Cập nhật:  GMT+7
e379x126cex136cfx15893xe4e9x11a24x11ddax1345axf1d6xX7x134ffx14702x14cb4xf2f9x17c2cx11cb4xX5x15371xXax1143fxXcxX1x10701xX3xXex103e8xeaf5x16b98x1021cxX3x13467xX1xfc11xX1axX1xX3xXbxX1xX15x138d9xX3x15412x169ecxX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdx16a50xe6d2xX3xX1dx11916x12151xXdx16d14x11bb4xX2x17f63xX3xX1bxXdx15f84xX32x10a64xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3x115a9xX1x1368dxX1axX1bxX3xXexX1x17acfxX3xX4xX1xX15xX3x1028fx15443xX6xX1axX0x1102exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx139b3xX10xX6xX38xXaxX12x12928x117a6xX71x12ee1xX71x137dfxX3xX39xX1dxfdcaxX4xX3xX4xX6xX3xX32x17890xX4xX3xX1dxX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1bxe79dx18001xX3xX57xX58xX6xX3xX1bxXdxX3fxX32xX3xX32x13aa5xX1axX1xX41xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX76xX1bxX58xX94xX31xX1axX3x16942xX58x15875xX1axX3x17e9axX1x11090xX4xX3xX4xX1xX35xX3xeb9cx170f4xX1axX1bxX41xX3xX36x17a7cxX1axX3xX49xX1xX4bxX1axX1bxX3xXexX1xX51xX3xX4xX1xX15xX3xX57xX58xX6xX1axX3xX36xX93xX3xX4xee3cxX1axX3xXexX1x122d5xX4xX3xX1xXdx12d56xX1axX3xXex109d4xXexX3xX4xX7axX4xX3xX1bxXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX7axXbxX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127dfxX35xX38xX94xXaxX12xX1dxX1xXdx1385bxX58xX3xX1axX6xX94xX3x17cd3x15ebdxX5cxee1ax128b7xX41xX3xXexXa0xXdxX3xXexXcax16679xX3xX7x154ddxX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX76xX1bxX58xX94xX31xX1axX3xXbcxX58xXbexX1axX3xXc1xX1xXc3xX4xX3xX4xX1xX15xX3xXexXcax18135xX3xX1x1485bxXbxX3xXcxX1xX18x12b4fxX1axX1bxX3xXexXcaxXf0xX4xX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX36xX122xX3xX4xX4bxX1axX1bxX3xXexX7axX4xX3xXbxX1x110f4xX1axX1bxX41xX3xX4xX1xXf9xX1axX1bxX3xX1dxX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX74xX3xf35fxf018xX4xX3xX38xX29xX3xX4xX7axX4xX3xX4xX6xX3xX32xX81xX4xX3xX1dxX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xX1xX6xXdxX3xX1axX1bxX93xX94xX3xX57xX58xX6xX3xX4x14066xX3xX1bxXdxX3fxX32xX3xX32xXa0xX1axX1xX41xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX3xXcaxXcbxX1axX1bxX41xX3xX36xXd1xX1axX3xX49xX1xX4bxX1axX1bxX3xXexX1xX51xX3xX4xX1xX15xX3xX57xX58xX6xX1axX3xX36xX93xX3xX4xXebxX1axX3xXexXdx146d3xXbxX3xXexX136xX4xX3xXexX1xXf0xX4xX3xX1xXdxXf5xX1axX3xXexXf9xXexX3xX4xX7axX4xX3xX1bxXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX7axXbxX3x16d43x10cf5xX3xX239xX122xX3xXcaxX6xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xX0xXdxX32xX1bxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xX58xX3xXexX58xX35xX1axX1bxX26xX3xX32xX6xX4xX3xX38xX58xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxX10xX32xX3xX4xX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xX1bxXdxX6xX32xX41xX3xX1axX1xX58xX1axX1bxX3xX49xX1xX35xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX3xX4xX1xX58xX3xX57xX58xX6xX1axX3xX1xXdxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX4xX32xX7xX39xXbxX1xX35xXexX35xX39xX4xX6xXbxXexXdxX35xX1axX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX76xX1bxX58xX94xX31xX1axX3xXbcxX58xXbexX1axX3xXc1xX1xXc3xX4xX74xXaxX3xX38xX6xXexX6xX39xX38xX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX76xX1bxX58xX94xX31xX1axX3xXbcxX58xXbexX1axX3xXc1xX1xXc3xX4xX74xXaxX3xX38xX6xXexX6xX39xXbxX1xX35xXexX35xX39xX35xXcaxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX39xX7xXcaxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX74x11d67xX6xX35xX57xX58xX6xX1axX1bxXexXcaxXdxX74xX36xX1axX5cxX38xX10xX7xX49xXexX35xXbxX5cxX58xXbxX5xX35xX6xX38xX10xX38xX5cxX5xeaacxfbbfxX38xX6xX10xf661xXbxXdxX3bxX347x14eb3xX7xX94xX58xX10xX2xX342xX6xX6xfb4fxX5cx10355x16814xX357xX358x10342xX358xX12cxX35bxX358xX12axX5cxXexX1xX58xX35bxXexX58xX35xX1axX1bxX35bxX4xX57xX35xX1axX74xX342xXbxX1bxXaxX3xX7xXcaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX26xX5cxX5cxXdxX32xX6xX1bxX10xX7xX74xX36xX35xX36xX74xX36xX1axX5cxX355x1218cxX358xX358xX5cxX58xXbxX5xX35xX6xX38xX10xX38xX5cxX5xX342xX343xX38xX6xX10xX347xXbxXdxX3bxX347xX34cxX7xX94xX58xX10xX2xX342xX6xX6xX355xX5cxX357xX358xX357xX358xX35bxX358xX12cxX35bxX358xX12axX5cxXexX1xX58xX35bxXexX58xX35xX1axX1bxX35bxX4xX57xX35xX1axX74xX342xXbxX1bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX26xX3xX32xX1a7xX4xX3xX38xX29xX3xX4xX6xX3xX1axX1xXdxX31xX32xX3xX4xX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xX1bxXdxX3fxX32xX41xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX49xX1xX4bxX1axX1bxX3xXexX1xX51xX3xX4xX1xX15xX3xX57xX58xX6xX1axX3xX1xX167xX1axX1xX3xX2xXaxX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX76xX1bxX58xX94xX31xX1axX3xXbcxX58xXbexX1axX3xXc1xX1xXc3xX4xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX3xXcaxXcbxX1axX1bxX41xX3xX1dxX1x15aa9xX3xXexX1x17becxX3xX2x11f87xX3xX36xX93xX3xX2xX12axX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1cfxX3xX3fxX1axX1xX3xX1xX18xX139xX1axX1bxX3xX239xX216xX1axX3xX4xX58x10f3axX4xX3xX7xXf9xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1xXbexX1axX3xX38xXbexX1axX41xX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX239xX1cfxX3xX5xX93xX3xX36xXdxXf5xX4xX3xX5xX93xX32xX3xX4xXebxX1axX3xXexX1xXdxX216xXexX3xX239xX51xX3xXbxX1xX191xX1axX1bxX41xX3xX4xX1xXf9xX1axX1bxX3xX38xX485xX4xX1xX3xX36xX93xX3xXexX1xXf0xX4xX3xXexX216xX41xX3xX4xX7axX4xX3xX321xXdxXf5xX1axX3xXbxX1xX7axXbxX3xX1axX93xX94xX41xX3xX36xX19xXdxX3xX7xXf0xX3xX1xX18xX139xX1axX1bxX3x1092bxX1axX1bxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX4xXf0xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX1axX1bxX18xX170xXdxX3xX38xXbexX1axX41xX3xX239xX6xX1axX1bxX3xX32xX6xX1axX1bxX3xX5xXa0xXdxX3xX49xX216xXexX3xX57xX58xX3fxX3xXexX1fxX4xX1xX3xX4xXf0xX4xX74xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX239xX7axX1axX1xX3xX1bxXdxX7axX3xX4xX6xX35xX3xX1axX1xXbexX1axX3xX38xXbexX1axX3xX139xX3xX4xX7axX4xX3xX239xX485xX6xX3xXbxX1xX18x13a8bxX1axX1bxX3xX239xX23axX3xXexX1xXf0xX4xX3xX1xXdxXf5xX1axX3xXexXf9xXexX3xX36xXdxXf5xX4xX3xX4xX7axX4xX1xX3xX5xX94xX3xX34cxX23axX3xX1xX4b1xXdxX41xX3xXexX1xXf0xX4xX3xX1xXdxXf5xX1axX3xXexXf9xXexX3xX4xX7axX4xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX38xXd1xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX4xX590xX3xX57xX58xX6xX1axX3xX4xX1xX527xX4xX3xX1ax10e3dxX1axX1bxX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX3xXcaxXcbxX1axX1bxX41xX3xX4xXebxX1axX3xXexXdxX216xXbxX3xXexX136xX4xX3xX239xX18xX6xX3xXcaxX6xX3xX4xX7axX4xX3xX321xXdxXf5xX1axX3xXbxX1xX7axXbxX3xX49xX1xX35xX6xX3xX1xX16axX4xX41xX3xXexX5e8xX1axX1bxX3xX4xX18xX170xX1axX1bxX3xX239xXdxX122xX58xX3xXexXcaxX485xX41xX3xX239xX18xX6xX3xXcaxX6xX3xX4xX7axX4xX3xXbxX1xX7axX4xX3xX239x10375xX3xXexXf9xXexX3xX1axX1x137a5xXexX3xXexXcaxX35xX1axX1bxX3xX239xXdxX122xX58xX3xXexXcaxX485xX3xX321xXf5xX1axX1xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xXcxXcaxX18xX19xX4xX3xXexX7axX4xX3xX239xX4b1xX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX3xX49xX1xXdxX216xX1axX3xX1axX1xXdxX122xX58xX3xX239xXf9xXdxX3xXexX18x17d90xX1axX1bxX3xX94xX216xX58xX3xXexX1xX216xX3xX1bxX1a7xXbxX3xX49xX1xX1cfxX3xX49xX1xX5e8xX1axX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX1xX35xX3xX321xXdxX216xXexX41xX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX239xX23axX3xXexX1xX3fxX35xX3xX5xX58x11a46xX1axX3xX36xX122xX3xX38xXf0xX3xXexX1xX3fxX35xX3xX76xX1bxX1xX485xX3xX57xX58xX94xX216xXexX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX36xX122xX3xX1bxX1cfxXdxX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX34cxX23axX3xX1xX4b1xXdxX3xX36xX93xX3xX239xX23axX3xXexX1xXf9xX1axX1bxX3xX1axX1xX66fxXexX3xX1axX1xXdxX122xX58xX3xX1axX4b1xXdxX3xX38xX58xX1axX1bxX3xX57xX58xX6xX1axX3xXexXcaxX16axX1axX1bxX41xX3xX1axX1xX18xX3xX1axX1bxX58xX94xede9xX1axX3xXexX81xX4xX3xX1x14358xX3xXexXcaxX6c9xX41xX3xX239xXf9xXdxX3xXexX18xX6c9xX1axX1bxX41xX3xXexX1xX170xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX41xX3xX32xX527xX4xX3xX1xX784xX3xXexXcaxX6c9xX74xX74xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX4x143fbxX1axX1bxX3xX239xX23axX3xXexXcaxX167xX1axX1xX3xfc57xX94xX3xX321xX6xX1axX3xXcxX1xX18xX170xX1axX1bxX3xX36xX136xX3x157e4xX58xXf9xX4xX3xX1xX4b1xXdxX3xX34cxX10xX32xX3xX34cx10372xXexX41xX3xX4xX1xX35xX3x17d81xX3xX49xXdxX216xX1axX3xX239xXf9xXdxX3xX36xX19xXdxX3xX32xX4b1xXexX3xX7xXf9xX3xX1axX4b1xXdxX3xX38xX58xX1axX1bxX3xXexX1xX58xX4b1xX4xX3xXexX1xfc1axX32xX3xX57xX58xX94xX122xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX7ecxX58xXf9xX4xX3xX1xX4b1xXdxX3xXexXcaxX18xX19xX4xX3xX49xX1xXdxX3xX321xX6xX1axX3xX1xX93xX1axX1xX3xX1bxX1cfxXdxX3xX1xX784xX3xXexXcaxX6c9xX3xX1axX93xX94xX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xX1dxX29xX1axX1bxX3xX36xX19xXdxX3xX1bxX1cfxXdxX3xX1xX784xX3xXexXcaxX6c9xX3xX36xX122xX3xX6xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX34cxX23axX3xX1xX4b1xXdxX3xX38xX93xX1axX1xX3xX4xX1xX35xX3xX4xX7axX4xX3xX239xXf9xXdxX3xXexX18xX6c9xX1axX1bxX3xX1bxX1a7xXbxX3xX49xX1xX1cfxX3xX49xX1xX5e8xX1axX3xX38xX35xX3xX1dxX35xX36xXdxX38xX39xX2xX3bxX41xX3xX4xX58xXf9xXdxX3xXexX58xXebxX1axX3xX1axX93xX94xX41xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX7xe544xX3xX4xX1xX15xX3xXexXcaxX167xX3xX1xX4b1xXdxX3xX1axX1bxX1xX485xX3xXexXcaxXf0xX4xX3xXexX58xX94xX216xX1axX3xXexX35xX93xX1axX3xX57xX58xXf9xX4xX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX1xX1fxX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX36xX19xXdxX3xX4xX7axX4xX3xX239xX485xX6xX3xXbxX1xX18xX590xX1axX1bxX3xX239xX51xX3xXexX1xX3fxX35xX3xX5xX58xX70bxX1axX3xX4xX7axX4xX3xX1bxXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX7axXbxX3xXexX1xX7axX35xX3xX1bx1274bxX3xX49xX1xX1cfxX3xX49xX1xX5e8xX1axX3xX7xX3fxX1axX3xX34cxX58xX66fxXexX3xX49xXdxX1axX1xX3xX38xX35xX6xX1axX1xX41xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX239xX829xX94xX3xX1bxXdxX3fxXdxX3xX1axX1bxXbexX1axX3xX239xXebxX58xX3xXexX18xX3xX4xX4bxX1axX1bxX41xX3xX239xX3fxX32xX3xX321xX3fxX35xX3xX6xX1axX3xX1axXdxX1axX1xX3xXexXcaxX70bxXexX3xXexXf0xX74xX5cxX74xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX35xX38xX94xXaxX12xX71xX7cexX3xX28xX7cexX1axX1bxX5cxX71xX72xX71xX0xX5cxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bản chất nhân văn của Nhà nước Việt Nam

Bản chất nhân văn của Nhà nước Việt Nam
2020-04-06 07:00:57

QĐND - Covid-19 là một trong những đại dịch lớn nhất, nguy hiểm nhất mà nhân loại từng trải qua (tính đến ngày 5-4-2020, gần 65.000 người trên thế giới đã tử vong).

Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính

Triệu Phong đẩy mạnh cải cách hành chính
2020-04-06 06:40:29

QTO - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của huyện Triệu Phong được quan tâm tổ chức thực hiện. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, công chức,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết