Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sHd7YsSDWTFrYsSDWTEpw61ZMCZi4bqvWcSpNcSpWTI/4bqxWcSp4buLOWJZ4buyI+G7pOG7tFnhuqtZxKk64bqxWcSo4bqvP2Lhuq9ZMeG7gVnDjGo7YsSDWcSo4buL4bq14buqL+G6r+G7suG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DGr8OMxKjhu6hZLVlC4bqve2JZ4bqt4budWWLhurHDoOG6q1kjPVliLuG6q1lixIM/4buVWcSo4bqvw7Phu4NixINZMOG6sWLhuq9ZLVnhuqjhurHDoMSpWeG7ieG6pVnhu7Q9Lz1Zxq/hu7Il4bu4PS3hu7TDneG7suG7uOG7qOG7pFlixIM/4buVWeG7tCMvPS/hu7TDneG7suG7uOG7pFnhuqzhuq8mMeG6r1nhu4k6Ylnhu4g/4bqxWcSCxJFiWS1ZeOG6u2LEg1nhuq4/WTMsWcSp4buBWTHhuq/DsjFZMntixINZMWtixINZMSnDrVkwJmLhuq9ZxKk1xKlZMWRZxKnhu4FixINZMeG6r+G6scOhalkyP+G6sVnhu7Ij4buk4bu0WeG6q+G7pFnhu4vhur9ixINZ4bu0w51ZMeG6q1nEqTrhurFZ4bqs4bqvalky4bqxWcSp4bq3MeG6r1nhuqnhurUx4bqvWeG7icO1WcSo4bqvP2Lhuq9ZduG7gVnDjGo7YsSDWcSo4buL4bq1WWLhuq8o4bqrWcSpw7NoYsSDWWLhuq/hu4VZ4buRP1nEqeG7i+G6sVl7YlkxJjFZKmLhuq9Z4bqvbGLEg1nhuqnhurHDoMSpWeG7ieG6pVkzLFlixIMsWeG7mWrhur1ixINZ4buR4bqzWTPhur8xWeG6qV3DrVkye2JZxKnhur8x4bum4buqxKkqMOG6qTRZ4buJxKnhu5Xhuqk0UFjhuqsq4buLxIPhurFiw5rhu7TDreG7mVkqasSpY1jhu7Dhu6rEqeG7i+G7sOG7qsSpMuG7sOG7quG6seG6q8SDWeG7ieG7izFQWC8vMeG7pjAqY8OsaipixIPEqeG7i+G6seG7puG7kWIvMjThu4nhuq3EqWPDrS9iNOG7k+G7iS/hu7Lhu7jhu7QlL+G7uCQyw53hu7LDneG7tOG7tuG7uOG7tMSpJOG7uMOd4buyPeG6qeG7suG7puG6p8OtxINYWS/hu7Dhu6ovxKky4buw4buqL8Sp4buL4buw4buqxKnhu4vhu7Dhu6rEqTLhu7Dhu6rDreG7sOG6qOG6o1nhu4vDs+G7hTFZMCZi4bqvWTLhurHhuqNiWeG7iypZxKnhu4sqYsSDWWLEg+G6r+G6sTnhuqtZ4buRP1nEqeG6rz9i4bqvWeG6reG6t2Lhuq/hu6ovw63hu7Dhu6ovxKky4buw4buqL8Sp4buL4buw4buqL8SpKjDhuqk04buwxKjhuq80Y1nEqeG6r+G6u2LEg1nEqeG6sWJZxKnhu41ZM+G7g2JZ4buR4bq1WcSp4buBWTHhuq/DsjFZxKnhuq/hurNZ4bqr4buH4bqxWTHhuq/hurFhMVkwJmLhuq9ZMj/hurFZJOG7pOG7slnhuqvhu6RZM8OzZzFZ4buyw51ZM1tqWTBhw63hu6RZYuG6r3tiWeG7keG6sTliWeG6rOG6ryYx4bqvWeG7iTpiWeG7iD/hurFZxILEkWIteOG6u2LEg1nhuq4/WcSp4bqxYWJZ4bqvP2Lhuq9ZxINk4bqxWeG7kT9ZYn1qWcSpOuG6sVnEqeG6r+G6tVnhu5ksWcOMajtixINZxKjhu4vhurXhu6ZZdinDrVkwJmLhuq9ZMWRZxKnhu4FixINZxKnhu4tlYsSDWeG6qcOzZ2LEg1nEg1tiWT3DncOdWeG6rcSDw5lZMCZi4bqvWTPDs2cxWcSDZOG6sVkwKGLEg1nhuqkmWTHhuq9q4bq94bqxWcSp4bqvNGNZ4bqt4bqx4bqhalnEqeG7i2rhu5XDoWJZxKnhuq/hur1ixIPDmVnEqeG6r3tiWeG7kT9ZYuG6r3tiWTAmYuG6r1kzw7NnMVnEqSLhuqtZw7Phu4XDrVli4bqv4bqxw6FqWeG6qWM64bqxWcSD4bqxKlnhu5HhurVZ4buR4buF4bqxWeG6qz9qWeG7iSExWcSp4buPWWLhuq/hurE5YlkzKTFZ4buJITHhu6ZZeMOzZzFZMOG6sWHEqeG7pFkz4bqhWWJ9alkxKcOtWTAmYuG6r1kyP+G6sVnhuq3hu51Z4bqpbTFZYj/hu5Xhu6RZM+G7g2JZ4buR4bq1WcSp4buBWTHhuq/DsjFZMyxZxKnhuq/hurFhxKlZ4bqtYVnhu5E/WTMpxKlZxKnhuq9nWTHhu4NZ4bqt4bqv4bq3WeG6rz9iWeG6q+G6v8SpWTHhuq/hurFhMVliw6rhurFZ4buJIcSpWTFkWTPhur9ZMj/hurHhu6RZ4bqv4bqzYuG6r1kyOmLEg1nEqcOz4buDYsSDWcOyYsSDWeG7keG7heG6sVkxKcOtWTAmYuG6r1nhu5E/WTAmYuG6r1kzw7NnMVkzamJZYn1qWTAoYsSDWTFu4bqxWcSp4bqv4bq7YsSDWcSp4bqvw7NmYsSD4bumWXjhuqFZMeG6vVkz4bq1YuG6r1nEqeG6r3tiWTAmYuG6r1nhu5E/WcSp4buLJmLhuq9ZxIMs4buVWTPhu4Hhu6RZM+G7g2JZ4buR4bq1WcSp4buBWTHhuq/DsjFZMyxZxIMhYlnEqeG6rznhuqtZxKnhuq97YlnEqeG7izRZM+G6oVkz4bq1YuG6r1nhuq/hurNi4bqvWcSp4buLY2LEg1nDrGomWcSp4buL4bqzYuG6r1lifWrhu6ZZQsSDKuG7lVnhu4kqalnhuqnhuqNZMntixINZMWtixIPhu6RZxKnhu4vhurFZe2JZMSYxWSpi4bqvWeG6r2xixINZ4bqp4bqxw6DEqVnhu4nhuqVZM8OzZzFZxKnhu4FZMeG6r8OyMVnEqeG7iypixINZxKnhu4tlYsSDWWLEgyrhu5VZxKnhu4tjYsSDWeG6reG6r2rhurtiWeG7keG6sTliWeG6rOG6r2pZMuG6sVnEqeG6tzHhuq9Z4bqp4bq1MeG6r1nhu4nDtVnEqOG6rz9i4bqvWTHhu4FZw4xqO2LEg1nEqOG7i+G6teG7pFkxKcOtWTAmYuG6r1liP+G7lVkxb2LEg1kzLFkzw7NnMVkwKmJZxKnhu4FZMeG6r8OyMVkx4bqv4bqxKlli4bqvw6nhu6RZw63huq8mxKlZ4oCc4bqp4bq/MeKAnVkx4bqvY1lixIPDs2bhurFZMntiWTNhYlky4buP4bumWcSo4bqxYuG7pFk7YuG6r8OaWcSo4bumQuG7puG7r+G7qi/DreG7sA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa
2014-07-25 00:09:49

(QT) - Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7 (1947- 2014), huyện Cam Lộ (Quảng Trị) triển khai nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến cho...

Trên 4.860 ha lúa bị hạn hán

Trên 4.860 ha lúa bị hạn hán
2014-07-24 04:59:59

(QT) - Từ đầu năm 2014 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị diễn biến thất thường, lượng mưa các tháng đầu năm thấp hơn trung bình nhiều năm, thời gian gần đây nắng...

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động

Giải quyết việc làm mới cho hơn 5.800 lao động
2014-07-24 04:59:49

(QT) - Thời gian qua, các cấp, ngành, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tích cực phối hợp nhằm giải quyết vấn đề việc làm cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết