Cập nhật: 18/01/2016 07:35 GMT+7
c594x11872x11dc0xdb30xcd23xefafxd90bx14684x122dfxX7xfdb8x11cbexf836xd3e6x14c5bxd41cxX5x106c6xXaxe483x15538xX1x141afxXdxX3xX7x118cdxX4xX3xXexe095xX3xc959x13071xfc50xX3x11ce1xeb58xdba0xea32xX3xX25x11186xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xe995x12755xXdxX0x1413cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1136dxX10xX6xX23xXaxX12x11638x1173dxXcxe530xX3x132cfxX3x12148xX6x14644xX3xce60xX3xX25xd9bdxX32xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdx11974xX25xX3xX4xX1x12f16xf580xX25xX26xX3xXex10617x12c18xX25xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xX32xX33xXdxX3xX4bxd52cxXcx13229xX4exX3xX15xX3xX4cxX54xd95bxX25xX26xX3xXcxX6ex10209x12fd2xX3xXexX1xX54xX3xX25xX1x10f3bxXbxX3x123aexX6fxX25xX1xX3xef6fxX54xX20xX25xX3x15562x10283xX54xX3xX25xX26xX68xcf02xXdxX3x142c7xX1xX54xX3x14fecxX24xX4xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xXexX59xX25xX26xX3x1036fxX9bxXd1xX3xXexX6exXdxX63xX54xX3xXb0xf79exX25xX26xX36xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xX25xX59xX32xX3x13212xf7e1xX2xXebxX3xXexX59xX25xX26xX3xX5xd847xX25xX3xXexX6exXf5xX25xX3xX2x11dc7xX9bxXeaxX3xXexX6exXdxX63xX54xX3xXb0xXdcxX25xX26xX36xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xXbexd46cx105a3xX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xf04bxX3xXex14077xX3xX5xX63xX3xX1x1127bxX3xX25xX26xX1x12e4exX116xX3xXbaxX1xX54xX3xXbexX24xX4xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xXexX1dxX3xXeax1014axX9bxXfexee98xX3xXb0xXb1xX54xX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX2xX3xX26xXdxX94xX32xX3xX1fxX54xf117xX25xX26xX3xX4xf918xX25xX3xXd1xX9bxXeax11b64xX14axX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xX9bxX3xXb0xXdx11349xX54xX3xX25xX115xX21xX3xX4xX1xX116xX3xXexX1x156f3xX21xX3xXb0xXb7xXdxX3xX7xX160xX25xX26xX3xX4xfc26xX6xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xX23xX20xX25xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xX1xXdxX63xX25xX3xX25xX6xX21xX3xX4xf856xX3xXa6xX68xX33xX4xX3xX4xX94xXdxX3xXexX1xXdxX63xX25xX3xXb0xec3fxX25xX26xX3xXbax1569excec8xX3xeb97xX1xXdxX3xX25xX1xXa3xX25xX3xXex1259axXdxX3xX4xX1c7xX4xX3xX1fx116dcxX3xX25xX1xX68xX3x10543x15135xX25xX1xX3xXcxX1xX115xX25xX1xX9bxX3xX1e7xX1e8xX25xX1xX3xXcxX1xX194xX21xX9bxX3xX1e7xX1e8xX25xX1xX3xX8bxX6xX32xX9bxX3xX1e7xX1e8xX25xX1xX3xXcx13ba6xX3xX4bxX1xX54xX21xX63xX25xX3xX1e7xX1e8xX25xX1xX3x14225xXdxX25xX1xX4exX120xX3xX45xX94xXdxX3xXcxX1xX68xd5f6xX25xX26xX9bxX3xX45xX94xXdxX3xXcxX1xXdxX63xX25xX3xX4bxX45xX94xXdxX3xX21cxX59xX25xX26xX4exX120xX3xXcxX6exXdxX63xX54xX3xXcxX1xX115xX25xX1xX9bxX3xXcxX6exXdxX63xX54xX3xXcxX1xX54xXa3xX25xX3xX4bxXcxX6exXdxX63xX54xX3xcea3xX1xX116xX25xX26xX4exX9bxX3xdf7cxX6xX32xX3xd2d8xX25xX3xX4bxX26dxX6xX32xX3xX21cxX129xX4ex1211bxX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xXa6xX6fxX25xX1xX3xXabxX54xX20xX25xX3xXb0xXb1xX54xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xXb0xX17axX54xX3xXb0xX1d9xXexX3xXexX1dxX3xXeaxX56xX3xXexX6exXdxX63xX54xX3xXb0x11e6dxX25xX3xXexX6exXf5xX25xX3xX23xX68xX33xXdxX3xe730xXebxX3xXexX6exXdxX63xX54xX3xXb0xXdcxX25xX26xX36xX25xX59xX32xX1cdxX3x132e1xX25xX26xX3xX21cxXf5xX3xX8bxX26xea26xX4xX3xX271xX25xX1xX9bxX3xX26dxX1xX194xX3xXexX9axX4xX1xX3x11f00x10809xX8bxd3c5xX3xX1fxX1e1xX3xX45xX94xXdxX3xXcxX1xX68xX22axX25xX26xX9bxX3xX45xX94xXdxX3xX21cxX59xX25xX26xX3xX4xX1xX116xX3xXa6xXdxX2b0xXex109b6xX3xfe21xX26dxX1b5xX3xXb0xX68xX22axX4xX3xXbaxX2b0xXexX3xXabxX54xX94xX3xXbexX17axX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1x11c60xX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xX5xX115xX3xXb0xXdxX17axX54xX3xXbaxX1xX29xX25xX26xX3xX23xf416xX1cdxX3x1226exX9axX6xX3xXbxX1xX68xX69xX25xX26xX3xXbxX1xX94xXdxX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1c7xX4xX3xXexX160xXexX3xXexXdxX17axX32xX3xX25xX59xX25xX26xX3xXexf5acxX25xX26xX3xX1xX22axXbxX3xX25xX1xX68xX30fxX3xX5xX22axX25xX50xX4xX1c7xX9bxX3xX7xX10xX25xX50xX4xX1c7xX9bxX3xXabxX54xX21xX3xX1xX116xX1d9xX4xX1xX3xXbex120d7xX25xX26xX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xX4xX1xX54xX21xXf5xX25xX3xX4xX6xX25xX1xX9bxX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xX5xX20exX6xX3xX4xX1xX187xXexX3xX5xX68xX22axX25xX26xX3xX4xX6xX116xX9bxX3xX5xX20exX6xX3xX26xXdxX160xX25xX26xX9bxX3xX4xX1xX54xX21xX1ccxX25xX3xXb0xX372xXdxX3xX4xX69xX3xX4xX187xX54xX3xXbaxXdxX25xX1xX3xXexX2b0xX9bxX3xX4xX20xX21xX3xXexX6exXdcxX25xX26xX9bxX3xXbexXa3xXexX3xX25xX54xX29xXdxX120xX3xX1x14932xX3xXexX6exX22axX3xXexX6exXdcxX25xX26xX3xX4xX20xX21xX3xX4xX6xX116xX3xX7xX54xX9bxX3xX4xX1xX59xX25xX3xX25xX54xX29xXdxX3xXa6xX165xX3xX5xX6xXdxX9bxX3xX4xX1c7xX4xX3xX32xX29xX3xX1xX6fxX25xX1xX3xX4xX1xX59xX25xX3xX25xX54xX29xXdxX3xX5xX22axX25xX9bxX3xX7x11074xX3xX23xdedfxX25xX26xX3xX4xX29xX25xX26xX3xX4xX456xX3xX7xX1d9xX3xX1xX115xX25xX26xX9bxX3xXb0xX63xX32xX3xX7xXdxX25xX1xX3xX1xX2d9xX4xX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xX4xX1xX59xX25xX3xX25xX54xX29xXdxX9bxX3xXexX6exXdcxX25xX26xX3xX25xX26xX1xX63xX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xXa6xX6xX116xX1cdxX1cdxX1cdxX3xX349xX2b0xX25xX3xX25xX6xX21xX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xXa6xX6fxX25xX1xX3xXabxX54xX20xX25xX3xXb0xXb1xX54xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xXexX116xX115xX25xX3xX1fxX1e1xX3xX68xX33xX4xX3xXb0xX1d9xXexX3xXeax12dc0xX9bxX56xX3xXexX6exXdxX63xX54xX3xXb0xXdcxX25xX26xX1cdxf430xX0xXexX6xXa6xX5xX10xX3xX7xXexX21xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX6exX26xXdxX25xX30fxXeaxXbxX1fxX3xX6xX54xXexX116xXaxX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX32xX26xX3xX7xX6exX4xX9xXaxX36xX36xX4xX1cdxXa6xX6xX116xXabxX54xX6xX25xX26xXexX6exXdxX1cdxXbexX25xX36xX23xX10xX7xXbaxXexX116xXbxX36xX25xX10x13e31xX7xX36xX2xX16bxXebxX2bdxX36xX147xX4d7xX23xX2xXebxXfexX2bdxX56xX2xXeaxXexX2xXebxX2bdxX56xXebxX2xX5xX2xX1cdxf9eaxXbxX26xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexX6exX12xX0xXexX6exX12xX0xXexX23xX12xX2edxXdxX63xX25xX3xX32xX1d9xX116xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xX25xX26xX115xX21xX3xX4xX115xX25xX26xX3xXbaxX1xX15xXdxX3xX7xX19xX4xX0xX36xXexX23xX12xX0xX36xXexX6exX12xX0xX36xXexX6xXa6xX5xX10xX12xXcxX1xX24xX4xX3xXexX2b0xX9bxX3xXbexX33xXdxX3xXbexX39axX25xX26xX3xXb0xX187xXexX3xX26xXdxX115xX54xX3xXexXdxX17axX32xX3xX25xX59xX25xX26xX3xX25xX1xX68xX3xX4cxX54xX94xX25xX26xX3xXcxX6exX9axX3xX25xX2b0xX54xX3xX4xX1b5xX3xXb0xX9axX25xX1xX3xX1xX68xX33xX25xX26xX3xXb0xX20exX25xX26xX3xXbexX17axX3xXb0xX6xX3xX23xX1d9xX25xX26xX3xX25xX26xX115xX25xX1xX3xX25xX26xX1xX17axX9bxX3xX4xX20xX21xX3xXexX6exXdcxX25xX26xX3xXbexXa3xXexX3xX25xX54xX29xXdxX3xXexX1xX6fxX3xX32xX456xX4xX3xXexXdxXf5xX54xX3xXb0xX2b0xX25xX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxXeaxXebxX9bxX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xXa6xX6fxX25xX1xX3xXabxX54xX20xX25xX3xXb0xXb1xX54xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xXb0xX1d9xXexX3xX2bdxX56xX3xXexX6exXdxX63xX54xX3xXb0xXdcxX25xX26xX36xX25xX59xX32xX3xX5xX115xX3xX4xX1b5xX3xX4xX69xX3xX7xX15xX1cdxX3xX8dxX129xXexX3xXbaxX1xXdxX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXexX6exXdxX1ccxX25xX9bxX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX6xX116xX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xX4xX1xX116xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xX23xX20xX25xX3xXb0xX68xX22axX4xX3xX1fxX1c7xX4xX3xXb0xX9axX25xX1xX3xX5xX115xX3xX32xX456xX4xX3xXexXdxXf5xX54xX9bxX3xX25xX1xXdxX63xX32xX3xXbexX456xX3xXabxX54xX6xX25xX3xXexX6exX2d9xX25xX26xX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xX4xX1xX68xX69xX25xX26xX3xXexX6exX6fxX25xX1xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX8bxXcxX8dxX3xXexX1xX6fxX3xX4xX69xX3xX4xX187xX54xX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xX25xX29xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX63xXbxX3xXexXdxX2b0xXbxX3xXexX456xX4xX3xX4xX1xX54xX21xX1ccxX25xX3xXb0xX372xXdxX3xXexX1xX10xX116xX3xX1xX68xX33xX25xX26xX3xXb0xf9f9xX21xX3xX32xX1d9xX25xX1xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1c7xX4xX3xXexXdxX17axX32xX3xX25xX59xX25xX26xX9bxX3xX5xX22axXdxX3xXexX1xX2b0xX3xX4xX194xX6xX3xXexX1dxX25xX26xX3xXbexX39axX25xX26xX9bxX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX6xX116xX3xX25xX59xX25xX26xX3xX7xX54xX187xXexX9bxX3xX4xX1xX187xXexX3xX5xX68xX22axX25xX26xX3xXbexX115xX3xX26xXdxX1c7xX3xXexX6exX9axX3xX25xX29xX25xX26xX3xX7xX94xX25xX3xXexX6exXf5xX25xX3xX32xX129xXexX3xXb0xX69xX25xX3xXbexX9axX3xX23xXdxX63xX25xX3xXexX32cxX4xX1xX1cdxX3xX26dxX1c7xX4xX3xXb0xX9axX6xX3xXbxX1xX68xX69xX25xX26xX3xXa6xX19xXexX3xXb0xXb1xX54xX3xX1xX6fxX25xX1xX3xXexX1xX115xX25xX1xX3xX32xX129xXexX3xX7xX160xX3xXbexX39axX25xX26xX3xX4xX1xX54xX21xXf5xX25xX3xX4xX6xX25xX1xX3xX4xX54xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX3xX25xX26xX54xX21xXf5xX25xX3xX5xXdxX63xX54xX3xX4xX1xX116xX3xX4xX1c7xX4xX3xX4xX69xX3xX7xX15xX3xX4xX1xX2b0xX3xXa6xXdxX2b0xX25xX3xXbexX115xX3xX25xX1xX54xX3xX4xXb1xX54xX3xXexX1xX9axX3xXexX6exX68xXb7xX25xX26xX1cdxX3xX26dxX69xX3xX26xXdxX33xXdxX3xX1xX1b5xX6xX3xX4xX1c7xX4xX3xXbaxX1xX20xX54xX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xXb0xX68xX22axX4xX3xXexX59xX25xX26xX3xX4xX68xXb7xX25xX26xX1cdxX3xX349xX2b0xX25xX3xX25xX6xX21xX9bxX3xX7xX94xX25xX3xX5xX68xX22axX25xX26xX3xX5xX68xX69xX25xX26xX3xXexX1xX24xX4xX3xX4xX1b5xX3xX1xX1d9xXexX3xXa6xX6fxX25xX1xX3xXabxX54xX20xX25xX3xXb0xX1d9xXexX3xXexX6exXf5xX25xX3xXeaxX56xX3xXbexX1d9xX25xX3xXexX187xX25xX36xX25xX59xX32xX1cdxX3xX2edxXdxX63xX25xX3xXexX32cxX4xX1xX3xX4xX20xX21xX3xX4xX29xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX63xXbxX3xX5xX20xX54xX3xX25xX59xX32xX3xX25xX1xX68xX3xX4xX115xX3xXbxX1xXf5xX9bxX3xX4xX6xX116xX3xX7xX54xX9bxX3xX1xXdcxX3xXexXdxXf5xX54xX3xXb0xX2b0xX25xX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xX3xXb0xX1d9xXexX3xXeaxXfexX1cdxX2xX4d7xXebxX3xX1xX6xX1cdxX3xXcxX123xX3xXexX6exX2d9xX25xX26xX3xX26xXdxX1c7xX3xXexX6exX9axX3xX25xX26xX115xX25xX1xX3xX4xX1xX59xX25xX3xX25xX54xX29xXdxX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xXexX372xX25xX26xX3xX26xXdxX1c7xX3xXexX6exX9axX3xX25xX29xX25xX26xX3xX25xX26xX1xXdxX63xXbxX3xXexX59xX25xX26xX3xXexX1dxX3xXeaxXebxX9bxX147xX14axX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX3xX5xXf5xX25xX3xXeaxXd1xX9bxX16bxX14axX3xXbexX115xX116xX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xX1cdxX3xX2edxXdxX63xX25xX3xXexX32cxX4xX1xX3xX6exX1dxX25xX26xX3xXexX6exXdcxX25xX26xX3xXb0xX68xX22axX4xX3xX4xX187xXbxX3xX4xX1x13e41xX25xX26xX3xX4xX1xcf96xX3x147e0xX52xX26dxX3xXexX6exXf5xX25xX3xXeaxXebxX1cdxXd1xXebxXebxX3xX1xX6xX1cdxX3xX1cfxXdxX1c7xX3xXexX6exX9axX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xXexX1xX194xX21xX3xX7xX94xX25xX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xX3xX68xX33xX4xX3xXb0xX1d9xXexX3xXexX6exXf5xX25xX3xX2xX1cdxX2xXeaxX16bxX3xXexX123xX3xXb0xXdcxX25xX26xX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xXa6xX6fxX25xX1xX3xXabxX54xX20xX25xX3xX16bxX9bxX56xX14axX36xX25xX59xX32xX1cdxX3x107ecxX54xX187xXexX3xX1xXdxX63xX25xX3xX25xX1xXdxX17axX54xX3xX32xX29xX3xX1xX6fxX25xX1xX3xX5xXdxXf5xX25xX3xXbaxX2b0xXexX3xXexX1dxX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xXb0xX2b0xX25xX3xXexXdxXf5xX54xX3xXexX1xX456xX3xX7xX94xX25xX3xXbxX1xX73cxX32xX1cdxX3xXcxX1dxX3xX25xX26xX54xXdcxX25xX3xXbexX160xX25xX3xX1xX40dxX3xXexX6exX22axX3xX4xX194xX6xX3xXcxX6exX54xX25xX26xX3xX68xX69xX25xX26xX3xXbexX115xX3xXexX9a7xX25xX1xX9bxX3xX4xX1c7xX4xX3xXb0xX9axX6xX3xXbxX1xX68xX69xX25xX26xX3xXb0xX1e1xX3xX4xX1xX194xX3xXb0xX129xX25xX26xX3xX5xXdcxX25xX26xX3xX26xX1xcba9xXbxX3xX4xX1c7xX4xX3xX25xX26xX54xXdcxX25xX3xXbexX160xX25xX3xXbaxX1xX1c7xX4xX9bxX3xX1xX54xX21xX3xXb0xX129xX25xX26xX3xXb0xX1b5xX25xX26xX3xX26xX1b5xXbxX3xX4xX194xX6xX3xX25xX1xX20xX25xX3xX23xX20xX25xX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xX4xX68xXb7xX25xX26xX3xX9a1xX25xX26xX3xX23xX456xX25xX26xX3xXexXdxX2b0xX25xX3xXa6xX129xX3xXbaxX1xX116xX6xX3xX1xX2d9xX4xX3xXbaxf7a9xX3xXexX1xX54xXa3xXexX3xXbaxX2b0xXexX3xX1xX22axXbxX3xXb0xX115xX116xX3xXexX1d9xX116xX3xX25xX26xX1xX17axX3xXb0xX1ccxX3xXexX6exXdxX1ccxX25xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX63xX25xX3xX4xX1b5xX3xX1xXdxX63xX54xX3xXabxX54xX94xX3xX4xX1c7xX4xX3xX32xX29xX3xX1xX6fxX25xX1xX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXexX6exXdxX1ccxX25xX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xX25xX1x1342exX32xX3xXbaxX1xX29xX25xX26xX3xX25xX26xX1dxX25xX26xX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX6xX116xX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xX4xX1xX116xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xX23xX20xX25xX1cdxX3xX8bxX1xXb7xX3xXbexXa3xX21xX9bxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX3xX7xX6xX54xX3xXbaxX1xXdxX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXb0xX129xX25xX26xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX8bxXcxX8dxX3xXexX116xX115xX25xX3xXexX9a7xX25xX1xX3xX4xX1xX9a7xX3xX4xX1b5xX3xX2bdxX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1xX32cxX3xXexX1xX54xX3xX25xX1xXa3xXbxX3xXexX1xX6fxX3xX25xX6xX21xX3xXexX59xX25xX26xX3xX5xXf5xX25xX3xXfexXd1xX3xX1fxX1e1xX120xX3xX7xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXbexX17axX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1xX32cxX3xX1xX129xX3xX25xX26xX1xX12exX116xX3xX5xX115xX3xXeaxX16bxX3xX1fxX1e1xX9bxX3xXb0xX1d9xXexX3xXeaxXeaxX9bxXeaxX14axX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xXeaxX16bxX3xX1fxX1e1xX3xX7xX116xX3xXbexX33xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX1cdxX3xX2ebxXf5xX25xX3xX4xX1d9xX25xX1xX3xXb0xX1b5xX9bxX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX1xX1d9xX3xXexXb1xX25xX26xX3xXexX1xXdxX2b0xXexX3xX21xX2b0xX54xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xX5xX115xX3xX21xX2b0xX54xX3xXexX160xX3xXabxX54xX6xX25xX3xXexX6exX2d9xX25xX26xX3xXb0xX1ccxX3xXb0xX372xXdxX3xX32xX33xXdxX3xXa6xX129xX3xX32xc72bxXexX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX9bxX3xXexX1d9xX116xX3xXb0xX115xX3xX4xX1xX116xX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXexX6exXdxX1ccxX25xX3xXbaxXdxX25xX1xX3xXexX2b0xX3xX50xX3xX1fxX1e1xX3xX1xX129xXdxX3xXbexX115xX3xXexX59xX25xX26xX3xX1xX68xX15xX25xX26xX3xXexX1xX456xX3xXexX6exX24xX4xX3xXexXdxX2b0xXbxX3xX4xX1xX116xX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xX23xX20xX25xX1cdxX3xXcxX32cxX25xX1xX3xXb0xX2b0xX25xX3xX25xX6xX21xX9bxX3xXexX372xX25xX26xX3xX25xX26xX54xXdcxX25xX3xX5xX24xX4xX3xX1xX40dxX3xXexX6exX22axX3xXexX6exX24xX4xX3xXexXdxX2b0xXbxX3xXexX1dxX3xX25xX26xX20xX25xX3xX7xX1c7xX4xX1xX3xXcxX6exX54xX25xX26xX3xX68xX69xX25xX26xX9bxX3xXexX9a7xX25xX1xX3xX4xX1xX116xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX69xX3xX7xX15xX3xX1xX1d9xX3xXexXb1xX25xX26xX3xXbxX1xX456xX4xX3xXbexX456xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX8bxXcxX8dxX3xXexX6exXf5xX25xX3xXb0xX9axX6xX3xXa6xX115xX25xX3xXexX9a7xX25xX1xX3xXexX6exXf5xX25xX3xX2xXfexX147xX3xXexX123xX3xXb0xXdcxX25xX26xX1cdxX3xX1e7xX33xXdxX3xXbxX1xX68xX69xX25xX26xX3xX4xX1xX20xX32xX3xX311xX8bxX1xX115xX3xX25xX68xX33xX4xX3xXbexX115xX3xX25xX1xX20xX25xX3xX23xX20xX25xX3xX4xX39axX25xX26xX3xX5xX115xX32xX4e6xX9bxX3xXexX1dxX3xX25xX26xX54xXdcxX25xX3xXbexX160xX25xX3xX25xX115xX21xX3xX4xX1c7xX4xX3xXb0xX9axX6xX3xXbxX1xX68xX69xX25xX26xX3xXb0xX1e1xX3xX1fxX1e1xX3xX1xX129xXdxX3xX1xX1b5xX6xX3xX25xX26xX54xXdcxX25xX3xX5xX24xX4xX3xXb0xX1b5xX25xX26xX3xX26xX1b5xXbxX9bxX3xX1xX54xX21xX3xXb0xX129xX25xX26xX3xX7xX9a1xX4xX3xX23xX20xX25xX3xXbexX115xX3xX5xXdcxX25xX26xX3xX26xX1xXaa7xXbxX3xXexX1xXf5xX32xX3xX25xX1xXdxX17axX54xX3xX4xX1xX68xX69xX25xX26xX3xXexX6exX6fxX25xX1xX9bxX3xX23xX24xX3xX1c7xX25xX3xX32xX456xX4xX3xXexXdxXf5xX54xX3xXabxX54xX160xX4xX3xX26xXdxX6xX3xXbaxX1xX1c7xX4xX3xXb0xX1ccxX3xXexXa3xXbxX3xXexX6exX54xX25xX26xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX69xX3xX7xX15xX3xX1xX1d9xX3xXexXb1xX25xX26xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX120xX3xX68xX54xX3xXexXdxXf5xX25xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX1c7xX4xX3xX4xX29xX25xX26xX3xXexX6exX6fxX25xX1xX3xX1xX1d9xX3xXexXb1xX25xX26xX3xXexX1xXdxX2b0xXexX3xX21xX2b0xX54xX3xXbxX1xX456xX4xX3xXbexX456xX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX3xXbexX115xX3xX23xX20xX25xX3xX7xXdxX25xX1xX1cdxX3xX349xX1ccxX3xX26xXdxX94xX32xX3xXa6xX33xXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX32cxX3xXbexX115xX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX6xX116xX3xX1xXdxX63xX54xX3xXabxX54xX94xX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX9bxX3xX2eaxX2ebxX8bxX2edxX3xXexX9a7xX25xX1xX3xXb0xX1e1xX3xX4xX1xX9a7xX3xXb0xX1d9xX116xX3xX4xX1c7xX4xX3xXb0xX9axX6xX3xXbxX1xX68xX69xX25xX26xX3xXexX59xX25xX26xX3xX4xX68xXb7xX25xX26xX3xX1c7xXbxX3xX23xX456xX25xX26xX3xX4xX69xX3xX4xX1xX2b0xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xXb0xXcbfxX4xX3xXexX1xX39axX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX8bxXcxX8dxX1cdxX3xX52xX6xX54xX3xX56xX3xX25xX59xX32xX3xXexX6exXdxX1ccxX25xX3xXbaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX63xX25xX3xX4xX69xX3xX7xX15xX3xX1xX1d9xX3xXexXb1xX25xX26xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xXb0xX1e1xX3xXb0xX68xX22axX4xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xXbaxX1xX1c7xX3xXb0xXdcxX25xX26xX3xXa6xX129xX1cdxX3xXcxX116xX115xX25xX3xXexX9a7xX25xX1xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xX1fxX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX3xX32xX33xXdxX3xXbexX115xX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX3xX1xX69xX25xX3xX2xX1cdxXebxXebxXebxX3xXbaxX32xX3xXb0xX68xXb7xX25xX26xX3xX26xXdxX6xX116xX3xXexX1xX29xX25xX26xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX1cdxX3xX349xX2b0xX25xX3xX4xX54xX160xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xX9bxX3xXexX123xX3xX5xX63xX3xXbaxXdxXf5xX25xX3xX4xX160xX3xX1xX1b5xX6xX3xXexX54xX21xX2b0xX25xX3xXb0xX68xXb7xX25xX26xX3xX1xX54xX21xX63xX25xX3xXb0xX1d9xXexX3xX56xXeaxX9bxXeaxX14axX9bxX3xXexX123xX3xX5xX63xX3xXbaxXdxXf5xX25xX3xX4xX160xX3xX1xX1b5xX6xX3xXexX54xX21xX2b0xX25xX3xXb0xX68xXb7xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX9bxX3xX1fxX1b5xX32xX9bxX3xXa6xX94xX25xX3xXb0xX1d9xXexX3xX147xX2xX9bxX4d7xX14axX1cdxX3xX52xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXbexX17axX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1xX32cxX3xX26xXdxX6xX116xX3xXexX1xX29xX25xX26xX3xX5xX115xX3xXeaxX56xX36xX2xX2xXfexX3xX1fxX1e1xX9bxX3xXb0xX1d9xXexX3xXeaxX2xX9bxX147xX14axX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xXeaxX2bdxX3xX1fxX1e1xX3xX7xX116xX3xXbexX33xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX1cdxX3xXa15xX20xX21xX3xX23xX24xX25xX26xX9bxX3xXexX54xX3xXa6xX372xX9bxX3xX7xX453xX6xX3xX4xX1xef4dxX6xX9bxX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX3xXexX6exXf5xX25xX3xXd1xXebxX3xX4xX29xX25xX26xX3xXexX6exX6fxX25xX1xX3xXexX1xX194xX21xX3xX5xX22axXdxX3xX26xXdcxX32xX3xXa6xXb7xX3xXa6xX6xX116xX9bxX3xX4xX160xX25xX26xX9bxX3xXexX6exX1d9xX32xX3xXa6xX69xX32xX3xXbxX1xX456xX4xX3xXbexX456xX3xXexX68xX33xXdxX3xXexXdxXf5xX54xX120xX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX9bxX3xX7xX453xX6xX3xX4xX1xX1137xX6xX3xXexX6exXf5xX25xX3xX147xX2xXebxX3xXbaxX32xX3xXbaxXf5xX25xX1xX3xX32xX68xX69xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX3xX2bdxX9bxX3xXexX68xX33xXdxX9bxX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1xX194xX3xXb0xX129xX25xX26xX3xX4xX1xX116xX3xX4d7xX56xX14axX3xX23xXdxX63xX25xX3xXexX32cxX4xX1xX3xX26xXdxX10xX116xX3xX4xX187xX21xX3xX5xX20exX6xX3xXeaxX3xXbexX456xX1cdxX3xX52xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXbexX17axX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1xX32cxX3xXexX1xX194xX21xX3xX5xX22axXdxX3xX5xX115xX3xX147xX4d7xX3xX1fxX1e1xX3xX4bxXb0xX1d9xXexX3xX2bdxXd1xX9bxX2bdxX14axX4exX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xX2bdxXd1xX3xX1fxX1e1xX3xX7xX116xX3xXbexX33xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX1cdxX3xX45xX63xX3xXexX1xX160xX25xX26xX3xXb0xXdxX63xX25xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xXexXdxX2b0xXbxX3xXexX456xX4xX3xXb0xX68xX22axX4xX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX3xXbexX115xX3xX32xX15xX3xX6exX129xX25xX26xX1cdxX3xXcxX372xX25xX26xX3xXbaxXdxX25xX1xX3xXbxX1xX32cxX3xX25xX26xX115xX25xX1xX3xXb0xXdxX63xX25xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xX4xX1xX116xX3xX1xX63xX3xXexX1xX160xX25xX26xX3xXb0xXdxX63xX25xX3xX25xX29xX25xX26xX3xXexX1xX29xX25xX3xXexX6exX116xX25xX26xX3xX56xX3xX25xX59xX32xX3xXexX6exXf5xX25xX3xX2xX1cdxXebxXeaxX56xX3xXexX123xX3xXb0xXdcxX25xX26xX1cdxX3xX349xX2b0xX25xX3xX4xX54xX160xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xX56xX3xX4xX1b5xX3xXd1xXd1xX9bxX56xX14axX3xX7xX160xX3xX1xX129xX3xX7xX453xX3xX23xX456xX25xX26xX3xXb0xXdxX63xX25xX3xX5xX68xX33xXdxX3xXabxX54xX160xX4xX3xX26xXdxX6xX1cdxX3xX52xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXbexX17axX3xXexXdxXf5xX54xX3xX4xX1xX32cxX3xXb0xXdxX63xX25xX3xX5xX115xX3xX2xXebxXfexX3xX1fxX1e1xX9bxX3xXb0xX1d9xXexX3xXd1xX2xX9bxX56xX14axX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xX16bxX4d7xX3xX1fxX1e1xX3xX7xX116xX3xXbexX33xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX1cdxX3xX45xX63xX3xXexX1xX160xX25xX26xX3xXexX6exX68xXb7xX25xX26xX3xX5xX33xXbxX3xX1xX2d9xX4xX9bxX3xXexX6exX6xX25xX26xX3xXexX1xXdxX2b0xXexX3xXa6xX9axX3xX23xX1d9xX21xX3xXbexX115xX3xX1xX2d9xX4xX3xXexXdxX2b0xXbxX3xXexX456xX4xX3xXb0xX68xX22axX4xX3xXb0xXb1xX54xX3xXexX68xX3xX25xX20xX25xX26xX3xX4xX187xXbxX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX1cdxX3xX52xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXabxX54xX160xX4xX3xX26xXdxX6xX3xXbexX17axX3xXexX6exX68xXb7xX25xX26xX3xX1xX2d9xX4xX3xX5xX115xX3xX2bdxXd1xX3xX1fxX1e1xX9bxX3xXb0xX1d9xXexX3xX2bdxX2bdxX9bxX2bdxX14axX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xXeaxXeaxX3xX1fxX1e1xX3xX7xX116xX3xXbexX33xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX1cdxX3xXfexXebxX14axX3xX7xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXabxX54xX160xX4xX3xX26xXdxX6xX3xXbexX17axX3xX21xX3xXexX2b0xX1cdxX3xX349xX2b0xX25xX3xX25xX6xX21xX9bxX3xXexX116xX115xX25xX3xXexX9a7xX25xX1xX3xX4xX1b5xX3xX4d7xXebxX16bxX36xX4d7xX56xX2bdxX3xX5xX115xX25xX26xX9bxX3xXa6xX94xX25xX3xX4xX1b5xX3xX25xX1xX115xX3xXbexX59xX25xX3xX1xX1b5xX6xX9bxX3xXb0xX1d9xXexX3xXd1xX147xX9bxX147xX14axX120xX3xX4xX1b5xX3xXfexXeaxX36xX2xX2xXfexX3xX1fxX1e1xX3xX4xX1b5xX3xX25xX1xX115xX3xXbexX59xX25xX3xX1xX1b5xX6xX3xXb0xX1d9xXexX3xX16bxX2xX9bxX56xX14axX1cdxX3xX52xX160xX3xX1fxX1e1xX3xXb0xX1d9xXexX3xX4xX1xX54xX73cxX25xX3xXbexX17axX3xX4xX69xX3xX7xX15xX3xXbexXa3xXexX3xX4xX1xX187xXexX3xXbexX59xX25xX3xX1xX1b5xX6xX3xX5xX115xX3xXeaxX56xX36xX2xX2xXfexX3xX1fxX1e1xX9bxX3xXb0xX1d9xXexX3xXeaxX2xX9bxX147xX14axX3xX7xX160xX3xX1fxX1e1xX9bxX3xXexX59xX25xX26xX3xXeaxX2xX3xX1fxX1e1xX3xX7xX116xX3xXbexX33xXdxX3xX25xX59xX32xX3xXeaxXebxX2xXebxX27cxX3xX2d0xX25xX26xX3xX21cxXf5xX3xX1e7xX59xX25xX3xX52xX69xX25xX9bxX3xX26dxX1xX194xX3xXexX9axX4xX1xX3xX45xX129xXdxX3xX8bxX29xX25xX26xX3xX23xX20xX25xX3xX1fxX1e1xX3xX1e7xX1e8xX25xX1xX3xXcxX20exX3xX4bxX1xX54xX21xX63xX25xX3xX1e7xX1e8xX25xX1xX3xX21cxXdxX25xX1xX4exX3xXbaxX1x148f9xX25xX26xX3xXb0xX9axX25xX1xX30fxX3xX311xXcxX1xX187xX21xX3xX6ex10680xX3xX5xX22axXdxX3xX32cxX4xX1xX3xXexX1dxX3xX25xX1xX1137xX25xX26xX3xX4xX29xX25xX26xX3xXexX6exX6fxX25xX1xX3xX32xX6xX25xX26xX3xX5xX1d9xXdxX3xX25xXf5xX25xX3xXbaxX1xXdxX3xX1fxX1e1xX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXb0xX129xX25xX26xX9bxX3xXa6xX115xX3xX4xX116xX25xX3xXb0xXdcxX25xX26xX3xXexX6fxX25xX1xX3xX25xX26xX6xX21xX1cdxX3xX8dxX40dxXdxX3xX25xX26xX68xXb7xXdxX3xX32xX129xXexX3xX4xX1c7xX4xX1xX9bxX3xX25xX1xX115xX3xX25xX115xX116xX3xX4xX1b5xX3xXb0xXdxX17axX54xX3xXbaxXdxX63xX25xX3xXexX1xX6fxX3xX1xXdxX2b0xX25xX3xXb0xX187xXexX9bxX3xX194xX25xX26xX3xX1xX129xX3xXexXdxX17axX25xX9bxX3xX1xXdxX63xX25xX3xXbexXa3xXexX3xX4xX165xX25xX3xX25xX1xX115xX3xX25xX115xX116xX3xXbaxX1xX29xX25xX26xX3xX4xX1b5xX3xXb0xXdxX17axX54xX3xXbaxXdxX63xX25xX3xXexX1xX6fxX3xX26xX1b5xXbxX3xX7xX9a1xX4xX3xX5xX115xX32xX3xXb0xX68xXb7xX25xX26xX1cdxX3xX26dxX1c7xX4xX3xXexX54xX21xX2b0xX25xX3xXb0xX68xXb7xX25xX26xX3xXexX6exXf5xX25xX3xXb0xX9axX6xX3xXa6xX115xX25xX3xX25xX26xX115xX21xX3xX32xX129xXexX3xXbaxX1xX6xX25xX26xX3xXexX6exX6xX25xX26xX9bxX3xXexX1xX29xX25xX26xX3xX7xX54xX160xXexX3xXbaxX1xX29xX25xX26xX3xX4xX1xX9a7xX3xXexX1d9xX116xX3xXb0xXdxX17axX54xX3xXbaxXdxX63xX25xX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXexX6exXdxX1ccxX25xX3xX7xX94xX25xX3xX1fxX54xX187xXexX9bxX3xX26xXdxX6xX116xX3xXexX1xX68xX69xX25xX26xX3xX32xX115xX3xX4xX116xX25xX3xX10xX32xX3xX4xX1xX20exX25xX26xX3xXexX29xXdxX3xXb0xXdxX3xX1xX2d9xX4xX3xX4xcd6axX25xX26xX3xX23xX346xX3xX23xX115xX25xX26xX3xX1xX69xX25xX27cxX4e6xX3xX2ebxX115xXdxX9bxX3xX94xX25xX1xX30fxX3xX21cx12c43xX8dxX3xXcxX45xX271xX8bxX45xX3x1023dxX3xXcxX45xX271xX8bxX45xX3xXcx10e81x10bcdxX26dxX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Rau an toàn chưa có chỗ đứng trên thị trường

Rau an toàn chưa có chỗ đứng trên thị trường
2016-01-18 07:30:24

(QT) - An toàn thực phẩm đang là vấn đề quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm. Nhiều năm qua trên địa bàn phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã triển khai mô...

Để Cồn Cỏ sớm trở thành đảo Thanh niên

Để Cồn Cỏ sớm trở thành đảo Thanh niên
2016-01-17 11:38:41

(QT) - Theo Quyết định 186/QĐ-TTg ngày 24/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Cồn Cỏ (Quảng Trị) là một trong 5 đảo được triển khai xây dựng đảo Thanh niên theo Đề án xây dựng đảo...

Còm cõi cây xanh ở Lao Bảo

Còm cõi cây xanh ở Lao Bảo
2016-01-17 11:34:13

(QT) - Dự án trồng rừng cảnh quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2013-2020) được Bộ Quốc phòng phê duyệt năm 2012, có tổng kinh phí gần 28...

Xây dựng nông thôn mới cần có cơ chế đặc thù

Xây dựng nông thôn mới cần có cơ chế đặc thù
2016-01-15 11:05:34

(QT) -Một trong những hạn chế sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được chỉ rõ là kết quả xây dựng NTM không đồng đều giữa các địa...

Thu nhập cao từ trồng dưa hấu trên cát

Thu nhập cao từ trồng dưa hấu trên cát
2016-01-15 11:01:45

(QT) - Từ bao đời nay, cải tạo vùng cát luôn là một thách thức lớn nhưng với người dân thôn Long Quang (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) thì vùng cát đang mang...

Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

Khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn
2016-01-15 10:47:11

(QT) - Mặc dù nền kinh tế của tỉnh Quảng Trị vẫn đảm bảo được tốc độ tăng trưởng khá nhưng nhìn chung năm 2015 hoạt động sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và các...

Rừng sến của làng Tích Tường

Rừng sến của làng Tích Tường
2016-01-15 10:42:16

(QT) - Có một ngôi làng ở thị xã Quảng Trị nhiều năm nay đã bỏ công sức để trồng và bảo vệ hàng trăm cây sến có tuổi đời gần 20 năm tuổi. Ngoài mục đích trồng cây để chắn gió,...

Thôn Trấm, gần mà xa

Thôn Trấm, gần mà xa
2016-01-14 08:52:00

(QT) - Trải qua gần 40 năm từ khi những người dân đầu tiên đến khai hoang lập nghiệp ở vùng đất này, thế nhưng hôm nay thôn Trấm vẫn còn vẻ hoang sơ. Đời sống nhân dân ở đây...

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng cát

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng cát
2016-01-14 08:37:39

(QT) - Vùng cát ven biển của tỉnh Quảng Trị có diện tích tương đối lớn nhưng những năm trước đây khai thác chưa hiệu quả. Nhằm đầu tư phát triển và khai thác thế mạnh vùng cát,...

Hối hả vào vụ hoa tết

Hối hả vào vụ hoa tết
2016-01-13 07:55:12

(QT) - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thời điểm này, những người trồng hoa trên địa bàn tỉnh đang hối hả chăm sóc những chậu hoa, luống...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết