Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7nsSC4bu54burZuG7o+G6rmZbw4nDjMO5RWZwd+G7ueG7sWbhu6PhurJm4bu54bux4but4bun4bu3ZuG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n2Yi4bqoZiBu4butZuG7ueG7q8OJw4zDuuG7uWZIbmbhu7bEguG7rWZFROG7gOG6puG7ueG7q+G6vS/hu7Fow6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6rhurlbIOG6u2YtZuG7uOG7q27DjGbDrWgvxKkvaWdoxKnEkWYi4bqoZiBu4butZuG7ueG7q8OJw4zDuuG7uWZIbmbhu7bEguG7rWZFROG7gOG6puG7ueG7q2ZF4bqyZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7XGsGbhu5/EguG7ueG7q2bhu6Phuq5mW8OJw4zDuUVmcHfhu7nhu7Fm4buj4bqyZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2bhu6rhu61t4bu3ZnDhuq7hu59mIuG6qGYgbuG7rWbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lmSG5m4bu2xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tmcOG6ruG7rWZI4bqk4butZnDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhu7Lhu7FBbMSRZn3hu7HDgWbhu6rhu61t4bu3ZnDhuq7hu59mIuG6qGYgbuG7rWbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lmSG5m4bu2xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tlZuG7oOG7hGbhu6PDieG6suG7rWbhu7XGsGbhu5/DgWbhu59t4bufZnDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvY2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmUOG7huG7n2bhu57hu7Hhu6/hu7nhu7HEkWZ94buxw4Fm4bui4buvZkXhu7Hhu4BmIHjhu7nhu7Fmw4rDjMSRZuG7nuG7scOKZkV34buf4buxZjDhu6Lhu7jhu6BmRXjhu7nhu7FkZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWbDoOG7jeG7uWbhu7Dhurrhu7nhu6vEkWYww6Agw6AgMMSRZiBE4buA4bqo4bu54burZuG7omzhu7lmIOG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mIHjhu7nhu7Fmw4rDjGXhur0vQsOq4bq9RWzhu6Phu7VxZsSQRcOM4bu1ceG6peG7heG7t2xE4bur4but4bu5Y2lCw41mbMOJRUHhu4XDquG6vUVEw6rhur1F4buhw6rhur3hu63hu7fhu6tmxJBE4buf4bql4buFLy/hu59l4bujbEFDw4ls4bu54burRUThu61lSOG7uS/hu6FxxJDhu7NFQUIv4bu5cUnEkC9oxKnDrWgvw6xq4buhaWjhu4lnZ8OtZ0VoaWnEqWto4bu1aGXDvULhu6vhu4VmL8Oq4bq9L0Xhu6HDquG6vS9FRMOq4bq9RUTDquG6vUXhu6HDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6pQ4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmUOG7huG7n2bhu57hu7Hhu6/hu7nhu7HEkWbhu57hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZkV44bu54buxZkVEbEFmW8OJw4zDuUVmcHfhu7nhu7Fm4buj4bqyZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2bhu6rhu61t4bu3ZnDhuq7hu59mIuG6qGYgbuG7rWbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lmSG5m4bu2xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4buf4buxQWZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tm4buy4buxQWzhur0vQsOq4bq9L0Xhu6HDquG6vS9FRMOq4bq9L0Vs4buj4bu1ccOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiBv4butZuG7o8OJ4bqy4butZuG7tcawxJFmcG/hu61m4buh4but4bun4bu5ZiLhuqhm4bu44bq24butZkjhurxmcMOyZuG7n8SC4bu54burZuG7o+G6rmZbw4nDjMO5RWZwd+G7ueG7sWbEkOG6rmZoa2prL1tQLTDhu6Lhu7jhu6Bm4bu54burbsOMZmlnL8SpL2lnaMSpZuG7n8OKbGbhu57hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZkV44bu54buxZkjhu6VmSOG7reG7p+G7n2bhu6PhurJm4bu54bux4but4bun4bu3ZnDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhu7Lhu7FBbMSRZn3hu7HDgWbhu6rhu61t4bu3ZnDhuq7hu59mIuG6qGYgbuG7rWbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lmSG5m4bu2xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bur4butR2bhu5/hu7Hhu4bhu59mSOG6vGbhu6rhu61t4bu3ZnDhuq7hu59mIuG6qGYgbuG7rWbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lmSG5m4bu2xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6vEkWZF4bux4bqm4butZuG7sW/hu7lm4buj4bqyZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2bhu4tm4bu54buN4bu3xJFm4buzxalmReG7gmZoL2ovaWdoxKll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6og4buxbMOMZuG7t8O0RWbhu7XDsuG7ueG7sWZwb0FmRXjhu7nhu7HEkWZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu57hu7HDimZFd+G7n+G7sWYw4bui4bu44bugZkV44bu54buxZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWZQ4buG4bufZuG7nuG7seG7r+G7ueG7sWZww7JmRcO04bu54burZuG7sUFsZkhuZkVEbEFmW8OJw4zDuUVmcHfhu7nhu7Fm4buj4bqyZuG7ueG7seG7reG7p+G7t2bhu5/hu7FBZnDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7uOG7q8OJw4zGsOG7uWYgROG7gOG6puG7ueG7q2bhu7Lhu7FBbGZIbmZFw7Thu7nhu6tm4buxQWxm4bur4bux4butZuG7ueG7scah4bu5ZuG7n8SC4bu54burZuG7tWxBZnDDgeG7ueG7q2bhu6vDgUJmRURB4bu54burZkXhu7Hhuqbhu61m4bur4butbOG7uWZDw4lsZnDhuq7hu61mSOG6pOG7rWZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmIOG7sWzhu7nhu7Fm4bu04bqs4butxJFm4bu54burw4nDjMO64bu5ZuG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n2Yi4bqoZiBu4butZuG7ueG7q8OJw4zDuuG7uWZIbmbhu7bEguG7rWZFROG7gOG6puG7ueG7q2VmUOG6sOG7ueG7q2ZF4bux4bqm4butZuG7t0Hhu7nhu6tm4bu3w4nhuq7hu7lmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69mReG7rcO5QmZF4bq84bufZkXhu7FxQWbhu6HDg+G7rcSRZuG7n8OBZuG7ueG7sUfhu7nhu6tmcMOB4bu54burZuG7q8OBQsSRZkVEbEFmcOG6suG7rWZFREHhu7nhu6tm4bufxILhu7nhu6tm4bufw4nhurbhu59mw43hu5nDjGbhu6Hhu4Thu7nhu6vEkWbhu7FBb0VmcOG6tuG7ueG7q2ZFRMO64bu5ZuG7tXnhu7nhu7FmSOG7hOG7n2ZFbuG7rWbhu7nhu6vDicOMw7rhu7lmSG5m4bu3xILhu61mRUThu4Dhuqbhu7nhu6tm4bufw4psZkV44bu54buxZlvDicOz4bu54burZiBEd2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqn3hu7FtRWbhu6Phu63FqcOJZkVv4butZuG7o8OJ4bqy4butZuG7tcawxJFmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bue4buxw4pmRXfhu5/hu7FmMOG7ouG7uOG7oGZFeOG7ueG7sWbhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmUOG7huG7n2bhu57hu7Hhu6/hu7nhu7Fm4bur4bux4butZuG7ueG7scah4bu5ZkhuZnBt4bu54buxZuG7q+G7rW1m4bufbEFm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu5/huq5m4bur4buP4bu54burxJFm4bu54bq0ZuG7teG7hOG7n2bhu5/DimxmcOG6sOG7ueG7q2bhu5/hu7Hhu69m4bu44burw4nDjMaw4bu5ZiBE4buA4bqm4bu54burZuG7suG7sUFsZkVEQeG7ueG7q2bhu5/EguG7ueG7q2ZFbeG7n2Zww7Jm4buxQW7hu7lmReG7sW7hu7nhu7FmReG6rkVm4bu54bux4but4bun4bu3ZkjhurxmcOG7gOG6rOG7n2bhu6vhu61sQWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqlDhurDhu7nhu6tm4buf4bux4buvZuG7t0Hhu7nhu6tmRMO14bu54burZkjhuqThu61m4buf4buAw4Lhu7nhu6tmSHdm4bu34bqk4butxJFm4bu54bux4but4bun4bu3Zkjhurxm4bu5w7Thu7nhu6tm4bu54bulZuG7scOC4bu5xJFmcMOA4butZuG7seG6ouG7rWZw4bqw4bu54burZuG7n+G7seG7r2bhu7jhu6vDicOMxrDhu7lmIEThu4Dhuqbhu7nhu6tm4buy4buxQWxm4buf4buX4bu5ZuG7ueG6tGbhu7Xhu4Thu59m4bu54bux4but4bulw4lm4buxw4Lhu7lm4bu5R2zEkWZEbGbEkOG7huG7n2ZEw6jhu7lm4bu1w4nDjOG7p+G7ucSRZuG7ueG7meG7ueG7q2bhu59sQWbhu6PDs+G7uWbhu7V54bu54buxxJFmRUThu69mRcOJ4bunxJFm4buf4bq64bu54burZkXGoUJmReG7scWpZuG7tcOy4bu54buxZnBvQWYi4bqoxJFm4bufxILhu7nhu6tm4buf4bux4buG4bufxJFmSOG7rcO64bu5ZuG7n+G7seG7huG7n2bhu7nhu6tu4bu54buxZiBu4butZuG7ueG7q8OJw4zDuuG7uWZIbmbhu7bEguG7rWZFROG7gOG6puG7ueG7q2ZwQW7hu7lm4buzw7lFxJFm4bu5w7rDiWbhu59sQWZFRG3hu5/hu7Fm4bu54bux4but4bun4bu3xJFmReG7rcO5QmZF4bq84bufZkLhu7FtRWbhu7HDicOMZkVEw4nDjOG7peG7uWZF4bux4bqu4bu54burxJFm4buxQW7hu7lmReG7sW7hu7nhu7FmReG6rkVm4bufbeG7n2bhu7nhu7Hhu63hu6fhu7dmSOG6vGZw4buA4bqs4bufZuG7q+G7rWxBZsON4buG4bu54burZnBt4bu54burZkjhuqThu61m4bu54but4bul4bu3ZkXhu63hu7lmSG5mxJDhu4Rm4buz4buIZkjhuqDhu7nhu6tm4bufw4psZuG7omzhu7lm4bue4bux4buVQmbhu7Fu4bu54buxZlDDs+G7ueG7q2bhu6PhurZmRXjhu7nhu7FmSG5m4bu54bux4buZ4bu5ZuG7oeG7meG7uWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiDhu63DueG7uWbhu7jhu7Hhu5VF4bq9L0LDqg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kiểm tra quy trình nuôi tôm công nghệ cao

Kiểm tra quy trình nuôi tôm công nghệ cao
2017-07-31 21:24:50

(QT) - Chi cục Thủy sản tỉnh vừa tiến hành kiểm tra quy trình nuôi tôm công nghệ cao tại Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam- chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị.

Việc phát triển cây hồ tiêu còn thiếu bền vững

Việc phát triển cây hồ tiêu còn thiếu bền vững
2017-07-31 21:17:59

(QT) - Những năm gần đây, do ảnh hưởng của hạn hán và dịch bệnh, diện tích hồ tiêu của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng giảm mạnh dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Trước...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết