Cập nhật:  GMT+7
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7jVA/4buOJjQ/4buO4buhND/hu47huq7huqnhu47huq8mPyN74buOJuG6scOpI3vhu47huq7Doz8j4bqx4buO4bqgJn17KuG7jnsmPyM+4buOKeG6u+G7juG7kMOVw5Thu5Lhu44t4buO4buQw5XDlOG7mkwvJsOUTUzhuqHhu47hu6484buixIPEg+G7guG7jOG6oeG7oVjhu6JW4buMTUrhuqLhuq5L4buOLeG7juG7oTQ/4buO4bqu4bqp4buO4bqvJj8je+G7jibhurHDqSN74buO4bquw6M/I+G6seG7juG6oCZ9eyrhu45K4bqi4bqxUXsq4buO4bquw6MsS+G7jmThuqnhu6Lhu47huq814buO4buuJuG6reG7ruG7juG7jVA/4buOJjQ/4buOPMave+G7juG6rybhuq3hu45w4buK4buOeyY/Iz7hu44p4bq74buO4buQw5XDlOG7kuG7ji3hu47hu5DDlcOU4bua4buI4buO4bquw6M/I+G6seG7juG6oCZ9eyrhu4484bug4buOJuG6scOpI3vhu47hu6ws4buOUXsm4buOJuG6p8Oheyrhu457w5p7KuG7jntA4buOJuG7qOG6seG7juG6o+G6sVHhu45WfeG7juG7riY/4bu4e+G7juG6r8Oj4buieybhu44q4bumw6nhu47Do+G7ouG7iuG7jldS4buO4bqvJuG7uOG7jibhu6B7KuG7jntTPuG7juG7rl174buO4bqhJlE/4buOVzI/4buOPsOa4bqv4buOZDg/4buO4bqvJj/hu7Z74buO4bqv4buiP+G7iuG7juG7rFJ94buOPOG6peG7iuG7jlF7JuG7jibhuqfDoXsq4buO4bqvw6Phuqvhu67hu47huq8/4bu44bqh4buOV+G7uHvhu45XOT/hu47EgzJ7KuG7juG7rsOi4bui4buOeybhu6Z74buOVuG7pnvhu4jhu47huq4mWH3hu47huq8mMnsq4buOKeG7tuG7jiY/I3vhu4574buiw6nhu47huq/Do+G7tnvhu45XLOG7ouG7juG7rOG7oHvhu44m4bqxw6kje+G7juG7rlvhu47hu5Thu4jhu5jDlcOV4buOeyrhuqc5P+G7jikm4bqxw6nhu7jhuq/hu47huq/hu6jhuq/hu45WfeG7juG7riY/4bu4e+G7juG6r8Oj4buieybhu4rhu47huq/hu6I/4buOe1B74buO4busfT7hu44+O3vhu4rhu47huq/Do317KuG7jldb4buO4buuW+G7juG7mOG7kOG7muG7jlcyP+G7juG6r+G6p2F7KuG7jnsmPyQ+4buO4buuJsWo4bqv4buOVzThu67hu45W4bui4buO4buu4buiPuG7iuG7juG7luG7kOG7muG7jnsq4bqnOT/hu47hu6ws4buO4bqv4buge+G7juG6r+G7qOG6r+G7iuG7juG7kOG7kOG7juG6r8Oj4buy4buOWD7hu44+M+G7juG7rjE/4buI4buI4buI4buO4buN4bumw6nhu4484bug4buOeyZjeyrhu44mfeG7oHvhu47hu65Reybhu47Do8Wo4bqv4buOKSZb4buOKSZTe+G7juG7rsave+G7jlfhuqdh4buu4buOxIPhuqvhu47hu64mP+G7ouG7jsSD4buy4buK4buO4buu4bqn4bqx4buOPuG7onsq4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu65R4buO4buuNHsq4buOVzN7KuG7iOG7jsSC4bui4bqx4buOPjThuq/hu47huq8mOT/hu44qP+G7onvhu47huq/hurHDqeG7tnvhu47huq/Do+G6scOpQHvhu45k4buoe+G7jlc0eyrhu4rhu47hu6E0P+G7juG6ruG6qeG7juG6ryY/I3vhu44m4bqxw6kje+G7juG6rsOjPyPhurHhu47huqAmfXsq4buOV1Lhu45k4buoe+G7jlc0eyrhu45X4bqnYeG7ruG7juG7ksag4buOJjQ/4buOZD/hu7Z74buO4bqvJuG7oj7hu44qP+G7ouG7iOG7juG7oTQ/4buOV+G6p2Hhu67hu47huq8m4bugeybhu4484buo4bqh4buOZDg/4buOPuG6teG7ruG7jlc64buuJuG7juG6o+G6scOp4buO4bqv4bq14buOeyZjeyrhu47huq/FqD7hu448XXsq4buOeybhu6Z74buO4bueP+G7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buO4buu4bue4buu4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7juG6r+G6qeG7juG6ryY/I3vhu45lUuG7jiY0P+G7jio/4bq34bqh4buOV8Og4buOJn3hu6B74buO4buuUXsm4buOKj/hu6Lhu45XO3sm4buOKSZb4buOKSZTe+G7jmThuqc3e+G7jjzhu7Z74buO4bqvw6N9eyrhu47hu67hurE04buu4buOxIMyeyrhu4rhu44mXeG7ouG7jnsm4buo4bqh4buOZDg/4buO4buuNHsq4buOVzN7KuG7iOG7juG7jVA/4buOJjQ/4buO4buhND/hu47huq7huqnhu47huq8mPyN74buOJuG6scOpI3vhu47huq7Doz8j4bqx4buO4bqgJn17KuG7jjzGr3vhu47huq8m4bqt4buOcOG7iuG7jnsmPyM+4buOKeG6u+G7juG7kMOVw5Thu5Lhu44t4buO4buQw5XDlOG7muG7jldS4buO4bqvJjF7KuG7juG6o+G6seG7ouG7jlc/QOG6seG7jjwj4buOJn1Q4bqv4buOVzR7KuG7juG7rsOi4bui4buO4buhND/hu47huq/Do317KuG7juG6ryY5P+G7jio/4buie+G7juG6rzg/4buOZOG7oOG7juG7rMav4bqx4buOw6Phu6Lhu45vw7Phu6Hhu457Jj8jPuG7jinhurvhu44+OD/hu44qMz7hu47hu5zhu45XM3sq4buO4buuJjrDjOG7jlczeyrhu47hu64mOuG7jsWpKuG6scOpJHvhu47huq4mLOG7juG7oX3hu6Lhu47hu6VhP+G7jlfhuqdh4buu4buO4bqvOnvhu457Jj8jPuG7juG7rMav4bqx4buOKj9j4buO4buuJuG6reG7ruG7jsOzJsOi4buO4bqvLOG7ribhu47hu6E0P+G7jnsmPyM+4buOKeG6u+G7juG7kMOVw5Thu5Lhu44t4buO4buQw5XDlOG7muG7iOG7juG7jVA/4buOJjQ/4buO4buu4bqleyrhu45XUuG7juG7rMav4bqx4buOV33hu6B74buOV1A/4buO4busPz3hurHhu45XP+G7jlbhuqvhu47hu41QP+G7jiY0P+G7juG7oTQ/4buO4bqu4bqp4buO4bqvJj8je+G7juG6ry57JuG7jjzGr3vhu47huq8m4bqt4buO4buY4buOxINU4bqh4buOV+G7uHvhu4jhu45vcsWp4buh4buOLeG6ruG7oeG6sEwv4bqhTQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lễ tưởng niệm 65 năm vụ thảm sát Mỹ Thủy

Lễ tưởng niệm 65 năm vụ thảm sát Mỹ Thủy
2013-04-09 06:12:25

(QT) - Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày xảy ra vụ thảm sát 526 người dân vô tội ở thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, huyện Hải Lăng (Quảng Trị), sáng 8/4/2013, Đảng ủy, chính quyền xã Hải An...

Hỗ trợ gần 29 triệu đồng cho hai cháu mồ côi

Hỗ trợ gần 29 triệu đồng cho hai cháu mồ côi
2013-04-09 06:12:15

(QT) - Vừa qua, đại diện báo Công an TPHCM cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành trao số tiền 28,9 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Dẫn, 71 tuổi (ở thôn Thọ Xuân, xã Cam...

Tặng nhà ở cho hộ nghèo

Tặng nhà ở cho hộ nghèo
2013-04-08 06:43:30

(QT) - Ngày 7/4/2013 Hội Khuyến học Quảng Trị phối hợp với Ban tổ chức chương trình Nghĩa tình Trường Sơn- báo Sài Gòn giải phóng tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở tặng cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết