ECOWAS cân nhắc can thiệp quân sự vào Niger

ECOWAS cân nhắc can thiệp quân sự vào Niger
2023-08-16 06:36:00

(Tin Tức) - Ngày 15/8, các nguồn thạo tin cho biết giới tướng lĩnh chỉ huy quân đội của Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) có kế hoạch nhóm họp tại Ghana trong 2...

Thời tiết