Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6s+G7quG7luG6tFNFUuG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0KOG6uOG6tOG6ueG6uFPhurThu5Mjxq/EqOG6tCjhurhU4bq0xKjhu5QjU+G7mOG6tFDhu4xA4bq0w6nhu5bhurzhu5bhurThu4hVU+G7mOG6tOG7iOG6uFPhurThurFHPuG6tChYQOG6tCjhurhT4buY4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg+G7l+G7l2nhurQt4bq04buXxq/hu5bhurThuqRELUPhu7nhurRA4bu2VFPhu5jhurRA4bu2w41T4bq0S0gj4bq04buIw4lT4bq0UOG7jEDhu7nhurRL4buq4buW4bq0U0VS4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurQg4bq04buY4buoUuG6tGbDkuG6tOG7l+G7luG7jFPhurThurPhurpA4bu54bq04bqzVOG6uFPhurThuq/DieG6tOG7lyNIU+G6tCBT4buU4bu54bq04bq3P+G7rlPhu5jhurTDuuG6vlPhurRoRVLhurQo4bq44bq0aOG7mCM+4buQU+G6tCBT4buU4bq04buXPeG6tEvDiuG6tEDhu5Thu4BT4buY4bq0S+G7quG7luG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq04bqv4bq04bqsLcOC4bq0S8OU4bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tOG7tCM+4buOU+G6tCjhurhU4bq0xKjhu5QjU+G7mOG6tFDhu4xA4bq0KFbhu5bhurRL4buq4buW4bq0Sz/hu65T4buY4bq0UOG7llLhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurThurnhurhT4bq04buTI8avxKjhurQg4bq0w4BA4buU4buAU+G7mOG6tEvhu6rhu5bhurTDoFPhurThurPhu6rhurThuqwtw4LhuqBB4bq04buX4bu2w41T4bq0xKjhu5QjU+G7mOG6tFDhu4xA4bq04bu4w5PhurRK4buW4buQU+G6tOG7tkXhurQo4bq4VOG6tOG7lMWoUuG6tFNFPsOA4bqkxJAtQ+G6oEHhurTDteG6tFPhu6rhu5bhurRKI1Phu5jhurRL4buoU+G7mOG6tEvhu6rhu5bhurRTIeG7ueG6tMSo4bq84bq04bqm4bq0QOG7tsONU+G6tOG7iMOJU+G6tFDhu4xA4bq0S+G7jiPhurRQ4buUxahT4buY4bq0xKhV4bq0UuG7gkDhurRL4buq4buW4bq0Sz/hu65T4buY4bq0UOG7llLhurQoxajhurRL4bucxKjhu5ThurRo4buUw41A4bq04bqv4bq8U+G6tCjhurjhurTDieG6tOG7tCNHU+G6tOG7kUxA4bu2VOG7uExAxKhU4bq04buX4buRQeG6ueG6sWfhu7nhurThu5RF4buW4bq0S+G7quG7luG6tOG7uMOT4bq0QOG7lOG7luG6tEtII+G6tEDhu7ZUU+G7mOG6tEDhu7bDjVPhurTEqOG7lCNT4buY4bq0UOG7jEDhurRR4bq44bq04bq54buoU+G7mOG6tOG7hcWoU+G7mOG6tMOAQOG7lOG7gFPhu5jhurTDoFPhurThurPhu6rhurThuqwtw4LhuqDhurQo4bq44bq04buX4buUw4nhu5bhurRmRVPhurTDgEDhu5Thu4BT4buY4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq0IOG6tOG6rC3huqbhuqBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7tj9WxKjhurRLVeG7ueG6tCjhurhU4bq0xKjhu5Thu5bhu44j4bq04bqkRC1D4bu54bq0xKjDicSo4bq0QOG7tsONU+G6tEtII+G6tFDhu4xA4bq0QOG7lD3EqOG6tCjDmlPhu5jhurThu4jhurxT4buY4bq0S8OK4bq0SuG7luG7kFPhurThu7ZF4bq04bu2SEDhurThu7jFqOG7luG6tFPhu6zhu5ZB4bq0w7XhurThu4jhurxT4buY4bq04bqv4bq0U0VS4bu54bq0xKjhurzhurThuqzhurRL4buq4buW4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurQg4bu54bq0w6BT4bq04bqz4buq4bq0KOG6uOG6tOG7kUxA4bu2VOG7uExAxKhU4bq0S+G7jiPhurTEqFXhurRD4bq0S+G7lsOUUuG6tMOA4bqs4bq0QOG7lOG7gFPhu5jhu7nhurThuqThurRA4buUI0XhuqDhurQo4bq44bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq04bqv4bq0ROG6tEvhu5bDlFLhurQoVuG7luG6tOG6qOG6tEDhu7bDjVPhurRAVOG6uFPhurRA4buU4buAU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4bu2VFPhu5jhurRA4bu2w41T4bq0xKgjxq/hu5bhu7nhurRL4buq4buW4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurQg4bq0KOG6uOG6tMOgU+G6tOG6s+G7quG6tFFJU+G6tFE/WEDhurRA4buU4buAU+G7mOG6tOG7kUxA4bu2VOG7uExAxKhU4bq04bqsLeG6puG6tCjhurjhurThurnhurhT4bq04buTI8avxKjhurThuq/hurThuqwt4bqk4bq0S8OU4bq0xKgkU+G7mOG6tCjhurhU4bq04buIw4lT4bq0UOG7jEBB4bq0w7XhurThu4jhurxT4buY4bq0IOG6tFNFUuG7ueG6tOG7lEXhu5bhurRL4buq4buW4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurThuq/hurQo4bq44bq0aOG7lMONQOG6tOG6r+G6vFPhurRLRVPhu5jhurTEqCRT4buY4bq0Q+G6tEvhu5bDlFLhurRT4buUP1Phu5jhurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6tOG6r+G6tFPhu5RX4bq0QOG7lOG7gFPhu5jhurRA4bu2w41T4bq0xKgjxq/hu5bhurRA4bu2P1bEqOG6tEvhu6rhu5bhurThu5fhu5FB4bq54bqxZ+G6tOG6rC3huqThurRA4bu2VFPhu5jhurRQ4buU4buW4bq0S+G7quG7luG6tGjhu5TDjUDhurThuq/hurxT4bq0QOG7lCNF4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq0IOG6tMOCLeG6rOG6tFPDklPhurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6tOG6r+G6tEs/WMSo4bq0KOG6uFThurThu4jDiVPhurRQ4buMQEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssODw7XhurThu4jhurxT4buY4bq04bqv4bq0UyHhu7nhurRKJOG6tEDhu5Thu4BT4buY4bq0w6BT4bq04bqz4buq4bq04bqsLeG6puG6tFnhurRA4bu2w41T4bq0xKgjxq/hu5bhurQo4bq44bq0xKgkU+G7mOG6tMSoVeG6tEPhurRL4buWw5RS4bq0UOG7jEDhurRA4buUPcSo4bq0UVThurpA4bq0S0gj4bq04buI4bq8U+G7mOG6tChW4buW4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bq0IOG6tCjhurjhurTDoFPhurThurPhu6rhurRT4buUP1Phu5jhurRL4buq4buW4bq04buRTEDhu7ZU4bu4TEDEqFThurThu5fhu5HhurnhurFn4bq0S+G6uFPhu5ThurThu7Lhu5Thurzhu5bhurRKO1Phu5jhurThu4g/VsSo4bq0KOG7muG6tEDhu5QjReG6tOG7lOG7lsOVI+G6tOG7uMav4bq04buy4buUJUHhurRmY+G6tOG7l+G6ueG7n+G7p+G6oi/hu7LDgw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

9X trải nghiệm chèo

9X trải nghiệm chèo
2014-07-18 01:03:41

(TNO) - Xuất phát từ tình yêu nghệ thuật truyền thống, một nhóm sinh viên lứa 9X đã cùng lên ý tưởng dự án Chèo 48h - Tôi chèo về quê hương, giành giải nhất trong cuộc thi Ý...

Dương Triệu Vũ hát nhạc kịch

Dương Triệu Vũ hát nhạc kịch
2014-07-18 01:02:49

(TNO) - Lần đầu tiên, Dương Triệu Vũ sẽ kết hợp cùng ca sĩ Thanh Thúy trong vở nhạc kịch Đá trông chồng. Đây là tiết mục đặc biệt, được dàn dựng công phu trong chương trình...

Sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ

Sân chơi cho các nghệ sĩ trẻ
2014-07-18 01:02:21

(TNO) - Nhạc hội đêm hè là đêm live show đầu tiên nằm trong dự án kết hợp một chuỗi các album và live show ca nhạc quy tụ những nhạc sĩ trẻ cùng các ca sĩ trẻ có tiềm năng,...

Lampard viết truyện “kể xấu” đồng đội cũ

Lampard viết truyện “kể xấu” đồng đội cũ
2014-07-18 01:01:16

TTO - Tiền vệ Frank Lampard mới đây vừa tiết lộ, loạt truyện tranh cho trẻ em do anh xuất bản với tựa đề Frankie' Magic Football có những nhân vật phản diện được xây dựng dựa...

Kagawa quyết tâm bám trụ ở M.U

Kagawa quyết tâm bám trụ ở M.U
2014-07-18 01:00:11

TTO - Tiền vệ Shinji Kagawa tuyên bố anh sẽ nỗ lực làm hài lòng tân HLV Louis Van Gaal để tìm lại vị trí chính thức ở CLB Manchester United (M.U). Trải qua một mùa World Cup...

Đức lên ngôi số một bảng xếp hạng FIFA

Đức lên ngôi số một bảng xếp hạng FIFA
2014-07-18 00:59:56

TTO - Sau chức vô địch World Cup 2014, tuyển Đức nhận thêm một tin vui nữa khi họ đã chính thức phế truất Tây Ban Nha và leo lên ngôi vị số một bảng xếp hạng của FIFA.Ngôi vô...

Xiếc TP.HCM lại đoạt giải quốc tế

Xiếc TP.HCM lại đoạt giải quốc tế
2014-07-17 00:15:55

TT - Sáng 15-7, NSƯT Nguyễn Đức Thế - giám đốc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam - cho biết nghệ sĩ xiếc Bích Liên với tiết mục Lắc vòng đoạt huy chương đồng, vừa đem về cho xiếc...

Marvel “chuyển giới” cho thần sấm Thor

Marvel “chuyển giới” cho thần sấm Thor
2014-07-17 00:15:45

TTO - Nhà xuất bản truyện tranh Marvel (Mỹ) vừa công bố họ sẽ đổi giới tính cho nhân vật Thần sấm Thor từ một nam thần sang nữ thần.Nhân vật nữ anh hùng Thor với mái tóc vàng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết