Cập nhật:  GMT+7
aaf7x10b25xacb4x11487x13ff0xf8b6x14ab9x13c22x139e8xX7xfad7x14aabx15a41x16441x14550xf3dbxX5xfd43xXax11150x15c80xX1x162c9xX3xXexecccxX10xX3xedc1xX15x108f7xX3xXexX1dxXbxX3xX2x15ce7xX3xX4xb9a2xc4a4xc15cxX3xXexX18x100fexX28xX1xX3x141b5xXdxac3cxX28xX3xXexX18x16c6axX4xX3xX28xd154xXdxX3xXexXdxX33xX28xX29xX0xe190xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15caexX10xX6x16041xXaxX12x15673xXcxX13x106b4xcd97xX3xd45cxX3xX13xX29xX15x117b1xX3x12231x14996xec7bxX2xX67x138e9xX3xXexX1dxXbxX3xX2xX24xX3xX4x140eaxX4xX3xX4xX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xX31xX1xX76xX4xX1xX3xX7xe2d1xX28xX3xX1bxX15xX3xX28xX29xX1x12e84xX3xX57x15784x109fcxX28xX29xX3x1201bxX28xX3xXexX97x11a32xX28xX29xX3xXexX18xX1dxX28xX29xX3xX28xb73cx12779xX3xX67xX24xX2x15c16xX3xd5f8xde57xX3xXb4xX97xXa1xX4xX3xX4xX27xX28xX29xX3x11094xfa88xX3xXexX18x16b8exX28xX3xXexX18xX6xX28xX29xX3xXadxX8bxX28xX29xX3xX31xXdxX33xX28xX3xXexX18xX38xX4xX3x1393cxX10xX7xXdxX29xX28xXc1xX1dxX1dxXadxX6cxX3xXadx15187xXexX3xXexX18xX1dxX28xX29xX3xX28xX1x14679xX28xX29xX3xXexX18xX6xX28xX29xX3xXadxX8bxX28xX29xX3xX31xXdxX33xX28xX3xXexX18xX38xX4xX6cxX3xX28xX29xX1xd163xX3xXexX1xdb77x1499exXexX3xXb4xe169xX117xX3xXexXdxXc6xX28xX3xX1bxX15xX3xX28xX3cxXdxX3xXexXdxX33xX28xX29xX3xXexX1dxX15xX28xX3xXexX1xX33xX3xX29xXdxc7e1xXdxX69xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xXc1xX5xX10xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXadxX6xX18xX29xXdxX28x16aaaxX67xXbx15a9axX3xX6xX117xXexX1dxXaxX12xX0xXexX18xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a5exX1dxX57xX65xXaxX12xX0xXdxXadxX29xX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX29xX1xXexX157xX3xX6xX117xXexX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXax11db0xX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xb066xXdxX28xX29xX3xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX45xX45xX4xX69xXc1xX6xX1dx16ac6xX117xX6xX28xX29xXexX18xXdxX69xX1bxX28xX45xX57xX10xX7xX31xXexX1dxXbxX45xX117xXbxX5xX1dxX6xX57xX10xX57xX45xX4xX1dxX28xX29xXexX1xX6xX28xX29xX45xX67xX24xX2xXb2xb060xX2xX67xX1eaxX67x14b52xX45xX28xX1xX6xXexX18xX10xX1eaxXc1xX10xXadxX6xX69x12661xXbxX29x16e14x10dcexXdxX57xXexX1xX9xdb7bxX24xX24xXaxX45xX12xX19axX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xX1acxXdxX28xX29xX3xX60xX3xfeacxX28xX1xX157xX3xX19axX27xX28xX29xX3xXexX65xX3xe2a3xX69xXcxX69xX13xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX57xX12xX0xX45xXexX18xX12xX0xX45xXexX6xXc1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX1dxX57xX65xXaxX12xX19axX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xXcxX3cxX3xX1xXa1xXbxX3xX28xX1xX15xX3xXexX18xX10xX3xc6a3xX3x16384xX8bxXdxX3xd0d9xfc26xXdxX3xX60xX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xXdexX6xXdxX5xX6xXdxX3xX19axX1dxXadxXbxX5xX10xX15axX3xX4xda09xX6xX3xX19axX27xX28xX29xX3xXexX65xX3xX31xXdxX33xX28xX3xXexX18xX38xX4xX3xX233x11937xX3xXcxX18xbd6dxX28xX29xX3xX13xX29xX1xddb1xX6xX3xXb4xXb5xX3xX28xbb2axXadxX3xXexX18xX1dxX28xX29xX3xXexX1dxXbxX3xX2xX24xX3xX28xX15xX65xX69xX3xX27bx15e97xX65xX3xX5xX15xX3xXexX3cxX3xX1xXa1xXbxX3xX29x12ddbxXadxX3xX67xX3xX4xX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xX1acxXdxX28xX29xX3xX1bxX15xX3xX13xX1xX15xX3xX1xXebxXdxX3xX28xX29xX1x11cadxX3xX27bxX8bxXdxX3xX27fxX280xXdxX3xX28xX2c4xXadxX3xXexX18xX1dxX28xX29xX3xX31xX1xX117xX3xX28xX29xX1xX94xX3xXadxX76xXexX3xXexX8bxXdxX3xX27bxX8bxXdxX3xX27fxX280xXdxX6cxX3xX233xX2bdxX28xX1xX3x16497xX1xX38xX4xX6cxX3xX4xX76xX4xX1xX3xX54xX15xX3xX13xXebxXdxX3xX207xX24xX3xX31xXadxX69xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX1dxX57xX65xXaxX12xX19axX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xXb4xX11cxX117xX3xXexXdxXc6xX28xX6cxX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xX1acxXdxX28xX29xX3xX5xX15xX3xX28xX1xX15xX3xX1xX15xX28xX29xX3xXacxX28xX3xX117xXc2xX28xX29xX3xX4xX1xX1dxX3xX57xX117xX3xX31xX1xX76xX4xX1xX3xXb4xX33xX28xX3xXexX1xX6xXadxX3xX1bfxX117xX6xX28xX3xX1bxX15xX3xX4xdc7exX28xX29xX3xX5xX15xX3xX28x107cexXdxX3xXexX3cxX3xX4xX1x1258exX4xX3xX7x10c1exX3xX31xXdxX113xX28xX6cxX3xX28xX3cexXdxX3xX1xXebxXdxX3xX1xX2b6xXbxX3xX4xX29cxX6xX3xX4xX76xX4xX3xX4xX2daxX117xX3xX5xX8bxX4xX3xXc1xXebxX6cxX3xX1bfxX117xX76xX28xX3xX4xX15xX3xXbxX1xXc6xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1dxX15xX28xX3xX31xX1xX117xX3xX28xX29xX1xX94xX3xX57xX97xX98xX28xX29xX69xX3xX27bx12db2xX3xXbxX1x16d6exX4xX3xX1bxX42cxX3xX1bxXdxX113xX4xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX3d6xX4xX3xX7xX3daxX3xX31xXdxX113xX28xX6cxX3xX1xXebxXdxX3xXexX1xX280xX1dxX6cxX3xX28xXacxXadxX3xX67xX24xX2xX67xX6cxX3xX13xX1xX15xX3xX1xXebxXdxX3xX28xX29xX1xX312xX3xX27bxX8bxXdxX3xX27fxX280xXdxX3xXb4xXb5xX3xXb4xX97xXa1xX4xX3xXexX1xXdxX33xXexX3xX31xX33xX3xX1bxX15xX3xX15axX2daxX65xX3xX57xX3daxX28xX29xX3xX28xX29xX6xX65xX3xX29xX11cxX28xX3xX4xX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xX1acxXdxX28xX29xX69xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX1dxX57xX65xXaxX12xX19axX9cxX117xX3xXexX18xX38xX4xX3xX4xX29cxX6xX3xX67xX3xX4xX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xXexX18xX1dxX28xX29xX3xX31xX1xX117xX3xX175xX6xXadxXc1xX1dxX1dxX3xXdexX6xXdxX5xX6xXdxX3xX19axX1dxXadxXbxX5xX10xX15axX3xX7x1575axX3xX57xX42cxX28xX29xX3xX67xX3xX5xX1dxX8bxXdxX3xX1bxX118xXexX3xX5xXdxX113xX117xX3xXexX18xX10xX3xX1bxX15xX3xX5xX117xX2e8xX28xX29xX6cxX3xX1bxX13cxXdxX3xXbxX1xX97xX3cexX28xX29xX3xXbxX1xX76xXbxX3xX5xae2bxXbxX3xX18xX76xXbxX3xX31xX1xX76xX4xX3xX28xX1xX6xX117xX69xX3xX54xX6xXdxX3xX4xX27xX28xX29xX3xXexX18xX2dxX28xX1xX3xXexX18xXc6xX28xX3xXb4xXb5xX3xXex16938xX28xX29xX3xXb4xX1dxX8bxXexX3xXb4xX97xXa1xX4xX3xX28xX1xXdxece4xX117xX3xX29xXdxX280xXdxX3xXexX1xX97xX279xX28xX29xX3xXexX18xX1dxX28xX29xX3xX28xX97xX13cxX4xX3xX4xX3c6xX28xX29xX3xX28xX1xX97xX3xX1bfxX117xXc2xX4xX3xXexX33xX69xX3xX27bxX69xXcxX0xX45xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chùm thơ mới của Hồ Sĩ Bình

Chùm thơ mới của Hồ Sĩ Bình
2024-04-21 15:43:00

QTO - Nhà thơ Hồ Sĩ Bình sinh năm 1953 tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà...

Khát vọng trẻ: Những vũ công tuyệt vời

Khát vọng trẻ: Những vũ công tuyệt vời
2014-12-26 09:05:12

(TNO) - Trong chương trình Khát vọng trẻ 6 ở Ukraine tháng 9 năm ngoái, khán giả đã không ngớt trầm trồ trước sự điêu luyện, chuyên nghiệp của các vũ công Ukraine. Vì thế, năm...

Bóng chuyền Việt Nam tập trung sớm các ĐTQG

Bóng chuyền Việt Nam tập trung sớm các ĐTQG
2014-12-25 09:02:19

(SGGP) - Chuẩn bị cho SEA Games 28 diễn ra tại Singapore vào tháng 6 năm 2015, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa lên kế hoạch tập trung các ĐTQG nam và nữ. Đây là điều...

Trước vòng 19 Premier League: Nhận quà ngày lễ

Trước vòng 19 Premier League: Nhận quà ngày lễ
2014-12-25 08:59:59

(SGGP) - Ngày Boxing Day có một vị trí đặc biệt đối với bóng đá Anh, bởi vòng đấu diễn ra trong ngày 26-12 chẳng liên quan gì đến những vòng đấu kế tiếp, thế mới có chuyện mới...

Phạm Văn Mách trở lại ‘Cặp đôi hoàn hảo’

Phạm Văn Mách trở lại ‘Cặp đôi hoàn hảo’
2014-12-25 08:15:43

(TNO) -Từng gây ‘sóng gió’ khi tham gia Cặp đôi hoàn hảo 2011, lực sĩ Phạm Văn Mách sẽ trở lại chương trình này với vai trò khách mời trong liveshow 8 diễn ra vào ngày 28.12 tới đây.

VFF miễn phạt U19 HAGL

VFF miễn phạt U19 HAGL
2014-12-24 09:48:40

(SGGP) - Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh hôm qua tái khẳng định, dù bỏ cuộc ở giải U19 quốc gia, HAGL vẫn không phải nhận án phạt của VFF.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết