Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7kOG7meG7k2s4a+G7leG7pzjhu5Fw4burOOG7k+G7heG7kzhseXPhu5NrOOG7q8awbTjEkeG7kzjhu5Ns4bu54buTazjhu5NreXVtOOG6v+G7meG7kzjhu6vGsOG7seG7k2s4w7VtaeG7kzjDuTjDlMSR4buROD3hu7HEkeG7kzjhu4bhu6Phu5NrMS9sYTIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6dM4buD4bq34buBNzLhur5sbcOt4buTOOG7q8aw4bq34buTbDjhu4fhuqc4xanhu7Hhurc44buHbTjhu4fhuqc4bHPhu5M44bqh4bqjOOG7k+G6reG7kVs44buTbHnhu5NrOOG7k2zhu7nhu5NrOGtvOOG7kWXhu6s44buR4bqz4burOMO04bq1OMWp4bux4bqzOMO0dOG7kzjDtOG6t+G7mThB4bq1OOG7k2zhu7nhu5NrOGtvOOG7k+G7lTjhu4fhu4k4w7TDom04w7ThurU44buRcOG7qzhBw63hu6s44burbHlz4buTazjDtOG7l+G7k2s44bupxJHhu7E4w7Vu4buTOOG6v3fhurc4w7Vs4buj4buTazhu4burOOG7k2t5dW1bOOG7h8SR4buxOOG7h+G7lThB4bq94buTOOG6v+G7l+G7kzjhu4fDqeG6oDjhuqnhu6c44buTbOG7ueG7k2s4xJHhu5M44burb+G7k2w4bOG6t+G6oDjhu6tv4buTbDjhur/huqXhu5E44burbG1p4buTazjDtG1p4buTazhBdG044buTa3l1bTjhu4fhuqc4w7Vs4buxZeG7q10xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcy4buqbOG7o+G7kzjDlMSR4buROD3hu7HEkeG7kzjhu4bhu6Phu5NrOOG7q2zhu7Fw4bq/OMO04bq14buTazjDlMSR4buROD3hu7HEkeG7k1s4w4Dhuqc4S23hu5k44buQ4bq3bVs4bOG7seG6oOG7i+G7kzhLbeG7mTjDlG3hu5NsOMO04bq1OMOA4buV4buROOG7geG7i+G7qzjhur9sbcOt4buxOOG7h2bhu6dbOOG7q8aw4buh4buTazjDtWzhu5nhurdtOOG7k2vhu5nhu5M44buTcW044burbcOt4buTazjhu5Phuqvhu5E4w6pp4buTOMOqdTjhu6nhu6Phu5NrOOG6vuG6s+G7k2w4TOG7l+G7kThB4bub4buTOEFm4buTOGHhuqM44buT4buV4bq/OOG7k2zhurU44buTbHnhu5NrOOG6v+G7lTjhuq84w7Rt4buL4burOOG7qeG7jTgg4buSa+G7seG6oMSp4buTOEzhu7nhu7E4QG1bOOG7qmzEkeG7kzhM4bu54buxOOG7kmts4buN4bq3Wzjhu5Jr4bujOEDhuq3hu5M44bq24buTWzjhu5Jr4bujOEDhuq3hu5M4w5Thu5nhu5NrWzjDlGk4QOG6reG7kzjhu4Z0bVs44buSa+G7ozhA4bqt4buTOMOUxJHhu5NbOOG7qmzEkeG7kzjhu6psw7M44buqbHfhuqBbOOG7qmzEkeG7kzjhu6psw7M44bq+w6nhu5EwfTjDoTjDiuG6tTjhu5FmOEBt4buL4burOOG7kuG6t+G7kTjhurfhu5NsOGzhu6/hu5NrOCDhu5Jr4bujOOG7qmzDszjhur7huqXhu5NsWzjhu4ZyOOG7qmzDszhMw6Lhu5NsMH04w6A4a23hurc44buHb+G7k2w44bq/czjhu6nDuTjhur/hurPhur9sOOG7kcOi4buTazgg4buRZjjhu5Jr4bux4bqgxKnhu5M44buqbMOzOD1t4buTbFs44buRZjjhu6rGsMOp4buTOOG7qmzDszjhur7hu5nhu5NbOOG7o+G7k2s44buqbMSR4buTOEDhuq3hu5M44bq+bOG6s+G7sTB9OGE44bq/bG3DreG7kzjhu6nhu4044bq/d+G6tzjhu6rGsOG7seG7k2s44buH4buZ4bq14buTOOG6seG6ozjhur/hu5U4xIM5OOG7k+G6reG7kTjhu6vhu7FxbTjhu4fhuqXhu5NrOMO04bq1OOG7o+G7k2s4w5RpOEDhuq3hu5M44bq+eXPhu5NrfTjDoTjhu5NreXVtOOG6v2xu4buTbDjhu6tsw73hur844bq/4buVOOG7q2nhu5M4w6rDszjhu4fDs+G6v2w4w6rhuqnhu6s4QeG6tTjhu6vhu6844buH4bq14bqgOMO04bq1OOG7qmzEkeG7kzhA4bqt4buTOOG6vmzhurPhu7FbOOG7qmzEkeG7kzjhu6rGsMah4buTazjDinBtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLDleG7iThBw6w4bMahWzjhu6vhu6NtOOG6v2zDsjjhu4fhurfhu7E44buH4bqz4buxOOG7kXDhu6s44buTcm044buTbcOs4buROMOA4but4bq/OOG7h3Dhu5NrXTjhu5Lhuq3hu5E4YeG6scSDw6FbOOG6v2zDszjhu6psxJHhu5M44buqbMOzOOG7qmx34bqgOGzhuqA44bupbeG7k2w44burw6JtOMWo4bux4bqz4buTOOG7kmvhurfhu5NrWzjDtWc44burbOG7rzjhu6vhurXhu5M4w6rDouG7mTjhu4fhuqc4bOG6teG7k2w4w4Dhu7c4QXRtOOG7kXDhu6s44bq/bG3DreG7kzjhu6nhu4044bq/4bqz4bq/bDjhu5HDouG7k2s44bq/d+G6tzjhu4fhu6Hhu5NrOMOq4bq14buZOOG7kW/hu5NsOMWp4bux4bqzOOG7q+G6teG7kzjhu5Ns4bq94buTXTjDisah4buTOOG7h8Oz4bq/bDjhu4fhuqc44bq/4bqp4buROOG7q8aw4bqzbTjhu5DEg+G6sThB4bq14buZOOG7k2t5dW044bq/bMOzWzjDteG7heG7mTjDtGk4w4DhurPhur844bq/bMOzOOG7q+G7szjhu6ZseXXhu5NrOOG7qMO5OOG7h8Ot4buTOOG6vmxtOMO1bOG7sTjFqOG7seG6s+G7kzjhu5Jr4bq34buTazhB4bq1OOG7k2t5w7rhur84w7TDom1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7kGY44buSa+G7seG6oMSp4buTOOG7qmzDszg9beG7k2xbOOG7kWY44buqxrDDqeG7kzjhu6psw7M44bq+4buZ4buTWzhrbeG6tzjhu4dv4buTbDjhur/hu5U44bq/4buj4buTazhBdG044buTeXThur9bOOG6v3M44bupw7k44bq/4bqz4bq/bDjhu5HDouG7k2tdOOG7quG7szjhu5Ns4bu54buTazjhu5Phuq3hu5E4YeG6seG6o+G6sTgtOGHhurHDo8OgWzjhu6tsdW04w7XDgzjhu5HhurPhuqA44bq/bOG7heG7kTjhur934bq3OOG7kmvhu6M44buGb+G7k2w44buAbeG7i+G7kTjDtGk44buHbTjDtWzhuqnhu6c44buRbcOs4buTOOG7kuG6t+G7kVs4ZeG7pzjhur9sbcOt4buTOMO0ecO64bq/OOG7kcah4bq/OMO0aeG7kzjhu6nhurfhu5M44bup4bqz4burWzjhu6ts4buj4buTOEtt4bqz4bunOOG7huG7o+G7k2s44bq/eOG7k2s4w6rDszhl4bunOOG6v2xtw63hu5M4w7R5w7rhur84xrDhurXhu5k44bq/bOG6qeG7k1s44buHaeG7kTjhu4dp4buROMO0w6JtOOG6v+G7lTjhu6ttw63hu5NrOOG7keG7mzjDtWzhu7Hhurc4w7Thu5/hur844bq/4buf4bq/OOG7k2x54buTazjDuTjhu4fhu5U44bq/4buVOGzhurdtOOG6v2zDszjhu4Phu5E44buBxJHhu7E4QeG6veG7kzjDtOG7g+G7mTjDtOG7heG7qzjhu5NrxqHhu5M44buHw6jhu5M4w7VsbTjhu6nhurPhu5NrOMO04bq1OOG6t+G7kzjhu6vhu5nhurXhu5NbOMO1bG044bur4bqp4burOMO04bq1OOG7gWXhu7E4bG3hu4vhu7E44buTa+G7seG6oDhsbeG7ieG7kV044buG4buJOOG7k+G7seG7o2044buBZeG7sTjhur/hurPhu5M4w6pwOOG6v+G6s+G6v2w44buRw6Lhu5NrOEHDrDhs4buZw6Lhu6s44buHcOG7k2tbOOG7k2zhu5Xhu5E4a23hurc44buHb+G7k2w44bq/czjhu6nDuTjhu4fhuqc44buReeG7sTjhu6vGsG444buH4bq14buZOGzDqeG7kTjDqm444buR4bq54burOOG7k2vhurfhuqA44buBeXRtOGzhurXhu5NrOOG7q8aw4buDOOG7q8awaeG7kzjDqnU44bq/4buZ4buTOOG7qeG7o+G7k2s44bq+4bqz4buTbDhM4buX4buROOG7q8aweXThur844buTbOG6tVs44buHZeG7qzjhu4fhurXhu5k4w7Rp4buTOOG7h3nDuuG6vzjhu6ts4bux4bqgw6zhu5M44bq/bMO5OMaw4bqlbTjhu4HGoeG6vzjhu6nhu6Phu5NrOEHhurU4bMOp4buROMOqbjjhu5Hhurnhu6s44buH4buVOOG7h+G6pzjhu5Phu7Hhu6NtOOG7gWXhu7E44buTbG3DrOG7sTjhur/hurPhu5M4w6pwOMWp4bux4bq34buTOOG7q8awxqHhu5NrOCDDtG3hu4vhu6s44bup4buNOOG7pmzhurfhu5M4QOG6reG7kzjDlHnDuuG7k2tbOOG7pmzhu5U4w4puOOG7q2x5OEzhu7HhuqDhu4vhu5M4d+G6oDhLbeG7mTjDlG3hu5NsWzjDtG3hu4vhu6s44bup4buNOOG7pmzhurfhu5M4QOG6reG7kzjhur7DqeG7sVs44bumbMOi4buROEDhuq3hu5M4w4rhurfigKYwXTjhu5DhuqdtOOG6v2zhu5k44buHw63hu5M44buT4bqt4buROGHhurHDo8OjOMOqw7M4bOG6t204w7VnOOG7p2zhuqXhu5M4w6pwbVs44burxrDhu5nhu5NrOOG7h+G7lTjhur/hu5U44buRcOG7qzjDgOG6pzjhu4dwbTjhu6ds4buVOMO1bOG6t204w6rhurPhu5lbOOG7kWY44buSa+G7seG6oMSp4buTOOG7qmzDszg9beG7k2w44buH4bqnOMOqw7M44buqxrDhu7Hhu5NrOOG7h3BtOMOKbeG7i+G7qzjhur9sbuG7k2w4bOG7seG6oOG7i+G7kzhLbeG7mTjDlG3hu5NsOMO0ZeG6oDjhu6nDum044buBxJHhuqA44buB4buvOOG7q2zhuqnhu6s4bOG6t2044buTa+G7leG7kzjhu6vhurfhuqA44bq/4bqzbTjhur934bq3OOG7kWY44burxrDhu4Phu5k4w7RzOMO04bu34buTazjhu6vGsGnhu5M44buTa8ah4buTOOG7q8aw4buDOOG7q8awaeG7kzhsw6nhu5E4w6puOOG7keG6ueG7qzhB4bq1OOG7geG7r+G7k2s44buH4buvbTjDquG6tzjhu6vhu5nhu5nhu5NrOOG7h+G6s+G7k2w44burdG044burZeG7p104w5Vs4buj4buTazjDtWzhurdtOOG7q2zhurPhur844buHecO64bq/OGtvOOG6v2zhu63hu5NrOMO0w6JtOMOq4buxcOG6vzjhu5Phuqnhu6c4bMOp4buROMOqbjjhu5Hhurnhu6s44burxrDhu4Phu5k4QeG6teG7mTjhur9xOOG7kWY4a23huqVtOMO0aeG7kzjhur5sbTjDtWzhu7E4S23hu5k4w5Rt4buTbDjhur/hu6/hu5NrOEF0bTjDquG6s+G6vzjhu4bhu6Phu5M4w7k44burbOG7o+G7kzhLbeG6s+G7pzjhu6rEkeG6oF04TMahOEHhur3hu5M44buRcOG7qzjDtOG7l+G7k2s44burxrDhu7Hhu5NrOOG7q2zhurXhu5NsOMO1bOG7o+G7k2s4w7Vs4bq3bTjDquG6s+G7mVs4QeG6veG7kzhr4bu3bTjDtHVtOOG7k2zhuqnhu5M4QcOsOOG6v2zhu5k44buH4buh4buTazjhu4dwbTjhu5Fv4buTbDjhu5Fw4burOOG6v+G6s+G6v2w4w7Vs4buj4buTOMO1bOG7heG7mTjigJzhur7hu5nhu5M4QcOsOOG7k+G7lW04QXRtOOG7kWXhuqA44bq/bOG7rVs44buRZeG6oDjDquG6s+G6v1s44buRw6I44bq/4buX4buTOOG7k8O6OGtvOOG7q2xvOOG7h+G7iTjhu4fhu5U4xrDhu6FtOOG7kcOiOEHDrDjhu6loOOG7q8aw4bqlOOG6v2zhu5lbOOG6v+G6s+G6vzjDquG6s+G6vzjhur/hurPhur844bq/bOG7rTjhu4fhu7Phu5NrOOG6v+G7lTjDtOG7meKAneKApjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5JseeG7k2s44bq/4buVOMO0aDjhu6vGsOG7meG7k2s4w7ThuqI4w7TDs+G6v2w44buH4bql4buTazhBbWnhu5M44bq/d+G6tzhsxqFbOGzGoThBbcOt4burOMWp4bux4bqzOOG7h3Phu5M4a23huqXhu5M44bq/bMOyOMO1bOG6t204w7ThurU44oCca23hurc44buHb+G7k2w44bq/czjhu6nDueKAnThB4bq1OOG6v+G7meG7kzjhur/hurNtOGzGoTjhur944buTazjDtWzhu6Phu5NrOMOq4bq34buZOGttdTjhu6vhu6M4bOG7oeG7k2s4QcOsOOG7kWY44buRb+G7k2xbOEHDrDhrbeG6tzjhu4dv4buTbDjhu5Fv4buTbF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fDiuG7meG7geG6oDcyw4rEkeG6oDhrbXU44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhu6vhu6NtOMO14buJOOG7q8awaeG7kzjhu5Fw4burOOG7h3VtOOG6v+G7n+G7k2s4bG3DreG7kzjhur9s4buZOOG6v+G6s+G6v2w44buRw6Lhu5NrOOG7h+G6pzjhu6vGsMO5OOG7q2zhurXhu5NsOOG7k2t5dW044burbG1p4buTOOG6v3E4QeG6tThsxqE44buH4bqnOOG6oGnhu5M44buTa2zDsjjhu6vDom044bq+4buh4buTOOG7hm/hu5NsWzjhu6vhu6NtOOG6v3jhu5NrOOG7h+G6pzhs4buZ4bq14buTOOG7q2zhurXhu5NsOOG6v+G7o+G7k2s4QW3hu4vhur844bq/d+G6tzjhu5Fv4buTbDhB4bq1OOG6v3jhu5NrOOG7h+G6pzjhu5NrbMOyOGx54buxXThAbzhB4bq54bqgWzjhur944buTazjDtWzhu6Phu5NrOOG6v+G7lTjhu6ts4bq34buROEHGoeG7k2s4a29bOOG7q+G7o2044bq/bMOyOOG7keG7seG7n+G7kzhBbcOt4burOOG7h+G7o2044buB4buX4buTazjhu4fhu4k44burxrBtOMSR4buTOGzGoVs44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhur/hurPhur9sOOG7kcOi4buTazjhu6vGsOG7seG7k2s4w7VtaeG7k1s44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhu6dsdjjhu5Phu7k44burxrDhu7Hhu5NrOGzhurnhu7E4w6pl4burOMO1bOG7sWXhu6s44buH4bqnOOG6v+G7n+G7k2s4bG3DreG7kzjhur9s4buZOOG6v+G6s+G6v2w44buRw6Lhu5NrOOG7kXDhu6s44bq/4bqz4bq/bDjhu6tsw6nhu5E4w7Ri4buTa104xajhu7Hhurc44buHxJHhuqA44bur4bujbTjhur944buTazjhu5Hhu7Hhu5/hu5M44bq/bG3hurc44bupZzhBdG044bq34buTbDjhu4Phu5E4w7ThurXhu5NrOMOUxJHhu5E4PeG7scSR4buTWzjhur/hurPhur844bq34buTbDjhur9sw7M4w4Dhuqc4S23hu5k44buQ4bq3bTjhur944buTazjhu5NseTjhu5Ns4bu54buTazjhu6tl4buROMO04buX4buTazhs4bql4buZOOG7q8SR4buROMaw4bqr4buTa1s44bq/bOG7reG7k2s44bur4bujbTjhu5Hhu5nhu5NrOOG7keG7seG7n+G7kzjDtOG6teG7kTjhu5Fw4burOOG7h+G7mcOi4buTOOG7h3l14buTazjhu5Nr4bqp4buTOOG7q+G7szjhu6vGsOG7meG7k2s44burbOG7o+G7kzjGsOG6tzhrw6nhu5M44buTc204bMahOOG6oGnhu5M44buTa2zDsjjDuTjhu6ts4buj4buTOEtt4bqz4bunOOG7huG7o+G7k2s4QXRtOOG6v2xtw6zhu7E44buB4bq1bTjhur9seeG6tzjhu4fDreG7kzhhXTk5OTjhu5FbOGvhu5Xhu6c44buRcOG7qzjhu5Phu4Xhu5M4bHlz4buTazjDtOG7l+G7k2s44burxrBtOMSR4buTOGzGoVs44buTbOG7ueG7k2s44buTa3l1bTjhur9seeG6tzjhu5NsbcOs4buxOOG7k2t5dW04w6ptw63hu6s44buHw63hu5NdOOG6vmzhu63hu5NrOOG7q+G7o21bOOG6v+G7meG7kzjhu4Phu5E44bq/d+G6tzjDgOG7leG7kTjhur944buTazjhu4fhuqc4bOG7seG6oDjhu4dw4buTazjhu4d5w7rhur84w6E4LTjDoDjhu6vGsG3hu4vhu7E44buH4buh4buTay/hu5NreXVtWzjhu6nhu5844burbcOs4buTOOG7k+G6teG6oDjhur/hu5fhu5M4xanhu7HhurM4buG7qzjhu4fhu4k4bOG7meG6teG7kzjhu6ts4bq14buTbDjhur/hu5nhu5M44buHeXXhu5NrOOG7k2ts4buN4bq3OOG7q2/hu5NsXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu5DGoW044bq/bG3hurc44bupZ1s44buH4buV4buTazhr4buV4bunOMOAbeG7kzhr4bu3bThBw6x7OOG7qsOiOOG7kmzEkeG7kzjhurJtWzjhu4dt4buL4buTOOG7q2zhu5nDom04w7RtaeG7kzhs4buLODnhurFh4bqhOcSD4bqx4bqvxIPhurFbOOG7g+G7keG6t23DtHvhu5Ns4bq34buT4bq34bur4bq3O2vhu5Hhurdtw7Rd4bq/4buZ4buRMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsOiOOG7kmzEkeG7kzjhurJtMS/hu6cy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Vì Nhân dân phục vụ

Vì Nhân dân phục vụ
2021-04-24 07:35:36

QTO - Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Trị đã không ngừng đổi mới, có nhiều sáng tạo trong cải...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết