Cập nhật: 02/09/2018 21:19 GMT+7
9173xe2d3x10836x11f2exa137xf67fxe09axf24exc5b5xX7xa2cbxf9c6xfcc9xbe5cx122acx11d53xX5x101a6xXaxcbfdxXcxX1x104a8x115aexcfc9xe512xX3xX5xe26fx11435xce22xX1dxX1dx12092x9c89xX3x9175xd8ffxXdxb52fxX0xf53bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb880xX10xX6xX23xXaxX12xe75bxX1x10b16xX17xX18xX3xX7xcfd6xX3x994axX17xX1xX0xX28xXbxX12xX0xXexX6xd1b5xX5xX10xX3xX7xXex120f8xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xb59cxX18xXdxX17xf669xd06exXbxfb6fxX3xX6xf8c5xXexX21xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX28xX28xX4xX1dxX50xX6xX21xe516xX67xX6xX17xX18xXexX5dxXdxX1dx12341xX17xX28xX23xX10xX7xf489xXexX21xXbxX28xX17xX10xf171xX7xX28xX2x11bf1x95f6x110e0xX28x10998xX9fxX23xf8b9xX62xX2xX2x110f6xXa3xXaaxXexX2xXa0xX62xX9fxX62xXa3xX5xX2xX1dx12010xXbxX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xX28xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5dxX18xXdxX17xX61xX62xXbxX64xX3xX6xX67xXexX21xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX28xX28xX4xX1dxX50xX6xX21xX85xX67xX6xX17xX18xXexX5dxXdxX1dxX8exX17xX28xX23xX10xX7xX94xXexX21xXbxX28xX17xX10xX9bxX7xX28xX2xX9fxXa0xXa1xX28xXa3xX9fxX23xXa6xX62xX2xX2xXaaxXa3xXaaxXexX2xXa0xX62xX9fxX62xXa3xX5xX62xX1dxXb7xXbxX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xX28xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5dxX18xXdxX17xX61xX62xXbxX64xX3xX6xX67xXexX21xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX28xX28xX4xX1dxX50xX6xX21xX85xX67xX6xX17xX18xXexX5dxXdxX1dxX8exX17xX28xX23xX10xX7xX94xXexX21xXbxX28xX17xX10xX9bxX7xX28xX2xX9fxXa0xXa1xX28xXa3xX9fxX23xXa6xX62xX2xX2xXaaxXa3xXaaxXexX2xXa0xX62xX9fxX62xXa3xX5xXa0xX1dxXb7xXbxX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xX28xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5dxX18xXdxX17xX61xX62xXbxX64xX3xX6xX67xXexX21xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX28xX28xX4xX1dxX50xX6xX21xX85xX67xX6xX17xX18xXexX5dxXdxX1dxX8exX17xX28xX23xX10xX7xX94xXexX21xXbxX28xX17xX10xX9bxX7xX28xX2xX9fxXa0xXa1xX28xXa3xX9fxX23xXa6xX62xX2xX2xXaaxXa3xXaaxXexX2xXa0xX62xX9fxX62xXa3xX5xXa3xX1dxXb7xXbxX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xX28xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5dxX18xXdxX17xX61xX62xXbxX64xX3xX6xX67xXexX21xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX28xX28xX4xX1dxX50xX6xX21xX85xX67xX6xX17xX18xXexX5dxXdxX1dxX8exX17xX28xX23xX10xX7xX94xXexX21xXbxX28xX17xX10xX9bxX7xX28xX2xX9fxXa0xXa1xX28xXa3xX9fxX23xXa6xX62xX2xX2xXaaxXa3xXaaxXexX2xXa0xX62xX9fxX62xXa3xX5xXa1xX1dxXb7xXbxX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xX28xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXexX6xX50xX5xX10xX3xX7xXexX56xX5xX10xX9xXaxX1cxX6xX5dxX18xXdxX17xX61xX62xXbxX64xX3xX6xX67xXexX21xXaxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX1cxX18xX3xX7xX5dxX4xX9xXaxX28xX28xX4xX1dxX50xX6xX21xX85xX67xX6xX17xX18xXexX5dxXdxX1dxX8exX17xX28xX23xX10xX7xX94xXexX21xXbxX28xX17xX10xX9bxX7xX28xX2xX9fxXa0xXa1xX28xXa3xX9fxX23xXa6xX62xX2xX2xXaaxXa3xXaaxXexX2xXa0xX62xX9fxX62xXa3xX5xaad4xX1dxXb7xXbxX18xXaxX3xX28xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXexX23xX12xX0xX28xXexX23xX12xX0xX28xXexX5dxX12xX0xX28xXexX6xX50xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa5a6xX21xX23xX56xXaxX12xX2xecc5xX3xX62xX3xX1dxX3xfb0cxb255xXexX3xXexX5dxX21xX17xX18xX3xX17xX1xcad7xX17xX18xX3xX17xXdxef92xX1cxX3xXexX44xX3xX1xX24xX21xX3xX4xe45fxX6xX3x91c9xX67xX46xX17xX18xX3xXcxX5dx1110exX3xX5xX24xX3xXcxX5dxX15xfc9exX17xX18xX3xXcxX5dxX67xX17xX18xX3xX1x982dxX4xX3x97f9x11099xX3xX17xX1xX40bxX3xX4x114a5xXbxX3ddxX3xXexX5dxX15xX413xX17xX18xX3xXcxX5dxX67xX17xX18xX3xX1xX41exX4xX3xX23xX67xX56xX3xX17xX1xX429xXexX3xX4xX400xX6xX3xf23cxX1xb287xX17xX1xX3xXbxX1xX400xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX1cx94f5xX17xX18xX3xX5xa2c8xX1cxX3xXexX1xX413xXdxX3xXexX45bxXdxX3xX8exa990xX17xX18xX3xX18xXdxX46xXdxX3xXbxX1xX3fxX17xX18xX3xX1cxXdxX3f5xX17xX3xc061xX6xX1cxX3xX17x9cb0xX17xX3xX17xX18xX6xX56xX3xXex9fc5xX3xX17xcf64xX1cxX3xX1xX41exX4xX3xX421x1183fxX67xX3xXexXdxX486xX17xX3xca37xX2xXaaxeb24xXa0xX3xb353xX3xX2xXaaxX4a5xXa3xX3xdf51xX3ddxX3xXcxX5dxX15xX413xX17xX18xX3xX421xe735xX3xX421xX3fxX17xX3xX17xX1xXdxX3f5xX67xX3xX421xX21xX24xX17xX3xX94xX1xX20xX4xX1xX3xXexX5dxX21xX17xX18xX3xX8exX24xX3xX17xX18xX21xX24xXdxX3xX17xX15xbcbdxX4xX3xX421xb494xX17xX3xXexX1xX492xX1cxX1dxX3xd0e2xX46dxX3xX5x11baaxX4xX3xX421xX3fxX3xXexX5dxX492xX1cxX3xX50xX3f5xX3xXexX1xXdxX4e6xX67xX3xXexX1x117fcxX17xX3ddxX3xX17xX1xX15xX17xX18xX3xX1xX41exX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX67xdfa2xX17xX3xX1cx9efaxX4xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX1cx11f83xXdxX3xX5xX49axX17xX3xX421xX3fxX17xX3xX421xX21xX24xX17xX3xX94xX1xX20xX4xX1xX3xX85xX67xX509xX4xX3xXexX4e6xX3xX4xf390xX17xX18xX3xX17xX1xX15xX3xXexX1xX6xX1cxX3xX18xXdxX6xX3xX8exX24xX21xX3xX4xX20xX4xX3xX1xX21xX45bxXexX3xX421xX3e4xX17xX18xX3xX8exX492xX17xX3xX1xX3fxX6xX3ddxX3xX8exX492xX17xX3xX17xX18xX1xX422xX3xX23xX21xX3xX17xX1xX24xX3xXexX5dxX15xX413xX17xX18xX3xXex10037xX3xX4xX1x11551xX4xX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xX21xX23xX56xXaxX12xXa0xX3ddxX3xXa3xX3xX1dxX3xXcxX48fxX3xX17xX492xX1cxX3xX1xX41exX4xX3xX62xXa6xXa6xXa0xX3xX4a8xX3xX62xXa6xXa6xXa3xX3ddxX3xXcxX5dxX15xX413xX17xX18xX3xXcxX37xX3dxXcxX3x9702xX51exX17xX18xX3xX37xX24xX3xXbxX1xX429xX17xX3xX421xX429xX67xX3xX1cxX522xX4xX3xX421x99b5xX17xX18xX3xXbxX1xfb52xX4xX3xX5xX24xX3xXexX24xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xXexX5dxX1bxX17xX18xX3xXexX5dxX67xX56xX3f5xX17xX3xXexX1xX509xX17xX18xX3xX421xX509xXdxX3xX8exX4e2xXdxX3xX4xX20xX4xX3xX17xX3efxX3xX7xXdxX17xX1xX1dxX3xXcxX48fxX3xX421xX3fxX3ddxX3xXexX24xX3xX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xXexX5dxX1bxX17xX18xX3xX8exX15xX16xX17xX18xX3xX8exX429xX17xX3xXexX1xX10xX21xX3xX17xX3efxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX421xX4e6xX17xX3xXexX5dxX15xX413xX17xX18xX3ddxX3xX5dxX6xX3xXbxX1xX509xX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xX21xX23xX56xXaxX12xXa1xX3ddxX3xX39exX1dxX3xX37xX51exX1cxX3xX17xX6xX56xX3ddxX3xXexX5dxX15xX413xX17xX18xX3xX421xX3fxX17xX3xX4xX1xX24xX21xX3xXexX67xX590xXdxX3xXa3xXa1xX1dxX3xe588xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX8exf7e5xX17xX3xX23xX40bxX67xX3xX23xX24xX17xX18xX3ddxX3xX421xa08dxX1cxX3xXexX1xX1bxX1cxX3xX1cxX24xX3xX1cxX4baxX17xX1xX3xX5xXdxX422xXexX3ddxX3xX7xX460xX67xX3xX7xX1bxX4xX1dxX3xXa3xXa1xX3xX17xX492xX1cxX3xX429xX56xX3xX94xX1xX51exX17xX18xX3xX4xX1xca76xX3xX2xXaaxX3xX17xX18xX24xX17xX3xX1xX41exX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcxX5dxX15xX413xX17xX18xX3xXcxX37xX3dxXcxX3xX5d7xX51exX17xX18xX3xX37xX24xX3xX421xX4baxX3xXexX509xXexX3xX17xX18xX1xXdxX422xXbxX3xX1cxX24xX3xX8exX4e2xXdxX3xX94xX1xX51exX17xX18xX3xX44dxXexX3xX17xX18xX15xX413xXdxX3xbf8exX20xX21xX3xX23xX24xXdxX3xX8exX6b1xX17xX3xX1cxX4baxXdxX3xX5dxX509xXdxX3xX50xX413xXdxX3xX17xX1xX40bxXbxX3xXexXdxX1cxf14dxX1dxX0xX28xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3d6xX21xX23xX56xXaxX12xc82exffe2xX3xX3e3xXdxX17xX1xX3xX37xX21xX24xX17xX3xX4a2xXexX1xX44xX4xX3xX1xXdxX422xX17xX4afxX0xX28xXbxX12


Các tin đã đưa

Thiêng liêng tiếng vọng hòa bình

Thiêng liêng tiếng vọng hòa bình
2023-01-28 05:03:00

QTO - Tròn 50 năm Hiệp định Paris được ký kết. Mỹ chính thức rút quân, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Từ đây, tiếng vọng của hòa bình đã vượt qua ranh giới...

Trăm năm cà phê Khe Sanh

Trăm năm cà phê Khe Sanh
2023-01-22 04:25:00

QTO - Trải qua trăm năm dâu bể, đến nay cà phê Khe Sanh mới tìm lại được vị thế và khẳng định thương hiệu cà phê chất lượng thơm ngon nhất Việt Nam, vươn...

Đất giới tuyến chuyển mình

Đất giới tuyến chuyển mình
2018-09-01 06:25:40

(QT) - Nhiều du khách gần xa, đặc biệt là các cựu chiến binh rất ngỡ ngàng khi đặt chân đến những miền quê dọc đôi bờ sông Bến Hải. Từng hứng chịu vô vàn mất mát, đau thương,...

Một trái tim ấm áp tình người

Một trái tim ấm áp tình người
2018-08-25 05:27:32

(QT) - Gần 20 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, anh Phan Văn Tuấn, thôn Công Thương Nghiệp, xã Hải Thọ, Hải Lăng đi khắp nơi để kết nối những tấm lòng hảo tâm nhằm hỗ trợ...

Những “nhà sáng chế” tuổi học trò

Những “nhà sáng chế” tuổi học trò
2018-08-18 06:31:36

(QT) - Đang ở độ tuổi cắp sách đến trường nhưng Trần Thị Châu Anh, Lê Văn Minh, Phan Thị Hồng Thắm và Dương Lê Phước Hưng đã chịu khó nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm hữu...

Cuộc gặp gỡ của hai người lính

Cuộc gặp gỡ của hai người lính
2018-08-11 07:16:58

(QT) - Kể từ khi chiến tranh kết thúc, Michael Clatterbuck (còn gọi là Mike) một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại chiến trường Quảng Trị đã có dịp quay lại Việt Nam 10 lần,...

Những thông điệp yêu thương

Những thông điệp yêu thương
2018-08-04 05:48:01

(QT) - Với 54 học sinh đến từ Hàn Quốc, mùa hè năm nay rất đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên các em được đặt chân đến Quảng Trị để tham gia các hoạt động tình nguyện do...

Lên bờ ổn định làm nông

Lên bờ ổn định làm nông
2018-07-28 05:40:34

(QT) - Đến bây giờ, nhiều mô hình chuyển đổi sinh kế bền vững cho ngư dân vùng biển bãi ngang đã thực sự phát huy hiệu quả kinh tế trong thực tế. Có đi dọc theo miền chân sóng...

“Kho báu” của Kôn Hưm

“Kho báu” của Kôn Hưm
2018-07-21 05:56:49

(QT) - Đôi vai ông Kôn Hưm, tên gọi khác là Hồ Văn Phiêng (sinh năm 1940), trú tại bản Tà Rụt 2, xã Tà Rụt, huyện Đakrông vẫn còn trĩu nặng nỗi lo cơm áo. Vậy mà, đối với bà...

Tận tâm với nghề dạy bơi

Tận tâm với nghề dạy bơi
2018-07-14 05:52:24

(QT) - Sau nhiều cuộc hẹn, cuối cùng cô giáo Võ Thị Hồng, giáo viên dạy thể dục Trường THPT Đông Hà, có chuyên môn bơi lội, mới thu xếp được cho tôi gặp vợ chồng cô tại bể bơi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết