xX1fxXdxX3xXeexX28cxX19xXc5xX3xXc5xXdxX23xX19xX1xX3xX22xX2a1xX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xXc5x10baaxX54xX3fxX3xX2dxX2exX2fxX3xX554xX7xX33xX6xX10xX5xX32axX3xX2dxX2exX2fxX3xX126xX33xX6xb0f3xXdxX5xX32axX3xX2dxX2exX2fxX3xX37xX24xX5xX24xX54xXeexXdxX6xX32axX3xX2dxX2exX2fxX3xX554xXexX6xX5xXdxX6xX32axX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX32axX3xX2dxX2exX2fxX3xX7exXdxX10xXc5xX33xXdxX6xX32axX3xX2dxX2exX2fxX3x11b69xd54cxX3xX22xX23xX3xX2dxX2exX2fxX3xX2dxX33xX38xXc5xX38xX6xXa4xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX3xX5xX23xX3xX17xX9axXdxX3xX35xXdxX9fxX19xX3xX35xX38xXa4xX3xX19xX1xXa8xXexX3xX4xXacxX6xX3xX4xX1xX5fxX38xX3xX62xX3xX22xe096xX19xX3xX4xXc3xX19xX3xXexX33xX6xX19xX1xX3xXexX23xXdxX3xX91xX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX7cxX3x127ffxX4bxXdxX3xXexX1xXacxX3xX4xXacxX6xX3xX2dxX2exX2fxX3xX45xX23xX19xX3xX49xX38xX4bxX4xX3xX91xX3xX22xXc3xX19xXc5xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX5xX23xX3xX2dxX2exX2fxX3xX7exXdxXc5xX10xX33xXdxX6xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX126xX24xX35xXa4xXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX5xX18xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX17xXa8xX38xX3xX4xXacxX6xX3xX126xX6xX19xX3xXexX591xX3xX4xX1xX27xX4xX32axX3xX22xXc3xX19xXc5xX3xXexX27xX3xX29xX2axXexX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX24xX33xX5xX35xX3xX37xX38xXbxX3xX2exX2fxX2exX3exX3xX35xXdxX24cxX19xX3xX33xX6xX3xXexX33xX24xX19xXc5xX3xX2exX3xX19xXc5xX23xXa4xX3xX165xX3xX22xX23xX3xX157xX64xX1a3xX7cxX3xX79xXc3xX19xXc5xX3xXeexX14xX19xX3xX29xX2axXexX3xX35xXdxX24cxX19xX3xX33xX6xX3xX22xX23xX24xX3xX19xXc5xX23xXa4xX3xf1b7xX64xX1a3xX3xX22xX23xX3xXexX33xX256xX19xX3xX4xX1xX38xX19xXc5xX3xX29xX2axXexX3xX17xX30exX342xX4xX3xXexX591xX3xX4xX1xX27xX4xX3xX22xX23xX24xX3xX19xXc5xX23xXa4xX3xX2xX2exX64xX1a3xX7cxX64xX7cxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX507xX38xXexX1xX24xX33xXaxX12xXcxX33xc303xX3xX61exXdxX19xX1xX64xX79xX7axX79xX7cxX79xX7exX0xX64xXbxX12

Trí Minh/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết