Cập nhật:  GMT+7
54a8xa89cxee55x9335x54bfxbb3exe15exbf86x935dxX7x867ex9a28xf314xad8dxd651xea79xX5xdb65xXax8519x6171xX1x889fx9ddcx77f8xX3xX7xb34fxX3xd4e8xX16xX1xef16xX3x7eb0x6688x83bexX4xX3xd48dxee8cxX6xX3xd047x58a8x755dxX4xX3x6ea7xXdxbfa2xX16xX0xaaa2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef41xX10xX6x7dafxXaxX12x894fxX1x70f3xX16xX17xX3xX16xX17x54eaxcaecxX3xX16xX51xX52xc7a8xX3xX16xX17xX22xX3xX46x66cfxX16xX3x86cfxX27xX16xX17xX3xX2fxXdxX31xX16xX3xX2fx90f7xXdxX3xX16xX17xX6xX16xX17xX3xcab3xX2bxX1cxX16xX17xX3xXcxX2axce74xX3xXbxX1xb64fxX16xX3x84d5xX1xdacexXdxX3xX61xda5fxX3xX84xX1xX6xXdxX3xXexX1x6008xX4xX3xf09bxX22xX23xX4xX3xX5xX22xX23xX16xX17xX3xX5x8badxX16xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3x9680xX1xX6xX52xX3xX4xc459xX16xX3xX17x8196xXdxX3xX5xX51xX3xXexde17xXbxdc4axX3xX17x94c1xX16xX3xX2fx7759xX3xX2fxXdxX31xX16x64edxX3xb7ffxX6xX2bxX3xX4xX93xX4xX3xX96xX23xXexX3xX2fxXdxX31xX16xX3xX96xedaexX16xX17xX57xX3xX16xX22xXa2xX4xX3xX5x6be3xX16xX17xX57xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xa13bxX2bxX81xXexX3xX1xXdxde76xX16xX3xX16xX1xXdx74c3xX2bxX57xX3xX16xcbe4xX16xX3xX61xXdxXfaxX4xX3xX84xX1xX6xXdxX3xXexX1xX93xX4xX3xX2axX81xXexX3xXexX1xX2bxd156xX16xX3xX5xX23xXdxX57xX3xX16xX1xXc4xX3xX96xX15xX3xX16xX17xX22xX3xX46xX5exX16xX3xX4xX15xX3xXexX1xX105xX26xX3xX16xX17xX2bx93e2xX16xX3xXexX1xX2bxX3xX16xX1xX11exXbxX3xX84xX1xX93xX3xX4xX6x6ac5xXcaxX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxX16xX1xX3xX46xX152xX3xX13x9b33xX3xa783xX105xX3xXcxX2axX22xXc4xX16xX17xX3xXexX1xX1axX4xX3xX1xXdxXfaxX16xX3xX61xX51xX152xX3xX7xX93xX16xX17xX3xX16xX6xX52xX3xc705xb1d4xX34xX2xX2xXcaxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58b4xX152xX46xX52xXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXax8d3fxXdxX46xXexX1xX1fxX3xdbd7xX18axX18axXbxXf3xaf32xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3x66aaxbfe1xX18axXbxXf3xX1bcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX34xX34xX4xXcaxX2fxX6xX152x82f4xX2bxX6xX16xX17xXexX2axXdxXcaxX61xX16xX34xX46xX10xX7xX84xXexX152xXbxX34xX16xX10xX1b0xX7xX34x577cxX1f3xX1c6xX1b7xX34xX2xX189xX189xX46xX189xX2xX1c6xX1f3xX1c6xX189xf25exXex8811xX1b7xX202x802cxX1c6xX5xX18axXcax64bbxXbxX17x984cxX2axX9xX1f3xX1c6xX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxX16xX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX6xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX16xXaxX3xX1b0xXdxX46xXexX1xX9xXaxX1b7xX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c6xX1c7xX18axXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xXcx9623xX3xX7xX93xX16xX17xX3xX7xXa2xX26xX57xX3xX46xXb4xX4xX3xX2fxXc4xX3xX2fxXdxX31xX16xX3xXexX1xX7dxX3xXexX2axX81xX16xX3xd650xe77axX6xX3xX166xXdxXfaxXexX3xXaaxX1xX2bxX52xXfaxX16xX3x8e86xXdxX152xX3xX168xXdxX16xX1xXbdxX3xXexX81xXbxX3xX16xX11exXbxX3xXexX1xX2bxX52xX100xX16xX3xX96xX93xX16xX1xX3xX2fxd837xXexX3xX2axX2bxX2cxX4xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX46xXexX1xX1fxX3xX1b7xX18axX18axXbxXf3xX1bcxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3xX1c6xX1c7xX18axXbxXf3xX1bcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX34xX34xX4xXcaxX2fxX6xX152xX1daxX2bxX6xX16xX17xXexX2axXdxXcaxX61xX16xX34xX46xX10xX7xX84xXexX152xXbxX34xX16xX10xX1b0xX7xX34xX1f3xX1f3xX1c6xX1b7xX34xX2xX189xX189xX46xX189xX2xX1c6xX1f3xX202xX2xX207xXexX1c7xX207xX1b7xX1b7xX5xX2xba4dxXdxX26xX17xX341xX202xX2xX1f3xX2xXcaxX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxX16xX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX6xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX16xXaxX3xX1b0xXdxX46xXexX1xX9xXaxX1b7xX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c6xX1c7xX18axXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xX21xX31xX3xX96xX93xX16xX1xX3xX2fxX2bfxXexX3xX2axX2bxX2cxX4xX57xX3xX16xX17xX22xX3xX46xX5exX16xX3xX46xX27xX16xX17xX3xX5xX152xb397xXdxX3xX5xX22xXa2xXdxX3xX26xd711xX4xX3xX96xX31xX3xX84xXbbxX152xX3xX86xX3xX16xX1xX4bxX16xX17xX3xX61xX7dxX3xXexX2ax56a8xX3xX4xX93xX4xX1xX3xX2fxXc4xX3xX84xX1xX152xX1cxX16xX17xX3xX204xX341xX1b7xX3xX26xXbbxXexX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX46xXexX1xX1fxX3xX1b7xX18axX18axXbxXf3xX1bcxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3xX1c7xX189xX189xXbxXf3xX1bcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX34xX34xX4xXcaxX2fxX6xX152xX1daxX2bxX6xX16xX17xXexX2axXdxXcaxX61xX16xX34xX46xX10xX7xX84xXexX152xXbxX34xX16xX10xX1b0xX7xX34xX1f3xX1f3xX1c6xX1b7xX34xX2xX189xX189xX46xX189xX2xX1c6xX1f3xX207xX1f3xX1f3xXexX1f3xX1c6xX1c7xX207xX5xX1b7xX341xXdxX26xX17xX341xX1c7xX1c7xX207xX1f3xXcaxX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxX16xX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX6xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX16xXaxX3xX1b0xXdxX46xXexX1xX9xXaxX1b7xX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c7xX189xX189xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xX49xX17xX22xX3xX46xX5exX16xX3xX49xX17xX2bxX52xf096xX16xX3xX166xdc81xX16xX3xX49xX17xX2bxX52xX105xX16xX3xXaaxX2fxX105xX16xX3xXbxX1xX1cxXdxXbdxX57xX3xX86xX3xXexX1x9b6bxX16xX3xXcxX5exX16xX3xX43xX1cxXdxX57xX3xXf3xX6cxX3xX2a0xXdxX152xX3xX43xX1cxXdxX3xXaaxX1xX2bxX52xXfaxX16xX3xX2a0xXdxX152xX3xX168xXdxX16xX1xXbdxX3xXbxX1xX81xX16xX3xX84xX1xX86xXdxX3xX5xX105xX16xX3xX2fxXc4xX3xX7xX6xX2bxX3xX84xX1xXdxX3xX96xX6cxX3xX84xXbbxX152xX3xX96xX22xX23xX4xX3xX16xX1xXdxX100xX2bxX3xX2axX2bxX2cxX4xX0xXdxX26xX17xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX46xXexX1xX1fxX3xX1b7xX18axX18axXbxXf3xX1bcxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3xX1c7xX189xX189xXbxXf3xX1bcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX34xX34xX4xXcaxX2fxX6xX152xX1daxX2bxX6xX16xX17xXexX2axXdxXcaxX61xX16xX34xX46xX10xX7xX84xXexX152xXbxX34xX16xX10xX1b0xX7xX34xX1f3xX1f3xX1c6xX1b7xX34xX2xX189xX189xX46xX189xX2xX1c6xX189xX204xX1c7xX202xXexX1c7xX1f3xX204xX1c7xX5xX2xX341xXdxX26xX17xX341xX1c7xX202xX1c6xX2xXcaxX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxX16xX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX6xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX16xXaxX3xX1b0xXdxX46xXexX1xX9xXaxX1b7xX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c7xX189xX189xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xX49xX17xX22xX3xX46xX5exX16xX3xX13xX1xX6xX16xX3xX166xX4f1xX16xX3xX43xX1cxXdxX3xX86xX3xXexX1xX7dxX3xXexX2axX81xX16xX3xX290xX291xX6xX3xXcxX27xX16xX17xX3xXaaxX1xX2bxX52xXfaxX16xX3xX166x6fbcxX16xX1xX3xX168xXdxX16xX1xXbdxX3xX84xX1xX6xXdxX3xXexX1xX93xX4xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX84xXdxa7ccxX26xX3xXexX1xX105xX26xX3xXexX1xX2bxX3xX16xX1xX11exXbxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX46xXexX1xX1fxX3xX1b7xX18axX18axXbxXf3xX1bcxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1fxX3xX1c7xX189xX189xXbxXf3xX1bcxXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX34xX34xX4xXcaxX2fxX6xX152xX1daxX2bxX6xX16xX17xXexX2axXdxXcaxX61xX16xX34xX46xX10xX7xX84xXexX152xXbxX34xX16xX10xX1b0xX7xX34xX1f3xX1f3xX1c6xX1b7xX34xX2xX189xX189xX46xX189xX2xX1c6xX189xX2xX1c6xX18axXexX1b7xX1b7xX202xX207xX5xX2xX341xXdxX26xX17xX341xX1c7xX1c7xX202xX2xXcaxX20cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX7xX1axX3xX1cxX16xX1xX1fxX3xX21xX22xX23xX4xX3xX26xX27xX6xX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX2fxXdxX31xX16xXaxX3xX1b0xXdxX46xXexX1xX9xXaxX1b7xX18axX18axXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX1c7xX189xX189xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19exX152xX46xX52xXaxX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf3xXexX341xX6xX5xXdxX17xX16xX1fxX3xX20cxX2bxX7xXexXdx6135xX52xX1bcxXaxX12x8c02xX2bxX2cxX4xX3xX61xX26fxX6xX3xX96xX93xX16xX1xX3xX2fxX2bfxXexX3xX96xX22xX23xX4xX3xX4xX93xX4xX3xXexX1xX22x6461xX16xX17xX3xX5xX93xXdxX3xXexX1xX2bxX3xX26xX2bxX6xX3xX61xXa2xXdxX3xX17xXdxX93xX3xXexX26fxX3xX202xXcaxX18axX18axX18axX3xX341xX3xX204xXcaxX18axX18axX18axX3xX96xX140xX16xX17xX34xX84xX17xX3xXexX22xX7a6xXdxX1bcxX3xX2axX2bxX2cxX4xX3xX84xX1xX50bxX3xX46xX6xX152xX3xX96xXdexX16xX17xX3xXexX26fxX3xX1c7xX18axXcaxX18axX18axX18axX341xX1b7xX18axXcaxX18axX18axX18axX3xX96xX140xX16xX17xX34xX84xX17xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea6exX2bxXexX1xX152xX2axXaxX12xX168xX105xX3xXcxX2axX22xXc4xX16xX17xX0xX34xXbxX12

Lê Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ký ức ngày trở lại

Ký ức ngày trở lại
2023-06-10 05:00:00

QTO - 50 năm từ ngày Khu Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được chính thức thành lập tại huyện Cam Lộ, những người từng gắn bó với...

Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo như mẹ hiền
2022-11-26 04:36:00

QTO - Hiện nay, nhiều trẻ nhỏ từ hơn 1 tuổi đã được bố mẹ gửi vào trường lớp hoặc nhờ ông bà nội ngoại chăm con để mưu sinh. Trước thực tế đó, nhiều trường...

Mang nụ cười trở lại

Mang nụ cười trở lại
2022-11-19 05:38:59

QTO - Gắn bó với vùng khó, cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học&THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa không chỉ miệt mài làm nhiệm vụ trồng người mà còn trăn...

Chiều buông trên vùng cao

Chiều buông trên vùng cao
2022-11-15 09:04:25

QTO - Trong trí tưởng tượng của tôi, Tà Rụt là một thung lũng heo hút giữa miền biên ải xa xôi. Mỗi lần có dịp đi qua chiếc cầu treo huyền thoại, tôi đều...

Buồn vui nghề “làm đẹp cho đời”

Buồn vui nghề “làm đẹp cho đời”
2022-11-12 03:49:59

QTO - Kinh doanh hoa tươi là một nghề khá phát triển ở các đô thị hiện nay. Hoa theo người đi vào ngõ ngách của từng ngôi nhà, vào các bữa tiệc rượu đầm...

Giấc mơ Lào trên đất Việt

Giấc mơ Lào trên đất Việt
2022-11-05 04:58:40

QTO - Cũng như nhiều bạn trẻ Lào, Suaykham Vongxaoloi (sinh năm 1998) ở huyện Vapi, tỉnh Salavan đã vượt khoảng cách về biên giới, địa lý và mọi rào cản...

“Săn” bảo vật cung đình ở vùng biên

“Săn” bảo vật cung đình ở vùng biên
2022-10-29 04:59:47

QTO - Vùng biên giới phía Tây Quảng Trị được coi là vùng khó. Nhưng kỳ lạ thay đây lại là vùng mà giới săn cổ vật xem như “điểm vàng”. Từ hơn 20 năm qua,...

Để vùng biển lại căng tràn sức sống

Để vùng biển lại căng tràn sức sống
2022-10-22 04:47:22

QTO - Miền biển dạo này trầm lắng quá. Phía ấy, có những con tàu nằm bờ đã lâu không ra khơi, có những ngư dân bỏ nghề bởi nhiều lý do, cũng có những người...

Đức Quý và những vai diễn để đời

Đức Quý và những vai diễn để đời
2022-10-01 04:10:19

QTO - Bằng tài năng và sự nỗ lực không ngừng trong hoạt động nghệ thuật, diễn viên Nguyễn Đức Quý (sinh năm 1983), ở thôn Tân Kiên, xã Triệu Ái, huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết