Cập nhật:  GMT+7
Q8OZ4bq+4bq84buY4buuw40pKcSC4bq6LuG7peG7pDzhu67GoOG6ukRlUOG6vFbhu4jhu5jhurzhurvhu4jhu6ThurzDmT3hu6Thurzhu6XDmVPhurzhu5Rb4buY4bq84bulw5lT4bq8PMOZw41Y4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq8LsOZQOG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG7i+G7iuG6vOG7ruG7jlfhurw8w5kw4bq84buJ4bu1Qy/DmeG6vkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui7hu4vGoMON4buU4bq6RMOpw5nhu6RRPuG6vFfDjTjhurzhu4bhur4vR+G6puG6vOG7p2Xhu43hurnhurw8w5nhu4pXw5nhurwuw5lA4bq84bq74bu4V8Oa4bq84buL4buK4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurzhu5JQ4bq8VuG7iOG7mOG6vOG6u+G7iOG7pOG6vMOZPeG7pOG6vOG7pcOZU+G6vOG7lFvhu5jhurzhu6XDmVPhurw8w5nDjVjhurzhuqrhu6Xhurnhu6Xhu6VC4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq8LsOZQOG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG7i+G7iuG6vOG7ruG7jlfhurw8w5kw4bq84buJ4bu14bqsQy8uREM8w43hu5Lhu67GoOG6vCk8OOG7rsagxILhurpWw40ow5rhu6RXw4Lhu4AuN+G6vMONPjxY4bq6REM8KERDPOG7lERD4bukVsOa4bq8KSjhu5jEguG6ui8v4buY4bqs4buSw41YIT7DjVfDmjwo4buk4bqsNVcv4buUxqAp4busPFguL1fGoDYpL+G7gOG7gOG7hsOKL+G7gkjhu5TDiuG6vkjDikbDikY84bq+Rknhu4bhur7hu4Thu67hur7huqzhu7Auw5rhurrhurwvREMvPOG7lERDLzwoREM8KERDPOG7lERDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpEZcONV+G6vDwk4bq84buYw5kw4buY4bq8PCjDjVjhurzDmuG7pMSo4buk4bq84buNw5nhu4w84bqm4bq84buNw5nFqOG6puG6vGXDjeG6vDxY4buKV+G6vOG7lljhu4pX4bq84buYw5lY4bq84buYw4zhu5jhurzhu5YqV+G6vDXGr+G6vC3hurzhurFXw5nDguG6vOG7jeG6rGVDLy5EQy884buUREMvPChEQy88w43hu5Lhu67GoERDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4bq74buI4buk4bq8w5k94buk4bq84bul4bq54bul4bul4bq8PMOZ4buKV8OZ4bq8LsOZQOG6vOG6u+G7uFfDmuG6vOG7i+G7iuG6vOG7ruG7jlfhurw8w5kw4bq84buJ4bu14bq84buWIDrhu5jhurzhu5Thu6RUV+G6vCjDjeG6vDwoWFfDmuG6vOG7gOG6vFdLVuG6vOG7gMOK4buA4bq+4bq84oCT4bq84buAw4rhu4Dhu4Dhuqbhurw8w5k+4bq8w5l7POG6vMOZKlfhurzhur7huqzDisOKw4rhurw1w5VX4bq84buWPVfDmuG6vDXhu6Thu6BX4bq84bqqw73hurvDvULhurxXw41W4bqm4bq8VzThurw8KOG7oFfhurzhu5bGr8ON4bq84buS4buKV+G6vDzDmeG7ilfDmeG6vC7DmUDhurw8w5nDjVbhurzDmuG7pMON4bq8PCjDjVfDmeG6vDzhu4rhu6Thurw74bq84bq+4bq+4bq8VuG7uFfhurw8w5nhu6Thurzhu5bhu4w+4bq8w5ojVsOC4bq8ZVlXw5rhurzhu5Lhu4pX4bqm4bq84buYP+G6vDwgJlfDmuG6puG6vCE+4buOV+G6vDU6POG6puG6vDXhu6RSPOG6vOG7lErhuqbhurzhu5bDlDjhurzDmsOVOOG6puG6vOG7kirhu6Thurzhu6494buk4bqm4bq8ZeG7pOG7ruG7ruG7pMONKOG7lCnhuqbhurzhu5JZV8Oa4bq84buWw4zhuqbhurzhu5JZV8Oa4bq84buYw5k+OFFX4bqm4bq84bus4buaWOG6vOG7mFjhurw14buK4bq84buW4bukUVfhurzhu6zhu6RXw5nhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6ROG6u+G7iOG7pOG6vMOZPeG7pOG6vOG7peG6ueG7peG7peG6vDzDmeG7ilfDmeG6vC7DmUDhurzhurvhu7hXw5rhurzhu4vhu4rhurzhu67hu45X4bq8PMOZMOG6vOG7ieG7teG6vOG7lkrhurzDmlku4bq8LsOZ4buOV+G6vOG7lsOUOOG6vFbhu4hXw5nhurzDqT494buY4bq8NcOVV+G6vOG7lj1Xw5rhurzigJzhu6VY4buKV+G6vOG7lMOSV+G6vCjDqFfhurzhu64+OFJX4bq8PMOZw5JX4bq8PMOZU+G6vDzDmcagWOG6vMOaICpXw5rhurxlw4zhu5jhurzhu4sj4bq8NeG7quG6vOG7luG7iOG7pOKAneG6pOG6vDw+OFNX4bq84buYw5nhu7JX4bq8KMON4bq8V8OZNFfDmuG6vMO94bq7w73hurw3PuG7jDzhurwpTOG7mOG6vDzDmcONVuG6vMOa4bukw43hurzhurvhu4jhu6ThurzDmT3hu6Thurzhu6Xhurnhu6Xhu6Xhurw84buoV8OZ4bq8dT7EqFfDmuG6vOG7pSjGr+G6vOG7ruG7jlfhurw8w5kw4bq8w73hu4nhu4nhu4nhuqxDLy5EQy7hurzhu5jhu67DjSkpxILhurouZVjhu5Q44bq6RG9QPOG6vDzDmXvhu5jhurzhurvhu4jhu6ThurzDmT3hu6Thurzhu6Xhurnhu6Xhu6Xhurw8w5nhu4pXw5nhurwuw5lA4bq84bq74bu4V8Oa4bq84buL4buK4bq84buu4buOV+G6vDzDmTDhurzhu4nhu7Xhurzhuqbhurxlw41X4bq8PCThurzhu5jDmTDhu5jhurw8KMONWOG6vMOZ4buKV8Oa4bq84buYw5lb4buY4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vDzDmSA7V8Oa4bq8O+G6vFfDmeG7pFE+4bq8Vz3hu6Thurzhu5Q+V8Oa4bq8PMOZ4buk4bq84buW4buMPuG6vDXhu4rhurw8KMONWOG6vMOa4bukxKjhu6Thurzhu43DmeG7jDzhurw8WOG7ilfhurzhu5ZY4buKV+G6vOG7mMOZWOG6vOG7lipX4bq8Ncav4bq8dMOZID9Xw5rhurzhu4ThuqThurzDmuG7pMSo4buk4bq84buNw5nFqOG6vDxY4buKV+G6vOG7lljhu4pX4bq84buYw5lY4bq84buWKlfhurw1xq/hurx0w5kgP1fDmuG6vOG6vuG6pOG6vMOa4bukxKjhu6Thurxlw43hurw8WOG7ilfhurzhu5ZY4buKV+G6vOG7mMOZWOG6vOG7lipX4bq8Ncav4bq8LsOZID9Xw5rhurzhurvhu7hXw5rhurzDsyAqV8Oa4bqk4bq8w5rhu6TEqOG7pOG6vG/DmT44UFfhurzhu6zDmeG7puG7mMOZ4bq8PFjhu4pX4bq84buWWOG7ilfhurzhu5jDmVjhurzhu5LDjeG6vOG7lipX4bq8Ncav4bq8w5ojVsOC4bq8dMOZID9Xw5rhurzhu4bhuqbhurwuw5kgP1fDmuG6vOG6u+G7uFfDmuG6vMOs4bukw41Xw5rhuqbhurwuw5kgP1fDmuG6vOG6u+G7uFfDmuG6vMOzVOG6rEMvLkRDLuG6vOG7mOG7rsONKSnEguG6ui5lWOG7lDjhurpE4buNw5kqV+G6vGVAV0MvLkQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nén hương lòng ngào ngạt tri ân

Nén hương lòng ngào ngạt tri ân
2022-07-24 05:23:06

QTO - Những ngày hè tháng Bảy trên mảnh đất Gio Linh dường như bỏng rát hơn. Nắng khô khốc. Gió như quạt thêm lửa vào những hàng cây im lìm bên đường. Tôi...

Mùa xuân ở lại nơi này…

Mùa xuân ở lại nơi này…
2022-07-24 05:18:25

QTO - Tôi đến Thành Cổ Quảng Trị nhiều lần, song lần nào cũng trào dâng cảm xúc khi dừng chân nơi Đài chứng tích sinh viên-chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị....

Nhớ hồi chuông nguyện những anh hùng

Nhớ hồi chuông nguyện những anh hùng
2022-07-23 14:45:04

QTO - Đã trở thành thông lệ, vào dịp nghỉ lễ 30.4 hằng năm, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức những chuyến hành hương về chiến trường...

Đồng đội cũ

Đồng đội cũ
2022-07-23 13:22:15

QTO - Cơn nắng bỏng rát vào mùa hè những ngày này dường như cũng không thể ngăn được sự háo hức của ông tôi khi nhân dịp về quê ghé thăm đồng đội cũ. Đã...

Người nặng lòng với quê hương

Người nặng lòng với quê hương
2022-07-23 13:18:48

QTO - Tập thơ “Nhớ và quên” của nhà thơ Nguyễn Hữu Thắng, do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 8 năm 2018, gồm 69 bài, 135 trang in. Tính đến nay anh...

Bia di tích làng An Khê

Bia di tích làng An Khê
2022-07-23 06:02:35

QTO - Thôn An Khê nằm về phía Tây của huyện Gio Linh. Trong những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Pháp và Mỹ, người dân An Khê đã chịu bao đau thương...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết