Cập nhật:  GMT+7
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qVPhu7d0ZeG7sXJzw7ll4buPZ+G7rWXDtWfhu61l4bq4dOG7m+G7sWUu4bul4buxc2XDguG7gmXhu6lv4buxZeG6tHNDZeG6ueG7heG6rS9z4bq54bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqnhu7ByaMOKZeG6u8OpL+G7gS/hurvDqcOp4buD4bqzZeG7jmbhu7FlLsOCw4rhu5vhu7FlcnRn4butZS7hu6Xhu7FzZcOC4buCZTrDgsOt4buxcmUu4bq2w7ll4buRw6xl4bq04bu5ZcO1c0PDtWVz4bu3dGXhu7Fyc8O5ZeG7j2fhu61lw7Vn4butZeG6uHThu5vhu7Fl4bql4buOw5Ux4bqnZS7hu6Xhu7FzZcOC4buCZeG7qW/hu7Fl4bq0c0Nl4bq54buF4bqzZeG7sXN04buf4burZcaw4buAZeG6u8Opw6nhu4Et4bq7w6nhurnDqWXhurhoZeG6tHPDveG7sXJl4bq0dOG7sWXhu5HDueG7sXNlxrDhu4Blw7Vz4butZcO1Z+G7sWXhu4/hu7dlw7Vm4but4bqzZeG6tOG6tsOC4buxcmXDtW7huq5l4buRw6xl4buxcnPhu6Vlc0LDgmXhurThurbhu5vhu7Fl4buRw7lmZeG7j2jhu7Fl4bq04bul4buxc+G6tWXDlWfDtWXhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c3Vl4buOw5UxZS7hu6Xhu7FzZcOC4buC4bq3ZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZeG7jmbhu7FlLsOCw4rhu5vhu7FlcnRn4butZcO1Z8O1ZVPDgsOK4buf4bux4bqzZS5zw7llw4Lhu4Jl4bq4aGXhurTDgsOK4bub4buxZXPDgm7hu7Flw7Vnw7Vl4buQw63hu7FyZcOC4buCZeG6tOG6tsSQw7Vl4bq0c8OC4bu3w7Xhurdlw7Vnw7Vl4buR4bu14buxcmXDtXN1ZcO1Z+G7sWXhu4/hu7dlw7Vm4but4bqzZeG6tOG6tsOC4buxcmXDtW7huq5l4buxcnPhu6Vlc0LDgmXhu5HDrGXhu5Hhu53hu7Flw7TEkOG6tWVT4bu3dGXhu7Fyc8O5ZeG7kULhuqLDtWXhu7Fyc+G7k2Xhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c3VlP3Np4burZeG7kEPDtWXDlXNtw4LhurNlITEuMS4h4bqzZS7hurZCw4Phu7FyZeG7keG7rWjhu7Fl4buQaXRl4buPdOG7ocOCZTrDguG7s8O1ZXPhu7d0ZeG6tOG7peG7sXNl4buPZ+G7rWXDtWfhu61l4bq04buv4burZeG6tOG7ieG6tGXGsOG7neG6tGXhurDDgsOtZcaw4buAZXN34bquZeG6tHNDZeG6veG6s2U6w4Lhu7PDtWVz4bu3dGXGsHPhu61nZTNUVOG6tWXGr+G7gGVzd+G6rmXhu7Fow4pl4buRw6xl4buRZ+G7sXNlcnRnZeG7j+G7uWXhurLDguG7sXJlxrDhu53hurRl4bqww4LDrWXhurRzxJDDtWVzdOG7n+G7sWXGsOG7nWVz4butacO1c2Xhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZcavLi0zU2XhurhoZeG7sXJt4buxZeG6smfDtXNl4buxc2hl4buxQsOAw7Vl4bux4buL4burZeG6u8Opw6nhu4fhurNl4bq0w7rhu7FzZXPDuuG7sXNl4bq04bq2dOG7oeG7sWXGsHNmdGXhu7FzdOG7n+G7q2Xhurjhuqxlw6pl4bq0c2fhu7FyZeG7kW/DgmXhu7Hhu4vhu6tl4bq7w6nDqeG7g+G6tWXGr+G7gGVzd+G6rmXDteG6quG7sXJl4buRw6xl4bq0c8O94buxcmXhurDDgmZl4bq54bq5ZcO0xJBlZ+G7sWXhu6nDgsOz4bq04bq1ZeG7kMO54buxc2VzQsOA4buxcmXDtcO94buxcmXhurRnw7Vl4bq0w4LDiuG7m+G7sWXhurThurbDgsOK4buj4buxZeG6tOG6tuG7reG7sXJl4bq0c+G6oHRlcnRm4buxZeG6tMOAdOG6s2Xhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c3Vl4buo4bubZTHhu4vhu7Flxq904buf4bur4bqzZT9z4buvZeG7jmbhu7FlLsOCw4rhu5vhu7FlcnRn4butZS7hu6Xhu7FzZcOC4buCZeG7keG7o2Xhu7Fyc8O5ZeG6smbDgmVz4bu3dGXhu7Fyc8O5ZeG7sWjDiuG6s2XDtWfDtWXhu5Hhu7Xhu7FyZcO1c3Vl4buOw5UxZeG6tHThu53huq5l4bq04bqsw7Vl4bq0w4LDiuG7m+G7sWXhurThurbDgsOK4buj4buxZcaw4bud4bq0ZeG6sMOCw61lxrDhu4Blc3fhuq5lOsOC4buzw7Vlc+G7t3Rl4bq4RGZl4bqww4Jm4bqzZeG7qMOCw7PhurRlLnPDguG7nWXhurRzw4Jl4buxc8Oz4bquZcO1Z2Xhu7FzbeG7seG6t2XhurTDgsOK4bub4buxZeG6tOG6tsOCw4rhu6Phu7Fl4buxc8OJ4buxcmXGsOG7neG6tGXhurDDgsOtZeG7kWnhurRl4buRQuG6osO1ZeG6uOG7o2Xhuq5zZ+G6tGXhurThurZ04buh4buxZcavLi0zU2XDteG6qGZl4bq04bul4buxc2Xhu4Fl4bq0c2fhu7FyZeG7kW/DgmXhu7Hhu4vhu6tl4bq4aGXhurThurZ04buh4buxZcawc2Z0ZeG7sXN04buf4burZeG6uOG6rGXhu7Fzw4nhu7FyZeG6tHNn4buxcmXDtXbhu7Fl4bupaXRlw7XhuqhmZeG7seG7i+G7q2XhurvDqcOp4buD4bq3ZeG6tMOCw4rhu5vhu7Fl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXDtWfDtWXhu7FyaMOKZeG7qXBl4buxc0Jl4buxcmjDimUuc0LDgeG7sXJl4buPdOG7sXMtZeG7qXThu5/hurRl4bqy4bun4bqzZeG7sXJow4pl4bq04bq2w4LDiuG7o+G7sWXhurRz4buz4buxcmXDtcO94buxcmXhurRnw7Vl4bq0QmXhurRCw4Phu7FyLWXhurjhu4vhu7Flc+G7rWdlw7XhuqhmZeG7kMOt4buxcmXDteG6puG7sXJl4bq4aGXhu7FzdOG7o8OCZeG7seG7t3Rlw7TDguG7sXJl4bqww4Jm4buxZeG6tOG6tnfhu7FyZcawc2fDteG6tWXhu7Ax4bqtL+G6ruG6qQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị
2008-06-23 08:24:21

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hợp nhất giữa Sở Công nghiệp và Sở Thương mại Du lịch để thành lập Sở Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết