Cập nhật:  GMT+7
5e04xf3d5x7f8dx7b52x8147x11119x7e90xadb4x11931xX7x101e4x8951x90a6x8680x606fxf710xX5xfa04xXax9c80xa4a0xb267xX13xX3xX13xfd97xX3xXcxX1xf547xX3xb1a2xXdxa7baxX3xbba4xX1xXdxX3xdffdxd3eex79a6xXexX3xX7xb8efxX4xX3xadbaxXdxc247x7286xX1xX3xX2xX3x9f8dxX27xfb19xX3xX4xX1x62b7xda1fxX32xX2fxX3xX13xX31xX32xX2fxX3xX2fxXdxd1fcxXdxX3xX13xdf13xXexX3x6f8bxac45xX3x883exX1cxX4xX1xX3xX14xX51xX32xX2fxX3x11d10xX6xX20xX3xfa60xX3xfed6xfcd2xX63xX63xX0xab80xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xd4dexXaxX12x7e77xb83exX32xX2fxX3xX32xX6xX39xX3xX2x120fexX68xX2xX63x9264xX3xXexX1xX10xddf2xX3xXexX1xX51xX32xX2fxX3xXexXdxX32xX3xXex7ff2xX3xX37x8779xX13xX3xXex1041bxX3dxf75dxX32xX2fxX3xX14xdf3fxXdxX3xXexX27xX39xeb35xX32xX3xX13xX4dxXexX3x8b82xX27xX49xX32xX2fxX3xXcxXa4xX1cxX3x8973xX3dxX3exX32xX2fxX3xX14xbb4cxX32xX1xX3xX5dxX6xX20xX3xX4xX1xX90xX3x7179xXdxeb31xXexX8bxX3xX32xd94fxX3xXexX27xX39xXb1xX32xX3xXexX1xcb39xX3xX50xX4dxXexX3xfc12xX27xd42cxX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX13xXdx7ccbxXexX3xX5dxX6xX20xX3xX13xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX53x10890xX3xX26xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xX2xX3xX37xX22xX13xX3xXa6xX3xX1xe60exX32xX2fxX3xX4xd158xX32xX3xbe9axX87xX3xc1d2xX2fxX3xXexX128xXdxX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX13xX4dxXexX3xX50xX51xX3xX53xX1cxX4xX1xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX3xX63xX64xX63xX63xX3xX7axXdxca16xX32xX3xXa4xX6xX3xXexX9dxX3xX32xX2fxX31xX39xX3xX2xd2acxb98cxX2xX87xX68xX2xX63xX68xX63xX64xX63xX63xX3xXexX128xXdxX3xX22xX6xX20xXbxX27xX4xX1xXdxX6xe7bbxX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX5xX31xX3xX13xX14xX13xX3xXb8xX27xX49xX32xX2fxX3xXcxXa4xX1cxX3xX53x87b6xX27xX3xXexXdxcf5exX32xX3xX5xX4dxXbxX3xX53xX3dxe04axX4xX3xXexX1xX31xX32xX1xX3xXexca5cxX4xX1xX3xX7axX6xX32xX1xX3xX2fxXdxX7exX3xX32xX31xX39xX3xXexX128xXdxX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX13xX4dxXexX3xX50xX51xX3xX53xX1cxX4xX1xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX186xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd1b9xX90xX7axX39xXaxX12xX0xXdxX20xX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22xX10xX32xXexX10xXa4xXaxX3xX7xXexX39xX5xX10xX9xXax6582xXdxX7axXexX1xd5b5xX3xX87xX63xX64xXbxX26xf9daxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX221xX3xX16cxX130xX2xXbxX26xX228xXaxX3xX7xXa4xX4xX9xXaxX68xX68xX4xX186xXd5xX6xX90xXecxX27xX6xX32xX2fxXexXa4xXdxX186xX50xX32xX68xX7axX10xX7xX133xXexX90xXbxX68xX32xX10xX21cxX7xX68xX63xX63xefcaxX64xX68xX2xX64xe9c6xX7axX64xX2xX16cxcfa8xX266xX2xX16cxXexX130xX266xX2xX63xX5xX2xX16dxX20xXdxX32xX1xX7axX27xX4xX16dxX26bxX2x7251xX266xX87xX64xX63xX63xX64xX186x10817xXbxX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX13xX3xX13xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX26xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xX2xX3xX37xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX32xX2fxX3xX13xX31xX32xX2fxX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX13xX4dxXexX3xX50xX51xX3xX53xX1cxX4xX1xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX3xX63xX64xX63xX63xXaxX3xX21cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX87xX63xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX16cxX130xX2xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX6xXbxXexXdxX90xX32xXaxX12xX13xX14xX13xX3xX13xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xX37xX22xX13xX3xXexX128xXdxX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX13xX4dxXexX3xX50xX51xX3xX53xX1cxX4xX1xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX3xX63xX64xX63xX63xX16dxX3x79a3xX32xX1xX221xX3xX5dxX13xX22xX22xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX90xX7axX39xXaxX12xX13xX14xX13xX3xX13xX18xX3xXcxX1xX1cxX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX7xXdxX32xX1xX3xX32x9d45xX20xX3xX63xX64xX64xX64xX8bxX3xXa6xX3xX1exX1xX27xX3xXbxX1xXeexX3xX261xX8bxX3xaea4xX1xX3dxc92dxX32xX2fxX3xX16cxX8bxX3xXcxX3acxX186xX14xX51xX32xX2fxX3xX37xX31xX186xX3xXcxXa4xX3dxdc3exX4xX3xX133xX1xXdxX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xX53xX3dxX1b0xX4xX3xXexX28xX20xX3xX37xX22xX13xX3xXexX128xXdxX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX13xX4dxXexX3xX50xX51xX3xX53xX1cxX4xX1xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX3xX63xX64xX63xX63xX8bxX3xX13xX14xX13xX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX53xX10exX3xXexX1xXdxX3xX53xX28xX27xX3xXa4xX28xXexX3xXexX1xX31xX32xX1xX3xX4xX51xX32xX2fxX3xXexXa4xX90xX32xX2fxX3xX20xX31xX27xX3xX7exX90xX3xX14xXabxXdxX3xXexX27xX39xXb1xX32xX3xX13xX4dxXexX3xXb8xX27xX49xX32xX2fxX3xXcxXa4xX1cxX3xXa6xX3xX4xX7exX4xX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX50xX4dxXexX3xXecxX27xXeexX4xX3xX2fxXdxX6xX8bxX3xX53xX128xXexX3xX53xX3dxX1b0xX4xX3xX32xX1xXdxc20axX27xX3xXexX1xX31xX32xX1xX3xXexX1baxX4xX1xX3xX32x6dcaxXdxX3xXd5xX4dxXexX3xX32xX1xX3dxX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xX53xX3dxX1b0xX4xX3xX2xX3xX37xX22xX1faxX3xXexX128xXdxX3xX2fxXdxX49xXdxX3xX50xX51xX3xX53xX1cxX4xX1xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX12dxX27xX3xX5xX128xX4xX3xXd5xXabxX3xX13xX4dxXexX3xX4xX484xX3xX53xXdxXb1xX32xX8bxX3xX50xX4dxXexX3xXex75eexX3xX7axX90xX3xXecxX27xXeexX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX63xX64xX63xX63xX8bxX3xX2xX3xX37xX22xX1faxX3xX20xX51xX32xX3xX50xX4dxXexX3xX32xc800xX20xX3xXexXa4xX90xX32xX2fxX3xX22xX1xX3dxX3exX32xX2fxX3xXexXa4xXc9xX32xX1xX3xXexX1xXdxX3xX53xX28xX27xX3xX14xX128xXdxX3xX1xXabxXdxX3xXcxX1xXb1xX3xXexX1xX6xX90xX3xXexX90xX31xX32xX3xXecxX27xXeexX4xX3xX5xX1a2xX32xX3xXexX1x71e2xX3x6655xdad8xX16dxX63xX64xX63xX63x10fbbxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1faxX90xX7axX39xXaxX12xX14xX1a2xX27xX3xX32xX396xX20xX3xX63xX64xX63xX63xX8bxX3xX1exXdxX20xX3xX22xX1xXdxX3xX53xX3dxX1b0xX4xX3xX2fxd428xXdxX3xX50xX31xX90xX3xX14xXabxXdxX3xXexX27xX39xXb1xX32xX3xX13xX4dxXexX3xXecxX27xXeexX4xX3xX2fxXdxX6xX3xX13xXdxXf7xXexX3xX5dxX6xX20xX186xX3xXcxXa4xX90xX32xX2fxX3xX20xX31xX27xX3xX7exX90xX3xX14xXabxXdxX3xXexX27xX39xXb1xX32xX3xX13xX4dxXexX3xX13xXdxXf7xXexX3xX5dxX6xX20xX8bxX3xX13xX14xX13xX3xX32xX2fxX3dxX3afxXdxX3xXb8xX27xX49xX32xX2fxX3xXcxXa4xX1cxX3xXexXdxXd7xXbxX3xXexef5bxX4xX3xX53xX128xXexX3xXbxX1xX90xX32xX2fxX3xX53xXabxX3xXexX1xX396xX32xX2fxX3xX1xX90xX6xX3xX133xX1xXdxX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xX32xX1xXdxX475xX27xX3xX4xX1xXdxXd7xX32xX3xXexX1xX2cxX32xX2fxX3xXexX1xX27xX39xXd7xXexX3xXbxX1xX5d6xX4xX3xXexXa4xX3dxX3c5xX4xX3xX4xX7exX4xX3xX53xXeexXdxX3xXexX1xXe6xX3xX1xX31xX32xX2fxX3xX53xX1a2xX27xX3xXa6xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX3xX53xXb1xX3xX2fxXdxX31xX32xX1xX3xXexX28xX20xX3xX1xX27xX39xX3xX4xX1xX3dxX3exX32xX2fxX3xX50xX31xX32xX2fxX8bxX3xX20xX6xX32xX2fxX3xX50xXdxX32xX1xX3xXecxX27xX6xX32xX2fxX3xX50xX475xX3xX4xX1xX90xX3xXexX1xXb1xX3xXexX1xX6xX90xX3xX13xXdxXf7xXexX3xX5dxX6xX20xX186xX3xX14xX12dxX39xX3xX4xe880xX3xXexX1xXb1xX3xX26xX10xX20xX3xX5xX31xX3xX20xXabxXexX3xX133x11c96xX3xXexX1baxX4xX1xX3xX53xXeexXdxX3xX50xX3c5xXdxX3xX20xX51xX32xX3xX50xX4dxXexX3xXb8xX27xX49xX32xX2fxX3xXcxXa4xX1cxX3xXexXa4xX1a7xX32xX3xX53xX28xX27xX3xXexXa4xX3dxX3afxX32xX2fxX3xXexX1xXb1xX3xXexX1xX6xX90xX3xX14xX51xX32xX2fxX3xX5dxX6xX20xX3xX61xX186xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ff6xX27xXexX1xX90xXa4xXaxX12xa295xXdxX32xX1xX3xX14xX534xX4xX0xX68xXbxX12

Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết