Cập nhật:  GMT+7
4528x730fx9c9dx96d1xb6b0x5d54xb795x9536xae2fxX7x9435x7178x6781x484bx6f69x7971xX5x57fdxXax72a2x87d8xXdx8738xX1xX3x550exb787xX15xX1xX3x9b34xXdxX15xX1xX3xc787xX19xXdxX3xa4baxXdx73d2xX15xX3xa0c9xXdxb73axX15xX2bxX3xX4xX6xX3x8c7dxX1dxX3xXexX1xa3d0xX3xaf6dx5aa3xX3xX4xX6xX3x62bdxX1x8042xX4xX3xc86cxX5x620bxc871xX6xX5xX3xX1xXdxXexX0xa351xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4d15xX10xX6xX26xXaxX12x6a4bxXcxXcx92e2x8574xX3x5e11xX3xX34x93bfx985dxXexX3x4765xX39xX6xX3xX2xcb15x7265xX79xX79xX3xXexX1x9d37xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXex57f9xX3xX4xab4dxX4xX3x5de9x6c0bxX15xX2bxX3xX5xX48xX19xXdxbc06xX3xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xX66xb770xX79xX3xXexX39xa6ddxXdxX96xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX8dxXdx548axX15xX3xX15xc677xX3cxX3xX4xX39xc979xXdxX3xXcx8d95xX6fx4a3bxX15xX2bxX3xX4xX6xX48xX3xX22xa308xX15xX2bxX3xX1dxX2bxX1xX28xX3xXexX1xX39x6f98xXexX3xX60x50b7xX3xX1dx84b1xXdxX6axX3xX22x711dxX3xX22xX48xX19xXexX3xX2bxXdxc89exXdxX3xX15xX1x4b07xXexX3xX4xX39xXe3xX4xX3xXexX1xXdxX3xa76axX10xXbxX7xXdxX3xXexX6xX5xX10xX15xXexX3xX7xX1xX48x5174xX3xX34xX1dxX3xXa8xX79xX79x4be3xX3xX6cxX3xX8dxX87xX6xX3xX26xXdx49c5xX15xX3xXc5xX6xX3xXexXc1xXdxX3xX2xa94exX6cxX2xX79xX3xXexX19xXdxX3xX7xX3bxX15xX3xb884xX6xX15xX3x58c6xX15xX1xX96xX3xXcxX102xX78xX60x76c4xX18xX78xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbe4exX48xX26x6e4cxXaxX12xX0xXexX6xX49xX5xX10xX3xX7xXexX15exX5xX10xX9xXaxX3cxX6xXc5xX2bxXdxX15x481cxXa8xXbxbe65xX3xX6xX39xXexX48xXaxX12xX0xXexXc5xX12xX0xXexX26xX12xX0xXdxX3cxX2bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX79xXaxX3xX49xX48xXc5xX26xX10xXc5xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX15exXbxX10xXc5xX5xXdxX15xX41xX9xXaxXaxX3xX7xXc5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX51xX51xX112xX112xX112xX78xXexX39xX48xXdxXexXc5xX10xX78xX4xX48xX3cxX78xX8dxX15xX51xXcxXdxX6xX15xX15exX48xX15xX51x9356xX3cxX6xX2bxX10xX34xXdxX10xX112xX78xX6xX7xXbxX178x7808xXcxX1xX39xX3cxX49xX15xX6xXdxX5xX1dex45a9xX9x49a6x6b87xX11axX1f9x6cfaxX79xXaxX51xX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexXc5xX12xX0xXexXc5xX12xX0xXexX26xX12xX13xXdxX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xX66xX3xX49x544dxX6xX3xXbxX1xXf1xXdxX3xX6axX3xX8dxX39xXdxX3xX3cxX87xX15xX2bxX3xX41xX1xXdxX3xX22xX6fxX70xX4xX3xX178xX6fxaeb9xX15xX2bxX3xXexXb8xX15xX3xX5xXe0xX3xX15xX2bxX6fxXc7xXdxX3xXexX1x8487xX15xX2bxX3xX4xX39xXe3xX4xX3xX6cxX3xb82fxX15xX1xX175xX3xXcxX78xXcxX78xX1f7xX78xX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX26xX12xX0xX51xXexXc5xX12xX0xX51xXexX6xX49xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX48xX26xX15exXaxX12xX1dxX2bxX48xXe0xXdxX3xX8dxXdxX28xX4xX3xXexXc5xX226xX15xX1xX3xX26xXdxX124xX15xX3xXexX1xXe0xX15xX1xX3xX4x6ae7xX15xX2bxX3xX49xXe0xXdxX3xX140xXdxX15x53bfxXexX3xX15xX48xX3xX7xX39xX15xX7xX1xXdxX15xX10xX3xX96xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xX22xXe8xX3xX22xX8axX15xX1xX3xX49xX19xXdxX3xX11axX3xXexX1xX7fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX41xX1xX8axX4xX3xXexX19xXdxX3xX8dxX8exX15xX2bxX3xX4xX1xX39xX15xX2bxX3xX41x56e9xXexX3xX49x8aeexX15xX2bxX3xX15xXbcxX15xX2bxX3xX5x638cxX4xX3xX4xX1xX39xX15exXb8xX15xX3xX3cxX2b1xX15xX96xX3xX41xX1xXf1xX3xX15xXbcxX15xX2bxX3xX2bxXdxX6xX48xX3xXexXdxX2fexXbxX96xX3xX15xX2bxX48xX19xXdxX3xX15xX2bxa89exX78xX78xX78xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX48xX26xX15exXaxX12xX1dxX2bxXe0xX15exX3xX12fxX6cxX2xX2xX96xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xX7x63ccxX3xX22xX19xXdxX3xX26xXdxX28xX15xX3xXexXe0xXdxX3xX15xXbcxX15xX2bxX3xXexXc5xaf3axX3xX3bxX3cxX3xX15xX1xX19xX4xX3xX34xX1dxX3xX4xb20exX15xX2bxX3xX4xX8axX4xX3xXexXe0xXdxX3xX15xXbcxX15xX2bxX3xXexXc5xX377xX3xX41xX1xX8axX4xX3xX4x92b9xX6xX3xX4xX8axX4xX3xX15xX6fxX244xX4xX3xX22xX2fexX15xX3xX18x5036xX3xXexX1xX39xX3xX3bxX3cxX3xX4xX6xX3xX41xX1xX43xX4xX3xX46xX5xX48xX49xX6xX5xX3xX1xXdxXexX3xX8dxX244xXdxX3xX15xXe3xXdxX3xX26xX39xX15xX2bxX3xX1xX6fxX244xX15xX2bxX3xX22xX2fexX15xX3xXexXc5xX377xX3xX10xX3cxX3xX4xX1xX3bxX39xX3xX102xX1xXdxX78xX3xX149xX39xXe3xX4xX3xXexX1xXdxX3xX15xXe0xX15exX3xX15xX302xX3cxX3xXexXc5xX48xX15xX2bxX3xX26xX30cxX3xX8axX15xX3xX3bxX3cxX3xX15xX1xX19xX4xX3xXexX48xXe0xX15xX3xX4xbbe4xX39xX3xX26xX48xX3xX102xX10xXbxX7xXdxX149xX48xX3xX1dexX15xXexX10xXc5xX15xX6xXexXdxX48xX15xX6xX5xX3xXexXadxX3xX4xX1xa705xX4xX3xX15xX1xX302xX3cxX3xXexX19xX48xX3xXc5xX6xX3xX3cxXe3xXexX3xX7xX3bxX15xX3xX4xX1x6ee5xXdxX3xX73xX39xXc1xX4xX3xXexX2fexX96xX3xX5xXdxXb8xX15xX3xX41xX2fexXexX3xX4xX8axX4xX3xX49xX19xX15xX3xXexXc5xX377xX3xX4x4c5dxX3xXexXe0xXdxX3xX15xXbcxX15xX2bxX3xX3bxX3cxX3xX15xX1xX19xX4xX3xXexXc5xXb8xX15xX3xXexX1xX2fexX3xX2bxXdxX244xXdxX96xX3xX1xX6fxX244xX15xX2bxX3xXexX244xXdxX3xX3cxXe3xXexX3xXexX1xX2fexX3xX2bxXdxX244xXdxX3xXexXc1xXexX3xX22xb907xXbxX3xX1xX45axX15xX78xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX48xX26xX15exXaxX12xXcxX78xXcxX78xX1f7xX78xX0xX51xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chùm thơ Hồ Sĩ Bình

Chùm thơ Hồ Sĩ Bình
2024-04-21 15:43:00

QTO - Nhà thơ Hồ Sĩ Bình sinh năm 1953 tại Võ Thuận, Triệu Phong, Quảng Trị. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện đang sống và làm việc tại TP. Đà...

Fiorentina nối dài chuỗi ngày buồn của Juventus

Fiorentina nối dài chuỗi ngày buồn của Juventus
2009-10-18 13:30:22

(VnExpress) - Amauri đã ghi bàn trở lại sau 7 tháng im lặng, nhưng không đủ đem lại xung lực cần thiết cho "Lão bà" trước Fiorentina. Kết quả hòa 1-1 khiến Juventus vẫn chưa...

Liverpool lại tay trắng, Arsenal vào top 4

Liverpool lại tay trắng, Arsenal vào top 4
2009-10-18 13:30:06

(VnExpress) - Trên sân của Sunderland, thầy trò Rafael Benitez nhận trận thua 0-1 rất đáng để lo lắng. Trong khi đó, Arsenal vẫn hừng hực tiến lên bằng chiến thắng dễ dàng 3-1...

Hỏi sao !

Hỏi sao !
2009-10-18 12:49:12

Đức Tiên Hỏi ngôi sao nào cho em Tuổi xanh đã sớm chông chênh mạn đò Mẹ xưa đắp đổi thân cò Bao nhiêu màu mỡ dành cho tuổi hồng Trăm khe nước đổ về sông Dầm thân tắm tưới...

Gỗ từ đâu trôi về?

Gỗ từ đâu trôi về?
2009-10-18 12:34:54

(QT) - Vừa tới đầu ngõ, ông Ba đã lớn tiếng hỏi: "Trận lũ vừa rồi, gỗ từ thượng nguồn trôi về làng ta nhiều vô kể. Nhà ông Tư ở gần sông, chắc cũng vớt được nhiều gỗ lắm phải...

10 sa mạc kỳ vĩ nhất thế giới

10 sa mạc kỳ vĩ nhất thế giới
2009-10-18 12:01:01

(VnExpress) - Nơi bao phủ một màu trắng toát, nơi lại rực đỏ, và có nơi chứa đầy hồ nước, đó là những sa mạc ấn tượng nhất trên thế giới.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết