Hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do bão số 5
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Kiểm tra điều lệnh, bắn súng và thể lực đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Cập nhật 1.927 thủ tục hành chính lên cổng thông tin điện tử
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Tìm lại tài sản bị mất cho người dân trong vòng 24 giờ
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Tổng kết Dự án “Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro COVID-19”
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Triển khai một số chủ trương, chính sách về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại phiên họp Cấp cao ĐHĐ LHQ kỷ niệm 75 năm thành lập
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Ông Thái Văn Long và những chuyến xe miễn phí
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Tăng cường mua, đọc và làm theo báo Đảng. Bài 2: Đưa báo của Đảng bộ tỉnh đến với bạn đọc
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Tà Long chú trọng công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế phát triển
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Mở rộng hoạt động đối ngoại để hội nhập sâu rộng, hiệu quả
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Gắn việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với tăng cường quản lý đất đai
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Trao hàng hóa tận tay người tiêu dùng
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Khẩn trương phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
Cập nhật ngày: 22/9/2020
Phát hiện, xử lý 123 vụ vượt biên trái phép
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Thị xã Quảng Trị: Lắp đặt 62 camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Triệu Phong: Huy động 34,742 tỉ đồng đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt gần 24.000 tấn
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 99 quần chúng
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Vĩnh Linh: Còn thiếu 101 phòng học
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bị hỏa hoạn
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Ngăn chặn xâm nhập mặn ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Văn Ngọc Tuấn Kiệt được tặng học bổng du học tại Cộng hòa Liên bang Đức
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Tập huấn nghệ thuật bài chòi tại huyện Gio Linh
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Tăng cường mua, đọc và làm theo báo Đảng. Bài 1: Từ chủ trương đến thực hiện ở các tỉnh, thành phố trong nước
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Sức sống mới ở Hướng Việt
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Chủ động phòng, chống lụt bão ở Triệu Phong
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Triệu Phong phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Những ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Xây dựng gia đình không khói thuốc
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật ngày: 21/9/2020
Cam Lộ: Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo
Cập nhật ngày: 20/9/2020
Triệt phá tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện Cam Lộ
Cập nhật ngày: 20/9/2020
Vĩnh Linh: Gần 13.500 lượt học sinh được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Cập nhật ngày: 20/9/2020
Hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do bão số 5
Cập nhật: 22/9/2020
Kiểm tra điều lệnh, bắn súng và thể lực đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp
Cập nhật: 22/9/2020
Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật: 22/9/2020
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
Cập nhật: 22/9/2020
Cập nhật 1.927 thủ tục hành chính lên cổng thông tin điện tử
Cập nhật: 22/9/2020
Tìm lại tài sản bị mất cho người dân trong vòng 24 giờ
Cập nhật: 22/9/2020
Tổng kết Dự án “Tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro COVID-19”
Cập nhật: 22/9/2020
Triển khai một số chủ trương, chính sách về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
Cập nhật: 22/9/2020
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại phiên họp Cấp cao ĐHĐ LHQ kỷ niệm 75 năm thành lập
Cập nhật: 22/9/2020
Ông Thái Văn Long và những chuyến xe miễn phí
Cập nhật: 22/9/2020
Tăng cường mua, đọc và làm theo báo Đảng. Bài 2: Đưa báo của Đảng bộ tỉnh đến với bạn đọc
Cập nhật: 22/9/2020
Tà Long chú trọng công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế phát triển
Cập nhật: 22/9/2020
Mở rộng hoạt động đối ngoại để hội nhập sâu rộng, hiệu quả
Cập nhật: 22/9/2020
Gắn việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở với tăng cường quản lý đất đai
Cập nhật: 22/9/2020
Trao hàng hóa tận tay người tiêu dùng
Cập nhật: 22/9/2020
Khẩn trương phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm
Cập nhật: 22/9/2020
Phát hiện, xử lý 123 vụ vượt biên trái phép
Cập nhật: 21/9/2020
Thị xã Quảng Trị: Lắp đặt 62 camera an ninh tại các tuyến đường trọng điểm
Cập nhật: 21/9/2020
Triệu Phong: Huy động 34,742 tỉ đồng đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa
Cập nhật: 21/9/2020
Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt gần 24.000 tấn
Cập nhật: 21/9/2020
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 99 quần chúng
Cập nhật: 21/9/2020
Vĩnh Linh: Còn thiếu 101 phòng học
Cập nhật: 21/9/2020
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình bị hỏa hoạn
Cập nhật: 21/9/2020
Ngăn chặn xâm nhập mặn ảnh hưởng nguồn cấp nước sinh hoạt
Cập nhật: 21/9/2020
Văn Ngọc Tuấn Kiệt được tặng học bổng du học tại Cộng hòa Liên bang Đức
Cập nhật: 21/9/2020
Tập huấn nghệ thuật bài chòi tại huyện Gio Linh
Cập nhật: 21/9/2020
Tăng cường mua, đọc và làm theo báo Đảng. Bài 1: Từ chủ trương đến thực hiện ở các tỉnh, thành phố trong nước
Cập nhật: 21/9/2020
Sức sống mới ở Hướng Việt
Cập nhật: 21/9/2020
Chủ động phòng, chống lụt bão ở Triệu Phong
Cập nhật: 21/9/2020
Triệu Phong phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025
Cập nhật: 21/9/2020
Những ý kiến tâm huyết của tuổi trẻ hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII
Cập nhật: 21/9/2020
Xây dựng gia đình không khói thuốc
Cập nhật: 21/9/2020
Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
Cập nhật: 21/9/2020
Cam Lộ: Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo
Cập nhật: 20/9/2020
Triệt phá tụ điểm ma túy trên địa bàn huyện Cam Lộ
Cập nhật: 20/9/2020
Vĩnh Linh: Gần 13.500 lượt học sinh được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Cập nhật: 20/9/2020
Google

Video clip


Kinh tế

Triệu Phong phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trước năm 2025
(QTO) - Năm 2010, khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn huyện Triệu Phong có 3 xã đạt 7/19 tiêu chí, 2 xã đạt 6/19 tiêu chí, 4 xã đạt ... Xem tiếp


Xã hội

Ông Thái Văn Long và những chuyến xe miễn phí
(QTO) - Với tấm lòng thiện nguyện, từ hơn 15 năm nay ông Thái Văn Long ở thôn Quy Thiện, xã Hải Quy, huyện Hải Lăng đã có nhiều việc làm thiết thực, nhân ái để giúp đỡ những hoàn cảnh khó ... Xem tiếp


Văn hóa - Thể thao

Đam mê với môn nghệ thuật thể thao Lân Sư Rồng
(QTO) - 5 năm qua, Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Hoàng Kim Đường (Khải uy Quảng Trị) ở TP.Đông Hà đã tạo dựng được nhiều dấu ấn trong biểu diễn lân sư rồng ở Quảng Trị, một số tỉnh, ... Xem tiếp


Bạn đọc - Pháp luật

Tìm lại tài sản bị mất cho người dân trong vòng 24 giờ
(QTO) - Hôm nay 22/9/2020, theo thông tin từ Công an huyện Triệu Phong, lực lượng chức năng vừa bắt giữ Trương Quốc Pháp (sinh năm 1989), trú tại Khu phố 6, Phường 5, thành phố Đông Hà để ... Xem tiếp


Văn bản - Chính sách mới

Quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố
(QTO) - Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020, Nghị định 107/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 quy định tổ ... Xem tiếp

Thời sự | Văn nghệ cuối tuần
95806005

izmir escort bayan izmir escort bayan