Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7qmzhuqnhu5NrOOG7h+G6ueG7kTjhu5DhuqDhurfhu5Phu5HhurfGsFs44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThB4bq14buZOMOq4bqz4buTOMO1w63hu6s44bq2Sko44bq+4bux4bunOMOhOcOhw6E4QXRtOOG7k2vhu6NtOOG7h8Op4buxOMOq4bql4buTazEvbGEyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunTOG7g+G6t+G7gTcyIEDhu6rhur444buS4buDw4Hhu6kwOOG7huG6s+G7k2w4w6rDom044buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrA4QXRtOOG7q+G6rjjhu6nhu584w6AtOVs44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhu4fDveG7k2s44buHw6nhu7E4w6rhuqXhu5NrOMOKOOG6tkpKOOG6vuG7seG7pzjDoTnDocOhOEHhurU44bupaDhrYuG7pzhN4buT4buB4buZ4buT4buD4bupbeG6tzjDuTjDquG6s+G7kzjDtcOt4burXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6jhu5k4QXRtOOG7q8aw4bq54buTOGti4bunOOG7qG3hu5Nr4bq34bun4buZxrDhu4NbOEzDlEA44bum4bq3xrDDtThM4bq34buTazjhu6jhu4Phu5k44buH4bqnOOG7q23DreG7pzjhur/hurnhu5M44burxrDhurnhu5M44buHZeG7sThBdG044buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrA4w6rhuqvhu5NrOOG7qeG7tTjhu6ts4bq54buTOOG7q8awxqHhu5NrOMO0dOG7kzhsc+G7kzjhu6vGsOG7meG7k2s44bq/4bqz4bq/bDjhu4Hhu6/hu5NrOOG7k2t5dW1dOOG7hnBtOOG7q+G7seG6oOG7ieG7kzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E4xrDhurc44bupxJHhu5M4QXRtOOG7h3BtOGxv4buTbDjGsGXhu6s44buRw6Lhu5NsOMO1bG04QOG6reG7kzhM4bq54buxWzjhu6pl4buTOOG7quG6tW044burxrDDuTjDtMOibThs4bq14buTbDjDtOG6t+G7k2s4w6ptaeG7k1s4TOG7r+G7k2s44buAeOG7k2s4QeG6tTjFqOG7seG6t+G7k2s4TOG6pW044buH4bqzOGtt4bu54bq3OOG6v+G7l+G7kzjhu6ptw63hu5M4w5Rt4buTbFs44buq4buxZeG7kzhM4bqlbThB4bq1OEDhuq3hu5M4xajhu7HhuqDDreG7qzjhu4fhurM44burxrBp4buTOGzhurXhu5NrOOG7q23DrOG7kzjhu4fDouG7mV0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyQHRtOOG7h3BtOGxv4buTbDjDoC3huqEtw6A4a23hurXhu7E44bupw73hur844burZeG7kzjhur/hu6Phu5NrWzjhu4dwbTjhu6vhu7HhuqDhu4nhu5M4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROOG6v2xzbTjDtGXhu5M4w7R5dOG7qzjhu4fhu59tOOG7q2x3XTjhu4ZwbTjhu6vhu7HhuqDhu4nhu5M44buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrA44bq/bMah4buTOOG6v+G6s+G6v2w44bq/bHNtOOG7h+G7o2044bq/4buj4buTazhB4bq1OOG6v+G7lTjhu5Fw4burOOG7qeG7nzjhu6tv4buTbDhs4bux4buf4buTazjDtWxtw63hu5M44burbHc44buR4buj4buTOEDhuq3hu5M4w5TEkeG7kThB4bq1OOG7q8aw4bux4buTazhB4buLOOG7gOG7seG6oDjhu5DDouG7k2w4w7Thu63hu5NrOOG7q+G7reG7k2tbOOG7q+G7seG6oDjhu5NsbWnhu5NbOOG7h3BtOGxv4buTbDjhu4fhurvhuqA4w7Rp4buTOMawZeG7qzjhur/hurfhu5k44buH4bqnOMO1bG3DreG7kzjhu5DhuqDhurfhu5Phu5HhurfGsDjhu6vGsOG6pThrbeG6s10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyMW3hu5FrOOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v13DquG6t+G7mcWp4bux4bq34buTa+G7q8awbV1B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6A5YS9hOcSD4buBw6HDocOh4bqhw6Bh4bqj4bur4bqjw6HhurE5w7RhXeG7j+G7p+G7g2s3OOG6t8O04burLjfhu6ps4bqp4buTazjhu4fhurnhu5E44buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrBbOOG7h3BtOOG7q+G7seG6oOG7ieG7kzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E4QeG6teG7mTjDquG6s+G7kzjDtcOt4burOOG6tkpKOOG6vuG7seG7pzjDoTnDocOhOEF0bTjhu5Nr4bujbTjhu4fDqeG7sTjDquG6peG7k2s3OMOBbeG7geG7q2wuN8Ojw6M5Nzhs4buDbWts4burLjfhuqHDoOG6sTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu4ZwbTjhu6vhu7HhuqDhu4nhu5M4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROOG6s+G7pzjhu4fhuqXhu5k44buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrBdOCDhuqThu5Nsezjhu4bhuqnhur84TOG7seG6oDAxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4bumbOG7reG7qzjhu6tsw7044bqvWzhM4buv4buTazjhu4B44buTazjhu5HDuTjDquG7leG7k2s44burbOG7meG6s+G7k2s44bup4bq34buTazjhur/hurPhu5NsOOG7q8aw4bqzbVs44burw6Lhu5k44bq/czhscG04QOG6reG7kzhM4bq54buxOOG6v2zhu7HhuqDDrOG7kzjhu6tt4buTbDjhu6vDrTjhur9s4buZOEDhuq3hu5M4xajhu7HhuqDDreG7qzjhu6ts4buZ4bqz4burOMOA4bux4buf4buTazjhu6vGsOG7meG7k2s4QeG7l+G7k2s44bq/ZeG7kV044buqbcOs4buTOEHhu4s44bup4bufOGE5OOG6v+G6reG7k2s44buTa+G6t+G7k2s44buTbHk44buHYuG7qzjDtWxtw63hu5M44burxrDhu7Hhu5NrOEHhu4s4w5XhuqDhurfDgThabeG7kzjDlMOBbeG7kzjDtOG7reG7k2s44bur4but4buTazjhu4fhu5/hu6s4w7R5dG044buTbOG6tVs44buHeeG6tzjhu4dwbTjhu6vhu7HhuqDhu4nhu5M4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROEF5w7rhu6s4w7Rp4buTOOG7geG6veG7kzjhu6vGsHl04bq/XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5JsdTjhu6nhu7U44burxrDDuTjDtMOibTjhur934bq3OEDhuq3hu5M4TOG6ueG7sVs44buTbOG7ueG7k2s44bunbOG6tzjhu6tl4buTOOG6v+G7o+G7k2s4w6pp4buTOOG6v+G6s+G7k2w44burxrDhurNtOOG6v3fhurc44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThrbeG6teG7sTjhu6nDveG6vzjhu6nhurPhu6s44burbHlz4buTazhsc+G7kzhsY+G7k1044bumbOG7reG7qzjDoeG6r1s4QOG6reG7kzhM4bq54buxOOG6v2zDveG7k2s44bur4bubOEHhurdtOOG7q8aw4buXOMO1bG044bq/4buVOOG7p2zhurc44bq/4bqt4buTazjhu5Nr4bq34buTazjDtWxtw63hu5M44burbHc44buR4buj4buTOOG7kOG6oOG6t+G7k+G7keG6t8awOMO04but4buTazjhu6vhu63hu5NrOOG7h+G6u+G6oDjDquG7leG7k2s4w7RybV044buqbcOt4buTOMOUbeG7k2w44buH4bqnOOG6v2x04bunOOG7q2x1bTjhur9zOOG7h+G7iTjhu4HDveG7qzjhu4dt4buJ4buROOG6v+G6ueG7kzjhu6ts4bq14buTbFs44buTxJHhu5NrOOG7q+G6rjjhu6nhu584w7Rp4buTOMOhLTldMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7lTjDtMO6bTjhu6tsw604w6E4w6rhurXhu5NbOOG7h3BtOOG7q+G7seG6oOG7ieG7kzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E44bq/bHc44buHcOG7k2s4a23huqXhu5E44buTbMOz4bunOOG7h3BbOOG7k2x54buTazhB4bq94buTOOG6v+G7lTjhur9zOGxwbTjhu5NsdTjDtWzhuqU44buT4bqt4buTazjDtOG7scSR4buTOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M4w6rhu5Xhu5NrOOG7q+G7n+G7qzhrbeG7ueG6tzjhur/hurPhur844bur4bux4bqgw63hu5NdOMOUw6nhu5M4w7R5w7rhu6s4QOG6reG7kzjFqOG7seG6oMOt4burOEHhurU4xajhu7Hhurfhu5NrOEzhuqVtOOG7h+G6pzjhur/hu5U4w7Vs4buZ4bql4buTazjhu6vGsOG7n+G7k2s44buH4buJOOG7gcO94burOOG7h23hu4nhu5E44buTbHnhu5NrOMO1bOG7o+G7k2s44bq/4buVOMOq4bq14buTOOG7q2zhuqnhu5NrOOG7q8aw4buZ4buTazhsbeG7i+G7pzhhXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZxanhu7Hhurfhu5Nr4burxrBtXUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoDlhL2E5xIPhu4HDocOhw6HhuqHDoGHhuqPhu6vEg8Ogw6PDocO0w6Fd4buP4bunazc44bq3w7Thu6suN+G7qmzhuqnhu5NrOOG7h+G6ueG7kTjhu5DhuqDhurfhu5Phu5HhurfGsFs44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kThB4bq14buZOMOq4bqz4buTOMO1w63hu6s44bq2Sko44bq+4bux4bunOMOhOcOhw6E4QXRtOOG7k2vhu6NtOOG7h8Op4buxOMOq4bql4buTazc4w4Ft4buB4burbC43w6PDozk3OGzhu4Nta2zhu6suN+G6ocOg4bqxNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MsWo4bux4bq34buTazhM4bqlbTjhur9sc204w4Dhu6Phu5NrOMOA4bqz4buZXTgg4bqk4buTbHs44buSa8ah4bq/OOG6tuG7k2wwMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qOG6t+G7k2s4bG3hu4vhu6c4w6FbOEzDlEA44bum4bq3xrDDtThM4bq34buTazjhu6jhu4Phu5k44burbuG7k2w44bur4buZ4bqz4buTOGtt4bu5OOG7qcO94bq/OOG6v2zhu5k44burxrB2OOG6v3Dhu6tdOMOUw6nhu5M4w7R5w7rhu6s44buqbcOt4buTOMOUbeG7k2xbOEDhuq3hu5M4TOG6ueG7sVs4xajhu7Hhurfhu5NrOEzhuqVtWzhM4buv4buTazjhu4B44buTazjhu4d5w7rhur84xrDhu63hu6s4xrDhurc44buTa2zDsls44buTbHnhu5NrOOG7h3BtOOG7q+G7seG6oOG7ieG7kzhAbeG7i+G7qzjhu5Lhurfhu5E4QeG6veG7kzjhur/hu5U44burbMOtOOG7q8aw4bq54buTOOG7q2Xhu5M44bq/4buj4buTazjDtWzDuW044bup4bqp4bq/OOG7q8aweXThur844buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrBdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7pmzhu63hu6s44bqh4bqvWzhA4bqt4buTOOG7hsO94bq/OMOqZeG7kTjDquG7leG7k2s44bq/bOG7mThA4bqt4buTOMWo4bux4bqgw63hu6s44burbOG7meG6s+G7qzjDgOG7seG7n+G7k2s44buH4bqz4buTbDjhu4fDqeG7sThBxqHhu6s4w4DhurU44buTa+G6t+G7k2tdOMOjOOG7p2zhu63hu6s44bup4bq34buxWzhA4bqt4buTOEzhurnhu7E44bur4bux4buTazjhur/hu6044buBw73hu6s44buHbeG7ieG7kTjhu6ll4buROOG7qeG7heG7qzhBw6w44bunbG7hurc44bq/w6nhu7E44buR4buj4buTOOG7kOG6oOG6t+G7k+G7keG6t8awWzjhu5NseeG7k2s44burbHc44buR4buj4buTOOG7h3BtOMO1bOG6s+G6v2w44buH4bqnOOG6v8O94buxOOG7q2zhu7Hhurc4w7XDs+G7pzjhu6tsdW1dOOG7pmzhu63hu6s44bqj4bqjWzjFqOG7seG6t+G7k2s4TOG6pW044burbOG7tzhB4bq54buTOOG7keG6t+G6oDhBdG044bunbOG6tzjhu4HDveG7qzjhu4dt4buJ4buROOG7q+G7szjDgOG6t1s44buTbHnhu5NrOMOq4buV4buTazhB4bq94buTOOG7h2044burbG3DreG7sTjhur9sbuG7k2w4w4DhurPhur844buH4buJOOG7q2zhurXhu5NsOMOq4bq14buTXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5JyOMO04bu14bq/OOG7q2Xhu5M44bq/4buj4buTazjhur934bq3OOG7h3BtOOG6v2x3OOG7k2zhurU44buHecO64bq/OOG7h8Os4buTOOG7h+G6s+G7pzjDuTjhu6ds4but4burOMSDw6FdOOG7qOG6t+G7sTjhu4d5deG7k2s44bq/bOG7seG6oMOs4buTOOG6v3fhurc4TOG7meG6teG7k2s44buGw73hur9bOMO1bOG7meG6peG7k2s44burxrDhu5/hu5NrOOG7kcO5OMaw4bq3OOG6v2zhu5k44buSa8ah4bq/OMWo4bux4bq34buTazjhu6vGsHl04bq/OEHhu5fhu5NrOOG6v2Xhu5E44buQ4bqg4bq34buT4buR4bq3xrBdOOG7qOG7nzhh4bqjOOG7q+G7seG7k2s44bq/4butOOG7qeG7reG7qzjDgOG6tzjGsGXhu6s44buHZuG7pzjhu5Hhuqnhu6s44buH4buJOMO1bOG7sWXhu6s44bunbHbhur844burbHc44buR4buj4buTOOG7h3BtOMO1bOG6s+G6v2xbOOG7k8SR4buTazjhu6vhuq444bup4bufOMO0aeG7kzjDoC05OOG6v2zhu5k44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kV044buGxJHhuqA44bq/eOG7k2s4w7ThurU4w7XDreG7qzjFqeG7seG6pTjhur/hu7Hhu59tOOG6v+G7r+G7k2s44bq/d+G6tzjhu6vGsOG6ueG7kzjhu4dl4buxXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzIxbeG7kWs44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZxanhu7Hhurfhu5Nr4burxrBtXUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoDlhL2E5xIPhu4HDocOhw6HhuqHDoGHhuqPhu6vDoeG6rzk5w7TDoF3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buqbOG6qeG7k2s44buH4bq54buROOG7kOG6oOG6t+G7k+G7keG6t8awWzjhu4dwbTjhu6vhu7HhuqDhu4nhu5M4QG3hu4vhu6s44buS4bq34buROEHhurXhu5k4w6rhurPhu5M4w7XDreG7qzjhurZKSjjhur7hu7Hhu6c4w6E5w6HDoThBdG044buTa+G7o2044buHw6nhu7E4w6rhuqXhu5NrNzjDgW3hu4Hhu6tsLjfDo8OjOTc4bOG7g21rbOG7qy434bqhYcOgNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MkDhuq3hu5M4xajhu7HhuqDDreG7qzjhu4FtOOG6v2zhu7HhuqDhu4nhu5M44burbOG7o+G7k2s44buRbeG7k2w44buH4buJOMO1w63hu6s44buT4bufbThs4bq14buTazjhu6tl4buTOOG6v+G7o+G7k2tdOCDhuqThu5Nsezjhu5JrxqHhur844bq24buTbDAxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buG4bqz4buTbDjDqsOibTjhu5DhuqDhurfhu5Phu5HhurfGsFs44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhur/hu5U4YTk44buHbeG7ieG7kTjhu6nhurfhu7E44bqhOOG7q8aw4bq54buTOEHhurU4QeG6teG7mTjDquG6s+G7kzjDtcOt4burOEF0bTjhu5Nr4bujbTjhu4fDqeG7sV044buG4bufbTjhu6tsdzjhur934bq3OOG7q2zDqeG6oDjhu6vGsOG7lzhMw5RAOOG7puG6t8aww7U4TOG6t+G7k2s44buo4buD4buZOMO5OMOq4bqz4buTOMO1w63hu6s4w7ThurU44buHcG044bur4bux4bqg4buJ4buTOE3hu5Phu4Hhu5nhu5Phu4Phu6lt4bq3XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDlcOt4burOMWp4bux4bqlOOG6v2zhu7Hhu5NrOOG6v+G7sXDhur97OEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjDoC05OOG7kOG6oOG6t+G7k+G7keG6t8awMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq24bux4burbOG7mcawNzJM4buh4buTazjhu5Lhurfhu5ExL+G7pzI=

Hồng Nam

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bế mạc World Cup 2022: “Một đêm để nhớ”

Bế mạc World Cup 2022: “Một đêm để nhớ”
2022-12-19 06:33:00

NDO - Trước trận chung kết giữa Argentina và Pháp, Lễ bế mạc World Cup 2022 đã diễn ra trong gần 15 phút với màn trình diễn âm thanh sôi đồng cùng nhiều màu sắc ánh sáng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết