Cập nhật: 13/03/2023 10:42 GMT+7
bad4xca3cx10bb1xe5c0xe15bx107c0xd36axe0d9x1310bxX7x1090exc8a5xe63exdc76x13ba0xfdf3xX5x117d7xXax101dbx12c49xde28xdb2cx140b9xX15xX13x12d4dxX13xX16x11e37xX3x10ac4x13f03x12893xX1xX3xXcxX1x11cc8xf693xX20xX3x11075xX1xX6xXdxX3xc0a6x146c0xX4xX3x11778x14880xX2exX3xdf99xX25xX3xX5x14890xX4xX1xX3xd8b4xX25xdd10xX4xX3x126f1xXdxX6xX0xX15xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcca5xX10xX6xbe16xXaxX12xX32xX33xX2exX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX3exX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xX3xX13xX19xX13xX16xX3xf801xX3x13d69xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX76xX3xX56x11cfbxXdxX3xXex147b8xX3x13903xX6xX20xX1xc45fxX3xX7x1261fxX3xX59xXdx111ddxX20xX3x12c77xX6xX3xff44xefa5xXdxX3xX13xX19xe3f4xX3xX7x10ecbxX3xX29xXdx117a6xX20x11c44xX3xX1xeecbxX2fxXexX3x13914xX87xX20xX43x1136cxX3xXcxX9bxXb0xX20xX43xX3xXb4x10326xXadxX3xX4xXc1xX3xX2xX16xX3xX1xXb0xX2fxXexX3xXb4xX87xX20xX43xX3xXexf70bxX2exX3x103f3xX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xX3xX59xXb0xX3xX1exX87xX3xc2b2xX33xX20xX3xX1xXc1xX6xXadxX3xXcxX1xf507xX3xXexX1xX6xXb0xX3xX9exe0c3xX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xXadxX3xX4x1149cxX4xX3xX1exX87xXadxX3x13858xX6xX20xXadxX3xX20xX43xXfaxX20xX1xX3xXcxX9bxX25xX20xX43xX3x128bdx13befxX20xX43xX3xXexf280xX3xX4xX1x11f2axX4x10101xX3xXex107fbxX20xX1xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX4xX1xdcb6xX3xXexX9bxX1fxX3xXexX124xX3xX4xX1xX128xX4xX3xX4xX1xX25xfeadxXdxX3xX16xX2xX3xX7xXa7xX3xX29xXdxXabxX20xXadxX3xX1xXb0xX2fxXexX3xXb4xX87xX20xX43xX3xX9exX33xX20xX3xX1xXc1xX6xXadxX3xXexX1xXf2xX3xXexX1xX6xXb0xX3xX9exXfaxX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xXb4x13d50xX4xX3xX7xf39bxX4xXadxX3xX1x10868xXbxX3xX59x1422exX20xX3xX4xXc1xX3xXd8xX25xd5f5xX3xX2exc706xX3xX5xXdx13702xX20xX3xXexX12dxX20xX1xXadxX3xXd8xX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xX3xX9exXfaxX3xXd8xX25xX40xX4xX3xXexe47cxX3xX59xXdxX98xX20xX3xX9bxX6xX3xX8dxX25xX19bxX1a2xX20xX3xX7xX25xX40xXexX3xX20xX33xX2exX3xX13xX19xX13xX16xX12axX3xX4xd3a8xX20xX43xX3xX9exX9fxXdxX3xXb4xXc1xX3xX5xXfaxX3xX2xc2b4xXa4xX3xX7xXa7xX3xX29xXdxXabxX20xXadxX3xX1xXb0xX2fxXexX3xXb4xX87xX20xX43xX3xX9exX33xX20xX3xX1xXc1xX6xXadxX3xXexX1xXf2xX3xXexX1xX6xXb0xX3xX9exXfaxX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX1xX11exfd3dxX20xX43xX3xX128xX20xX43xX3xX32xX33xX2exX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xXd8xX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xX3xX13xX19xX13xX16xX3xX59xXb0xX3xXa4xX2xX3xXexX12dxX20xX1xXadxX3xXexX1xXfaxX20xX1xX3xXbxX1xX40xX3xXexX9bxXa7xX4xX3xXexX1xX25xX87xX4xX3xXcxX9bxX25xX20xX43xX3xX11exX11fxX20xX43xX3xXexX124xX3xX4xX1xX128xX4xXb8xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXb0xX59xX19bxXaxX12xf8cdxX106xX4xX3xX1xXb0xX2fxXexX3xXb4xX87xX20xX43xX3xX20xXfaxX19bxX3xX7xX94xX3xX43xXc1xXbxX3xXbxX1xXd5xX20xX3xX2exX221xX3xX9bxX6xX3xX43xXdxX6xXdxX3xXb4xXb0xX2fxX20xX3xX2exX9fxXdxX3xXexX9bxXb0xX20xX43xX3xX1x13dd7xXbxX3xXexX106xX4xX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX9exX9fxXdxX3xX4xX106xX4xX3xXd8xX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xXadxX3xX29xX1bdxXexX3xX20xX40xXdxX3xX9exX9fxXdxX3xX4xX106xX4xX3xX59xXb0xX6xX20xX1xX3xX20xX43xX1xXdxXabxXbxX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xXadxX3xXexX1x12fa0xX4xX3xXb4x12d4cxX19bxX3xX2exX221xX3xX9bxX87xX20xX43xX3xXexX1xX3axX3xXexX9bxX11exfb3fxX20xX43xX3xX29xX1xX106xX4xX1xX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xXexX9bxXb0xX20xX43xX3xX29xX1xX25xX3xX9exXa7xX4xX3xe72cxe960xedbexX344xX32xXadxX3xX4xX1x11daexX25xX3xc8bbxX3xX9exXfaxX3xXexX9bxX1a2xX20xX3xXexX1xX1bdxX3xX43xXdxX9fxXdxXb8xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXb0xX59xX19bxXaxX12xX0xXdxX2exX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28cxX10xX20xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX19bxX5xX10xX9xXaxde34xXdxX59xXexX1xX1cxX3xf8c8xXa4xX14xXbxX8dxX12axX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX1cxX3xX14xX16xX2xXbxX8dxX12axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX15xX15xX4xXb8xX10dxX6xXb0xXd8xX25xX6xX20xX43xXexX9bxXdxXb8xX9exX20xX15xX59xX10xX7xX29xXexXb0xXbxX15xX20xX10xX394xX7xX15xX13xX16xX2xX2xX15xX2xX19xX1ecxX59xX2xX2xX19xXa4xX19xX13xX13xXexX14xXa4xX16xX1ecxX5xX39bxX76xX2xXb8xedb6xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX15xX13xX19xX13xX16xX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX2exX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX3exX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xXaxX3xX394xXdxX59xXexX1xX9xXaxX39bxXa4xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxX14xX16xX2xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXb0xX59xX19bxXaxX12xX0xXdxX2exX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28cxX10xX20xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX19bxX5xX10xX9xXaxX394xXdxX59xXexX1xX1cxX3xX39bxXa4xX14xXbxX8dxX12axX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX1cxX3xX14xX16xX2xXbxX8dxX12axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX15xX15xX4xXb8xX10dxX6xXb0xXd8xX25xX6xX20xX43xXexX9bxXdxXb8xX9exX20xX15xX59xX10xX7xX29xXexXb0xXbxX15xX20xX10xX394xX7xX15xX13xX16xX2xX2xX15xX2xX19xX1ecxX59xX2xX2xX19xXa4xX19xX16xX16xXexX13xX19xX19x102f4xX5xX13xX76xX13xXb8xX3f1xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX15xX13xX19xX13xX16xX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX2exX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX3exX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xXaxX3xX394xXdxX59xXexX1xX9xXaxX39bxXa4xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxX14xX16xX2xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXb0xX59xX19bxXaxX12xX0xXdxX2exX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28cxX10xX20xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX19bxX5xX10xX9xXaxX394xXdxX59xXexX1xX1cxX3xX39bxXa4xX14xXbxX8dxX12axX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX1cxX3xX14xX16xX2xXbxX8dxX12axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX15xX15xX4xXb8xX10dxX6xXb0xXd8xX25xX6xX20xX43xXexX9bxXdxXb8xX9exX20xX15xX59xX10xX7xX29xXexXb0xXbxX15xX20xX10xX394xX7xX15xX13xX16xX2xX2xX15xX2xX19xX1ecxX59xX2xX2xX19xXa4xX19xXa4xX16xXex10125xX16xX16xX4d3xX5xX4d3xX76xX16xXb8xX3f1xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX15xX13xX19xX13xX16xX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX2exX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX3exX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xXaxX3xX394xXdxX59xXexX1xX9xXaxX39bxXa4xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxX14xX16xX2xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXb0xX59xX19bxXaxX12xdbc4xX98xX3xbfbdxX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX59xXb0xX3xX1exX87xX3xXe7xX33xX20xX3xX1xXc1xX6xXadxX3xXcxX1xXf2xX3xXexX1xX6xXb0xX3xX9exXfaxX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xXadxX3xXcxX12dxX20xX1xX3xX13exX19bxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX4xX1xX12dxX3xXb4xX2fxXb0xXadxX3xX4x14645xX20xX3xX4xX11fxX3xXd8xX25xX6xX20xX3xX4xX1xX13exX3xXexX9bxX1fxX3xXb4xXdx12870xX25xX3xX1xXfaxX20xX1xX3xX5xXfaxX3xf423xX1exX32xX36xX3xXexX12dxX20xX1xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX7xX94xX3xX59xXdxX98xX20xX3xX9bxX6xX3xX9exXfaxXb0xX3xX5xX30exX4xX3xX2xX39bxX3xX43xXdxX324xX3xX16xX19xX3xXbxX1xX30exXexX3xX20xX43xXfaxX19bxX3xX13xX14xX15xX16xX15xX13xX19xX13xX16xX3x11730xXcxX1xX128xX3xX1ex1440fxX19bx10ac9xX3xXexX2fxXdxX3xX32xXb0xX9exX6xc535xXb0xX9bxX5xX59xX3xe50axX1xX6xX20xX3xXcxX1xXdxX1bdxXexXadxX3xX8dxd64dxX3xXcxXdxX1bdxX20xX3xXcxX1xXfaxX20xX1xXadxX3xXexX1xXfaxX20xX1xX3xXbxX1xX40xX3xX6fbxX1xX6xX20xX3xXcxX1xXdxX1bdxXexXadxX3xX43x12d3cxX2exX3xX4xX106xX4xX3xX4xX1xX11exX11fxX20xX43xX3xXexX9bxX1fxX20xX1xX3xX20xX43xX1xXabxX3xXexX1xX25xX26xXexX3xXb4xX186xX4xX3xX7xX18axX4xX3xX9exXfaxX3xX10dxX18axX20xX3xXbxX1xX106xXb0xX3xX1xXb0xX6xX3xXexXd5xX2exX3xXexX1xX18fxXbxXb8xX3xXcxX1xX19exX20xX43xX3xXd8xX25xX6xX3xX630xX98xX3xX633xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX7xX94xX3xX43xXdxX9fxXdxX3xXexX1xXdxXabxX25xXadxX3xXd8xX25xX6e9xX20xX43xX3xX10dxX106xX3xX4xX106xX4xX3xX43xXdxX106xX3xXexX9bxX3axX3xX9exX33xX20xX3xX1xXc1xX6xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX7xf15axXadxX3xXexXfaxXdxX3xX20xX43xX25xX19bxX1a2xX20xXadxX3xX7xX6e9xX20xX3xXbxX1xX312xX2exX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX9exXfaxX3xX4xX106xX4xX3xX1xXb0xX2fxXexX3xXb4xX87xX20xX43xX3xX4xX13exX6xX3xXexX12dxX20xX1xX3xX20xX1xXfax117f8xX3xXd8xX25xX6xX3xXb4xXc1xXadxX3xXexX1xX25xX3xX1xX30exXexX3xX2exX2fxX20xX1xX3xX2exX94xX3xX29xX1xX106xX4xX1xX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xXadxX3xX4xe4f0xX20xX43xX3xX20xX1xX11exX3xX4xX106xX4xX3xX20xX1xXfaxX3xXb4xXd5xX25xX3xXexX11exX3xXexX9bxXb0xX20xX43xX3xX20xX11exX9fxX4xX3xX9exXfaxX3xX20xX43xXb0xXfaxXdxX3xX20xX11exX9fxX4xXadxX3xX43xXc1xXbxX3xXbxX1xXd5xX20xX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX9bxXdxXf2xX20xX3xX20xX43xXfaxX20xX1xX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX4xX13exX6xX3xX4xX6e9xX3xX20xX11exX9fxX4xX3xX20xXc1xXdxX3xX4xX1xX25xX20xX43xX3xX9exXfaxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX20xXc1xXdxX3xX9bxXdxX1a2xX20xX43xX3xXb4xX1bdxX20xX3xX9exX9fxXdxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xXadxX3xX43xXc1xXbxX3xXbxX1xXd5xX20xX3xXexX1xX30exX4xX3xXb4xX312xX19bxXadxX3xXbxX1xX8bxX4xX3xX1xX72dxXdxXadxX3xXbxX1xX106xXexX3xXexX9bxXdxXf2xX20xX3xX20xX43xXfaxX20xX1xX3xX59xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX4xX13exX6xX3xX4xX6e9xX3xX20xX11exX9fxX4xX3xX20xXc1xXdxX3xX4xX1xX25xX20xX43xX3xX9exXfaxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX20xXc1xXdxX3xX9bxXdxX1a2xX20xX43xXb8xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exXb0xX59xX19bxXaxX12xX0xXdxX2exX43xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX28cxX10xX20xXexX10xX9bxXaxX3xX7xXexX19bxX5xX10xX9xXaxX394xXdxX59xXexX1xX1cxX3xX39bxX19xX14xXbxX8dxX12axX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX1cxX3xX2xX13xX5b8xX2xXbxX8dxX12axXaxX3xX7xX9bxX4xX9xXaxX15xX15xX4xXb8xX10dxX6xXb0xXd8xX25xX6xX20xX43xXexX9bxXdxXb8xX9exX20xX15xX59xX10xX7xX29xXexXb0xXbxX15xX20xX10xX394xX7xX15xX13xX16xX2xX2xX15xX2xX19xX1ecxX59xX2xX2xX19xXa4xX19xX14xX14xXexX39bxX14xX19xX5xX5b8xX76xXa4xXb8xX3f1xXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX15xX13xX19xX13xX16xX1cxX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xX29xX1xX6xXdxX3xX2exX2fxX4xX3xX32xX33xX2exX3xX36xX25xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX3exX25xX40xX4xX3xX43xXdxX6xXaxX3xX394xXdxX59xXexX1xX9xXaxX39bxX19xX14xXaxX3xX1xX10xXdxX43xX1xXexX9xXaxX2xX13xX5b8xX2xXaxX3xX15xX12xX0xX15xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX344xX25xXexX1xXb0xX9bxXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xX1exX1fxX20xX1xX3xXcxX1xX25xX26xX20xX3xXb0xX20xX5xXdxX20xX10xX0xX15xXbxX12

Theo Bình Thuận online

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Du lịch đêm ở chốn linh thiêng

Du lịch đêm ở chốn linh thiêng
2023-01-01 05:25:00

QTO - Một số di tích lịch sử như Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) quốc gia Trường Sơn, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đã được lắp đặt hệ thống...

Vẻ đẹp hoang sơ của Ninh Bình

Vẻ đẹp hoang sơ của Ninh Bình
2022-12-31 05:26:00

QTO - Ninh Bình cuốn hút du khách vào mọi thời điểm trong năm nhưng đẹp nhất là vào mùa Xuân và mùa Hè, với rất nhiều lễ hội đặc sắc hấp dẫn, hay những...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết