Cập nhật:  GMT+7
4b98xc601xc19cx88bfxbadcxb2e1x6389x8e9bx957dxX7x6229xaaf7xac7cxc55ax6aaax75bbxX5x7ba1xXaxb8dex5cb9x79e0xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3x9cbax8132x5962xX3xbc25x529ex54dcxX3x9b17x67e3xX3x9f6cxXdx95c5xXexX3x5b30xX6x95a6xX3xXex78e2xXdxX3x5a16x74aaxX24x71b4xX3xX5xa209xX31xXdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX1xacc2xX1exX3xa960xX3xX21xX22xX21xb7cdxX0x9bfaxX1xX2xX12xX0xcd6cxXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax9213xX3ax8648xX3xX6xX61xXexXdxX4xX5xX10x5657xX7xX1exX2exX2exX6xX61x75a5xXaxX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX5xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx540exX10xX6xX56xXaxX12xX27xa6b8xX27xa3e2xX27xX2cxX3xX6cxX3xX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX4x62d4xX6xX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xXexX31xXdxX3xX34xX35xX24xX37xX3xX5xX3axX31xXdxX3xX21xX3xX37xXdx60ddxXdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX47xX1exX3xX4axX3xX21xX22xX21xX4fxX3xX56xXdxac17xX24xX3xX61xX6xX3xXexX61xc008xX24xX3xX7xX47xX24xX3xX27xXdxX29xXexX3xXcxX61x54d9xX3xX6cxX3x4d31xX1x7dc5xX3xXcxX1x9c2fxX9bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX3axX63xXaxX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX5xXaxX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX3axX63xX3xX6xX61xXexXdxX4xX5xX10xX6cxX4xX3axX24xXexX10xX24xXexXaxX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3axX5xXaxX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX10xc006xXexX6cxX5xX3axX24xX37xXaxX12xX0xcd9dxXdxX37xX1exX61xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX6xX5xX5xX10xX61xX73xX6cxX10xX2exa538xX10xX56xX3xX10xX2exX1aexX10xX56xX56xX10xX56xX6cxX10xX24xXexXdxXexX73xX3xXdxX2exX6xX37xX10xX3xXbxX61xX3axX4xX10xX7xX7xX6cxX196xXdxX5xXexX10xX61xX6cxXdxX2exX6xX37xX10xX3xX6xX5xXdxX37xX24xX6cxX4xX10xX24xXexX10xX61xXaxX3xX61xX3axX5xX10xX9xXaxX37xX61xX3axX1exXbxXaxX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX37xX6xX5xX5xX10xX61xX73xX6cxX10xX2exX1aexX10xX56xX3xX10xX2exX1aexX10xX56xX56xX10xX56xX6cxX10xX24xXexXdxXexX73xX3xXdxX2exX6xX37xX10xX3xXbxX61xX3axX4xX10xX7xX7xX6cxX196xXdxX5xXexX10xX61xX6cxXdxX2exX6xX37xX10xX3xX6xX5xXdxX37xX24xX6cxX4xX10xX24xXexX10xX61xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX10xX2exX1aexX10xX56xX6cxX1aexX1exXexXexX3axX24xX9xXaxX2exX10xX56xXdxX6x735bxX1aexX61xX3axX63xX7xX10xX61xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX10xX24xXexXdxXexX73xX6cxX10xX2exX1aexX10xX56xX6cxX56xXdxX7xXbxX5xX6xX73xX9xXaxX34xXdxX10xX63xX26cxX2exX3axX56xX10xb5c7xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX10xX2exX1aexX10xX56xX56xX10xX56xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX10xX24xXexXdxXexX73xX6cxXexX73xXbxX10xX9xXaxX2exX10xX56xXdxX6xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX10xX24xXexXdxXexX73xX6cxX1exX1exXdxX56xX9xXax5193x9f31xX21x4f41xX6xX4fxX21xX2d6xX6cx86b2xX22xX4x948exX6cxX4fxX2d9xX2d9xX2d6xX6cxX6xX1aex5385xX2d7xX6cxX6xX21xX4xX2d6xX2d7xX196xX10xX2xX2d6xX22xX2d9xX6xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX5xX6xX24xX37xX4xX3axX56xX10xX9xXaxX34xXdxXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX5xX6xX61xX37xX10xX6cxX7xX61xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX5xX6xX61xX37xX10xX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xbb4exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bx8c9dxXbxX37xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX5xX6xX61xX37xX10xX6cxX7xXdxX37exX10xX9xXaxX2xX21xX22xX22xX18cxX2d9xX2d7xX2ebxXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX2exX10xX56xXdxX1exX2exX6cxX7xX61xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX2exX10xX56xXdxX1exX2exX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xX37exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bxX3aexXbxX37xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX2exX10xX56xXdxX1exX2exX6cxX7xXdxX37exX10xX9xXaxX2ebxX22xX22xX18cxX2d6xX21xX2e2xXaxX12xX0xX6xX61xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX56xXdxX34xX12xX0xXbxXdxX4xXexX1exX61xX10xX12xX0xX7xX3axX1exX61xX4xX10xX3xXexX73xXbxX10xX9xXaxXdxX2exX6xX37xX10xX51xX3aexXbxX10xX37xXaxX3xX2exX10xX56xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX24xX56xX3x62c9xX2exXdxX24xX6cxX63xXdxX56xXexX1xX29axX3xX2xX21xX22xX22xXbxX18cxb68fxXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX5xX6xX61xX37xX10xX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xX37exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bxX3aexXbxX37xX3xX2xX18cxXaxX3xX51xX12xX0xX7xX3axX1exX61xX4xX10xX3xXexX73xXbxX10xX9xXaxXdxX2exX6xX37xX10xX51xX3aexXbxX10xX37xXaxX3xX2exX10xX56xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX24xX56xX3xX4b5xX2exXdxX24xX6cxX63xXdxX56xXexX1xX29axX3xX2d9xX2d9xX21xXbxX18cxX4c7xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX5xX6xX61xX37xX10xX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xX37exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bxX3aexXbxX37xX3xX2xX18cxXaxX3xX51xX12xX0xX7xX3axX1exX61xX4xX10xX3xXexX73xXbxX10xX9xXaxXdxX2exX6xX37xX10xX51xX3aexXbxX10xX37xXaxX3xX2exX10xX56xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX24xX56xX3xX4b5xX2exXdxX24xX6cxX63xXdxX56xXexX1xX29axX3xX2dfxX2d6xX2ebxXbxX18cxX4c7xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX2exX10xX56xXdxX1exX2exX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xX37exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bxX3aexXbxX37xX3xX2xX18cxXaxX3xX51xX12xX0xX7xX3axX1exX61xX4xX10xX3xXexX73xXbxX10xX9xXaxXdxX2exX6xX37xX10xX51xX3aexXbxX10xX37xXaxX3xX2exX10xX56xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX24xX56xX3xX4b5xX2exXdxX24xX6cxX63xXdxX56xXexX1xX29axX3xX2e2xX2dfxX2d6xXbxX18cxX4c7xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX7xX2exX6xX5xX5xX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xX37exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bxX3aexXbxX37xX3xX2xX18cxXaxX3xX51xX12xX0xX7xX3axX1exX61xX4xX10xX3xXexX73xXbxX10xX9xXaxXdxX2exX6xX37xX10xX51xX3aexXbxX10xX37xXaxX3xX2exX10xX56xXdxX6xX9xXaxX6xX5xX5xX3xX6xX24xX56xX3xX4b5xX2exXdxX24xX6cxX63xXdxX56xXexX1xX29axX3xX22xX4c7xXaxX3xX56xX6xXexX6xX6cxX7xX61xX4xX7xX10xXexX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX29axX51xX51xX2exX10xX56xXdxX6xX9bxX34xX3axX34xX9bxX34xX24xX51xX7xXdxXexX10xX7xX51xX56xX10xX196xX6xX1exX5xXexX51xX196xXdxX5xX10xX7xX51xX7xXexX73xX5xX10xX7xX51xX7xX2exX6xX5xX5xX51xXbxX1exX1aexX5xXdxX4xX51xX21xX22xX21xX2d7xX6cxX22xX2d6xX51xX37exX4fxX2d7xX2e2xX2dfxX2d9xX2d6xX21xX22xX4fxX22xX2ebxX2d9xX2d9xX26cxX56xX2dfxX2ebxX22xX4fxX56xX22xX10xX4fxX2d7xX22xX6xX4xX2ebxX2d6xX22xX56xX56xX2dfxX2ebxX2xX2xX2ebxX2d6xX2e2xX2xX2e2xX21xX6xX10xX2dfxX2ebxX9bxX3aexXbxX37xX3xX2xX18cxXaxX3xX51xX12xX0xXdxX2exX37xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX5xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX34xXdxX29xXexX3xX24xX6xX2exX3xXexX31xXdxX3xX34xX35xX24xX37xX3xX5xX3axX31xXdxX3xX1exX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX47xX1exX3xX4axX3xX21xX22xX21xX4fxX3xX1xX102xX24xX1xX3xXd4xX24xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX61xX4xX9xXaxX51xX51xX4xX9bxX1aexX6xX3ax9ac1xX1exX6xX24xX37xXexX61xXdxX9bxX34xX24xX51xX56xX10xX7x9a89xXexX3axXbxX51xX24xX10xX63xX7xX51xX21xX2d7xX21xX21xX51xX2xX2xX4fxX56xX2e2xX2xX2d6xX2e2xX22xX2d7xX2d7xXexX21xX2d9xX2e2xX22xX5xX2xX9bxX3aexXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xXexX1xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX27xXdxX29xXexX3xX2cxX6xX2exX3xXexX31xXdxX3xX34xX35xX24xX37xX3xX5xX3axX31xXdxX3xX20xX21xX22xX3xX24xX25xX3xX4xX1xX47xX1exX3xX4axX3xX21xX22xX21xX4fxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxXdxX4xXexX1exX61xX10xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX51xX6xX61xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX196xXdxX37xX4xX6xXbxXexXdxX3axX24xX12xX0xX51xX196xXdxX37xX4xX6xXbxXexXdxX3axX24xX12xX0xX51xX196xXdxX37xX1exX61xX10xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12xX0xX56xXdxX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX3axX63xX3xX6xX61xXexXdxX4xX5xX10xX6cxX6xX1exXexX1xX3axX61xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx930exX1exXexX1xX3axX61xXaxX12xX106xX27xX51xX27xX99xX27xX9bxX27xX2cxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX56xXdxX34xX12

PV/VOV.VN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết