-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Kinh tế » Chi tiết ::..
Tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ngày cập nhật: 03/05/2012 10:45:57 SA

(QT) - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Yêu cầu này càng trở nên bức thiết hơn khi đất nước ta đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh Quảng Trị hiện có gần 80% dân số sống ở nông thôn và lao động nông nghiệp chiếm trên 65% với 206.800 người. Kết quả sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu về việc làm mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 8.000 lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm từ 5,2% xuống còn 4,54%; tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn tăng dần, đạt 85% năm 2010, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 16,5 triệu đồng/ năm. 

Dạy nghề làm nấm cho nông dân- Ảnh: HỒ CẦU


Tuy nhiên quy mô của nền kinh tế Quảng Trị vẫn còn nhỏ bé, chất lượng tăng trưởng chưa cao, tính bền vững, cạnh tranh còn yếu, tích luỹ nội bộ nền kinh tế thấp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển và hội nhập. Diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp; công tác đổi thửa dồn điền ở một số địa phương còn hạn chế nên khả năng tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp diễn ra chậm. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ hình thành các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác liên kết giữa các hộ gia đình...

Theo số liệu điều tra của Sở Lao động- TB&XH, hiện nay lực lượng tham gia lao động đã qua đào tạo chiếm khoảng 33%, do vậy việc tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu đến năm 2015 tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 40-42% cần phải tích cực triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động, đặc biệt là lao động ở vùng nông thôn.

Đến nay toàn tỉnh có 23 cơ sở là trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề. Mạng lưới cơ sở dạy nghề đã phát triển rộng khắp ở 9 huyện, thị xã, thành phố. Quy mô, hình thức tuyển sinh ở các trường có bước phát triển. Trong giai đoạn từ năm 2006-2010 đã tuyển sinh, đào tạo được 35.641 người, bình quân mỗi năm đào tạo khoảng 7.100 người.

Vậy nhưng xét về cấp độ đào tạo thì vẫn còn nhiều hạn chế, tỷ trọng đào tạo nghề ở trình độ trung cấp chiếm tỷ lệ thấp, khoảng trên 7%, đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng chiếm phần lớn với tỷ lệ gần 93%. Ngành nghề đào tạo khá phong phú, quá trình tổ chức đào tạo tập trung vào các ngành nghề nông nghiệp hoặc liên quan đến nông nghiệp.

Cụ thể, trong tổng số người lao động đã được đào tạo trong giai đoạn 2016-2010 có đến 88% người được đào tạo nghề nông nghiệp dưới các hình thức như dạy nghề chính quy tập trung, dạy nghề lưu động. Điều đáng ghi nhận là các trung tâm dạy nghề ở các huyện, thị xã, thành phố được đầu tư đáng kể về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề đáp ứng một phần yêu cầu đào tạo nghề cho người lao động, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Cụ thể như Trường trung cấp nghề Quảng Trị đã được đầu tư trang thiết bị cho 9 nghề đào tạo trình độ trung cấp, trong đó có 2 nghề đầu tư ở mức nâng cao có thể liên kết đào tạo nghề ở trình độ cao đẳng. Đối với các Trung tâm dạy nghề tổng hợp thuộc các huyện, thị xã, thành phố bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã trang bị nhiều thiết bị nghề khá hiện đại, đáp ứng đào tạo nghề trình độ sơ cấp 5-6 nghề.

Tuy nhiên, do việc đầu tư các nguồn lực cho các trung tâm thiếu đồng bộ, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất không gắn liền với việc bố trí giáo viên, biên chế cán bộ nên dẫn đến tình trạng thiết bị mua sắm về nhưng không đưa vào sử dụng. Việc phân bổ nguồn tài chính trực tiếp cho các cơ sở dạy nghề đã tạo được tính chủ động trong việc sử dụng và giải ngân vốn nhưng lại bộc lộ một số hạn chế như không tạo được sự ràng buộc trách nhiệm giữa trung tâm với chính quyền các cấp huyện, xã.

Thực tế cho thấy các cơ sở dạy nghề chỉ tổ chức tuyển sinh, đào tạo những nghề dễ làm, những nghề mà cơ sở có năng lực đào tạo nên không đáp ứng được nhu cầu của người lao động ở nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động. Từ đó dẫn đến chất lượng đào tạo nghề còn thấp, tạo ra khoảng cách khá lớn giữa đào tạo nghề và sử dụng lao động; lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường; chưa định hướng được ngành nghề cần đầu tư phát triển, nhất là đối với đào tạo nghề cho lao động nông thôn vẫn đang trong thực trạng người học theo nhu cầu tự phát.

Các cơ sở dạy nghề chưa chủ động phối hợp gắn kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu lao động. Quan hệ giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp còn lỏng lẻo, doanh nghiệp chưa nhận thấy quyền lợi và trách nhiệm của mình trong công tác đào tạo nghề.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên từng bước đào tạo đội ngũ lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đề án đưa ra mục tiêu tổng quát bình quân hàng năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó đào tạo, bồi dưỡng 100.000 lượt cán bộ, công chức xã.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã trích 1 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 800 triệu đồng để điều tra cung- cầu lao động và điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề làm cơ sở cho việc xây dựng đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh giai đoạn 2011-2020; lựa chọn mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh phí thực hiện đề án giai đoạn 2011-2015; ban hành danh mục nghề và định mức chi phí cho 43 nghề để làm cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn…

Đặc biệt trong đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” đã đưa ra các chính sách phù hợp với mỗi địa phương; bổ sung nội dung công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn vào định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và các năm tiếp theo, tăng cường và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về dạy nghề trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy nghề được đầu tư tại các trung tâm dạy nghề ở các huyện, thị xã, thành phố, khắc phục tình trạng lãng phí như hiện nay.

Hướng dẫn, hỗ trợ và có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy nghề và triển khai dạy nghề cho lao động nông thôn theo hình thức đặt hàng dạy nghề qua hợp đồng giữa các bên có liên quan theo hướng xã hội hóa; thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu xây dựng mô hình dạy nghề phù hợp cho lao động nông thôn tại các địa phương trong tỉnh, sau đó tổ chức nhân rộng.

Vấn đề quan tâm nhất trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn là phải gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, gắn với xóa đói, giảm nghèo và góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, tất cả đều hướng tới mục tiêu mọi người đều có việc làm, nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững.

                                                HỒ NGUYÊN KHA

Lần xem: 928  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Cần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá hấp khô Cửa Việt
  Cam Lộ chú trọng đưa khoa học- công nghệ vào sản xuất
  Xác lập quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản mang yếu tố địa danh
  Cam Chính về đích nông thôn mới bằng nội lực
  Giúp người dân ven biển ổn định cuộc sống
  “Đốn đau”, phương pháp tốt để phục hồi vườn cà phê già cỗi
  Vướng mắc trong hoạt động đầu tư tại các khu công nghiệp
  Làm giàu từ trang trại tổng hợp
  Phấn đấu phát triển đô thị Quảng Trị hiệu quả và bền vững
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị