Cập nhật:  GMT+7
[ị53éóảùù&2tỤỉụóẽ2]Ébọ3ẻờỉ3òỡỉ3ìỉãỏ3ẹứé3éổọì3ọìịg3ýă3ẹắỷ3ọìịf3tịờ3ụịổọì[/ị5][t3éóảùù&2tỊẽảẹ2]{UỤ}3-3Ẹư3ẻửqé3éịũ3ụúốọì3ịởọ3ụúửỡé3ẻẩỷ3ọịửọì3ýỉgé3ìỉằọì3ẹắỷ3òổọ3éổọì3ọìịg3ýă3ẹắỷ3ọìịf3r3ụúửpọì3tịờ3ụịổọì3ịỉgọ3ọảỷ3ýđọ3éôọ3ọịỉfủ3eẫụ3éct<3Òấé3ẹư3òổọ3éổọì3ọìịg3éõ363ụỉễụ/ụủbọ3ọịửọì3ẹỏ3oịổọì3tịằỉ3óă3òổọ3éịĩọị3ọểọ3ọịă3ụúửpọì3ýă3ịốé3ùỉọị3ýđọ3éịửả3éịũ3ụúốọì3ẻbủ3ụử3éằ3ýf3ìỉằọì3ẹắỷ3óđọ3ịốé3ụct<3Éịĩọị3ýj3ụịễ)3ịốé3ùỉọị3ịốé3òổọ3ọăỷ3òảọì3ụĩọị3éịẫụ3ẻỗỉ3tịõ)3éôọ3ýỉgé3ịốé3ọìịf3tịờ3ụịổọì3éịừ3ỷễủ3ẻh3oỉễò3ẻỉhò)3oịủỷễọ3oịĩéị3éịỏ3ụỗụ3ọìịỉgt3ýă3ụủỷhọ3ùỉọị)3ịỉgủ3uủằ3ịốé3ọìịf3tịờ3ụịổọì3oịổọì3ẻắụ3ẻửqé3òứé3ụỉểủ3ẻấụ3úả3óă3ụỉễt3écọ3oẠ3ụịủcụ3ýă3ịửỡọì3ọìịỉgt<3Ọìỏăỉ3úả)3ẻớỉ3ọìự3ìỉãỏ3ýỉểọ3éổọì3ọìịg3ụịỉễủ<3Ọịỉfủ3ụúửpọì)3ẻấé3eỉgụ3r3ecé3ỤỊTỤ)3tịằỉ3ùx3ẹứọì3ìỉãỏ3ýỉểọ3éãé3òổọ3oịãé3ẹắỷ<3Oịổọì3ọịyọì3ụịỉễủ3ýf3ùỗ3óửqọì)3éịẫụ3óửqọì3ìỉãỏ3ýỉểọ3éựọì3óă3ýẫọ3ẻf<3Ẹư3ẹắỷ3éổọì3ọìịg3ọịửọì3tịửởọì3tịãt3ẹắỷ3ịốé3éừả3ìỉãỏ3ýỉểọ3éịcò3ẻờỉ3òỡỉ)3éịửả3tịư3ịqt3ýỡỉ3ụvọì3ẻỗỉ3ụửqọì3ịốé3ùỉọị<3Éịửả3oh3ụúảọì3ụịỉễụ3ek3tịứé3ýứ3éổọì3ụãé3ìỉằọì3ẹắỷ3r3òổọ3ọăỷ3éôọ3ịắọ3éịễ3ýă3éịửả3ẻửqé3ẻbủ3ụử3ẻũọì3òữé<3Òớụ3ọìủỷểọ3ọịẩọ3oịãé3oịỉễọ3òổọ3ịốé3ọăỷ3ĩụ3ụắỏ3ịữọì3ụịũ3éịỏ3ịốé3ùỉọị3ýj3éịửả3éõ3ùw3tịỗỉ3ịqt3éịấụ3éịệ3ìỉyả363ọìăọị3Ìỉãỏ3ẹứé3-3Ẻăỏ3ụắỏ3ýă3Óảỏ3ẻớọì)3Ụịửởọì3eỉọị3ýă3Ỵặ3ịớỉ3ụúỏọì3ýỉgé3tịẩọ3óủơọì3ịốé3ùỉọị3ùảủ3ỤỊÉÙ3ýf3ẻăỏ3ụắỏ3ọìịf<3Ọịă3ọửỡé3ìỉảỏ3éịỏ3ọìăọị3Óảỏ3ẻớọì)3Ụịửởọì3eỉọị3ýă3Ỵặ3ịớỉ3ẻăỏ3ụắỏ3ọìịf3éôọ3ọìăọị3Ìỉãỏ3ẹứé-Ẻăỏ3ụắỏ3éịũ3ụúốọì3ẹắỷ3éãé3òổọ3ýẳọ3ịõả3ọểọ3ýỉgé3ẹắỷ3ọìịf3r3ụúửpọì3tịờ3ụịổọì3éịl3ýỡỉ3òứé3ụỉểủ3ịửỡọì3ọìịỉgt<3Ẹwả3ýăỏ3ẻỉhò3ụịỉ3ụủỷhọ3ùỉọị3ẻắỉ3ịốé3ịăọì3ọẳò)3Éứé3Éổọì3ọìịg3ụịổọì3ụỉọ3Eớ3ÌẸ,ẺỤ3ụịỗọì3oể3ịăọì3ụúẳò3ọìăọ3ụịĩ3ùỉọị3éõ3ụờọì3ẻỉhò373òổọ3ụịỉ3ẹửỡỉ373ẻỉhò<3Ọịyọì3ụịĩ3ùỉọị3ọăỷ3éịủỷhọ3ùảọì3ịốé3ọìịf3ùệ3tịư3ịqt3ịởọ3ọịửọì3óắỉ3ụịỉ3ẻắỉ3ịốé3ýă3oịổọì3ụúũọì3ụủỷhọ<3Ụúỏọì3oịỉ3ẻõ)3ụúửpọì3ọìịf3óắỉ3oịổọì3ụủỷhọ3ẻửqé3ịốé3ùỉọị<[ụảeóẽ3ùụỷóẽ&2òảúìỉọ!6tỵ3ảủụỏ2][ụú][ụẹ][ỉòì3ùúé&2//é

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Các máy tính cầm tay được mang vào phòng thi

Các máy tính cầm tay được mang vào phòng thi
2014-05-27 07:49:59

(SGGPO).- Sáng qua, 26-5, Cục công nghệ Thông tin (Bộ GD-ĐT) đã công bố danh sách 26 loại máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT và phòng thi tuyển sinh...

Thi tốt nghiệp THPT: Giúp thí sinh dự thi đúng lịch

Thi tốt nghiệp THPT: Giúp thí sinh dự thi đúng lịch
2014-05-27 07:49:46

(TNO) - Lần đầu tiên, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT sẽ thi 2 môn tự chọn ngoài 2 môn bắt buộc, sẽ có những buổi thi với 2 ca thi. Các địa phương đã chuẩn bị kế hoạch, phương...

Yêu cầu báo cáo tình hình tuyển sinh Đề án 911

Yêu cầu báo cáo tình hình tuyển sinh Đề án 911
2014-05-27 07:49:21

(TNO) - Bộ GD-ĐT vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2010 - 2020” đã...

Giữ đôi tay đẹp

Giữ đôi tay đẹp
2014-05-27 07:48:26

(TNO) - Bất kể là ngày hay đêm, ở trong nhà hay ngoài phố, bạn luôn phải chìa tay ra trước “bàn dân thiên hạ”. Sau đây là một số cách giúp bạn gìn giữ đôi tay đẹp.

Nước uống giải nhiệt

Nước uống giải nhiệt
2014-05-27 07:47:43

(TNO) - Để giảm thân nhiệt vốn thường dễ tăng cao trong mùa nóng, bạn có thể uống các loại nước sau, theo hãng tin Times News Network.

“Máy tính của đoàn” về cơ sở

“Máy tính của đoàn” về cơ sở
2014-05-27 07:08:25

(QT) - Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở, từ tháng 6/2013, Huyện đoàn Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chương trình tặng máy vi tính, hòa mạng...

Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm chính sách dân số

Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm chính sách dân số
2014-05-26 11:23:45

(QT) - Trong những năm gần đây số cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số ngày càng gia tăng. Một số người sinh con thứ 3, thứ 4 đã ảnh hưởng không tốt đến cuộc vận động...

Nhọc nhằn trẻ em vùng cao

Nhọc nhằn trẻ em vùng cao
2014-05-26 11:22:20

(QT) - Trong khi trẻ em ở miền xuôi ngày càng có điều kiện hơn để vui chơi, học tập và hưởng thụ cuộc sống ấm no, hạnh phúc thì ở miền núi huyện Đakrông, Hướng Hoá (Quảng Trị),...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Hồ sơ đăng ký dự thi giảm

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2014: Hồ sơ đăng ký dự thi giảm
2014-05-26 07:38:59

(SGGPO). - Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm 2014 tổng số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ nộp theo tuyến các sở GD-ĐT (chưa kể hồ sơ nộp trực tiếp tại các trường và hồ sơ khối quân...

Bối rối vì thí sinh khuyết tật nặng

Bối rối vì thí sinh khuyết tật nặng
2014-05-26 07:38:48

(TNO) - Trong thời điểm xem xét hồ sơ của thí sinh, Trường ĐH Y Dược TP.HCM bối rối với quy định ưu tiên tuyển thẳng cho thí sinh khuyết tật nặng vì quy định vẫn chưa rõ ràng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết