Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4buN4bugfcOUxak24buKw5TDteG7quG6s8OU4bq34bqpw5Thurfhuq9AW8OU4bua4bucxKjhu5zDlOG6t+G7gcOUWTVbP8OUw6M6UOG6t8OU4bq34bqvOyVbw5RXxq/hurvDlFfhu6Bdw5ThurHhurPDlOG6t2LDlFvhu6DhurvDlFkjW8OUW1V9w5Thu5jhu5Dhu5LGoE4vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VP4bq4UFfDlFkhWzrDlFfhu6Bdw5ThurHhurPDlHtRw5R9NuG6t8OU4bq34bqvXVs/w5RbOsSRWz/DlFfGr+G6u8OUVzNbP8OUWz86OyTDo8OUfeG6rTvDlFs6MFvDlOG6t+G6r0Bbw5RZIeG7oMOUVlFbxKjDlFs6xJFbP8OUW1V9w5TEg+G6s+G7oMSow5RWw5lbP8OUV1BXw5RbP+G6szVbw5RlNFvDlDo4w5Thurfhuq/DoMOU4bq3YsOUWGPDlFBbw5Thu5Thu5jhu5zEqMOUV+G7oF3DlOG6seG6s8OU4bq3OyXhurPDlFk7PVvDlGVRw5RYY8OUUFvDlFnhu6DDlFhSWz/DlDoi4bugw5RbM1s/w5RbPzo7JMOjxKjDlFdQV8OUWSHhu6DDlMOjOuG6qTlbP8OU4bq3OuG6szZXw5Rlw6JbP8OUPyDDlFk1O8OUVlBbw5ThurE5W8OUWSHhu6DDlDrhurPhurskW8OU4buN4bugfcOUxak2w5RZVMOU4bq34bqvNVs/w5Thurc6UVs6w5RXM1s/w5Thurfhuq9AW8OU4buS4bue4bui4buQw5Q64bugw5RX4bugXcOU4bqx4bqzxKjDlOG6t+G6r11bP8OUWSLDlFciw5Thurfhuq9AW8OU4bui4bua4buQw5Q64bugw5RZVMOUWTvDlGVRXcOUPjrhu6A7w5Thurc6UFfDlFc6XcOUW1VbP8OU4bqx4bqz4buo4bq3w5RWLls6w5TEg+G6s8avW8OUOjlbw5Thu5TDlOG6t+G7qFvDlH3huqfDlFvhuqlhVy864bugSsOU4bupOsOhw5RXIsOU4bqxU1vDlMOjOuG7rH3DlOG6t2LDlFfGr+G6u8OUV+G7oF3DlOG6seG6s8Sow5RbOjs94bqzw5Q6NsOUPzvhu6DDlFkuWzrDlFlUw5ThurdVWz/DlOG6tzrhurPDlFs64buww6PDlFdTO8OU4bq3OjskW8OUV+G6szZXw5ThurE0Wz/EqMOUfTbhurfDlOG6sTTDlDo2w5RZVMOU4bq34bqv4bqhw5Thurc6UVs6w5Q/O1HhurPDlFciSsOUw7Ulw5Q+OuG7oDvDlOG6tzpQV8OU4bq3NOG6t8OUWzrhu6jhurfDlOG6tzs9fcOUW1VbP8OUWeG7qOG6t8OUWeG7oDvEqMOU4bq34bqvQFvDlFc5w5ThurHhuqHDlFc6VX3DlOG6sSJXw5RlUcOUPjrhu6A7w5Thurc6UFfDlFg7JFvDlOG6tyxXOsOUV+G7oF3DlOG6seG6s8OUOjskW8OUVyLEqMOUOuG6s+G6uyRbw5RZ4bugWz/DlOG6ucav4bq7w5RYY1s/w5RZPcOUUFvDlMOjOlDhurfDlOG6t+G6rzslW8OUV8av4bq7w5RX4bugXcOU4bqx4bqzw5Thurdiw5Rb4bug4bq7w5RZI1vDlFtVfcOU4buY4buQ4buSxqDEqMOU4bq34bqvXVs/w5RZIsOU4bq34buww6PDlOG6t+G6r+G6s1s/w5TEg+G6s+G6u8OUOl1SVzrDlGVRw5RXOuG6s+G6uyVbw5RZNzvDlH024bq3w5ThurE0w5RXxq/hurvDlOG6t+G6rzVbP8OUVzrhuqnhu6DDlDrDoMOjw5R74bq9w5Q6XeG7pFfDlD7hu7J9w5Q6OyThurPDlMSD4bqzU8OU4bqx4bugWz/DlOG6t+G6rzVbP8OUV+G7oF3DlOG6seG6s8Sow5R94bqhw5Thuq82Wz/DlFg7JFvDlOG6tyxXOsOU4bq34bqvNVs/w5R9YTvDlFYuWzrDlMSD4bqzxq9bw5R9ODvDlFtVfcOU4bq3OkB9w5Thu5jhu5Dhu5DDlDrhu6DEqMOUw6M64buoW8OUWeG7qOG6s8OUWSNbw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7ksagw5ThurddUVvDlDrhurPhurskW8OUVyLDlOG7lOG7ouG7kOG7kMOUOuG7oErDlOG6tjrDnV3DlFhjw5Q+OyNbxKjDlOG6tzdbP8OU4bqxNMOUZTRbw5RZ4buq4bqzw5ThurfhuqnDlFklw5TDozpQ4bq3w5Thurfhuq87JVvDlFg7JFvDlOG6tyxXOsOUV+G7oF3DlOG6seG6s8OUe1HDlOG7muG7nMSo4bucw5Thurfhu4HDlFk1Wz/EqMOU4bq34bqvXVs/w5RZIsOUVyLDlFs/4bqzNVvDlGU0W8OUOuG6s+G6u8OUWTZbP8OU4bq3YsOUWzrGr1vDlFjGr1vEqMOUZTRbw5Rl4bug4bq7w5RXUFfDlFhjw5RQW8Sow5RbP8avW8OU4bqxUFc6w5Q64bqz4bq7JFvDlOG6seG7uMOUOjjDlOG6t+G6r8Ogw5Q6OVvDlMagxKjGoMOU4bq34buBw5RZNVs/w5RXOuG6p8OU4bq7I+G6s8OUWSXDlMSD4bqz4bq7w5Q6XVJXOsSow5RX4buow6PDlFnhu6jhurfEqMOUOjjDlOG6t+G6r8Ogw5RWw6LDlHtUO8OU4bqx4bqz4buo4bq3xKjDlFc64bqz4bq7JVvDlD874bugXcOUPjpd4bugw5Q6MFfDlD7hu4fDlOG6tzrhurPhu7DhurdKSkrDlFc6XcOUWz/huqnDoTvDlOG6t+G6rzVbP8OUV+G7oF3DlOG6seG6s0rDlHFKw7VOL8OjTw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cung ứng 250 tấn giống lúa sản xuất vụ hè thu 2008

Cung ứng 250 tấn giống lúa sản xuất vụ hè thu 2008
2008-07-02 08:04:33

Để chủ động cung ứng nguồn giống cho nông dân sản xuất vụ hè-thu 2008, Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị đã tiến hành sản xuất được 450 tấn giống các loại. Đến...

Hội thảo “Đầu tư cho tương lai của bạn”

Hội thảo “Đầu tư cho tương lai của bạn”
2008-06-30 14:59:26

Ngày 28/6/2008, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Văn phòng Prudential chi nhánh Huế đã tổ chức hội thảo “Đầu tư cho tương lai của bạn”. Tham dự có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành...

Sức trẻ Khe Sanh

Sức trẻ Khe Sanh
2008-06-30 14:56:50

Những ngày cuối tháng 6 này, cùng với nhân dân trong toàn huyện nô nức thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hoá, người dân thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết