Cập nhật:  GMT+7
7d38x15d53x83a6xf3dfx103dex14966x1567cx14964x15784xX7x10900x1401cx1012bxcbdaxee11x11c4axX5xc6e6xXax104fdxfcfexXdxX6x1628bxX3xX5x1137cxe00fxX3x7eafxe35axXdxX3x9762x11d5axX16xX3x10927xXdx149aaxa3ccxX3xafb2xX16xX5xX5x8abex13d6exX16xX16xX24xX3x15e65xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xbdcdxX27xX16xX0x13e27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX24xXaxX12xcbaexXcxXcxbec8x13619xX3x14027xX3x14912xX21xX16xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX29xX16xX5xX5xX2dxX2exX16xX16xX24xX3xX33xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX3bxX27xX16xX3xX7x80daxX3xX4xca77xX3x15975xX1ax9c0dxXdxX3x11738xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX81xX21xX27xX3xX2dxcb6fxX1axX3xX20xXdxc92cxX27xX3x10241xX27xX1xX3xdeefxecf5xX3xXexX21xXdxX3xXcx89b6xX19x9009xX27xX86xX3xX5cxXdxX9dxX27xX3xXa0xX27xX1xX3x13540xX1ax135a2xX4xX3xXexdc37xX3x14855x116b0xXdxX3xX13xe995xX27xX3xX54xXc3xc0c4x14b4bxXc3xX3xX5axX3xX2x14130x938fxX3xX29xX16xXc4xX27xX86xX3xX29xX16xX6xX3xXcxX1x140dbxe910x967dxX3xXbbx13b23xX3x1615dx151f7xX27xX1xX3xXcxX1xX21xX27xX1xXe5xX3xXcx13943xXe8xX29xaeacxX33xX58xX3xX1cxXc4xX16xX3xX5xd68axX4xX3xX2x11802xX86xX3xX27xX86xXc4xX2dxX3xfef0xX5ax14939xXe8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xX0xXexX6xX81xX5xX10xX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxXe4xX6xXacxX86xXdxX27xe2d7x10af7xXbxf82axX3xX6xX1axXexX16xXaxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX24xX12xX0xXdxXe4xX86xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX2exXdxX24xXexX1xX9xXax12c1axXd4xX107xXaxX3xX1xX10xXdxX86xX1xXexX9xXaxX13dxXd4x100eexXaxX3xX7xXacxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13cxX3fxX3fxX81xX6xX16xc4f0xX1axX6xX27xX86xXexXacxXdxXe8xX1cxX27xX3fxXbxX16xXacxXexX6xX5xX7xX3fxX107xX3fxXcxXacxX1axX16xX27xX86xX183xX1axX6xX27xX86xX1xXdxX10xXbxX3fxX10fxX2xX2xX13dxe3d7xX10fxX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX7xX4xX7xXe8x15276xXbxX86xXaxX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX24xX12xX0xX3fxXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xX5cxX21xX16xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX33xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX3bxX27xX16xX3xX5axX3x13e7cxX27xX1xX13cxX3xXc3xXcdxXcexXc3xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX24xX12xX0xX3fxXexXacxX12xX0xX3fxXexX6xX81xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xX33xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX3bxX27xX16xX3x7da3xX1x107b5xX27xX86xX3xX183xX1axXe3xX3xX13fxX6xX3xX5xX21xX3xX1cxX1dxXdxX3xX27xX86xX19xXaexXdxX3xX2dxX98xX1axX3xX20xXdxX9dxX27xX3xXa0xX27xX1xX3xXexX21xXdxX3xXa4xXdxX9dxXexX3xXa5xX6xXe4xXe8xX3x7f0dxX27xX86xX3xX20x160fdxX3xXexf67dxX27xX86xX3xXexX1xX6xXe4xX3xX86xXdxX6xX3xX27xX1xXdxf24fxX1axX3xX244xX1xX7fxX6xX3xX86xXdxXa0xX27xX86xX3xX24xX21xX2dxX3xX5xXc4xXe4xX3xXbxX1xXdxXe4xX3xXexX21xXdxX3xX20x9f3bxX2dxX3xX1cxX1dxXdxX3xX1cxX6xXdxX3xXexXacxXc8xX3xX86xXdxXa0xX27xX86xX3xX1cxXdxX98xX27xX3xX1xX16x96eaxX4xX3xX81xXdxX98xX27xX3xX7xX16xX21xX27xX3xX27x9b10xXdxX3xX24xX1axX27xX86xXe8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xXfaxXe3xX4xX3xX24xX1axX3xX1x81ebxX4xX3xX7xXdxX27xX1xX3xX27xX86xXc4xX27xX1xX3xX20xXdxX9dxX27xX3xXa0xX27xX1xXe5xX3xX4xX7fxX3xXexXdxXc1xX27xX86xX3xXexX21xXdxX3xXa4xXa5xX3xX27xX1xX19xX13cxX3xX20xX21xX16xX3xX24xXdxX26xX27xX3xadb4xX98xX3xXcxX1xX6xX27xX1xX3xXc3xac06xX27xXe5xX3xXa5xX86xX1axX2dxX26xX27xX3xX33xX21xX27xX1xX3xX29xXc4xXe5xX3xX336xX98xX3xXeaxXa0xX16xX3xXcxXacxX1axX27xX86xXe5xX3xXf7xX1xX6xX27xX3xX13xXdxX6xX3xXa5xX1xcd16xXexX3xX336xXdxX27xX1xXe8xXe8xXe8xX3xX20xX291xX1axX3xXexX281xX27xX86xX3xX5xXc4xX3xX1xX300xX4xX3xXexXacxXc8xX3xX4x9619xX6xX3xX246xX27xX86xXe8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xX33xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX3bxX27xX16xX3xX86xX1xXdxX3xX24x15fa0xX1axX3xX3baxX27xX3xXexXacxX16xX27xX86xX3xX5xXc4xX27xX86xX3xX20xXdxX9dxX27xX3xXa0xX27xX1xX3xXexX1xXc1xX3xX86xXdxX1dxXdxX3xX183xX1axX6xX3xX4xXe3xX4xX3xXexXe3xX4xX3xXbxX1xa7edxXe4xX3xX5xX3baxX2dxX3xX20xX291xX3xXexXc4xXdxX3xX1cxX291xX3xXa4xXdxX9dxXexX3xXa5xX6xXe4xXe8xX3xXc3xX10xXacxXdxX10xX7xX3xXbxX1xXdxXe4xX3xXexXacxX1axX2dxX291xX27xX3xX1xXebxX27xX1xX3xXd5xX27xX3xX57xX5xX24xX3xX13xX1xX16xX7xXexX3xd3e5xX6xX5xX244xX7xX3xXexX1xX10xX3x12423xX6xXacxXexX1xX3xX27xX7fxXdxX3xX1cxX291xX3xX4xX1xXdxXc1xX27xX3xXexXacxX6xX27xX1xX3xXa4xXdxX9dxXexX3xXa5xX6xXe4xX3xX20xX27exX3xX20xX10xXe4xX3xX1cxX291xX3xX4xX1xX16xX3xX246xX27xX86xX3xXd4xX3xX20xX291xX3xX4xa62fxXe5xX3xXexXacxX16xX27xX86xX3xX20xX7fxX3xX4xX7fxX3xX20xX291xX3xX4xX46fxX3xX5cxX21xX16xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX13fxX1axX3baxXexX3xX7x1428dxX4xX3xX27xX1xX3baxXexX3xX1cxXc4xX3xXa5xX6xXe4xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX1cxXdxX98xX27xX3xX13fxX1axX3baxXexX3xX7xX493xX4xX3xX27xX1xX3baxXexX3xX4xX38dxX6xX3xX29xXdxX9dxXbxX3xX1xX2dbxXdxX3xXexXacxX1axX2dxX291xX27xX3xX1xXebxX27xX1xX3xX4xXe3xXbxX3xX33x120b5xXe8xX3xXa5xX86xX16xXc4xXdxX3xXacxX6xXe5xX3xX81xX2dbxX3xXbxX1xXdxXe4xX3xXcxX1xX10xX3xXc3xXdxX5xX10xX27xX4xX10xX3xX54xX2xX1adx12012xX13dxX58xX3xX27xX7fxXdxX3xX1cxX291xX3xX20xXaexXdxX3xX7xXbdxX27xX86xX3xX4xX38dxX6xX3xX5xab52xX27xX1xX3xX33xX4d8xX3xXexX21xXdxX3xX4xX1axX2dbxX4xX3xX4xX1xXdxXc1xX27xX3xXa4xXdxX9dxXexX3xXa5xX6xXe4xX3xX4x98bbxX27xX86xX3xX27xX1xX36dxX27xX3xX20xX19xa928xX4xX3xX20xX291xX3xX4xX46fxX3xX57xX7xX4xX6xXacxX3xX5x1276axX27xX3xXexX1xbb40xX3xXd4xXd4xX3xX4xX1xX16xX3xX1xX21xX27xX86xX3xXe4xad2exX4xX3xXeaxX10xX7xXexX3xX336xXdxX1cxX10xX3xXd5xX4xXexXdxX16xX27xX3xXc3xX1xX16xXacxXexX3xXcexX5xXdxXe4xXe8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xXeaxX1axX83xXdxX3xX86xXdxX6xX16xX3xX5xX19xX1axX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX16xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX33xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX3xX3bxX27xX16xX3xX7xX7cxX3xX13fxX16xX6xX2dxX3xX183xX1axX6xX27xX1xX3xX4xXe3xX4xX3xX1cxX3baxX27xX3xX20xX291xX3xX1cxX291xX3xX4xX246xX27xX86xX3xXexXe3xX4xX3xX20xX21xX16xX3xX24xXdxX26xX27xX3xX4xX535xX27xX86xX3xX27xX1xX19xX3xX1cxX291xX3xXbxX1xXdxXe4xX3xXa0xX27xX1xX3xX27xX7fxXdxX3xX4xX1xX1axX27xX86xXe8xX3xX5cxX2b1xX2dxX3xX5xXc4xX3xX4xX340xX3xX1xX2dbxXdxX3xXexXbdxXexX3xX4xX1xX16xX3xX4xXe3xX4xX3xX81xX21xX27xX3xXexXacx153aaxX3xX20xX6xXe4xX3xXe4xX98xX3xX5xc3a6xX27xX1xX3xX1cxdc69xX4xX3xX20xXdxX9dxX27xX3xXa0xX27xX1xX3xXexXacxXc8xX3xX4xX1xX1axX2dxX9dxX27xXe5xX3xX1xX300xX4xX3xX1xe550xXdxX3xX244xXdxX27xX1xX3xX27xX86xX1xXdxX9dxXe4xX3xXexX281xX3xXe4xX2dbxXexX3xX27xX86xX19xXaexXdxX3xX5xXc4xXe4xX3xXbxX1xXdxXe4xX3xX4xX1xX1axX2dxX98xX27xX3xX27xX86xX1xXdxX9dxXbxX3xX4xX38dxX6xX3xXexX1xXc1xX3xX86xXdxX1dxXdxXe8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xX5cxb211xX3xX20x112cfxX27xX86xX3xX244x144fbxX3xXexX1xX6xXe4xX3xX24xX63cxXe5xX3xX81xX21xX27xX3xX20xX300xX4xX3xX4xX7fxX3xXexX1xX6afxX3xXexXacxX1axX2dxX3xX4xX36dxXbxX3xX1xXexXexXbxX13cxX3fxX3fxX5xXdxX27xX244xXe8xX7xXdx14464xX7xXe8xX10xX24xX1axXe8xX1cxX27xX3fxX86xX6xXbxX86xX16xXe4xXdxX4xX1xX6xX10xX5xX1axX27xX16xX3xXe8xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXeaxX16xX24xX2dxXaxX12xX29xX57x8d07xXa5xX13xX3x1454axX29x83ffxXa5xX29xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chùm thơ mới của Hồ Sĩ Bình

Chùm thơ mới của Hồ Sĩ Bình
2024-04-21 15:43:00

QTO - Nhà thơ Hồ Sĩ Bình sinh năm 1953 tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà...

Ballack lo ngại phong độ của Oezil

Ballack lo ngại phong độ của Oezil
2014-06-05 06:30:11

(TTO) - Trả lời phỏng vấn tờ Daily Star (Anh), cựu ngôi sao tuyển Đức, Michael Ballack tỏ ra lo ngại cho phong độ của Mesut Oezil, cầu thủ được kỳ vọng là nhạc trưởng trong lối...

Neymar tỏa sáng, Brazil đại thắng Panama

Neymar tỏa sáng, Brazil đại thắng Panama
2014-06-05 06:29:52

(TTO) - Rạng sáng 4-6, Neymar đã tỏa sáng trong trận giao hữu Brazil thắng Panama 4-0. Đóng góp vào chiến thắng của đội nhà, Neymar ghi bàn mở tỉ số và kiến tạo một đường...

Đờn ca tài tử vào trường học

Đờn ca tài tử vào trường học
2014-06-04 07:01:39

(SGGP) - Nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ sau khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã có nhiều chuyển biến sôi động. Một số đơn...

Đã khắc phục sự cố sập Phu Văn Lâu

Đã khắc phục sự cố sập Phu Văn Lâu
2014-06-04 07:01:11

(TNO) - Trung tâm bảo tồn di tích (TTBTDT) cố đô Huế và Trung tâm triển khai công nghệ xây dựng (TTTKCNXD) miền Trung thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết