Cập nhật: 04/05/2022 07:36 GMT+7
52cex56acxe0a9x10413x7bcex8e6bxd830xad93xe50bxX7xc61fx7ca5x699dx6813x9b8exc834xX5xc88bxXax52f3xd16bxf77bxb90fxX3x6d4exX6x999ex5db3xX3x6c44xX1xX6xXdxX3xX15xa5dbxX4xX3xX13xb9e7xXdxX3xX17x8f1dxX1x9589xX3xXcxc1f8xaadexX17xX2axX3x7f9ax55cexX17xX2axX3x1065fxX3xX1cxX1x8ec3xX6xX3xf224x81aaxX41xX41xX0xc80bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x60c7xXaxX12x5b7fxcb64xX5ax70e1xX5axd97bxX3x9dfexX3x9651xfb73xX3xX4xX1xX30xa521xX17xX3xcd06xX2cxX3xX17xX1x6305xX17xX2axX3xX17xX26xXdxX3xX57xX30xX17xX2axX3xX4xX1x844cxX3xX13xX26xXdxX3xX17xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xX39xX1axX3xXexX1xa069xXdxX3xX2axXdxX6xX17xX3x738axX30xX6xX1axX3xX4x57b1xX4xX3xX4xX35xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xX4xX1x9978xX4xX3xX17x891cxX17xX2axX3xb6aexc3ffxX3xXexf5a0xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX1cxX1x75d5xX80xX3xX7xXa9xXexX1axX3xX5xcda2xX15xX3xf461xXdx866axX4xX1axX3xX5x66b0xX19xX3xf933xX3xX1cxXdx92b7xX17xX3xX4xXa9xX4xX3xX6cxX6xX17xX1axX3xX6cxX26xX1axX3xX17xX2axXd4xX17xX1xX1axX3xX4xX35xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xXd7xXd4xX3xXbexX2cxX6xX3xXbxX1xX34xX35xX17xX2axX1axX3xXexX1xX6xX15xX3xX1cxX1xXcbxX80xX3xXe1xX3xX1cxXdxXe5xX17xX3xX4xXa9xX4xX3xX4xX1xX30xX19x8ddfxX17xX3xX2axXdxX6xX1axX3xX17xX1xXd4xX3xX1cxX1xX80xX6xX3xX1x559bxX4xX1axX3xX17xX1xXd4xX3xXa3xX30xXcbxX17xX3xX5xXe1xX5dxX5dxX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb82cxX80xX57xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xX4xX1xX34xX35xX17xX2axX3xXexX2fxa72fxX17xX1xX3xX4xX14xX17xX2axX3xXexXa9xX4xX1axX3xX57x5459xX3xX1cxXdxXe5xX17xX3xX7xXa9xX17xX2axX3xX17xX6xX19xX3x844ex73b0xX45xX39x9c2bxX1axX3xX13xX26xXdxX3xX17xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xX39xX3xX1cxX1xX3dxX6xX3xX40xX41xX41xX41xX3xX7xcdc2xX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX15xX22xX4xX3xXexX22xXdxX3xX13xXd4xX3xX5fxX26xXdxX3xXd7x6501xXdxX3xX17xX1xXdxd851xX30xX3xX17xX26xXdxX3xX57xX30xX17xX2axX3xXa3xX30xX6xX17xX3xXexX2fxX149xX17xX2axX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX80xX57xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX80xX3xXbexX3dxX1axX3xX15xX26xXexX3xX7x91e3xX3xX17xX26xXdxX3xX57xX30xX17xX2axX3xX57xX18dxX3xX1cxXdxXe5xX17xX3xX7xX1c5xX3xXbexX34xff07xX4xX3xXexX1xXcbxX80xX3xX5xX30x107b6xX17xX3xX5xXd4x8f74xX3xXcxXc2xX17xX2axX3xX1cxXe5xXexX3xX2x5602xX3xX17xXbaxX15xX3xXexX1xX18dxX4xX3xX1xXdxXd9xX17xX3xX5fxX2axX1xX2cxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3x6b2axX3xX1cxX1xX3dxX6xX3xX40xX41xX3xXd7xX1e2xX3xXexXdxXe5xXbxX3xXexde0cxX4xX3xXbexXc2xXdxX3xX15xX1dcxXdxX3xX4xX1xa372xX17xX1xX3xX7xXa9xX4xX1xX3xXbxX1xXa9xXbxX3xX5xX30xX23exXexX3xXd7xX1e2xX3xXbexXdexXexX3xXbexX6xXdxX3xXexX2fxX80xX17xX2axX3xXexX1xX9bxXdxX3xX1cx8f55xX3xXbexX69xX19xX3xX15xX22xX17xX1xX3xXexX80xXd4xX17xX3xX57xXdxXd9xX17xX3xX4xX14xX17xX2axX3xX4xX30xX26xX4xX3xXbexXc2xXdxX3xX15xX1dcxXdxf059xX3xXexXc2xX17xX2axX3xX1cxXe5xXexX3xX2xX39xX3xX17xXbaxX15xX3xXexX1xX18dxX4xX3xX1xXdxXd9xX17xX3xX5fxX2axX1xX2cxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xX13xX26xXdxX3xX17xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3x9383xX3xX1cxX1xX3dxX6xX3xX40xX3xXd7xX1e2xX3xX17xX14xX17xX2axX3xX17xX2axX1xXdxXd9xXbxX1axX3xX17xX14xX17xX2axX3xX57xc205xX17xX1axX3xX17xX14xX17xX2axX3xXexX1xX14xX17xX2e5xX3xXexXc2xX17xX2axX3xX1cxXe5xXexX3xcd54xX24fxX3xX17xXbaxX15xX3xXexX1xX18dxX4xX3xX1xXdxXd9xX17xX3xX5fxX2axX1xX2cxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xX13xX26xXdxX3xX17xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xX39xX3xX1cxX1xX3dxX6xX3xX41xX40xX3xXd7xX1e2xX3xXexXdxXe5xXbxX3xXexX288xX4xX3xXbexXc2xXdxX3xX15xX1dcxXdxX1axX3xXbxX1xXa9xXexX3xXexX2fxXdxX64xX17xX3xXd7xXd4xX3xX17xX33fxX17xX2axX3xX4xX6xX80xX3xX1xXdxXd9xX30xX3xXa3xX30xXcbxX3xX1cxXdxX17xX1xX3xXexXe5xX3xXexX23exXbxX3xXexX1xX64xbec8xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX80xX57xX19xXaxX12xX63xX64xX3xX4xX1xX30xX69xX17xX3xX6cxX2cxX3xX17xX1xX71xX17xX2axX3xX17xX26xXdxX3xX57xX30xX17xX2axX3xXexX2fxX137xX17xX1axX3xXexX1xX9bxXdxX3xX2axXdxX6xX17xX3xXa3xX30xX6xX1axX3xX4xXa9xX4xX3xX4xX35xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX17xXbaxX17xX2axX3xXbexXbfxX3xXexXc2xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX1cxX1xXcbxX80xX3xX7xXa9xXexX1axX3xX5xXd4xX15xX3xXd7xXdxXd9xX4xX1axX3xX5xXdexX19xX3xXe1xX3xX1cxXdxXe5xX17xX3xX4xXa9xX4xX3xX6cxX6xX17xX1axX3xX6cxX26xX1axX3xX17xX2axXd4xX17xX1xX1axX3xX4xX35xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xXd7xXd4xX3xXbexX2cxX6xX3xXbxX1xX34xX35xX17xX2axX1axX3xXexX1xX6xX15xX3xX1cxX1xXcbxX80xX3xXe1xX3xX1cxXdxXe5xX17xX3xX4xXa9xX4xX3xX4xX1xX30xX19xX137xX17xX3xX2axXdxX6xX1axX3xX17xX1xXd4xX3xX1cxX1xX80xX6xX3xX1xX149xX4xX1axX3xX17xX1xXd4xX3xXa3xX30xXcbxX17xX3xX5xXe1xX5dxX3xb6b1xXa9xX4xX3xX4xX35xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX17xXbaxX17xX2axX3xX4xf1f4xX17xX2axX3xXexXdxXe5xXbxX3xXexX1xX30xX3xXexX21cxXdxX3xXbexX6xX3xX4xXa9xX4xX3xXe1xX3xX1cxXdxXe5xX17xX1axX3xX4xX1x65abxXexX3xX5xX149xX4xX1axX3xXexX1xX21cxX17xX2axX3xX17xX1xXdexXexX3xXbexX64xX3xX1xX80xXd4xX17xX3xXexX1xXdxXd9xX17xX3xX4xXa9xX4xX3xX6cxXa9xX80xX3xX4xXa9xX80xX1axX3xX57xX18dxX3xXexX1xXcbxX80xX1axX3xX6cxXcbxX80xX3xXbexXcbxX15xX3xXexXdxXe5xX17xX3xXbexX26xX1axX3xX4xX1xXdexXexX3xX5xX34xX234xX17xX2axX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX80xX57xX19xXaxX12xX63xXdexXexX3xXbexX6xXdxX3xX5xXd4xX3xXd7xXdexX17xX3xXbexX1e2xX3xX2fxXdexXexX3xXbxX1xXb6xX4xX3xXexX22xXbxX1axX3xX17xX1xX22xX19xX3xX4xXcbxX15xX3xXbexX34xX234xX4xX3xX7xX18dxX3xXa3xX30xX6xX17xX3xXexX33fxX15xX3xX4x932fxX6xX3xXexX80xXd4xX17xX3x57d4xXbfxX3xX1xX26xXdxX1axX3xX5xXdxX137xX17xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xX15xX149xXdxX3xX15xb944xXexX3xX4xX5aaxX6xX3xXbexX9bxXdxX3xX7xX21cxX17xX2axX3xX1cxXdxX17xX1xX3xXexXe5xX3xXd7xXd4xX3xX5b2xXbfxX3xX1xX26xXdxX1axX3xX15xX149xXdxX3xX17xX2axX34xX9bxXdxX3xX57xX33fxX17xX5dxX3xX5axXdxXd9xX4xX3xXexXc2xX17xX2axX3xX1cxXe5xXexX3xX4xX1xX295xX17xX1xX3xX7xXa9xX4xX1xX3xXbxX1xXa9xXbxX3xX5xX30xX23exXexX3xXd7xX1e2xX3xXbexXdexXexX3xXbexX6xXdxX3xXexXdxXe5xXbxX3xXexX288xX4xX3xX6cxXa9xX15xX3xX7xXa9xXexX3xX4xX1xX5aaxX3xXexX2fxX34xX35xX17xX2axX1axX3xXbexX34xX9bxX17xX2axX3xX5xX21cxXdxX3xX4xX5aaxX6xX3xX63xXcbxX17xX2axX1axX3xX17xX1xXdexXexX3xX5xXd4xX3xX4cexX34xX35xX17xX2axX3xX5x5760xX17xX1xX3xX4xX5aaxX6xX3xX63xXcbxX17xX2axX3xXd7xXd4xX3xX13xXdxXe5xX17xX3xXbxX1xXa9xXbxX3xX17xXbaxX15xX3xX357xX24fxX2x58f2xX1axX3xX5fxX2axX1xX2cxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xX63xX22xXdxX3xX1xX26xXdxX3xX40xX41xX41xX41xX3xX4xX5aaxX6xX3xX63xXcbxX17xX2axX2e5xX3xXbex107f9xX17xX2axX3xXexX1xX9bxXdxX3xX2axXdxXcbxXdxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xXbexX34xX234xX4xX3xX4xXa9xX4xX3xXd7xXdexX17xX3xXbexX1e2xX3xX4xX3dxX3xXexX295xX17xX1xX3xX4xX1xXdexXexX3xX4xX288xX3xXexX1xX64xX1axX3xX17xX2axX507xX17xX3xX1xX22xX17xX3xXexX2fxX80xX17xX2axX3xXexe2e7xX17xX2axX3xX2axXdxX6xXdxX3xXbexX80xX22xX17xX1axX3xX2axXdxXcbxXdxX3xXbxX1xX3dxX17xX2axX3xXexX21cxXdxX3xXbexX6xX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xXexX1xXa9xX4xX1axX3xXbxX1xXa9xXexX3xX1xX30xX19xX3xX4xX6xX80xX3xX17xX1xXdexXexX3xX17xX2axX30xX6b0xX17xX3xX5xX18dxX4xX3xXbexXdexXexX3xXbexX6xXdxX3xXbxX1xX288xX4xX3xXd7xX288xX3xXbxX1xXa9xXexX3xXexX2fxXdxX64xX17xX3xXbexXdexXexX3xX17xX34xX1dcxX4xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX80xX57xX19xXaxX12xXcxX2fxX137xX17xX3xX4xX35xX3xX7x663cxX3xXexXc2xX17xX2axX3xX1cxXe5xXexX1axX3xXbexXa9xX17xX1xX3xX2axXdxXa9xX3xX4xX1xX295xX17xX1xX3xX7xXa9xX4xX1xX3xXbxX1xXa9xXbxX3xX5xX30xX23exXexX3xXd7xX1e2xX3xXbexXdexXexX3xXbexX6xXdxX3xXexX2fxX80xX17xX2axX3xX2xX24fxX3xX17xXbaxX15xX3xXa3xX30xX6xX1axX3xX4xX35xX3xXa3xX30xX6xX17xX3xX4xX1xXb6xX4xX3xX17xXbaxX17xX2axX3xX1xX80xXd4xX17xX3xXexX1xXdxXd9xX17xX3xXcxX9bxX3xXexX2fxX17exX17xX1xX3xXd7xXd4xX3xX57xX18dxX3xXexX1xXcbxX80xX3xX5fxX2axX1xX2cxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xXexX2fxX17exX17xX1xX3xX16axX26xX3xX4cexX1xX295xX17xX1xX3xXexX2fxX2cxX3xX5b2xX10xX15xX3xX5b2x9bfdxXexX1axX3xXexX2fxX34xX1dcxX4xX3xX1cxX1xXdxX3xXexX2fxX17exX17xX1xX3xX16axX6xX17xX3xX4cexX1xXdexXbxX3xX1xXd4xX17xX1xX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xX4xX1xX80xX3xXe1xX3xX1cxXdxXe5xX17xX1axX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xXbexX2cxX17xX1xX3xX6cxX6xX17xX3xX1xXd4xX17xX1xX3xX5fxX2axX1xX2cxX3xXa3xX30xX19xXe5xXexX3xX15xX1dcxXdxX3xX4xX5aaxX6xX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xXexX22xXdxX3xX13xX26xXdxX3xX17xX2axX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX17xX2axX3xX34xX35xX17xX2axX3xX39xX3xX1cxX1xX3dxX6xX3xX40xX41xX41xX41xX5dxX45xX5dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16axX80xX57xX19xXaxX12xdca0xX5axX45xX5axX5bxX5axX5dxX5axX5fxX0xX45xXbxX12


Các tin đã đưa

Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972

Chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972
2022-05-02 06:13:26

(QTO) - …Về đến tỉnh Quảng Trị, tôi được bố trí nghỉ lại “nơi đón tiếp” của Ban tổ chức Tỉnh ủy để đợi phân công công tác. Và phải đến 4 ngày sau tôi...

Cồn Cỏ vững vàng nơi đầu sóng

Cồn Cỏ vững vàng nơi đầu sóng
2022-04-30 17:10:02

QTO - Ngày 1/10/2004, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2004/NĐ-CP thành lập huyện đảo Cồn Cỏ. Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết