Tháo gỡ khó khăn trong thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tháo gỡ khó khăn trong thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

QTO - Sáng nay 2/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương về tháo gỡ khó khăn trong thẩm định xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Thời tiết