Cập nhật:  GMT+7
b9a3xc38dxfc7bx1133ex111f3x13545x111c6xc05bx15290xX7x143dbxf172x149c3xcc5fx12decx14a6dxX5xf591xXaxe184xfcecxXdx125a7xXexX3x11ccexX6x13e32xX3xbf47xd667xc510xX3xX4xe4a7xX1exX3xXcx1499fxX1ex12099xfbeaxX3xdd43xX1exc089xX4xX3xX1x15787xX1cxX3xc20dx13456x14ca8xX3xX4xX1x14754xX1axX3xcffdx119c3xXexX3xX4xc4e8xX4xX3xX4xX1xX1exX1cx11dc1xX27xX3xX3cxX1exX3xX5x135cdxX4xX1xX3xX25xX6xX3x13d82x131fax13aa1xX27xX28xX3xccccxX6xX0x1518exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX56xX10xX6xX3cxXaxX12xX13xd25fxX13xe8d8xX13xX18xX3x106c1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1exX3xXcxX25xX1exX27xX28xX3xX2axX1exX2cxX4xX3xXex123c6xX27xX3xXexX25x122ffxX27xX28xX3xX4xX1xX30xX3x159ccxX1exX1cxf9bbxX27xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xef4axcb29xXdxX3xX1xX6xXdxX3xXa7xX1exX21xX27xX3x107e1xf3a1xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xXbaxX58xX3xXcxX25x1216dx10c47xX27xX28xX3xX5cxX6xX35xX3xX1xX30xX1cxX3xX33xX34xX3xXbaxX58xX3xX4xX1xX39xX1axX3xX3cxX3dxXexX3xXbaxXdxX15xX4xX3xXexc9a2xX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX1exX1cxX48xX27xX3xX3cxX1exX3xX5xX4fxX4xX1xX3xX25xX6xX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX77xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154faxX57xX3cxX1cxXaxX12xXaxd63exX9fxXdxX3xX1xX57x11032xXexX3xXc7x14ffcxX27xX28xX3xXexX153xXdxX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xXbaxX58xX3xXcxX25xXd9xXdaxX27xX28xX3xX5cxX6xX35xX3xX27xX48xX1exX3xe60bxX1xX9axX27xX28xX3xX4x1540exX3xX7x10cc1xX3xX4xX1xX57xX3xXbxX1xeebexXbxX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX5xX58xX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX153xX1axX3xX4xX1xX30xX3xXa7xX1exX1cxXaaxX27xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX35xX3xXbaxXdxX3xXbxX1xX153xX1axX3xX5xX1exde42xXexX3xXbxX1xX41xXbxX3xXa7xX1exX2cxX4xX3xXexX48xX3xXbaxX58xX3xX183xX1xX9axX27xX28xX3xX4xX18axX3xX28xXdxX41xX3xXexX25xX4fxX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xf4afxXaxX35xX3xX27xX28xXd9xXdaxXdxX3xXbxX1xX41xXexX3xX27xX28xX9axX27xX3xX146xX157xX3xX18xX28xX57xX153xXdxX3xX28xXdxX6xX57xX3x10e26xX1dxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX1exX3xX56x137a0xX27xX28xX3xX183xX1x10b52xX27xX28xX3xXc7xX4fxX27xX1xX3xX27xX1xXd9xX3xXbaxX1d2xX1cxX3xX183xX1xXdxX3xXc7xXd9xdf4exX4xX3xX1xX34xXdxX3xXbaxXaaxX3xXbaxXdxX15xX4xX3xXcxX25xX1exX27xX28xX3xX2axX1exX2cxX4xX3xX27xX2cxXdxX3xX5xX153xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX1exX1cxX48xX27xX3xXexX58xX1exX3xX3cxX1exX3xX5xX4fxX4xX1xX3xX25xX6xX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXex14b79xX3xXexX1xX41xX27xX28xX3xX2xd4f4xX5fxX2acx149aexX2acxX2afxX77xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX57xX3cxX1cxXaxX12xX0xXdxX1axX28xX3xX6xX5xXexX9xXaxX18xX28xXd9xXdaxXdxX3xXbxX1xX41xXexX3xX27xX28xX9axX27xX3xX146xX157xX3xX18xX28xX57xX153xXdxX3xX28xXdxX6xX57xX3xX21exX1dxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX1exX3xX56xX22axX27xX28xX77xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xd857xX5fxX5fxX1axX10xX3cxXdxX6xX7bxXbaxX57xXbaxX77xX4xX3cxX27xX77xXbaxX4xX4xX5xX57xX1exX3cxX77xXbaxX27xX5fxX7xXdxXexX10xX7xX5fxX3cxX10xf2ebxX6xX1exX5xXexX5fxX330xXdxX5xX10xX7xX5fxX7xXexX1cxX5xX10xX7xX5fxX5xX6xX25xX28xX10xX5fxXbxX1exX33xX5xXdxX4xX5fxX2acxX2afxX2acxX2afxX7bxX2xX2acxX5fxX27xX28xX1exX57xXdxcebbxXbxX1xX6xXexX35dxX27xX28xX57xX27xX2xX77x11bbexXbxX28xXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xd09fxXexX7bxX6xX5xXdxX28xX27xX30cxX3xX369xX1exX7xXexXdxX330xX1cxeae9xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX30cxX3x1286bxd75dxX393xXbxX377xX388xX3x102e2xXdxX3cxXexX1xX30cxX3xea9axX2afxX2afxXbxX377xX388xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18xX28xXd9xXdaxXdxX3xXbxX1xX41xXexX3xX27xX28xX9axX27xX3xX146xX157xX3xX18xX28xX57xX153xXdxX3xX28xXdxX6xX57xX3xX21exX1dxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX1exX3xX56xX22axX27xX28xX77xXaxX3xXexX1cxXbxX10xX57xX330xX9xXaxX330xX57xX6xX330xX30cxf6afxX1axX6xX28xX10xXaxX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX57xX3cxX1cxXaxX12xX18xX28xXd9xXdaxXdxX3xXbxX1xX41xXexX3xX27xX28xX9axX27xX3xX146xX157xX3xX18xX28xX57xX153xXdxX3xX28xXdxX6xX57xX3xX21exX1dxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX1exX3xX56xX22axX27xX28xX77xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX57xX3cxX1cxXaxX12xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xX4xX21xX1exX3xXcxX25xX1exX27xX28xX3xX2axX1exX2cxX4xX3xXexX9axX27xX3xXexX25xX9fxX27xX28xX3xX4xX1xX30xX3xXa7xX1exX1cxXaaxX27xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXbaxXbbxXdxX3xX1xX6xXdxX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xXbaxX58xX3xXcxX25xXd9xXdaxX27xX28xX3xX5cxX6xX35xX3xX1xX30xX1cxX3xX33xX34xX3xXbaxX58xX3xX4xX1xX39xX1axX3xX3cxX3dxXexX3xXbaxXdxX15xX4xX3xXexXfbxX3xX4xX1xX3dxX4xX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX1exX1cxX48xX27xX3xX3cxX1exX3xX5xX4fxX4xX1xX3xX25xX6xX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX4x12a0dxX27xX28xX3xX27xX1xXd9xX3xX4xX41xX4xX3xX1xX58xX27xX1xX3xXc7xX157xX27xX28xX3xX4xX18axX3xXexX1xf141xX3xX28xffafxX1cxX3xX28xXdxX6xX3xXex1281exX27xX28xX3xX4xX52exX27xX28xX3xXexX1xX230xX27xX28xX35xX3xX5xX58xX1axX3xXbxX1xX3dxX4xX3xXexX153xXbxX3xXex12c69xX27xX1xX3xX1xX54cxX27xX1xX35xX3xXc7xXdxX3xX27xX28xXd9xX247xX4xX3xX5xX153xXdxX3xXcxX1exX1cxX1dxX27xX3xX33xX2cxX3xXbaxXaaxX3xX3dxX27xX28xX3xX377xfc31xX3xX4xX30xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX33xX1dxX27xX3x1585fxX3xX146xXdxX523xX27xX3xd6dfxX9axX27xX28xX3xdad8x1322bxX75xf054xec55xX35xX3xX183xX1xX9axX27xX28xX3xX4xX18axX3xX5xX247xXdxX3xX4xX1xX57xX3xXbaxXdxX15xX4xX3xX3cxX1exX1cxX3xXexX25xX54cxX3xX1axX9axXdxX3xXexX25xXd9xXdaxX27xX28xX3xX1xe249xX6xX3xX33xX54cxX27xX1xX35xX3xXfbxX27xX3xXc7xX4fxX27xX1xX3xXbaxX58xX3xX1xX247xXbxX3xXexX41xX4xX3xX582xX3xX146xXdxX523xX27xX3xX589xX9axX27xX28xX35xX3xX4xX508xX27xX28xX3xX27xX1xXd9xX3xX27x1052exX3xX5xX18dxX4xX3xX4xX30xX6xX3xX4xX41xX4xX3xX27xXd9xXbbxX4xX3xXexX25xX57xX27xX28xX3xXbaxXdxX15xX4xX3xXc7xX58xX1axX3xXbxX1xX41xX27xX3xX146xX157xX3xX2axX1exX1cxX3xXexe8aaxX4xX3xX3dxX27xX28xX3xX377xX574xX3xX582xX3xX146xXdxX523xX27xX3xX589xX9axX27xX28xX3xX58exX591xX75xX591xX592xX3xXbaxX58xX3xXa7xX1exX6xX27xX3xX1xX15xX3xX1xX6xXdxX3xX27xXd9xXbbxX4xXaxX77xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX57xX3cxX1cxXaxX12xXaxX14dxX157xXexX3xX5xX21xX27xX3xX27x112acxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX183xX1xX230xX27xX28xX3xXc7xX4fxX27xX1xX3xX4xX18axX3xXc7xX21xX1cxX3xXc7xX30xX3xX33xX22axX27xX28xX3xX4xX1xX3dxX27xX28xX3xX5xX4fxX4xX1xX3xX7xX574xX3xXbaxX58xX3xX4x12a4axX3xX7xX582xX3xXbxX1xX41xXbxX3xX5xX1fcxX3xXc7xX523xX3xX183xX1xX230xX27xX28xX3xXc7xX4fxX27xX1xX3xX4xX1xX30xX3xXa7xX1exX1cxXaaxX27xX3xX4xX30xX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXc7xX2cxXdxX3xXbaxXbbxXdxX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xXbaxX58xX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xXcxX25xXd9xXdaxX27xX28xX3xX5cxX6xX3xXbxX1xf6c7xX3xX1xX247xXbxX3xXbaxXbbxXdxX3xX5xX1exX1d2xXexX3xXbxX1xX41xXbxX3xXa7xX1exX2cxX4xX3xXexX48x11cffxX35xX3xX33xX58xX3xX21exX1dxX3xXcxX1xX4fxX3xXcxX1xX1exX3xX56xX22axX27xX28xX3xX27xX18axXdxX77xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX57xX3cxX1cxXaxX12xXcxX25xXd9xXbbxX4xX3xXc7xX18axX35xX3xX1xX9axX1axX3xX2xX5fxX2xX2acxX35xX3xXexe786xX27xX1xX3xX56xXc8xXdxX3xX18xX6xX1axX35xX3xXcxX25xX1exX27xX28xX3xX2axX1exX2cxX4xX3xXc7x1287axX3xX25xX6xX3xXexX1xX9axX27xX28xX3xX33xX41xX57xX3xX27xX2cxXdxX3xX5xX153xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX4xX1xX1exX1cxX48xX27xX3xXexX58xX1exX3xX3cxX1exX3xX5xX4fxX4xX1xX3xX25xX6xX3xXa7xX1exX21xX27xX3xXc7xXc8xX57xX3xX56xX57xX58xX27xX28xX3xX5cxX6xX3xX1axX58xX3xX27xXd9xXbbxX4xX3xX27xX58xX1cxX3xX4xX1xXdxX48xX1axX3xXc7xX18axX27xX28xX3xXexX25xX41xXdxX3xXbxX1xX195xXbxX35xX3xX7xX6xX1exX3xX2xX2xX3xXexX1xX41xX27xX28xX3xX27xX28xX2a3xX27xX28xX3xX1xX57xX153xXexX3xXc7xX157xX27xX28xX3xX3cxX57xX3xXc7xX153xXdxX3xX3cxX4fxX4xX1xX3xX591xX57xXbaxXdxX3cxX7bxX2xee78xX77xX5fxX77xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX146xX57xX3cxX1cxXaxX12xX56xX70dxX27xX28xX3xX591xXd9xXdaxX27xX28xX5fxX13xX75xX13xX77xX13xX18xX0xX5fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giúp dân trải qua mùa mưa bão an toàn

Giúp dân trải qua mùa mưa bão an toàn
2020-12-03 05:25:22

QTO - Huyện Triệu Phong có 18 xã, thị trấn thì đa phần có địa hình thấp trũng lại được bao quanh bởi nhánh của các con sông như: Thạch Hãn, Vĩnh Định, Vĩnh...

Việt Nam – Cuba: Đoàn kết nhất định thắng!

Việt Nam – Cuba: Đoàn kết nhất định thắng!
2020-12-02 07:12:24

VOV.VN - Việt Nam và Cuba có một mối quan hệ đoàn kết, keo sơn đặc biệt. Mối quan hệ ấy đã vượt qua định nghĩa về quan hệ quốc tế thông thường, vươn lên trở thành tình anh em,...

Vì dân, chấp nhận hiểm nguy

Vì dân, chấp nhận hiểm nguy
2020-12-01 06:26:22

QTO - Dẫu biết hiểm nguy chờ phía trước nhưng tiếng gọi từ trái tim đã thôi thúc nhiều đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị gạt mọi suy nghĩ thiệt hơn để...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết