Cập nhật:  GMT+7
KuG6uykh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k8ag4bq9xqFnw6IuJj59KCFp4bq5ceG7j+G6vSHGoeG6uzBoIeG6ueG6vTAhaeG6uTLFqSHhurtu4bq9IeG6u+G6vWJpIWgx4bubIeKAnOG6sHHhu5sh4bq14bq9ZGkhw5nhur1kxqEhSTBoIeKAkyFJ4bq7w7pp4bq5IeG6ueG6veG7icahIWgx4bubIeG6u21p4bq54oCdIWk2aCE8KDw8Ki/hurspJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6usOiMOG6sy4mIeG7ljFp4bq5IWkwxakhKSkvKShAIcahM+G6vSHhurpu4bq9IeG6tuG6u8O6Icah4bq7w6Phu5Mh4bq1xKkhxqHhu4dp4bq7QCHhurBx4bubIeG6teG6vWRpIcah4buHaeG6uyHDuTIh4bq2R+G6sCHDmcOjaSHhurVuaeG6uSHhurvhur1iaSFoMeG7myHGoeG6v2nhurshaeG6ueG7m8WpZGkhxqHhu4dp4bq7IeG7k+G6u2zhur0h4bq7w7Xhu5Mhw7nhu43hur0hxqDhu5Xhu5tp4bq5Icahw6BoIeG6uuG7m8WpYsahIeG6u+G7ieG6tyHGoeG7leG7m8WpY2khaDHhu5sh4oCTIeG6sGRp4bq7IcO54bq9ZGkhxqDhu5Xhu5tp4bq5IXHDsmnhurkh4bq64bubYiHGoW8h4bq34bq7cuG6tyFp4bq5MsWpIeG6u27hur0h4bq74bq9YmkhaDHhu5sh4oCc4bqwceG7myHhurXhur1kaSHDmeG6vWTGoSFJMGgh4oCTIUnhurvDumnhurkh4bq54bq94buJxqEhaDHhu5sh4bq7bWnhurnigJ0haTZoITwoPDwjISov4buTJirGoTDhurFnw6Ih4buXxqHFqWfDolcuaDDhu5Xhurnhur1p4bu2POG7k+G7pyEw4bubxqHDrS4mKsah4buVJirGoeG6syYq4bq9aOG6uSHhu5fhu5XhurdXLi8v4bq3I+G6sTDDreG7meG7mzBp4bq5xqHhu5Xhur0jw7lpL+G6s8Oi4buXZsahw63hu5MvacOi4bul4buXLzw8eykveyLhurM8KSg8e30ixqEpXSkpKTxnKSPhu4Xhu5PhurkuIS8mKi/GoeG6syYqL8ah4buVJirGoeG7lSYqxqHhurMmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mIeG6tGtp4bq5IeG6tTTDrSHhurcxaSHhurFuQCHhurdraeG6uSFp4bq7w6BpQCHDueG6veG6q2kh4bq34bq7cuG6t0AhxqHhur9p4bq7IWnhurnhu5vFqWRpIcO54bq94bqraSFp4bq5Mmnhursh4bqxceG7myHhurXhur1kaSHDuTIh4bq2R+G6sCHDmcOjaSHhurVuaeG6uSHhurvhur1iaSFoMeG7myHGoeG6v2nhurshaeG6ueG7m8WpZGkhxqHhu4dp4bq7Icah4bq7MGgh4bq54bq9MCFp4bq5MsWpIeG6u27hur0h4oCc4bqwceG7myHhurXhur1kaSHDmeG6vWTGoSFJMGghLSFJ4bq7w7pp4bq5IeG6ueG6veG7icahIWgx4bubIeG6u21p4bq54oCdIWk2aCE8KDw8IS0heWnhurvhu7Yh4bq0w5khKi/hu5MmKi/GoeG6syYqL8ah4buVJiovxqEw4bqxZ8OiJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJsag4bq7MGgh4bq54bq9MCFp4bq5MsWpIeG6u27hur0h4bq74bq9YmkhaDHhu5sh4oCc4bqwceG7myHhurXhur1kaSHDmeG6vWTGoSFJMGgh4oCTIUnhurvDumnhurkh4bq54bq94buJxqEhaDHhu5sh4bq7bWnhurnigJ0haTZoITwoPDwh4bq3w6whPn0oIWnhurlx4buP4bq9IWcyIeG6tzFpIeG6sW5AIWnhurvDoGkhw7nhur3huqtpIcO5MiHGoeG6v2nhurshaeG6ueG7m8WpZGkhw7nhur3huqtpIeG6tWJpIcahcyHhursw4bq9IeG6tcOyaSHDueG7gSFnMiHhurBx4bubIeG6teG6vWRpIcah4buHaeG6uyHDuTIh4bq2R+G6sCHDmcOjaSHhurVuaeG6uSHhurvhur1iaSFoMeG7myHGoeG6v2nhurshaeG6ueG7m8WpZGkhxqHhu4dp4bq7Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJkZixqEhxqHhurvhu53hurchaeG6uTLFqSHhurtu4bq9QCHhurEwaSHGoW8h4bq34bq7cuG6tyHhurU1Icah4bq74bubIeG6tXHDteG6tyE8KVsh4bq1w7JpIcO54buBIWgx4bubIyHhu5ZsIWgx4bubIcah4bq74bubIeG6tXHDteG6tyHhu5fhuqkh4bqxbyHhu5fhu5tp4bq5IeG6t+G6u8OtIeG6sGRp4bq7IcO54bq9ZGkhxqDhu5Xhu5tp4bq5IXHDsmnhurkh4bq64bubYiHhu5Phurvhu5/hurchw7nhu58h4bq3a2nhurkhxqEx4bq3IeG6t+G6oeG7kyHhurdy4bubQCHhurXhur1j4bubIcah4buV4buBIeG6sWRp4bq7IWnhurvDoGkjIcag4buVw61p4bq5IWnhurvDumnhurkhaTZoIeG7meG7mzBAIeG6sHHhu5sh4bq14bq9ZGkhxqHhu4dp4bq7IeG6tTUhZzJoIcahbMahIeG6t2tp4bq5IcahMeG6tyEwaSHhu5fhur1p4bq7IeG7pzUh4bq7buG6vUAh4buZ4bubMGkhxqHDoGhAIeG6t+G6u+G6vTAh4buX4bqtIcO54buN4bq9IWnhurvDumnhurkhaeG6uXHhu4/hur0h4bq1MGnhurkh4bq34bqjaSFoMeG7myHhurXEkSHhurXhur1j4bubIcah4buV4buBQCHhurPhu5vFqSHGoeG7leG6vyHhurfhu5tu4bq3IeG7l2xp4bq5Iyov4buTJirhu5Mh4bq3ZzDhu5fhu5dXLuG7k+G6sMOt4bqzxakuJuG7kuG6uzHGoSHhurvhu5vFqSHGoeG7leG7m8WpY2khxqHhurtsaeG6uSHigJzGoXHDsmnhurkhxqHhurvDoGkhxqFxw7Jp4bq5ITHhur3igJ1AIeKAnGcxIWcyaeG6uyHhurXhu6NoIWcxIeG7lTHhurfhurvigJ1AIeG7k+G6u8OtaeG6uSHGoeG7lTLDrSHhurvhur1iaSFoMeG7myHGoeG6v2nhurshaeG6ueG7m8WpZGkhaeG6uTLFqSHhurcyaeG6uSHhurVxw7XhurchZzBpIcahxKkwIeG7l8Og4bubIeG7lW5p4bq5IeG6tWJpIeG6tzFpIeG6sW5AIeG6t2tp4bq5IWnhurvDoGlAIcO54bq94bqraSHhurfhurty4bq3IeG6sHHhu5sh4bq14bq9ZGkhxqHhu4dp4bq7IcO5MiHhurU1Icah4buVw7QhxqHhursyaeG6uyFp4bqlxqEh4bq14bqn4buTIcah4buVw61p4bq5IcO5Nmkh4bq7w6wwIeG6t+G7oTAhaeG6uTJp4bq7IeG6sXHhu5sh4bq14bq9ZGkhxqHhurvhu4/hur0h4bq54bq9MGkh4buZ4bubMCMqL+G7kyYq4buTIeG6t2cw4buX4buXVy7hu5PhurDDreG6s8WpLibhurRxw7Xhurch4bqx4bq9YsahQCHhurfhurtxw7Jp4bq5Icah4buV4bq/aeG6uyFp4bq5MsWpIeG6u27hur0h4oCc4bqwceG7myHhurXhur1kaSHDmeG6vWTGoSFJMGghLSFJ4bq7w7pp4bq5IeG6ueG6veG7icahIWgx4bubIeG6u21p4bq54oCdIWk4aCHGoeG7lcOtaeG6uSHhurfhurvhu5vDs+G6vSHhurcx4bq3IeG6u8OtM8ahIeG6tW5p4bq5IWbhu7EhaeG6vWRoIV1dIWk2aCFJ4bq5MsWpIcah4buV4bubxaljaSHGoeG6u2xp4bq5IWnhurkyaeG6uyHhurBx4bubIeG6teG6vWRpQCHhurPDrSHGoG9p4bq5IeG6t2tp4bq5Icahxakh4bqwceG7myHhurXhur1kaSHDmeG6vWTGoSFJMGghxqFvIeG6t+G6u3Lhurch4buT4bq7McahIeG6tW5p4bq5Icah4buV4bqraSHhu5nhu5vFqSFoayHGocOtMmkh4buZ4bubbOG6tyHGoXMhxqHhursxaeG6uSEiLzwoPDwjKi/hu5MmKuG7kyHhurdnMOG7l+G7l1cu4buT4bqww63hurPFqS4mIeG6tHLhurchw5nhur1kxqEhKi/hu5Mm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiều khu vực miền núi bị chia cắt do mưa lớn

Nhiều khu vực miền núi bị chia cắt do mưa lớn
2022-10-10 11:02:34

(QTO) – Do mưa lớn liên tục từ hôm qua 9/10 đến sáng nay 10/10 nên nhiều ngầm, tràn ở các huyện Hướng Hóa, Đakrông nước ngập sâu, gây ách tắc giao thông, chia cắt cục bộ một số khu vực.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết