Cập nhật:  GMT+7
9109xc49dxef64xfcd5x112ffxa163xc806xa21cxf073xX7x1111excec5x10419x11864xe418xec99xX5xe03cxXaxacc9xca55xfcb9xXdxb76dx10b55xf251xX17xXexX17xX3x1203bxXdx121abxXexX3xef4bxX6xX18xX3xc7d9xXdxde7dxXbxX3x10e6cxad65xX3xXbxX1xcef6xX3xX16x10426xX3xc619xX1xcf01xX3xX35xX1xfcb0xX16xX0xd1baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9668xX10xX6xb595xXaxX12xbd30xdb33xXcxb443xX3xe846xX3xX22x120e1xX18xX3xXexb9b3xX17xX16xX26xX3xX4xX1xd7b2x114d8xX16xX26xX3xXexX5fxaad5xX16xX1xX3xX1x121d0xX16xX26xX3xX16xX3bxX18xX3xX4xa507xX6xX3x109ecx10203xX16xX26xX3xXexf2b3xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xac40x11d6bxX3xX26xXdxX28xXbxX3xX2bxX2cxX3xXbxX1xX30xX3xX16xX33xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX16xf551xX3xX16xX26xX72xX84xX3xcbc4xe866xX3exXbbxX3exXbaxbf8exX2xXbaxXb3xX3xXbxX1xe184xXdxX3xX1xf602xXbxX3xX99xb8ffxXdxX3xX4dxed94xXdxX3xc6adxX4dx109a0xX22xX3xX54xa826xc451xX16xX26xX3xXcxX5fx11748xXb3xX3xX7exX7fxX16xX26xX3xXexX84xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX2bx10f4exX3xXexX5fxX6xX17xX3xXexa71dxX16xX26xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3bxX16xX3xX16xX1xX72xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXexX1xX66xX67xX16xX26xX3xX4xX1xX17xX3x11bc9xX72xX3xXd6xb336xX3xXcxX1xXe3xX3xXcxX1xX28xX84xX3xX4dx11783xX16xX26xX3xX53xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX3bxX18xX3xX2xXbbx11d9dxXbaxX56xX3xaa9exX3xX35xX1xXdcxX3xXbxX1xXc7xX3xf2c1xXb3xX3xXbxX1xX66xdc62xX16xX26xX3x9793xXb3xX3xXexX1xX72xX16xX1xX3xXbxX1xXc7xX3xae48xX7fxX16xX26xX3xX4dxX72xX3xX99xX72xX3xX12axX72xX3xXcxX5fxb1afxX16xX3xXcxX1xXe3xX3xecddxXdxX12exX16xX3xX53xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX3bxX18xX3xX2xXbbxX158xbac9xX56xX3xX14exX3xXexX1xX7fxX16xX3xX7exX6xX18xX3xXd8xX1xX28xX3xcc2dxXb3xX3xdf53xX102xX3xX7exX6xX18xX3xXcxX1xX72xX16xX1xXb3xX3xX1xXdcxX84xX1fxX16xX3xX7exX6xX18xX3xXd6xXd3xed7axX3xX16fxcd6fxX84xX3xX5xX72xX3xX1xX6xXdxX3xX26xXdxX6xX3xX2bxX6dxX16xX1xX3xXexX1xXdcxXd3xX4xX3xX50xXdxX1fxX16xX3xX2bxX10axX4xX3xX12axXdxX1fxXexX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX16xX3xX14exX3xX2bxXe3xX6xX3xXbxX1xX66xX67xX16xX26xXb3xX3xX16xX1xX72xX3xX4x10a4exX6xX3xX1xX66xX3xX1xaa5dxX16xX26xXb3xX3xX50xXd3xXexX3xX16xcd14xXexX3xX99xX72xX3xX16xX26x9e40xXbxX3xX5xdcafxX3xX18xc18bxXdxX3xX35xX1xXdxX3xX18x933exX6xX3xX18xX66xX6xX3xX2bxde02xX16xX3xX16xX1xX66xX16xX26xX3xX35xX1xX7fxX16xX26xX3xX4xX37xX3xX35xX1xXddxX3xX16xX3bxX16xX26xX3xX35xXdxX16xX1xX3xXexX23dxX3xX2bx9826xX3xX7xX20dxX6xX3xX4xX1xX33xX6xX1c7xX3x9f0exXddxX16xX3xXexX1xX1caxX16xX3xX12axX72xX3xX4dxX13axX16xX26xX3xX7x9521xX4xX3xX35xX1xX214xX10xX3xX5fx10225xXexX3xX35xc653xX18xXb3xX3xX1xX6xX84xX3xX2bxX6xXdcxX3xXc7xX18xXb3xX3xX4xX1xX13axX16xX26xX3xX5xfa8axXdxX3xX12axXe3xX3xXexX6xXdxX3xX16xX2a3xX16xX3xX26xXdxX6xX17xX3xXexX1xX7fxX16xX26xc208xX3xX12axX72xX3xX186xXdxX12exX16xX3xX35xX1xX7fxX16xX26xX3xX4xX37xX3xX4xX7fxX16xX26xX3xX99xXdxX1fxX4xX3x12088xX16xX3xX2bxXe3xX16xX1xXb3xX3xX4xX1xX13axX16xX26xX3xX12axXe3xX3xXexX1xX66xX67xX16xX26xX3xXexX226xXexX1c7xX3xX4dxX6xXdxX3xX4xX3bxX16xX3xX16xX1xX72xX3xX2bxX66xXcbxX4xX3xX1adxX1caxX84xX3xX18xXcfxXdxX3xX26xX37xXbxX3xXbxX1xX17fxX16xX3xX26xXdxX28xXbxX3xX1x11c7exX3xX4xX37xX3xX2bxX66xXcbxX4xX3xX16xX67xXdxX3xX14exX3xX2d8xX16xX3xX2bxXe3xX16xX1xXb3xX3xX84xX12exX16xX3xXexX1caxX18xX3xX1xX67xX16xX3xX2bxX261xX3xX99xX66xXcbxXexX3xff6exXdcxX6xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX16xX3xXexX5fxX17xX16xX26xX3xX4xXdcxXd3xX4xX3xX7xXc7xX16xX26xX1c7xX0xXexX6xX12axX5xX10xX3xX7xXexX84xX5xX10xX9xXaxX18xX6xX5fxX26xXdxX16xfa64xXbaxXbxX1adxX3xX6xXdcxXexX17xXaxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX18xX26xX3xX7xX5fxX4xX9xXaxX3exX3exX4xX1c7xX12axX6xX17xX34bxXdcxX6xX16xX26xXexX5fxXdxX1c7xX99xX16xX3exX50xX10xX7xX35xXexX17xXbxX3exX16xX10xccacxX7xX3exX2xXbaxf906xXc0xX3exX3bbxX198xX50xX2xX2xXbaxXc0xX1aaxX2xX1aaxXexX158xXc0xX198xX3bbxX1aaxX5xX2xX1c7xX14xXbxX26xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX5fxX12xX0xXexX5fxX12xX0xXexX50xX12xX0xXbxX12xX7exX7fxX16xX26xX3xXexX84xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xXexX5fxX6xX17xX3xX1xX31exX4xX3xX12axX2d8xX16xX26xX3xX4xX1xX17xX3xXexX5fxb84dxX3xX10xX18xX3xX16xX26xX1xd06dxX17xX3xX1xXdxX23dxXdcxX3xX1xX31exX4xX3xX58xX3xf0c3xX16xX1xX37cxX3xXcxXd6xX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexX5fxX12xX0xX3exXexX6xX12axX5xX10xX12xX22xX26xX17xX72xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX4xX3bxX16xX3xX16xX1xX72xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXexX1xX66xX67xX16xX26xX3xXexX5fxX12exX16xXb3xX3xX7exX7fxX16xX26xX3xXexX84xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX99xX72xX3xX4dxXd3xXdxX3xXd6xX4dxXd8xX22xX3xXexe3aaxX16xX1xX3xX4xX22axX16xX26xX3xX2bxX102xX3xXexX5fxX6xX17xX3xXbaxXc0xX3xX7xXdcxX288xXexX3xX1xX31exX4xX3xX12axX2d8xX16xX26xXb3xX3xX18xX22dxXdxX3xX7xXdcxX288xXexX3xXexX5fxXe3xX3xX26xXdxX21exX3xX2xX3xXexX5fxXdxX1fxXdcxX3xX2bxX13axX16xX26xX3xX4xX235xX16xX26xX3xX34bxXdcxX72xX3xXexX10axX16xX26xX3xX4xX1xX17xX3xXexX5fxX41cxX3xX10xX18xX3xX16xX26xX1xX424xX17xX3xX1xXdxX23dxXdcxX3xX1xX31exX4xX3xX5xX72xX3xX4xX17xX16xX3xX10xX18xX3xX4xX7bxX6xX3xX1xXd3xXdxX3xX99xXdxX12exX16xX3xX1xXd3xXdxX3xXbxX1xX30xX3xX16xX33xX3xXexX1xX72xX16xX1xX3xXbxX1xXc7xX3xX16fxX7fxX16xX26xX3xX4dxX72xX3xX99xX72xX3xX4xX21exX4xX3xX1xXdcxX84xX1fxX16xX3xX7exX6xX18xX3xXd6xXd3xXb3xX3x11f15xXdxX17xX3xXd6xXdxX16xX1xXb3xX3xXcxX5fxXdxX1fxXdcxX3xXd8xX1xX17xX16xX26xX3xX16xX1xX5bxX18xX3xX26xX37xXbxX3xXbxX1xX17fxX16xX3xX26xXdxX28xXbxX3xX4xX21exX4xX3xX10xX18xX3xX99xX66xXcbxXexX3xX34bxXdcxX6xX3xX16xX1xX33xX16xX26xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX16xX3xX1xXdxX1fxX16xX3xXexX2a3xXdxX3xX2bxX261xX3xXexXdxX23dxXbxX3xX12axX66xXcfxX4xX3xXexX5fxX12exX16xX3xX4xX17xX16xX3xX2bxX66xX15exX16xX26xX3xX2bxX23dxX16xX3xXexX5fxX66xX15exX16xX26xX3xX99xd790xX16xX3xX4x11fcaxX16xX3xX16xX1xXdxX9axXdcxX3xX26xXdxX6xX16xX3xX35xX1xX37xX1c7xX3xXcxX2d8xX16xX26xX3xX26xXdxX21exX3xXexX5fxXe3xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX1xX66xX67xX16xX26xX3xXexX5fxX6dxX16xX1xX3xXexX5fxX6xX17xX3xX16xX1xX72xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXexX1xX66xX67xX16xX26xX3xX99xX72xX3xX1xX31exX4xX3xX12axX2d8xX16xX26xX3xXexX5fxX17xX16xX26xX3xX2bxXcbxXexX3xX16xX72xX84xX3xX5xX72xX3xX14axXc0xX3xXexX5fxXdxX1fxXdcxX3xX2bxX13axX16xX26xX3xX4xX235xX16xX26xX3xX34bxXdcxX72xX3xXexX10axX16xX26xX3xX5xX72xX3xX4xX21exX4xX3xX7xXddxX16xX3xXbxX1xa1f5xX18xX3xX26xXdxX6xX3xX99xXe3xX3xX4xX7bxX6xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX1c7xX3xX16fxX66xXcbxX4xX3xX12axXdxX23dxXexXb3xX3xX7exX7fxX16xX26xX3xXexX84xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xXexX1xX72xX16xX1xX3xX5xX226xXbxX3xX16xX3bxX18xX3xX2xXbbxXbbxX2xXb3xX3xX5xX72xX3xXexX1xX72xX16xX1xX3xX99xXdxX12exX16xX3xX4xX7bxX6xX3xXcxX226xXbxX3xX2bxX17xX72xX16xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX22xX1xX226xXexX3xX26dxXddxX16xXb3xX3xX4xX1xXdcxX84xX12exX16xX3xX7xXddxX16xX3xX1adxXdcxX288xXexX3xX35xXdxX16xX1xX3xX50xX17xX6xX16xX1xX3xX4xX21exX4xX3xX7xXddxX16xX3xXbxX1xX656xX18xX3xXexX1x10017xX4xX3xXbxX1xX656xX18xX3xX34bxXdcxX10xX16xX3xXexX1xXdcxXd3xX4xX3xX99xXcfxXdxX3xX16xX26xX66xX15exXdxX3xXexXdxX12exXdcxX3xX50xX235xX16xX26xX3xX16xX1xX66xX3xX12axXd3xXexX3xX16xX26xX31exXexX3xX13x9d68xf0faxX58xX22xf50exX58xX186xX73bxXcxX73bxX3xX58xX3xX12axXd3xXexX3xX16xX26xX31exXexX3xX4xX37xX3xX5xXe3xX4xX1xX3xX7xX20dxX3xXexX5fxX12exX16xX3xX2xXc0xXc0xX3xX16xX3bxX18xX3xX2bxX23dxX16xX3xXex117c7xX3xX22xX1xX226xXexX3xX26dxXddxX16xXb3xX3xX1xX2a3xXexX3xX16xX12exX18xX3xX13xX14xXdxX58xX16xX26xX17xX16xXb3xX3xX1adxXc7xXexX3xX18xX6xX84xX17xX16xX16xX6xXdxX7xX10xX3xX13xX14xXdxX58xX186xX6xX84xX17xXb3xX3xX12axXd3xXexX3xX4xX1xXdxX12exX16xX3xX26xX72xX3xX26xXdxX5caxX16xX3xX13xX14xXdxX58xX54xXdcxXdxX4xX35xXb3xX3xX12axXd3xXexX3xX4xX1xXdxX12exX16xX3xX1xXddxXdxX3xX7xXddxX16xX3xX13xX14xXdxX58xX54xXdcxXdxX4xX35xXb3xX3xX16xX66xXcfxX4xX3xXexX66xX67xX16xX26xX3xXd8xX1xX28xX3x11899x108eex11e8cxX3xX26dxX12exX16xX3xX4xX2a3xX16xX1xX3xX4xX21exX4xX3xX1xX17xX2a3xXexX3xX2bxXd3xX16xX26xX3xX7xXddxX16xX3xX1adxXdcxX288xXexX3xX35xXdxX16xX1xX3xX50xX17xX6xX16xX1xXb3xX3xX18xXc7xXdxX3xX34bxXdcxX6xX16xX3xXexX1caxX18xX3xX1xX72xX16xX26xX3xX2bxX17fxXdcxX3xX4xX7bxX6xX3xX7exX7fxX16xX26xX3xXexX84xX3xX13xX14xXdxX16xX17xX18xX17xXexX17xX3xX1dxXdxX1fxXexX3xX22xX6xX18xX3xX5xX72xX3xX99xX288xX16xX3xX2bxX9axX3xXexX5fxX21exX4xX1xX3xX16xX1xXdxX1fxX18xX3xX99xXcfxXdxX3xX4xXd3xX16xX26xX3xX2bxX13axX16xX26xX3xX1adxX102xX3xX1xXd3xXdxX1c7xX3xXcxX5fxX17xX16xX26xX3xX16xX3bxX18xX3xXbaxXc0xX2xX2xXb3xX3xX4xX7fxX16xX26xX3xXexX84xX3xX2bxX102xX3xXexX5fxX6xX17xX3xXexX10axX16xX26xX3xX1aaxXc0xX3xX4xX3bxX16xX3xX16xX1xX72xX3xXexX6dxX16xX1xX3xXexX1xX66xX67xX16xX26xX3xX99xX72xX3xX1xX67xX16xX3xX2xX1c7xXc0xXc0xXc0xX3xX7xXdcxX288xXexX3xX1xX31exX4xX3xX12axX2d8xX16xX26xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX21exX4xX3xXexX5fxX41cxX3xX10xX18xX3xX16xX26xX1xX424xX17xX3xXexX5fxXe3xX3xX26xXdxX21exX3xXexX5fxX12exX16xX3xXbaxX3xXex9442xX3xX2bxX13axX16xX26xXb3xX3xX26xX37xXbxX3xXbxX1xX17fxX16xX3xX4xXddxXdxX3xXexX1xXdxX1fxX16xX3xX2bxX15exXdxX3xX7xXc7xX16xX26xX3xX99xX226xXexX3xX4xX1xX288xXexX3xX99xX72xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX17fxX16xX3xX4xX7bxX6xX3xX4xX21exX4xX3xX26xXdxX6xX3xX2bxX6dxX16xX1xX3xX1xXd3xXdxX3xX99xXdxX12exX16xX3xXbxX1xX30xX3xX16xX33xX3xX4xX37xX3xX1xX17xX72xX16xX3xX4xXddxX16xX1xX3xX35xX1xX37xX3xX35xX1xX3bxX16xX3xXexX5fxX12exX16xX3xX35xX1xcf69xXbxX3xX4xXddxX3xX16xX66xXcfxX4xX1c7xX3xXcxXd6xX0xX3exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khởi sắc ở một xã vùng biên giới

Khởi sắc ở một xã vùng biên giới
2023-12-01 05:10:00

QTO - Từ một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Hướng Hóa, những năm qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự nỗ...

Thị trường phục vụ Tết Trung thu vào mùa

Thị trường phục vụ Tết Trung thu vào mùa
2012-09-27 10:44:46

(QT) - Những ngày này, tại thành phố Đông Hà (Quảng Trị) trên một số tuyến đường chính đã ngập tràn sắc đỏ đặc trưng của các nhãn hiệu bánh trung thu nổi tiếng như Kinh Đô,...

Về vùng nông thôn mới Hải Thượng

Về vùng nông thôn mới Hải Thượng
2012-09-27 10:43:39

(QT) - Những cánh đồng lúa cho năng suất cao, những con đường bê tông rộng rãi, trường học, trạm xá, nhà văn hóa được kiên cố hóa, những dãy nhà dân khang trang nép mình dưới...

Tỷ phú nơi miền sơn cước

Tỷ phú nơi miền sơn cước
2012-09-26 14:35:44

(QT) - Nhiều người biết đến ông không chỉ bởi tính hài hước, luôn vui vẻ, nhiệt tình trong công việc cũng như trong cuộc sống mà ông còn là tỷ phú nhờ trồng cao su. Đó là ông...

Khởi sắc ở bản Chênh Vênh

Khởi sắc ở bản Chênh Vênh
2012-09-25 14:00:23

(QT) - Từ Quốc lộ 9 đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh tây khoảng 50 km, chúng tôi đến bản Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị). Trước mắt chúng tôi xuất hiện bản...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết