Cập nhật:  GMT+7
w5ph4bus4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buHR8OhZ+G6t13hu6jDmeG7hmEu4bq14buqWy5o4buq4bus4buw4buw4bua4buqw7Ik4buqWyNn4buqe2FoKeG6teG7quG7hsWp4bu5xrDhu6pHQcWpRuG7qm9Aw6Lhu6rhurUl4bqz4buq4buu4buw4bus4buuw5ovYeG7rMOZw5rhu4fhu6p74bq34bu2Zmbhu5bhu6jhu4dBXeG7tn3hu6jDmVThu7nGsOG7okfhu6lV4buqLeG7quG7pzLhurXhu6p7I+G6tWHhu6pvw6E1e+G7qsOyLOG7jeG7qn1s4bq1OeG7quG6sTPhu6phw6Ije2Hhu6p74buL4bq1OeG7qntjUeG7qn1o4buN4buqZ+G7heG6oeG7qm9A4buq4bq1LOG6tTnhu6p74bu2w6Lhu6pnw6Phu6rhurc14buqWyNn4buqe2FoKeG6teG7quG7hsWp4bu5xrDhu6pHQcWpRlHhu6pna+G6tTnhu6o+xKnhurt74buq4bq1LOG6tTnhu6p74bu2w6Lhu6p7YS5n4buq4bq3xKnDquG6tTnhu6o5w6Hhu7jDouG7qn3DrHvhu6rhu4bFqeG7ucaw4buqR0HFqUZR4buq4bunxJHhu6rhu7nGsOG7ouG7qUfhu6p7YcOi4buqPsOhM2fhu6pmMeG7quG7h2Eu4bq14buqWy5o4buq4bus4buw4buw4bua4buqZmPhu6rDsiThu6pn4buFMuG6teG7quG7h2Ej4bqz4buqb8Oh4buqZ8OiQOG6teG7quG7g2hje+G7qlsjZ+G7qnthaCnhurXhu6rhu4bFqeG7ucaw4buqR0HFqUbhu6pvQMOi4buq4bq1JeG6s+G7quG7ruG7sOG7rOG7rlLDmi/hu4fDmcOaZ+G7tj7hurdd4buqZmfhu43hurdd4buW4buo4bqz4bu24buFOcOh4bq14bug4buu4buHw7Lhu6rhu7ZoZ8Oi4buow5nDmmfhu4XDmcOaZ33DmcOa4buH4buqe+G6t+G7tmZm4buW4buo4buH4bunw6J94buN4buow5nDmsOh4bqzOeG7qmFdw6E5YWfhu5bhu6hWw51Y4buo4buq4bu24bq3Z+G7luG7qOG7qOG7qsOzw6F9Z2Hhu5bhu6hY4buw4buw4buo4buqZuG7hXvhu5bhu6hhZ2fhu4fhu6AvL8Ozw7PDs1I5fWd9Um/hurUvfeG7tmfhu7bDoeG6s+G7tjldZi/hu67hu7Dhu6zhu6zhu7Dhu7Ivw6Lhu4XDoTnDoeG6teG7tuG6ty/DoeG6s+G7tjldZlhZ4busV+G7rlZf4busUuG6r+G7h1054buoL8OZw5ov4buHw5nDmi9nfcOZw5ovZ+G7hcOZw5ovZ+G7tj7hurddw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxanDreG6tTnhu6pv4bq7w6Hhu6pb4bqlUeG7quG6tSXhurPhu6ph4bqte+G7quG6tUDhu43hu6p74buJ4bq1OeG7qmYx4buqZ2Fse+G7qmHDoTXhurXhu6rhu4bFqeG7ucaw4buqZ+G7hWjhurU54buqYeG6rXvhu6rhur/hu6rhurVhbuG6tTnhu6rhurXhurnDoeG7qnvhuqXhu6pbw6E0aOG7quG6scOhNeG6teG7qmfhu4XDouG6tTnhu6o5w6Hhu7bDoeG7qlvDoiPhurXhu6rhu67hu7Dhu6zhu6zhu6ot4buq4buu4buw4buu4buwUOG7quG6scOhNeG6teG7qmfDokDhurVR4buqe+G7i+G6tTnhu6p7Y+G7quG7p+G7tuG6teG7qsWpYcOj4buqWyPDouG7quG7hsWp4bu5xrBR4buqW8SRw6Hhu6rhurU54buJ4buqe+G7uOG6teG7qj7EkeG7qjnDoeG7uMOi4buqb8OhMuG6teG7qnthaOG7jTLhurXhu6pn4buF4bu4e2FQ4buqZ2Fse+G7qmHDoTXhurXhu6rhurU5YcOhMuG6s+G7qmdpe+G7qm/DoTV74buq4buDaD3hurXhu6rhurfhu4/hu6pvQOG7quG6t8SpaOG7qmfhu4Vu4buqYWThu6pm4bq54buq4buGxanhu7nGsOG7qnvhu7h74buqey7hu4dQ4buqe8Oiw6Hhu6pn4buF4bqt4bq1OeG7qnti4bq1OeG7qmfhu7h74buqW8OhNGjhu6pn4buF4bu24buqe+G6ueG7qj494bq1UeG7quG7hUDhu6pmw6Lhu7hn4buqW+G7uOG6tWHhu6o5w6Hhu7jhu6rhurEzZ+G7quG7g2g94buqb0Dhu6o+4bu4w6Lhu6p74bu4w6Lhu6phJuG6tTnhu6rhurUl4bqz4buqbzThu6pnYWx74buqZ+G7hSPhurU54buqZ+G6oeG6tWHhu6ph4bqh4bq1YeG7quG7hsWp4bu5xrBQ4buqZ8Oge2Hhu6p7bHvhu6phaOG7jeG7qlvEkeG6tTnhu6p74bu4e+G7qltjw6Hhu6pnxKnDquG6tTnhu6p9w6E14bq14buq4buGxanhu7nGsOG7qkdBxalG4buq4buF4bu24buq4bq34bq74buHUOG7qmEj4bq14buqe2Ez4buqZ+G6oeG6tWHhu6pn4buFI+G6tTnhu6ph4bqte+G7qmbDoeG6tWHhu6o+4bqp4buqYeG6rXtSw5ov4buHw5nDmuG7h+G7qnvhurfhu7ZmZuG7luG7qOG7h+G7p8OifeG7jeG7qMOZxanhu4nhurU54buqZ2Fdw6Lhu6rhu6fEkeG7quG7ucaw4bui4bupR1Hhu6rhurUl4bqz4buqYeG6rXvhu6pmKuG7h+G7qmfhurvDoeG7qmYx4buqZ2Fse+G7qmHDoTXhurXhu6pn4buFw6E24bq14buq4bqxYeG7tsOh4buq4bupNOG7quG7uOG6teG7qsOyLOG7jeG7qn1s4bq1OeG7qmE14buqZ2Fj4bq1OeG7qmdhYuG6tTnhu6pnw6HhurXhu6pbw6E14bq14buqZ23hu6rhu4NoPeG6teG7quG6t+G7j+G7quG7h2Fl4buqeyjhu4fhu6o5w6Hhu7jDouG7qn3DrHvhu6ot4buqe2Fj4bq1OeG7quG6s8Ot4buqe2FuUOG7qmfhu4XDoTbhurXhu6rhurFh4bu2w6Hhu6rhu7jhu4fhu6p9w6zhurU54buq4buHYSHhurXhu6rhurM04bqz4buq4buDaD3hurXhu6rhurfhu4/hu6p9buG7quG6t8OhNWjhu6rhu4dhZeG7qnso4buH4buqOcOh4bu4w6Lhu6p9w6x74buqLeG7qnthY+G6tTnhu6rhurPDreG7qnthbuG7qmfhu4Uy4bq14buq4buHYSPhurPhu6pvw6Hhu6p7PeG7quG6tcSp4bq7e1Lhu6pBxJHDoeG7quG6tTlh4bqj4buqZ8OiQOG6teG7quG7g2hje+G7qmdl4bq1OeG7quG6sTNn4buq4bus4buw4buq4bq1JeG6s1Hhu6p74buL4bq1OeG7qntj4buqb0Dhu6rhurUs4bq1OeG7qnvhu7bDouG7qnthLmfhu6rhurfEqcOq4bq1OeG7quG7hsWp4bu5xrDhu6pnw6E2aOG7qmHhuq174buqW2nhurU54buqW8SR4buqZ2hlw6Hhu6pvQOG7quG7hsWp4bu5xrDhu6pHQcWpRuG7qnvhu4nhurU54buqZjHhu6pbxKnDqnvhu6pnZeG7qnthanvhu6pn4buFw6LhurU54buq4bq1JeG6s+G7qmHhuq174buqZ+G6u8OhUuG7qk/hurvDoeG7qnvhu7h74buqZ8Oj4bq1YeG7qnthxKnhu7bhu6pnZeG7qnthanvhu6pnZeG6tTnhu6rhurEzZ+G7quG7rOG7sOG7quG6tSXhurPhu6pnYWx74buqYcOhNeG6teG7quG7hsWp4bu5xrDhu6pHQcWpRlHhu6rhu6fEkeG7quG7ucaw4bui4bupR+G7quG7jTJo4buqeyFo4buqeyHhurXhu6pnYeG7tuG6s+G7quG6s8SpaOG7qnthw6Lhu6p74bu4e+G7qnsu4buH4buq4bq3JOG6tWHhu6pbI8Oi4buq4bqxYSnhurXhu6pn4buFxKnhurnhurU54buqZ+G7hcOhNuG6teG7quG6sWHhu7bDoeG7qm9A4buqPuG7uMOi4buqe+G7uMOi4buqbzThu6rhu6fEkeG7quG7ucaw4bui4bupR1Lhu6rhurYo4buH4buq4buGYcSp4bq54bq1OcOaL+G7h8OZ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhân lên nghĩa tình tháng 7

Nhân lên nghĩa tình tháng 7
2024-07-21 14:35:00

QTO - Đã thành thông lệ từ 13 năm qua, cứ vào tháng 7 hằng năm, Chương trình Nghĩa tình tháng 7 lại được Báo Kinh tế và Đô thị - Báo Quảng Trị tổ chức. Năm...

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao

Hiệu ích của dịch vụ y tế kỹ thuật cao
2024-07-20 06:00:00

QTO - Trong xu thế tất yếu của sự phát triển, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị với nỗ lực đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân đã và đang...

Phòng bệnh thấp khớp cấp cho trẻ em

Phòng bệnh thấp khớp cấp cho trẻ em
2011-08-18 06:52:36

(SK&ĐS)- Bệnh thấp khớp cấp hay còn gọi là bệnh thấp tim là một bệnh vừa có tổn thương ở tim. Bệnh gặp chủ yếu ở trẻ em, lứa tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất là lứa tuổi...

Bệnh liken phẳng: dùng thuốc như thế nào?

Bệnh liken phẳng: dùng thuốc như thế nào?
2011-08-18 06:52:23

(SK&ĐS) - Linken phẳng ít gây hại sức khỏe nhưng gây ngứa ngáy khó chịu, để lại các tổn thương không có lợi về thẩm mỹ. Nếu chữa kiên trì, bệnh cũng có thể ổn đinh trong...

Nước mía lợi tiểu, giải rượu

Nước mía lợi tiểu, giải rượu
2011-08-18 06:52:11

Về công dụng giải rượu của nước mía, các thầy thuốc đời xưa và nhiều y thư cổ đã bàn đến với những kiến giả khá sâu sắc. Sách Bản thảo cương mục viết: “Giá tương, chỉ ẩu uyết...

Tựu trường nhưng học sinh vẫn chờ lớp học

Tựu trường nhưng học sinh vẫn chờ lớp học
2011-08-17 06:15:07

(TNO) - Đã vào tuần học đầu tiên của năm học mới nhưng ngành giáo dục TP.HCM vẫn đau đầu vì thiếu trường lớp. Còn học sinh (HS) nhiều nơi phải chen chúc trong lớp học có sĩ số...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết