Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4bun4buyNeG7ouG7oMOa4bue4buiezkj4bui4bqrfTV74buiNH0uNeG7ojVkfeG7oiThurvhurUj4buiYlY1PuG7ouG6rWPFqOG7jOG7ojJ74bumNOG7ojThu6xi4buSL3vhu6Dhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfFqSXhu6Q94buc4buYxanDoDThu6I14bukZ+G7olBVL8Oa4buM4buixqF7feG7oiQ2xag14bui4buX4bumNuG7ouG6rGPhu6g1PuG7okLhuqki4bui4bqne+G6oX3hu6J74bq14bqn4bui4buD4bq3feG7osahe33hu6IkNsWoNeG7ouG7lyE1e+G7ouG7g30hNeG7onnhu6xi4bui4bqsY+G7qDU+4buiQuG6qSLhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7ouKAnMO9WTU+4buiQOG6u+G6tyPhu6IlNOG7oiQsNeG7omLhuqnhurvhurM1PuKAneG7oiN7NuG7oj7hu7I14bui4bugw5rhu57hu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Jixq994buiQuG6qeG6u+G6szU+4buiQn0oY+G7ons5I+G7omJ7IuG7omLhuqnDnTXhu6J34bqpw6A1PuG7oncz4bukNT7hu4zhu6J7Y2chNeG7ouG7neG7pDLhuqnDoDU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kmLhu6RAMyXhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThu6Thuqk+fTXDk1Dhuqdm4bui4bukY2I24buc4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buSfTQ+4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6rWPhu6Q1PmLhuql94buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUFFSL1LDmj1U4bugU1JQ4bueVWLhu6BUw5nDmcOaVTPhu6Dhu44x4bqnPuG7nOG7oi/hu5jhu5IvYj3hu5jhu5IvYuG6qeG7mOG7kmLhuqnhu5jhu5JiPeG7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqnhu6Q24bui4bqtY8Wo4buiI3s24buiezkj4bui4bqrfTV74buiIzfhu6J7NsWoNeG7oiPhu6g1e+G7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7oiPDqeG7pOG7okLhuqnhurvhurM1PuG7okJ9KGPhu6J7OSPhu6JieyLhu6Ji4bqpw5014buid+G6qcOgNT7hu6J3M+G7pDU+4buiLeG7omw1e8OT4buieOG7jkLhu5Iv4bqn4buY4buSL2I94buY4buSL2Lhuqnhu5jhu5IvYuG7pEAzJeG7mOG7kmLhu6RAMyXhu6LhuqtiZzMlSuG7nDThu6Thuqk+fTXDk1Dhuqdm4bui4bukY2I24buc4buY4buSYuG6qeG7mOG7kmI94buY4buSfTQ+4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6rWPhu6Q1PmLhuql94buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy9QUFFSL1LDmj1U4bugU1JQ4bueVWLhu6BUw5nDmcOaVTNQ4buOMeG6pz7hu5zhu6Iv4buY4buSL2I94buY4buSL2Lhuqnhu5jhu5Ji4bqp4buY4buSYj3hu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDvT42xah94buiYlY1PuG7ouG6rWPFqOG7jOG7okDhu6Q14buiYsSD4buiI3vhur0j4buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu6IjODXhu6Iye+G7pjThu6I04busYuG7oiN7NuG7ons5I+G7ouG6q301e+G7oi3hu6JsNXvDk+G7onjhu45C4buSL+G6p+G7mOG7ki9iPeG7mOG7ki9i4bqp4buY4buSL2Lhu6RAMyXhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCxq994buiI3vhurvhurE1PuG7omLhuqldNXvhu4zhu6Ij4bumI+G7ons5I+G7ouG6q301e+G7ojJ7w6A1PuG7oiN7IOG7ojV74bu0NeG7oiThurvhurUj4buiNXt9LmPhu6I0NzXhu6Lhuq1jxajhu6I1e+G6u+G7oiNW4bqn4bui4bqr4bumI3vhu4zhu6Lhu4PDouG7juG7juG7juG7ojTFqOG7oiM4NeG7oiThurvhurUj4buiMnvhu6Y04buM4buiMn0oNOG7omLhuqnhu6Thu6I04busYuG7ojR9KTXhu6Lhuqd7W+G7juG7osWpfSFj4buiYuG6qeG6u8OiNT7hu6JC4bqp4bq74bqzNT7hu6JCfShj4buiezkj4buiYnsi4buiYuG6qcOdNeG7onfhuqnDoDU+4buidzPhu6Q1PuG7osWpNsWoNT7hu6JCY8OdNeG7ond9IWLhu6Ijezbhu6JAfSxi4buM4buie+G7smPhu6J7LGLhu6J7OSPhu6Lhuqt9NXvhu6Ijw6nhu6Thu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Izxajhu6I1PuG6u+G6s33hu6I9WTXhu6Jiw6Mj4buiYnt9KGPhu6LhuqvhuqHhu4zhu6J7NsWoNeG7oiPhu6g1e+G7oj594buk4buiJF01e+G7ojJ7N+G7ojJ74buwNeG7juG7okJ7LOG7ojU7NeG7ojV74buHNT7hu6I0NzXhu6Lhuq1jxajhu6I0xajhu6J74bukfeG7oiN7feG7oiQ2xag14buiYuG6qeG7pDbhu6JiVjU+4buie8OgNOG7ojXhu6Rn4buiYnvhur8j4bui4bqr4bq/4buiI+G7sjXhu6Jie30sYuG7jOG7oj59ZOG6p+G7oiPhu6Yj4buiJTThu6IjN+G7omJ7OzThu6IkfS5j4buiMn0hNeG7ons5I+G7omLhu7Thuqfhu6Ji4bqhYuG7onvhurE14buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mOG7ozThu6LFqeG6o+G7okJ7IuG7ond74bq3feG7jOG7ons5I+G7ouG6q301e+G7ojPhurfhuqfhu6JT4buj4buiZmQj4buiJMOjNT7hu6Ije33hu6Thu6Lhuqs/w5Phu6LigJzhu6M04buiI+G7qDThu6Jie8OdZ+G7ouG6qcOdYuG7ouG7g2N94bui4buDXeG7ojV74bu0NeG7oiThurvhurUj4bui4bqtY8Wo4buiYsOq4buiI+G7piPhu6Lhu6Q1e+G7oiN7IuG7juG7osO94buwNOG7ons5I+G7ojXFqGfhu6Ik4buq4buiIzfhu6IjVuG6p+G7ojThurd94buM4bui4bqr4bumI3vhu6Lhu4PDouG7ojThurd94buiJCw14buiYuG6qeG6u+G6szU+4buM4buiJTThu6JmfTXhu6J74bq94buk4bui4bqrOuG7ons5I+G7omJ74bu0YuG7omLhuqFi4buiJCjhu6Iye8OgNT7hu6Lhuqd7ZeG7omLDnTThu6IzODU+4buiI8Op4buk4buiNDl94buiNT7hurvhurN94oCd4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mELhuqlkI+G7ouG6pnvhurvhurE1PuG7ki/huqfhu5g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gio Linh: Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sĩ

Gio Linh: Truy điệu, an táng 6 hài cốt liệt sĩ
2022-08-26 19:52:42

(QTO) – Hôm nay 26/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ vừa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết