Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJdRcSD4buNM8Os4buJ4bqj4buPM8OhYTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPDqeG6q3Qz4buN4but4buhw6kzw7nhuq/DqeG7izPhu43hu5Xhu43DrDPhu6Xhu4vhu5Xhu40zw6nhu4vhu48z4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wzdeG7p+G6seG7jTPDs+G7uVsv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJde1Xhu6R9My0z4bumReG7jOG6uDPhu6Vs4buN4buLM1Xhu6fhurHhu43DrDPhu6TDumszw7124bqjM8Opw7UzdeG7p+G7t+G7heG7pTPhurtr4buN4buLM2XEg+G7jTPDrOG7ieG6o+G7jzPDoWEzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDumrhu43hu4szw6nhuqt0M+G7jeG7reG7ocOpM8O54bqvw6nhu4sz4buN4buV4buNw6wz4bul4buL4buV4buNM+G7pWN0M+G7pcO64bun4buNw6wzdOG7i+G6qeG7jTNl4buXM+G7peG6r+G7iTPDqcOjw6kz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhurrhuqNvw7rhu5Xhu43DrCkz4buK4but4buh4buNw6wz4buKw7XhuqMpM8OM4buJ4buPM8OT4buJ4buN4buLKTPhu4rhurHhu4kzw5PhurPhu43DrCkz4bukw7rhu4ln4bunM1Thu4vhu4/hu43DrDPDvcSDM8OJ4bqjw7Izw5Phu5szw71mM8Op4buL4buPM+G7pkXhu4zhurgz4bu14bq3M+G7peG7i+G7p+G7m8OpM8Opw6PDqTPhurtr4bqjM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPhu6XDuuG7g+G7jTN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5KTNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i8Ojw6kzw73EgzPDuXgz4bq54bup4buNw6w8M+G7jOG7i3nhu43DrDPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPDqeG6q3Qz4buN4but4buhw6kzw7nhu4nhu43hu4sz4buL4buP4bqv4bulM+G7jcSD4bu3M+G7pcO64but4buhw6kz4bq74bqp4bu3M+G7peG7i+G7p+G7m8OpM3Xhu6fhurHhu40zw7Phu7kzw6nhu6vhuqMzw5lyM+G7jOG7leG7jcOsM+G7jcOs4buL4buJZ3Qzw73EgzNU4buk4buM4bukPFsvdF1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydEXhu4/hurnhu7cyXeG7pOG7i+G6veG7jzPhurvDtSkz4buL4bun4bu3Z+G7jTPhurrhuqNvw7rhu5Xhu43DrDPDqcO1Mzc4M8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLKDPhu4rhu63hu6Hhu43DrDPhu4rDteG6ozPhuqEzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDumrhu43hu4soM8OM4buJ4buPM8OT4buJ4buN4buLMzU3M8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLKDPhu4rhurHhu4kzw5PhurPhu43DrDM1NjPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7iygz4bukw7rhu4ln4bunM1Thu4vhu4/hu43DrDM1M8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM8O9xIMzw4nhuqPDsjPDk+G7mzPDoTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thu4tw4buJM8Os4buJ4bqj4buNM+G7peG7ieG7heG7jTPhu4vEg+G7jeG7izNlxIPhu40zw6zhu4nhuqPhu48zw6nDo8OpM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM+G7pcO64buD4buNM+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu4t3w6kz4buL4buJZ+G7jTPhu6XDuuG7j+G7jcOsM+G7jeG6s8OyMzY0NcOgPDPhu6ZF4buM4bq4M+G7pWzhu43hu4sz4bu34buD4bunM8OpYuG7pzPDqcOjw6kz4bq7a+G6ozN04buL4but4buf4buNw6wzw6nDtTPDqeG7leG7jcOsM+G7pcO6auG7jeG7izPhurvhu61xw6kzZcSD4buNM8Os4buJ4bqj4buPM8Opw7UzdOG7i+G7reG7n+G7jcOsM8Oj4buNM+G7teG6qeG7tzPhurl34buNw6wpM8Op4bur4buNw6wzw6nhu5cz4bul4budM8Op4buL4buvw6kzdeG7p+G6seG7jTPDs+G7uTPhurvhu6sz4buN4bqz4buNw6wzw7N3w6kz4bq7aDPDveG7iWfDqTN14bun4bqx4buNM8Oz4bu5KTNv4buL4bqj4buJM+G7peG7i8Ojw6kzw73EgzPDuXgz4bq54bup4buNw6wzw6nDo8OpM8Op4buV4buNw6wz4bulw7pq4buN4buLM+G7pcO64buD4buNM+G6u+G7rXHDqTPhu4vhu4ln4bunM3Xhu6fhurE8Wy90XVt0M8Opw7PhuqPDucO5JjJ0ReG7j+G6ueG7tzJdw4nhu5Xhu43DrDPhurrhu4lm4buNWy90XQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thực hiện tinh giản biên chế 496 người

Thực hiện tinh giản biên chế 496 người
2018-03-05 15:39:07

(QT) - Thông tin từ Sở Nội vụ cho biết, thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, tính đến 31/1/2018, sau 3 năm tỉnh Quảng Trị thực hiện tinh giản...

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá
2018-03-05 15:37:03

(QT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, mặc dù sản xuất công nghiệp của địa phương bị gián đoạn ở thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất nhưng chỉ số sản xuất công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết