Cập nhật: 20/02/2012 03:34 GMT+7
2a79xbe23xca85x5a76xb05bxdc9axbca5xb61bx64a1xX7x103c7x5594xe51cx10a12x10bb3x92c8xX5xb967xXaxc1c3xe820x895exX3x94d5xb118xXdxX3x37d9x4196xc6f7x861axX3xXcxX1xX1bxX3x86caxX1x4a51xXbxX3x4478xa45bxX23xX1xX3x105b3xX1bxed32xX23xX3xXex7081xX3x3b9bxX6xX1bxX3xc695x8b35xX1bxX3x3cfdx98e1xXexX3xX2xdec8xa869x4cc4xX3xX2x459axX43xX3xXexX35xXdx4282xX1bxX3xX3dxf981xX23xce1ex7011xX1xX6xX54xX23x5665xX39xX0xX54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6x4e0axXaxX12x2e6dxX1axXcx6b1dxX3xX44xX3xXcxX35xX51xX23xX53xX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xX23xX1x8bf0xX23xX53xX3xX23xX59xX39xX3xX2dxX1bxX6xX3xX3dxX14xX3xX39xX6xX23xX53xX3xX5xX3exXdxX3xXexX1xX1bxX3xX23xX1xX25xXbxX3xX4xX6xb089xX3xX4xX1xXabxX3xX1xX3axX23xX53xX3xXexX35xX59xX39xX3xX1x66a9xX3xX6exX2fxX23xX3xdff3xX3xec75xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxc3b3xX3xX1xX1bxX1cxX4dxX23xX3xX16xX17xXdxX3xa0d3xX59xX23xX53xX3xX71xX1axX1bxX17xX23xX53xX3xXcxX35xdae1xX74x8ad6xX3xXcxX1xX10xXabxX3xXexX1x10d0bxX23xX53xX3x8d9ex390axXcexX3xX1xXdxX4dxX23xX3xXexX3exXdxX3xXexXabxX3axX23xX3xXc4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4x81efxX3xX42xX2xX3xX1xX6xX3xX6exXdxX4dxX23xX3xXexef3fxX4xX1xX3xXexX35xX51xX23xX53xX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xX4x4724xX4xX3xX5xXabxX3exXdxXcexX3xXexX35xXabxX23xX53xX3xX3dxX115xX3xX16xXcxX13xX3xX1axX1bxX1cx8dffxXexX3xXcxXdxX14fxX23xX3xX4xX115xX3x2bd3xX3xX1xX6xXcexX3xX16xXcxX13xX3xXcxX35xX2fxX39xX3xXdax4e81xX3xX4xX115xX3x7fd5xX3xX1xX6xXcexX3xX16xXcxX13xX3xfb5cxX59xX23xX3xX16xX17xXdxX3xX4xX115xX3xX2xX43xX3xX1xX6xXeaxX3xde30xX136xX4xX3xX5xXabxX3exXdxX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xX7xX17xX23xX3xXc4xX1bxce91xXexX3xXc2xX3xXc4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xe71bxX3xX1cxX14fxX1bxX3xX23xX1x7de1xX3xX35xX6xX1bxX3xX4xX17xXdxXcexX3xXc4xX3axX3xX5xX136xX4xX1xXcexX3xX1xX3axX23xX1xXcexX3xX23xX53x103bexXcexX3xX35xX6xX1bxX3xX4x7839xX23xXeaxXeaxXeaxX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxX39xX6xX35xX53xXdxX23xX1dxX42xXbxXc4xX3xX6xX1bxXexXabxXaxX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX6exX12xX0xXdxX39xX53xX3xX7xX35xX4xX9xXaxX54xX54xX4xXeaxX28xX6xXabxX2dxX1bxX6xX23xX53xXexX35xXdxXeaxd3dbxX23xX54xX6exX10xX7xXf7xXexXabxXbxX54xX23xX10xd3ecxX7xX54xX2xX42xX43xcec8xX54xX16fxX239xX6exX2xX43x2eb5xX240xX16fxX42x71b8xXexX47xX42x4025xX244xX239xX5xX2xXeax1000dxXbxX53xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX6exX12xX0xX54xXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX6exX12xX0xXbxX12x7a66xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xX39xX6xX23xX53xX3xX5xX3exXdxX3xXexX1xX1bxX3xX23xX1xX25xXbxX3xX4xX6xXabxX3xX4xX1xXabxX3xX23xX53xX1bcxb979xXdxX3xX6exX2fxX23xX3xXc4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX6exX12xX0xX54xXexX35xX12xX0xX54xXexX6xX28xX5xX10xX12x4cecxX53xXabxX3axXdxX3xX4xX136xX4xX3xX5xXabxX3exXdxX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xX4xX1xX1b4xX3xX5x59ccxX4xX3xX23xX3axX1cxXcexX3xXc4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1d8xX23xX3xX4xX115xX3xXf7xX1xXabxX17xX23xX53xX3xX42xX3xX1xX6xX3xX4xX1xX1bxX1cxXf8xX23xX3xXexX35xX51xX23xX53xX3xX6exX1bcxX6xX3xX5xX10xXabxXcexX3xX23xX1xXdx3860xX1bxX3xX53xXdxX6xX3xX3dxX29xX23xX1xX3xXc2xX3xXc4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1d8xX23xX3xXexX25xX23xX3xX6exde0exX23xX53xX3xX226xX1bcxX28fxX23xX3xX23xX1xX3axX3xX3dx86e3xX3xXexX35xX51xX23xX53xX3xX4xX136xX4xX3xX5xXabxX3exXdxX3xX2dxX1bxX17xX3xX23xX1xX1bcxX3xX39xX1bcx660bxXbxX3xX23xX53x91a7xXexXcexX3xX28xX123xX3xX3dxX6xXabxXcexX3xX28xX1e0xX1bxXeaxXeaxXeaxX3xXexX3exXabxX3xXexX1xXf8xX39xX3xXexX1xX1bxX3xX23xX1xX25xXbxXeaxX3xfcd3xX23xX53xX3xXdaxXf8xX3xX179xX59xX23xX3xXdaxX3exXexXcexX3xX18bxX1xX1b4xX3xXexXe8xX4xX1xX3x5ff9xb7f4xX2b7x9599xX3xXc4xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1xXabxX3xX28xXdxX14fxXexXcexX3xX23xX53xX1bcxX28fxXdxX3xXexX35xX51xX23xX53xX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xXc2xX3xX3dxXe8xX6xX3xXbxX1xX1bcx9aacxX23xX53xX3xX4xX115xX3xXexX1xX1bxX3xX23xX1xX25xXbxX3xX2dxX1bxX6xX23xX1xX3xX23xX59xX39xX3xX226xX29xX3xX4xX6xX23xX1xX3xXexX136xX4xX3xXexX1xX10xXabxX3xX1xX29xX23xX1xX3xXexX1x5e9cxX4xX3xX4xX1bxXf3xX23xX3xX4xX1xXdxX14fxX1bxXcexX3xXexX1xX2fxX39xX3xX4xX6xX23xX1xXeaxX3x4bbfxXcx4c28xX23xX53xX3xXexX1xX1bxX3xX23xX1xX25xXbxX3xX28xX29xX23xX1xX3xX2dxX1bxX2fxX23xX3xXexX33xX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xX4xX1b4xX6xX3xX4xX1x5f6axX23xX53xX3xXexa34bxXdxX3xX3dxX3exXexX3xXexX33xX3xX2xX42xX43xX44xX3xX2xX47xX43xX3xXexX35xXdxX4dxX1bxX3xX3dxX51xX23xX53xX54xX1xX6xX54xX3xX23xX59xX39xXeaxX3xX2b7xX53xXabxX3axXdxX3xX3dxc990xX1cxX3xX39xX3exX23xX1xX3xXexX35xX51xX23xX53xX3xX35xX6xX1bxX3xX4xX1xX123xX23xX1xX3xX226xX334xXcexX3xX4xX1xX44exX23xX53xX3xXexX453xXdxX3xX4xX1d8xX23xX3xX3dxX6xX23xX53xX3xX2dxX1bxX1cxX3xX1xXabxX3exX4xX1xX3xX39xXbcxXexX3xX7xXf3xX3xX6exXdxX4dxX23xX3xXexX123xX4xX1xX3xXc2xX3xX16xXcxX13xX3xXcxX35xX2fxX39xX3xXdaxX16axX3xX226xX3axX3xX16xXcxX13xX3xX179xX59xX23xX3xX16xX17xXdxX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX226xa73dxX23xX53xX3xX4xX1xX1bxX1cxXf8xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX7xX17xX23xX3xXc4xX1bxX1a2xXexX3xX35xX6xX1bxX3xX39xX3axX1bxX3xXexX35xX136xXdxX3xX226xX334xX3xX23xX1xe575xX39xX3xXexX59xX23xX53xX3xXexX1xX1bxX3xX23xX1xX25xXbxX3xX1xX3d8xX23xX3xX23xX88xX6xX3xXexX35xXf8xX23xX3xX4xX4efxX23xX53xX3xX3dxX3d8xX23xX3xX226xXe8xX3xX6exXdxX4dxX23xX3xXexX123xX4xX1x33fbxXcexX3xX453xX23xX53xX3xXdaxX3exXexX3xX4xX1xXabxX3xX28xXdxX14fxXexX3xXexX1xXf8xX39xXeaxX3xXcxXdxX23xXcexX3xX17xX23xX1xX1dxX3xd3edxbfa7xX18bxX3xX179xd3f3xb90cxXcxX0xX54xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Làm tốt công tác khuyến công

Làm tốt công tác khuyến công
2012-02-19 12:51:33

(CôngThương) - Báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (trực thuộc Sở Công thương tỉnh Quảng Trị) cho biết, tổng kinh phí cho hoạt động khuyến công năm 2011 là...

Thao thức cùng Tà Păng

Thao thức cùng Tà Păng
2012-02-17 11:52:42

(QT) - Khi biết chúng tôi có ý định đi vào Tà Păng, một người lính biên phòng ở Đồn 605 nói rằng, từ Cù Bai muốn đi vào Tà Păng phải cuốc bộ hơn 6 km đường rừng, còn từ trung...

Xã Gio Quang: 50 trang trại cho hiệu quả kinh tế cao

Xã Gio Quang: 50 trang trại cho hiệu quả kinh tế cao
2012-02-16 02:49:52

(QT) - Những năm trở lại đây, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, các ban, ngành liên quan như tổ chức các lớp tập huấn, dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi… nông dân xã...

Một bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Một bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi
2012-02-16 02:47:53

(QT) - Dù có trong tay tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm thể dục thể thao nhưng chàng trai 22 tuổi Nguyễn Hùng Nam ngụ tại thôn Đốc Kỉnh, xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị) đã...

“Làng rau sạch” được mùa, được giá

“Làng rau sạch” được mùa, được giá
2012-02-16 02:46:46

(QT) - Trong khi nhiều loại cây trồng khác thời gian qua bị ảnh hưởng bất lợi do thời tiết mưa rét kéo dài thì với cây rau xà lách xoong, đặc sản từ vùng đất giếng cổ Gio An...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết