Cập nhật:  GMT+7
9732xad5cx11cc5x102fexa76cx13a9ex113ccxda46x123b6xX7xc2f5x104f9x128a7x10123x10e88xa648xX5xa1c3xXaxa829xb832xX10xX7xX7xXdxX3x1205exXdxb251xb1d2xX1xX3x127f4xa968x12a90xX3xfbb5xb0e3xX1cxX19xX3x1217dxX1bxX1cxX19xX3xcaccxf50fxac40xX5xe8d8xX3x1279dxX20xXbxX3xbe51x13c5axX37xX37xb9c9xX3xXexX1xXdx11145xXexX3xX5xe329xXbxX3xX1xX1bxX1cxX19xX3xX5xX2exb243xXexX3xfa57xbcbcxX3xX5x9c41xX4xX3xX51xX1x121d3xX1cxX19xX0xfd25xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ff3xX10xX6xX31xXaxX12xX28x12a47xX28x1335exX28xfd4cxX3xdbcexX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX19xX3xX28xX1bxX1cxX19xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX3xfb17xe5c9xX1cxX19xX3xXexX1xc812xXdxX3xXexX1xXdxX40xXexX3xX5xX44xXbxX3xX1xX1bxX1cxX19xX3xX5xX2exX4exXexX3xX51xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xa13cxX3xX1cxX1xd58exX1cxX3xb010xX1cxX3xXexc849xfd26xX1cxX19xX3xX7xX6xX20xX3xXexX2fxX44xX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX19xX3xX51xX40xXexX3xb269xa0c3xXdxX3x12365xX1xXccxXbxX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd63dxX2exX31x11450xXaxX12xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xX1xXdxX3xX4xc255xX3xXa6xX118xXbxX3xXexX2fxX2exX1cxX19xX3xXexX2fxX44xX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX19xX3xX51xX40xXexX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX37xX38xX37xX37xX3xXefxXf0xXdxX3xXf3xX1xXccxXbxX76xX3xX13xX2xX38xX3xX4xf965xX1cxX19xX3xX5xX1bxX3xX1cxX19xXd7xXadxXdxX3xXexX1xa434xX4xX3xX1xXdx9f8bxX1cxX3xXexX1xX1bxX1cxX1xX3xX4xe2eaxX1cxX19xX3xX4xX118xX3xX7xX118xXexX3xX5xX20xXd0xX1cxX3xX5xXd7xX20xX3xXa6x11fc6xX20xX3xXexXdx11975xX1cxX3xX19xXdxX118xXbxX3xX4xXccxX4xX3xXa6xXa7xX1cxX19xX3xXa6xbbdaxXdxX3xXexX160xX3xXexXdxX1cxX3xXa6xXccxX3xXexX1xX1bxX1cxX1xX3xX4xX16fxX1cxX19xX3xXefxX1bxX3xXexX1x12111xX1cxX19xX3xX4xX1xX20xX1cxX19xX3xX4xX20xX19bxX4xX3x11d94xX7axX37xX3xXexX2fxXd7xXf0xX4xX3xXf3xX1xXccxXbxX76xX3xXcxX2fxXd7xXf0xX4xX3xXa6xX24xX3bxX3xXexX2fxX2exX1cxX19xX3xX2xX37xX38xX3xXbxX1xX118xXexX3xXexX1xXdxX3xXa6xXd3xX20xX3bxX3x12da3xX2fxX19xX10xX1cxXexXdxX1cxX6xX3xXefxX1bxX3xXf3xX1xXccxXbxX3xX1x123fdxX6xX3xX1cxX1xX6xX20xX3xXefxXf0xXdxX3xXex11dcaxX3xX7xfa4exX3x11fcbxX7axX21exX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX2exX31xX10axXaxX12xX13x130a8xX4xX3xX31x1259cxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xb2aex129a8xX3xX23xX1bxX1cxX3xXexX1xX1b8xX1cxX19xe881xX3xX23x107dfxX3xX13xX23xX6xXbxXbxX10xX3xX244xd975xX3xX23xX1bxX1cxX3xXexX1xX1b8xX1cxX19xX250xX3x109e7x13b26xX3xX26bxXd3xXexX3xX31xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX165xX20xX3xea79xX28xX20xX6xX3xXbxX1xXccxX3xX5xXd7xXf0xXdxdb88xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX3xX1cxX1xXd7xX1cxX19xX3xX4xX1xXd0xX1cxX3xX7xX118xXexX3xX1cxX19xXd7xXadxXdxX3xX1f9xX2fxX19xX10xX1cxXexXdxX1cxX6xX3xXefxc14axX1cxX3xXa6xXd7xXd8xX4xX3xX1cxX1xX44xX1cxX3xX19xXdxX21xXdxX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX19xX3xX28xX1bxX1cxX19xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX37xX38xX37xX37xX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX2exX31xX10axXaxX12xX0xXdxX26bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX33xX10xX1cxXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX10axX5xX10xX9xXaxd0dfxXdxX31xXexX1xa368xX3xX2xX37xX38xX38xXbx137d8x12f24xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX31fxX3x133bexX245xX331xXbxX326xX327xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5exX5exX4xX76xX23xX6xX2exfebaxX20xX6xX1cxX19xXexX2fxXdxX76xXefxX1cxX5exX31xX10xX7xX51xXexX2exXbxX5exX1cxX10xX31axX7xX5exX37xX37xd795xX2xX5exX2xX2xX1c7xX31xX2xX38xX331xX1c7xX25dxX1c7xX245xXexX331xX1c7xX25dxX245xX5xX245xX7axX6xX360xX76xfa0fxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX19xX3xX28xX1bxX1cxX19xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX3xXexX1xXdxX40xXexX3xX5xX44xXbxX3xX1xX1bxX1cxX19xX3xX5xX2exX4exXexX3xX51xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX51xX1xX5axX1cxX19xXaxX3xX31axXdxX31xXexX1xX9xXaxX2xX37xX38xX38xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX331xX245xX331xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX6xXbxXexXdxX2exX1cxXaxX12xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX19xXdxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX19xX3xX28xX1bxX1cxX19xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX37xX38xX37xX37xX3xX244xd887xX1cxX1xX31fxX3xec60xX10xXexXexX10axX250xX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX2exX31xX10axXaxX12xb376xXd0xX10axX3xX5xX1bxX3xX5xX184xX1cxX3xXexX1x11eacxX3xX37xX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX4xX24xX3xXa6xXd7xXd8xX4xX3xX31xX6xX1cxX1xX3xX1xXdxX165xX20xX3xX4xX6xX2exX3xX345xX20x12619xX3xX1cxX1bxX10axX76xX3xXcxX2fxXd7xXf0xX4xX3xXa6xX24xX3bxX3xX13xX2xX38xX3xXa6x11963xX3xX19xXdxX1bxX1cxX1xX3xXa6xXd7xXd8xX4xX3xX19xXdxX21xXdxX3xXexX1xXd7x13429xX1cxX19xX3xX1cxX1bxX10axX3xXefxX1bxX2exX3xX1cxc02dxX26bxX3xX37xX38xX2xX1c7xX76xX3xdaf4x10a29xX3xXexd176xX3xX51xX1xXdxX3xX19xXdxX21xXdxX3xXexX1xXd7xX4a8xX1cxX19xX3xX1cxX1bxX10axX3xX2fxX6xX3xXa6xXadxXdxX3xXexX1xd05exX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xXexX2fxX4a8xX3xXexX1xX1bxX1cxX1xX3xX4xX184xX20xX3xXexX1xX5axX3xXa6xX184xX20xX3xXexXdxX189xX1cxX3xXefxX1bxX3xX31xX20xX10axX3xX1cxX1xXd3xXexX3xX37xX3xX5xX184xX1cxX3xX19xXdxX1bxX1cxX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX1cxX19xX3xX28xX1bxX1cxX19xX3xXexX4exXdxX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX2exX31xX10axXaxX12x10544xX6xX20xX3xXexX2fxX44xX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX19xX3xX51xX40xXexX3bxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX4xX151xX1cxX19xX3xXexX1xXdxX40xXexX3xX5xX44xXbxX3xX26bxX19bxXexX3xX7xX21cxX3xX51xX52xX3xX5xX55xX4xX3xX4xXccxX3xX1cxX1xXd0xX1cxX3xXd3xX1cxX3xXexXd7xXd8xX1cxX19xX3xX51xX1xXccxX4xX76xX3xXcxX1xX10xX2exX3xXa6xX24xX3bxX3xXefxXf0xXdxX3xX37xX331xX3xX23xX1bxX1cxX3xXexX1xX1b8xX1cxX19xX3xX4a8xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xXefxX1bxX3xX33xX2exXbxX6xX3xX1f9xX26bxX10xX2fxXdxX4xX6xX3bxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xXefxXd7xXd8xXexX3xX345xX20xX6xX3x1077axX2exX1cxX6xX5xX31xX2exX3xX244xX107xX2fxX6xf664xXdxX5xX3xX37xX360xX3xX23xX1bxX1cxX250xX3xXexX2fxX4a8xX3xXexX1xX1bxX1cxX1xX3xX4xX184xX20xX3xXexX1xX5axX3xX78xX6xX26bxX3xX13xdbecxX3xX19xX1xXdxX3xX23xX1bxX1cxX3xX1xX1bxX1cxX19xX3xXa6xX184xX20xX3xX4a8xX3xX37xX3xX7xXd0xX1cxX3xX4xX1x11b01xXdxX3xX5xXf0xX1cxX3xX1cxX1bxX10axX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xX2exX31xX10axXaxX12xX13xX10xX7xX7xXdxX3xXexX2fxX4a8xX3xXexX1xX1bxX1cxX1xX3xX4xX184xX20xX3xXexX1xX5axX3xX2fxX6xX3xX7xXd0xX1cxX3xX1cxX1xXdxc08dxX20xX3xX1cxX1xXd3xXexX3xX5xX253xX4xX1xX3xX7x133c3xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xXefxXf0xXdxX3xX37xX331xX3xXexX2fxX44xX1cxX76xX3xX1f9xX1cxX1xX3xX4xX151xX1cxX19xX3xX5xX1bxX3xX4xX184xX20xX3xXexX1xX5axX3xXa6xX184xX20xX3xXexXdxX189xX1cxX3xX19xX1xXdxX3xX23xX1bxX1cxX3xXexX4c2xX3xXefxX20cxX1cxX19xX3xX23xX21xX1cxX19xX3xXexXf0xXdxX3xXexX2fxX44xX1cxX3xX4xX1xX20xX1cxX19xX3xX51xX40xXexX3xXexX4exXdxX3xX26bxX19bxXexX3xX51xffe4xX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX76xX3xX28xXf0xXdxX3xX2xX21exX3xX23xX1bxX1cxX3xXexX1xX1b8xX1cxX19xX3bxX3xX25dxX3xX51xXdxX40xX1cxX3xXexX4exX2exX3bxX3xX13xX10xX7xX7xXdxX3xX4xX151xX1cxX19xX3xX5xX1bxX3xX4xX184xX20xX3xXexX1xX5axX3xXexX1xX6xX26bxX3xX19xXdxX6xX3xXefxX1bxX2exX3xX1cxX1xXdxX66fxX20xX3xX23xX1bxX1cxX3xXexX1xX1b8xX1cxX19xX3xX1cxX1xXd3xXexX3xXexX4exXdxX3xX2dxX2exX2fxX5xX31xX3xX33xX20xXbxX3xX244xXexf40axX1cxX1xX3xXexX4c2xX3xX1cxX4b5xX26bxX3xX2xb4b6xX331xX331xX250xX76xX5exX76xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX20xXexX1xX2exX2fxXaxX12xf8aaxX40xX1cxX3xX6dxX2exX1bxX1cxX19xX5exX28xX74xX28xX76xX28xX78xX0xX5exXbxX12

Yến Hoàng/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bế mạc World Cup 2022: “Một đêm để nhớ”

Bế mạc World Cup 2022: “Một đêm để nhớ”
2022-12-19 06:33:00

NDO - Trước trận chung kết giữa Argentina và Pháp, Lễ bế mạc World Cup 2022 đã diễn ra trong gần 15 phút với màn trình diễn âm thanh sôi đồng cùng nhiều màu sắc ánh sáng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết