Cập nhật:  GMT+7

Huyện Đakrông quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn huyện Đakrông ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa trong cộng đồng bằng nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và trình độ dân trí ở địa phương.

Huyện Đakrông quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài

Trao quà tiếp sức đến trường cho học sinh vùng khó huyện Đakrông - Ảnh: GDĐK

Thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đakrông tổ chức triển khai và quán triệt nghiêm túc nội dung của Kết luận số 49-KL/TW đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 11-CT/ TW gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH của huyện; đồng thời, lồng ghép các kế hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai trên địa bàn huyện.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền với nội dung, hình thức đa dạng như: trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, mạng xã hội; phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập, lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các hoạt động tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), nhà văn hóa khu dân cư, cơ quan, trường học...

Thông qua việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ngày càng được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở huyện Đakrông đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. UBND huyện ban hành các quyết định thành lập và công nhận ban giám đốc 13 TTHTCĐ xã/thị trấn; hằng năm, ban hành các quyết định kiện toàn ban giám đốc các TTHTCĐ. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức đánh giá, xếp loại các TTHTCĐ theo quy định.

Hằng năm, UBND huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận cộng đồng học tập cấp xã; chỉ đạo tổ chức đánh giá, xếp loại đơn vị học tập. Kết quả, năm 2021, UBND huyện công nhận đơn vị học tập cho 41 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (xếp loại tốt 27, khá 14); năm 2022, công nhận đơn vị học tập cho 39 cơ quan, đơn vị (xếp loại tốt 27, khá 12); năm 2023, công nhận đơn vị học tập cho 41 cơ quan, đơn vị (xếp loại tốt 34, khá 7).

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì vững chắc và từng bước được nâng lên, tính đến năm 2023, toàn huyện có 100% xã, thị trấn duy trì vững chắc kết quả đạt được về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; có 2 xã đạt mức độ 1, 7 xã đạt mức độ 2 và 4 xã đạt mức độ 3 về phổ cập giáo dục THCS; 1 xã đạt chuẩn phổ cập bậc trung học và có 13 xã đạt chuẩn mức độ 2 về xóa mù chữ.

Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án và từ ngân sách Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hơn 911 lượt cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), trong đó đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hơn 452 lượt người; bồi dưỡng lý luận chính trị hơn 154 lượt người; bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hơn 98 người; bồi dưỡng quản lý nhà nước, quản lý giáo dục hơn 207 lượt người. Từ năm 2019 - 2023, toàn huyện có 1.766 lao động nông thôn được đào tạo nghề và 100% người được đào tạo nghề đều có việc làm.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Đakrông tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 49- KL/TW đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm huy động toàn xã hội thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030”, xác định xây dựng XHHT là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển KT-XH của huyện.

Thực hiện phong trào xây dựng XHHT gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; gắn phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ CBCCVC; vận động Nhân dân tích cực học tập nhằm nâng cao năng suất, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, cộng đồng dân cư, gia đình tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập suốt đời.

Hội khuyến học các cấp phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ban, ngành liên quan tham mưu triển khai có hiệu quả các mô hình học tập; tăng cường củng cố, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ, phát triển nhiều loại hình đa dạng, phù hợp với điều kiện và nhu cầu học tập của người dân ở từng địa phương.

Ngọc Trang

Tin liên quan:
 • Huyện Đakrông quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài
  Điểm sáng trong công tác khuyến học, khuyến tài

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Khuyến học huyện Gio Linh đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt và trở thành điểm sáng của cả tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

 • Huyện Đakrông quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài
  Tận tâm với công tác khuyến học

  Có dịp về thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, chúng tôi được nhiều người giới thiệu về bà Trần Thị Chi, một cán bộ hưu trí có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học ở địa phương. Bà đã vận động con cháu đóng góp xây dựng quỹ khuyến học của gia đình để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

 • Huyện Đakrông quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài
  Nỗ lực chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài

  Trong suốt hơn 20 năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, hướng đến xây dựng một xã hội học tập. Việc xây dựng xã hội học tập đã tạo sự chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT- XH của địa phương...


Ngọc Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư

Mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư
2024-04-11 05:50:00

QTO - Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính tại khu xạ trị thuộc Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đánh giá là một trong những hệ thống tân tiến hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết