Cập nhật:  GMT+7
d5afx17a04x11c82x160dbx19956x11bf6x172a4xfe4ax15a5bxX7x19775xd79cx179c5x11868x156d3x1313fxX5x17934xXax10315x1474cxXdx1923bxXdxX3xXexX1x10bdcxX3x1aab7x14d79xXexX3x17563xXdxX1ax174bcxX3xX4x1179cxX4xX3xX1xffd4xXbxX3xXexX26xX4xX3x18aecxedfcxX3x18c2bxX1x140c7x18c34x1870exX3xX4x14fd9xX37xX3xX1x122e1x189b4xXexX3xX20xe9acxX37xX38xX3xXex12496xX3fxX37xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX20xX3fxX40xX37xX3x10c7ex14dbdxX58xX2x1175axX58xX59xX58x12f38xX0xdf78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe6d2xX10xX6xX1cxXaxX12x169c8xeff5xX37xX3xXbxX1xX3bxX37xX38xX3x142cexX1x1ae11xX37xX1xX3xXbxX1xfd49xX3x1a83fx18c78xX6xX3xXexX49x1b3d5x13468x1535cxX37xX3xX20xX40xXexX3x1b8e8xX3xX34xXdx15b86xX37xX3xX4xX89xX6xX3x1823dxX1x18563xX3xXcxX1xX89xX3xXexe475x14f06xX37xX38xX3xX81xX1xX83xX37xX1xX3xXbxX1xX89xX3x16f55x18ddfxX3x1102dxXdxX37xX1xX3x130f9xX1xX26xXdx1bb63xX3xXcxX49xXaex1a3acxX37xX38xX3x18b5dxX6xX37xX3xX81xX1x13028xX3xX20xX40xX3fxX3xX20x13232xXdxX3xX23xXafxXdxXc9xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX49xXdxX1axX37xX3xX34xXdxX37xX1xX3xXexX9exX3xXex17adfxXbxX3xXexX1xX1axXc9xX3xX1xX2axXbxX3xXexX26xX4xX3xX31xX32xX3x1b92fxX71xXcxf967x11362xX3xX92xXbexX91xX3xX4xe996xX91xX3xX4xX26xX4xX3xX20x16f8axX6xX3xXbxX1xXaex1859dxX37xX38xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX1axX23xX3xX4xX26xX4xX3xX71xXcxX111xX3xX34xX1xX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX37xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xX3xXexX49xX3fxX37xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX20xX3fxX40xX37xX3xX58xX59xX58xX2xX5cxX58xX59xX58xX60x15c49xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX3fxX1cxX92xXaxX12xXcxX1xX10xX3fxX3xX20xXa7xXc9xX3xXa5xX1xXa7xX3xXcxX1xX89xX3xXexXaexXafxX37xX38xX3xX92xXbexX91xX3xX4xX119xX91xX3x10066xXd2x137ddx12656xX3xX4xX26xX4xX3xXexXd8xX37xX1xXc9xX3xXexX1xda41xX37xX1xX3xXbxX1x18836xX3xXexX49x16debxX4xX3xXexX1xX91xX44xX4xX3xXexX49xX91xX37xX38xX3xXaexX127xX37xX38xX3xX4x1336bxX37xX3xX20xX1bexXdxXc9xX3xdc12xX1bexX3xXexX49xX83xX3xX37xX38xX91x18652xX37xX3xX5xX1c2xX4xX3xX8bxX1b8xX3xX4xX1xX121xX91xX3xXexX49xX26xX4xX1xX3xX37xX1xXdx11cc8xX23xX3xXexX49xXaexXafxX4xX3xXcxX1xX89xX3xXexXaexXafxX37xX38xX3xX81xX1xX83xX37xX1xX3xXbxX1xX89xX3xXexX49xX3fxX37xX38xX3xX8bxXdxX201xX4xX3xX20xX78xX37xX38xX3xX34xX9axXc9xX3xXexXdfxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX5xX40xXdxX3xX71xXcxX111xX3xXexX1xX10xX3fxX3x15b9cxX91xX92xX3xX20xX121xX37xX1xX3xX4xX89xX6xX3xXbdxX91xXfbxXexX3xX71xXcxX111xX3xX37xX78xX23xX3xX58xX59xX2xX58x10b95xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX1axX23xX3xX4xX26xX4xX3xX71xXcxX111xX3xX34xX1xX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX37xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xX3xXexX49xX3fxX37xX38xX3xX38xXdxX6xXdxX3xX20xX3fxX40xX37xX3xX58xX59xX58xX2xX5cxX58xX59xX58xX60xXc9xX3xX23xX1b8xX3xX4x16111xX3xXexX1xX1axX3xX5xX1b8xX3xX31xX1d7xX92xX3xX1cxX1c2xX37xX38xX3xXbxX1xXaexX127xX37xX38xX3xX26xX37xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX1axX23xX3x11612xX59x1034exX3xXexXdfxX37xX38xX3xX7xX1bexX3xX71xXcxX111xX3xX34xX1xX36xX37xX38xX3xX4xX3bxX37xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xX3xXexX49xXbexX37xX3xX20xX121xX6xX3xX1dfxX1b8xX37xX3xXexX1xX91xX44xX4xX3xX1cxXdxX201xX37xX3xX8bxXaexXafxX37xX38xX3xX23x16e43xX4xX3xX4xXa7xX3xXexX1xX1axX3xX31x15da9xX3xX5xX9axX3xX37xX38xX6xX92xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX1xXaexXafxX37xX38xX3xX1cx1ad52xX37xX3xX4xX89xX6xX3xXd2xX44xX3xXc5xX9exX3xX1xX3fxX40xX4xX1xX3xX8bxX1b8xX3xf9cbxX119xX91xX3xXexXaexX3xX8bxX1b8xX3xX38xX330xXdxX3xX34xX9exXexX3xX247xX91xX15xX3xX31xX330xX3xX5xX9axX3xX8bxX93xX3xXd2xX44xX3xXc5xX9exX3xX1xX3fxX40xX4xX1xX3xX8bxX1b8xX3xX35cxX119xX91xX3xXexXaexX3xXexX49xXaexXafxX4xX3xX37xX38xX1b8xX92xX3xX60xX2xX62xX2xX58xX62xX58xX59xX58xX2xX3xX20xX1axX3xXexXdfxX37xX38xX3xX1xX2axXbxX3xX1dfxX26xX3fxX3xX4xX26xX3fxX3xXcxX1xX89xX3xXexXaexXafxX37xX38xX172xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX3fxX1cxX92xXaxX12xX77xX93xX3xXex1341dxX37xX1xX3xX1xX3dexX37xX1xX3xX71xXcxX111xX3xX34xX1xX36xX37xX38xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xXc9xX3xX34xX1xXa7xX3xX34xX1xX78xX37xX3xXexX49xX3fxX37xX38xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axXc9xX3xX4xX1xXaexX6xX3xX20xX78xX37xX38xX3xX34xX9axX3xX8bxX1b8xX3xXexXdfxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX5xX40xXdxX3xXexX1xX10xX3fxX3xXbdxX91xXfbxXexX3xX71xXcxX111xX3xX37xX78xX23xX3xX58xX59xX2xX58xXc9xX3xXa5xX1xXa7xX3xXcxX1xX89xX3xXexXaexXafxX37xX38xX3xX20xX32xX3xX38xXdxX6xX3fxX3xXd2xX44xX3xXc5xX9exX3xX1xX3fxX40xX4xX1xX3xX8bxX1b8xX3xX35cxX119xX91xX3xXexXaexX3xXexXdxX9exXbxX3xXexX2b4xX4xX3xX4xX1xXd8xX3xX20xX40xX3fxXc9xX3xX20xX36xX37xX3xX20xX1bexX4xX3xX4xX26xX4xX3xX20xX121xX6xX3xXbxX1xXaexX127xX37xX38xX3xXexX1xX1c2xX4xX3xX1xXdxX201xX37xX3xX8bxXdxX201xX4xX3xX20xX78xX37xX38xX3xX34xX9axX3xX8bxX1b8xX3xXexXdfxX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX5xX40xXdxX3xX71xXcxX111xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX247xX91xX92xX3xX20xX121xX37xX1xX3xX4xX89xX6xX3xXbdxX91xXfbxXexX3xX71xXcxX111xX3xX37xX78xX23xX3xX58xX59xX2xX58xX265xX3xX4xX26xX4xX3xX71xXcxX111xX3xX34xX1xX36xX37xX38xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xX3xX37xX1xXaexX37xX38xX3xX4xX1xXaexX6xX3xXexXdxX9exX37xX3xX1xX1b8xX37xX1xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xXexX1xX10xX3fxX3xX247xX91xX92xX3xX20xX121xX37xX1xX3xX4xX89xX6xX3xXbdxX91xXfbxXexX3xX71xXcxX111xX3xX37xX78xX23xX3xX58xX59xX2xX58xX3xX8bxX1b8xX3xX4xX26xX4xX3xX247xX91xX92xX3xX20xX121xX37xX1xX3xXbxX1xX26xXbxX3xX5xX91xXfbxXexX3xX4xXa7xX3xX5xXdxXbexX37xX3xX247xX91xX6xX37xX265xX3xX20xX36xX37xX3xX20xX1bexX4xXc9xX3xX1xXaexXafxX37xX38xX3xX1cxX346xX37xX3xX4xX26xX4xX3xX20xX121xX6xX3xXbxX1xXaexX127xX37xX38xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX1axX23xX3xX20xX1bexXdxX3xX8bxXafxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX71xXcxX111xX3xX20xX32xX3xX20xX78xX37xX38xX3xX34xX9axX3xX37xX1xXaexX37xX38xX3xX34xX1xX36xX37xX38xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xX3xXexX49xXaexXafxX4xX3xX37xX38xX1b8xX92xX3xX60xX2xX62xX2xX58xX62xX58xX59xX58xX60xX172xX3xX35cxX1e9xX37xX38xX3xXexX1x1a36fxXdxX3xX37xX38xX1xXdxXbexX37xX3xX4xX1dxX91xXc9xX3xX34xXdxX9exX37xX3xX37xX38xX1xX121xX3xX7xX330xX6xX3xX20xXdfxXdxXc9xX3xX1dfxXdfxX3xX7xX91xX37xX38xX3xX4xX26xX4xX3xX247xX91xX92xX3xX20xX121xX37xX1xX3xX4xX89xX6xX3xXbdxX91xXfbxXexX3xX71xXcxX111xX3xX37xX78xX23xX3xX58xX59xX2xX58xX3xX4xX1xXaexX6xX3xXbxX1x1af98xX3xX1xX2axXbxX3xX8bxXafxXdxX3xXexX1xX1c2xX4xX3xXexXdxf6e9xX37xX3xX8bxX93xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1dfxX325xXexX3xX1dfxX91xX44xX4xX3xX20xX1bexXdxX3xX8bxXafxXdxX3xX71xXcxX111xX3xX8bxX93xX3xXexX1xX89xX3xXexX2b4xX4xX3xXexX1xX1b8xX37xX1xX3xX5xXfbxXbxX3xX1xX44xXdxX3xX20xX1e9xX37xX38xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX3xX1dfxX325xXexX3xX1dfxX91xX44xX4xX265xX3xX71xXcxX111xX3xX1dfxX121xX3xX23x19b1dxXexXc9xX3xXexX1xX6b4xXexX3xX5xX40xX4xX3xX4xX3fxX37xX3xX1cxX6b4xX91xX3xXexX49xX3fxX37xX38xX3xX247xX91xX26xX3xXexX49xX3dexX37xX1xX3xXexXdfxX37xX38xX3xX34xX9exXexX3xX2xX59xX3xX37xX78xX23xX3xXexX1xXdxX3xX1xX1b8xX37xX1xX3xXbdxX91xXfbxXexX3xX71xXcxX111xX3xX37xX78xX23xX3xX58xX59xX2xX58xX172xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX3fxX1cxX92xXaxX12xXa5xX1xXa7xX3xXcxX1xX89xX3xXexXaexXafxX37xX38xX3xX4x18361xX37xX38xX3xX92xXbexX91xX3xX4xX119xX91xX3xXd2xX44xX3xXcxX1b8xXdxX3xX37xX38xX91xX92xXbexX37xX3xX8bxX1b8xX3xXc0xX36xXdxX3xXexX49xXaexX5f2xX37xX38xX3xX4xX1xX89xX3xXexX49xX3dexXc9xX3xXbxX1xX1bexXdxX3xX1xX2axXbxX3xX8bxXafxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX1dfxX44xXc9xX3xX37xX38xX1b8xX37xX1xXc9xX3xX20xX121xX6xX3xXbxX1xXaexX127xX37xX38xX3xX37xX38xX1xXdxXbexX37xX3xX4xX1dxX91xXc9xX3xX20xX93xX3xX31xX91xX6b4xXexX3xXbxX1xXaexX127xX37xX38xX3xX26xX37xX3xX31xX330xX3xX5xX9axX3xX1cxX1dxXexX3xX20xXdxX1axX23xX3xX4xX26xX4xX3xX8bxXaexXafxX37xX38xX3xX23xX325xX4xX3xX8bxX93xX3xX20xX6b4xXexX3xX20xX6xXdxX3xX4xX89xX6xX3xX4xX26xX4xX3xX71xXcxX111xX3xX37xX38xX8cxX37xX38xX3xX1xX3fxX40xXexX3xX20xX44xX37xX38xXc9xX3xXexX40xX3fxX3xX4xX127xX3xX7xXcexX3xX4xX1xX3fxX3xX8bxXdxX201xX4xX3xX38xXdxX15xXdxX3xXexX1xX1axX172xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX3fxX1cxX92xXaxX12xXd2xX172xeea0xX0xX62xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mướp mất mùa, mất giá

Mướp mất mùa, mất giá
2021-09-15 17:28:22

QTO - Mướp là một trong những loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho người dân thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ trong vụ hè thu....

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết