Thiếu nhi Hải Lăng làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đoàn trên địa bàn khu dân cư
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Gương mặt tuổi trẻ tài năng
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Khởi công xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” năm 2017
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Hội thảo thúc đẩy quản lý trường hợp đối với người khuyết tật
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Báo cáo tình hình thực hiện bồi thường thiệt hại và công tác rà soát đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015- 2020
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Đánh giá 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012
Cập nhật ngày: 22/9/2017
Thông tin thêm về bài báo: “Dân “khát” do công trình cấp nước chậm hoàn thành”: Nhà máy sẽ cấp nước vào năm 2018
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Thông tin thêm về bài báo: “Vụ khiếu nại việc mua nhà theo Nghị định 61 của Chính phủ: Vì sao UBND thành phố Đông Hà không bán ngôi nhà số 25 Phan Bội Châu cho công dân?”: Chưa thực hiện bán nhà theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ do có khiếu nại của công dân
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Chăm sóc, phục hồi cây hoa màu sau bão
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Giáo dục Đakrông từng bước khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Làng Nại Cửu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Chú trọng nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Hướng tới nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông dự án Dân chấm điểm M-Score
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Toàn tỉnh có 14 trung tâm ngoại ngữ, tin học và giáo dục kỹ năng sống
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Hơn 2.626 lao động tham gia tổ, đội hợp tác sản xuất trên biển
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Quảng Trị: Đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 300 tỉ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Đakrông: Đẩy mạnh giao rừng tự nhiên cho cộng đồng bảo vệ và hưởng lợi
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Cần đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang trên sông Sê Pôn
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Năm học mới không có bạo lực học đường
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Quảng Trị: Một ngư dân rơi xuống biển và mất tích khi đang hành nghề vây rút
Cập nhật ngày: 21/9/2017
Ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến thuỷ sản
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Tạo điều kiện giúp đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Cách làm mới của Đông Hà trong thực hiện chiến lược cán bộ
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Thực trạng tranh chấp, xâm lấn đất rừng và giải pháp tháo gỡ. Bài 3: Làm thế nào để giải quyết xung đột về đất, rừng
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Sự sẻ chia nghĩa tình
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Tăng cường quản lý tiêu chuẩn chất lượng an toàn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Để cây cao su phát triển hiệu quả, bền vững
Cập nhật ngày: 20/9/2017
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 và Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ
Cập nhật ngày: 20/9/2017
Thiếu nhi Hải Lăng làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn
Cập nhật: 22/9/2017
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đoàn trên địa bàn khu dân cư
Cập nhật: 22/9/2017
Gương mặt tuổi trẻ tài năng
Cập nhật: 22/9/2017
Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII
Cập nhật: 22/9/2017
Khởi công xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” năm 2017
Cập nhật: 22/9/2017
Hội thảo thúc đẩy quản lý trường hợp đối với người khuyết tật
Cập nhật: 22/9/2017
Báo cáo tình hình thực hiện bồi thường thiệt hại và công tác rà soát đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển
Cập nhật: 22/9/2017
Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015- 2020
Cập nhật: 22/9/2017
Đánh giá 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012
Cập nhật: 22/9/2017
Thông tin thêm về bài báo: “Dân “khát” do công trình cấp nước chậm hoàn thành”: Nhà máy sẽ cấp nước vào năm 2018
Cập nhật: 21/9/2017
Thông tin thêm về bài báo: “Vụ khiếu nại việc mua nhà theo Nghị định 61 của Chính phủ: Vì sao UBND thành phố Đông Hà không bán ngôi nhà số 25 Phan Bội Châu cho công dân?”: Chưa thực hiện bán nhà theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ do có khiếu nại của công dân
Cập nhật: 21/9/2017
Chăm sóc, phục hồi cây hoa màu sau bão
Cập nhật: 21/9/2017
Giáo dục Đakrông từng bước khắc phục tình trạng thiếu cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên
Cập nhật: 21/9/2017
Thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác
Cập nhật: 21/9/2017
Làng Nại Cửu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài
Cập nhật: 21/9/2017
Chú trọng nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản
Cập nhật: 21/9/2017
Hướng tới nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả
Cập nhật: 21/9/2017
Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông dự án Dân chấm điểm M-Score
Cập nhật: 21/9/2017
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2017
Cập nhật: 21/9/2017
Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật: 21/9/2017
Toàn tỉnh có 14 trung tâm ngoại ngữ, tin học và giáo dục kỹ năng sống
Cập nhật: 21/9/2017
Hơn 2.626 lao động tham gia tổ, đội hợp tác sản xuất trên biển
Cập nhật: 21/9/2017
Quảng Trị: Đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 300 tỉ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 10
Cập nhật: 21/9/2017
Đakrông: Đẩy mạnh giao rừng tự nhiên cho cộng đồng bảo vệ và hưởng lợi
Cập nhật: 21/9/2017
Cần đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang trên sông Sê Pôn
Cập nhật: 21/9/2017
Năm học mới không có bạo lực học đường
Cập nhật: 21/9/2017
Quảng Trị: Một ngư dân rơi xuống biển và mất tích khi đang hành nghề vây rút
Cập nhật: 21/9/2017
Ô nhiễm môi trường từ nhà máy chế biến thuỷ sản
Cập nhật: 20/9/2017
Tạo điều kiện giúp đồng bào dân tộc thiểu số định canh, định cư
Cập nhật: 20/9/2017
Cách làm mới của Đông Hà trong thực hiện chiến lược cán bộ
Cập nhật: 20/9/2017
Thực trạng tranh chấp, xâm lấn đất rừng và giải pháp tháo gỡ. Bài 3: Làm thế nào để giải quyết xung đột về đất, rừng
Cập nhật: 20/9/2017
Sự sẻ chia nghĩa tình
Cập nhật: 20/9/2017
Tăng cường quản lý tiêu chuẩn chất lượng an toàn đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu
Cập nhật: 20/9/2017
Để cây cao su phát triển hiệu quả, bền vững
Cập nhật: 20/9/2017
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 và Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải
Cập nhật: 20/9/2017
Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ
Cập nhật: 20/9/2017
Google

Video clip

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đoàn trên địa bàn khu dân cư
(QT) - Để từng bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn trên địa bàn khu dân cư, Huyện đoàn Vĩnh Linh đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Huyện đoàn về “Nâng cao chất ... Xem tiếp


Kinh tế

Chăm sóc, phục hồi cây hoa màu sau bão
(QT) - Bão số 10 tuy không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Trị song do nằm trong vùng ảnh hưởng của bão nên đã gây nhiều thiệt hại cho sản xuất. Nhất là vào thời điểm xảy ra bão số 10, các ... Xem tiếp


Xã hội

Thiếu nhi Hải Lăng làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn
(QT) - Những năm qua, Huyện đoàn Hải Lăng luôn chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh với chủ đề “Thiếu nhi Hải Lăng ... Xem tiếp


Văn hóa - Thể thao

Bầu Đức đúng hay sai khi đòi
(Zing.VN) - Ông bầu HAGL cho rằng Hội đồng HLV quốc gia chỉ “hữu danh vô thực” nên sự tồn tại là không cần thiết. Vấn đề này nên được hiểu như thế nào? Xem tiếp


Bạn đọc - Pháp luật


Địa chỉ cần giúp đỡ

Tai ương dồn dập
(QT) - Tai ương liên tiếp ập đến chỉ trong thời gian ngắn khiến một gia đình vốn sum vầy, hạnh phúc nay trở nên hiu quạnh và bế tắc. Đó là hoàn cảnh gia đình bà Lê Thị Quý (49 tuổi), ở ... Xem tiếp


Thế giới

Quốc gia bất ngờ phản đối lời đe dọa Triều Tiên của Trump
(Dân Việt) Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ trích mạnh mẽ lời đe dọa hủy diệt Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng đây là hành động sai lầm. Xem tiếp

 
  

 


 


  

Lượt truy cập

Copyright 2017 by BÁO QUẢNG TRỊ