Cập nhật:  GMT+7
c87dxe875x1329cx143f9x1458cxe887x13276x11173x10c73xX7xfe0exda1ax1135axfa8bxf163xe54dxX5x114bfxXaxeb1ax1310cx12537xda6fx126c4x13e0dxX3xXcxd2c2xeabaxX3x144e5xd066x1005cxX4xX3x11b10x14737xX6xX3xX16xX1x11f20xXexX3xXex14181xX3xXexX1axX1ex13de8xX4xX3xX1dxea52xX16xX3xX16xX6xfd0dxX0xf497xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx130e3xX10xX6x13e6axXaxX12x12d82x122d3xd28cx11e9axXcxff53xX3xd536xX3x13438xXdx14057xX22xX3xX1dxe115xX4xX3xd28dxd844xX3xX52x1038axX16xX17xX3xX16xX17xX1xXdxfaffxXbxX3x118a6xce0axX3xce5dxX1xX5cxXexX3xXexX1axXdx10c64xX16xX3xX16xX67xX16xX17xX3xXexX1xX67xX16xX3xXexdd59xX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX3xX52xX17xX14xX3axe9b7xX16xX3x10262x144cfxX16xX3x11c1fxX73xXdxX3xX4xX1x13123xX3x100e1xXdxX35xXex10e60xX3xX72x13d52xX3xX1dxX67xX16xX17xX3x13b0exX14xec60xX16xX3xX16xXa1xX22xX3xX16xX6xX3axX3xX7xX15xX16xX3xXbaxX14xX28xXexX3xX5xd731xX6xX3xX64xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX6xX3xX16xX1xX28xXexX3xXexX2cxX3xXexX1axX1exX31xX4xX3xX1dxX35xX16xX3xX16xX6xX3ax12dc1xX3xX52xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexX3xXacxd0a3xX16xX1xX3x13acexX14xXbcxX16xX3xX1dxf62fxXexX3xX1xe84axX16xX3x13018xX121xX3xXexX11axX3cxX1xX6xXb0xX3xXexXa1xX16xX17xX3x11bbbxX58xd58cxX3xXexX11axX3cxX1xX6xX3xX7xXaaxX3xX72xX31xXdxX3xX72xXb3xX3xX1dxX67xX16xX17xX3xXbaxX14xXbcxX16xX3xX16xXa1xX22xX3xXexX1axX1exX31xX4xX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX7xXexX3axX5xX10xX9xXaxX22xX6xX1axX17xXdxX16x1146exX130xXbxXbaxX3xX6xX14xXexXaaxXaxX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX4exX12xX0xXdxX22xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xdedexXdxX4exXexX1xX9xXaxefc4xX121xe657xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX130xX121xX132xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX181xX3cxX3cxXacxX6xXaaxX114xX14xX6xX16xX17xXexX1axXdxX103xX72xX16xX3cxXbxXaaxX1axXexX6xX5xX7xX3cxX1a9xX3cxXcxX1axX14xXaaxX16xX17xX114xX14xX6xX16xX17xX1xXdxX10xXbxX3cxe631xXaaxX3xX17xXdxXaaxXdxX3xX1xXaaxX6xX103x119b4xXbxX17xXaxX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xX1eexX11exX3xX17xXdxX31xXdxX3xX1xXaaxX5cxX3xXexX1ax13142xX16xX3xX1dx14624xX16xX17xX3xX1axX14x102b7xX16xX17xX3xX64xX3xX1xX14xX3axX6fxX16xX3xXcxX1axXdxX6fxX14xX3xX75xX1xXaaxX16xX17xX3xX51xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX56xX103xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX1axX12xX0xX3cxXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xX4bxd391xX14xX3xX1xX35xXexX3xX4xX5cxX4xX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX1exX11exX16xX17xX3xX1dx13d57xX14xX3xX1dxX1exX1fxX4xX3xX22xX23xX6xXb0xX3xXexX1axXaaxX16xX17xX3xX1dxd56fxX3xX4xX5cxX4xX3xX1xX14xX3axX6fxX16xX3xX1dxX239xX16xX17xX3xXacx142c3xX16xX17xX3xX4xX2b6xX3xX16xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexX3xX5xXd1xX6xX3xX4xX6xXaaxX3xX16xX1xX1exX3xX4bxX15xXdxX3xdec1xXa1xX16xX17xX3xX1dxX11axXexX3xXacxX110xX16xX1xX3xX114xX14xXbcxX16xX3xX1xX11exX16xX3x11b80xX1a9xX3xXexX11axX3cxX1xX6x10e13xX3xXcxX1axXdxX6fxX14xX3xX75xX1xXaaxX16xX17xX3xX121x1282axX3xXexX11axX3cxX1xX6xX308xX3xXcxX75xX3xX54xX67xX16xX17xX3xX4bxX73xX3xX121x134b6xX3xXexX11axX3cxX1xX6xX308xX3xX5axXdxXaaxX3xX2e9xXdxX16xX1xX3xX72xX73xX3xXa0xe33dxX16xX1xX3xX2e9xXdxX16xX1xX3xX121xX300xX3xXexX11axX3cxX1xX6xX103xX103xX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xXa0xX31xXdxX3xXex10d78xX16xX17xX3xX4exXdxX6fxX16xX3xXexff18xX4xX1xX3xX17xXdxX10xXaaxX3xX4xX28xX3axX3xX5xXd1xX6xX3xX16xX1exX31xX4xX3xX1xX11exX16xX3xX130xX1a7xX103xX130xX121xX1a9xX3xX1xX6xXb0xX3xX72xXb3xX3xX1dxX67xX16xX17xX3xXbaxX14xXbcxX16xX3xX16xXa1xX22xX3xX16xX6xX3axXb0xX3xXexXaaxX73xX16xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX3xX1dxX11axXexX3xX1xX11exX16xX3xX2xX132xX1a9xX3xX16xX17xX1xX110xX16xX3xXexX28xX16xX3xX5xXd1xX6xX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xXcxX1xX10xXaaxX3xX67xX16xX17xX3xX52xX17xX14xX3axX9dxX16xX3xXa0xXa1xX16xX3xXa4xX73xXdxXb0xX3xX16xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexX3xX5xXd1xX6xX3xX4xX6xXaaxX3xX5xX73xX3xX16xX1x114d1xX3xXexX1xX428xXdxX3xXexXdxX35xXexX3xXexX1exX11exX16xX17xX3xX1dxX60xXdxX3xXexX1xX14xcaebxX16xX3xX5xX1fxXdxXb0xX3xXacxX60xX3xXexX1axX37axX3xX4xX11exX3xX4xX28xX14xX3xX22xX23xX6xX3xX72xXb3xXb0xX3xX4xX11exX3xX4xX28xX14xX3xXacxX23fxX3xX17xXdxX60xX16xX17xX3xXbxX1xX23xX3xX1xX1fxXbxX3xX72xX73xX3x1075bxX1bxXbxX3xXexX1xX428xXdxX3xXbxX1x1224cxX16xX17xX3xXexX1axX2cxX3xX4xX5cxX4xX3xX5xXaaxX11axXdxX3xX7xXbcxX14xX3xXacxX6fxX16xX1xX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xX4bxXdxX6fxX16xXb0xX3xX16xX67xX16xX17xX3xX4exXbcxX16xX3xX4xX5cxX4xX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX1exX11exX16xX17xX3xXexX1axXaaxX16xX17xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX1dxX239xX16xX17xX3xX5xXaaxX11axXexX3xXbaxX14xX60xX16xX17xX3xX1dxX239xX16xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1xXaaxX11axX4xX1xX3xX72xX31xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX28bxX16xX3xX47axX1xX6xX16xX3xXexX1axX1exX11exX16xX17xXb0xX3xX5xXd1xX6xX3xX4xX1xXdxX16xX3xX1dxX35xX16xX3xX1dxXbcxX14xX3xX17xeb50xXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1dxX35xX16xX3xX1dxX2b6xX3xX72xX73xX3xXexX1axXdxX7dxX16xX3xX47axX1xX6xXdxX3xX16xX17xX6xX3axX3xX47axX1xXbcxX14xX3xX5xX73xX22xX3xX1dxX28xXexX3xX1dxX7dxX3xX47axX1bxXbxX3xX17xXdxX6xXaaxX3xX4xX28xX3axX3xX5xXd1xX6xX3xX72xXb3xX3xX1x12937xX3xXexX1xX14xX103xX3xX53x1473bxX3xX47axXdxX35xX16xXb0xX3xX1dxX35xX16xX3xX47axX1xXaaxX15xX16xX17xX3xX130xX300xX3cxX121xXb0xX3xXexXaaxX73xX16xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX7xfce0xX3xXexX1xX14xX3xX1xXaaxX11axX4xX1xX3xXbaxXaaxX16xX17xX3xX72xXb3xX3xX5xXd1xX6xX3xX1dxX67xX16xX17xX3xXbaxX14xXbcxX16xXb0xX3xX7xX31xX22xX3xX1xX11exX16xX3xX7xXaaxX3xX72xX31xXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX72xXb3xX3xX5xXd1xX6xX3xX1dxX67xX16xX17xX3xXbaxX14xXbcxX16xX3xXexX1axX1exX31xX4xX3xX47axX1xXaaxX15xX16xX17xX3xX2xX1a9xX3xX16xX17xX73xX3axX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xX54xX35xX16xX3xX16xX6xX3axXb0xX3xX1xX14xX3axX6fxX16xX3xX4bxX15xXdxX3xX2e9xXa1xX16xX17xX3xX1dxf561xX3xXexX1xX14xX3xX1xXaaxX11axX4xX1xX3xX1xX11exX16xX3xfa98xX32cx12918xX3xX4exXdxX6fxX16xX3xXexX37axX4xX1xX3xXexX1axXaaxX16xX17xX3xXexX370xX16xX17xX3xX7xX60xX3xX300xX103xX317xX121xX1a9xX3xX1xX6xXb0xX3xX72xX31xXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX17xXdxX60xX16xX17xX3xX5xXd1xX6xX3xX4xX1x128f5xX3xX3axX35xX14xX3xX5xX73xX3xd652xX1xX6xX16xX17xX3xX4exXbcxX16xXb0xX3xX4bxX1eexX637xX121xXb0xX3xX4bxXcxX2xXb0xX3xX1dxX529xX4xX3xXacxXdxX6fxXexX3xX4xX5cxX4xX3xX17xXdxX60xX16xX17xX3xX5xXd1xX6xX3xX22xX31xXdxX3xX16xX1xX1exX3xXa4xX239xX3xX1dxX2a2xX3xX300xX317xX317x139aaxX130xXb0xX3x11e4cxXa0xXcxXb0xX3xef28xX1eexX121xX3xX4xX1xXaaxX3xX16xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexX3xX4xX6xXaaxX3xX1xX11exX16xX3xX300xX121xX3xXexX11axX3cxX1xX6xX103xX3xc997xX31xX4xX3xXexX37axX16xX1xX3xX16xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexX3xX5xXd1xX6xX3xXexXaaxX73xX16xX3xX1xX14xX3axX6fxX16xX3xX1dxX11axXexX3xX1xX11exX16xX3xX300xX1a9xX3xXexX11axX3cxX1xX6xX103xX3x12c29xX23fxXexX3xX7xX60xX3xXbaxX627xX3xXexX1ax13f5bxX16xX17xX3xX1dxXdxX7dxX22xX3xX16xX1xX1exX3xX4bxX15xXdxX3xX13xX14xX35xX3xX1dxX11axXexX3xX32cxX1a9xX3xXexX11axX3cxX1xX6xXb0xX3xX4bxX15xXdxX3xX53xX1exX11exX16xX17xX3xX300xX300xX3xXexX11axX3cxX1xX6xX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xXa0xXb3xX3xX1dxX67xX16xX17xX3xXbaxX14xXbcxX16xX3xX16xXa1xX22xX3xX16xX6xX3axXb0xX3xXacxX235xX16xX3xX4xX11axX16xX1xX3xX4xX5cxX4xX3xX17xXdxX60xX16xX17xX3xX5xXd1xX6xX3xX4xe804xX3xX4xX2b6xX3xX16xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexXb0xX3xX4xX1xX28xXexX3xX5xX1exX1fxX16xX17xX3xX4xX6xXaaxX3xX16xX1xX1exX3xX4bxX1eexX637xX121xXb0xX3xX4bxXcxX2xXb0xX3xX6b8x10427xX130xX132xXb0xX3xX75xX300xX103xX103xX103xX3xX4xX5cxX4xX3xX1dxX1bxX6xX3xXbxX1xX1exX11exX16xX17xX3xX64xX3xXexX8bxX16xX1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1axX1bxX3xX1dxX627xX3xX1dxX1exX6xX3xX72xX73xXaaxX3xX7xX15xX16xX3xXbaxX14xX28xXexX3xX22xX23fxXexX3xX7xX60xX3xX17xXdxX60xX16xX17xX3xX5xXd1xX6xX3xX22xX31xXdxX3xX16xX1xX1exX3xX6bcxXa0xXcxXb0xX3xXcxX1xXdxX235xX16xX3xX6e5xX14xX3xX317xXb0xX3xXcxX1axXbcxX16xX3xX1eexX1xXbcxX14xX3xX1xX1exX11exX16xX17xXb0xX3xX4bxXaaxX6xX3xX6e5xX14xX3xX2xX1a9xX637xXb0xX3xXa4xX239xX3xX54xX2a2xX3xX300xX317xX317xX6b8xX130xX103xX103xX103xX3xX4xX1xXaaxX3xX16xXa1xX16xX17xX3xX7xX14xX28xXexX3xX4xX6xXaaxX103xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xXaaxX4exX3axXaxX12xX52xX5ax12630xd894x1477exX52xX3xXa0xe6a9xX52xX3xX4bxX6c1xX7cdxX0xX3cxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Vững vàng vươn khơi bám biển

Vững vàng vươn khơi bám biển
2023-06-05 05:20:00

QTO - Trước lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương và phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông từ ngày 1/5 đến 16/8/2023, với sự tuyên truyền, vận động và hỗ trợ tích...

Doanh nghiệp chờ đợi hưởng lợi từ VNACCS/VCIS

Doanh nghiệp chờ đợi hưởng lợi từ VNACCS/VCIS
2014-05-22 05:58:06

(QT) - Thời gian chạy thử nghiệm đã hết, ngày 28/5/2014, Hải quan Quảng Trị sẽ đưa hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) vào hoạt động chính thức. Bốn tháng vừa qua, các...

Để có vụ mùa bội thu

Để có vụ mùa bội thu
2014-05-21 06:37:48

(QT) - Những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang tập trung thu hoạch lúa vụ đông xuân 2013 – 2014. Trên những cánh đồng, không khí ngày mùa nhộn nhịp,...

Hải Quế đẩy mạnh thâm canh lúa chất lượng cao

Hải Quế đẩy mạnh thâm canh lúa chất lượng cao
2014-05-21 06:17:08

(QT) - Là xã thuộc vùng thuần nông, đời sống của người dân xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) từ bao đời vẫn chủ yếu dựa vào ruộng đồng, vùng cát. Làm thế nào để tạo bước...

Được mùa trên vùng cát Triệu Vân

Được mùa trên vùng cát Triệu Vân
2014-05-15 09:56:58

(QT) - Việc trồng lúa trên vùng cát ở các xã bãi ngang ven biển ở tỉnh Quảng Trị bây giờ không còn là sự lạ, bởi qua mấy vụ thử nghiệm, nay người dân đã yên tâm canh tác và tin...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết