-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Chính trị » Chi tiet ::..
Nâng cao vai trò lãnh đạo công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở

Ngày cập nhật: 31/01/2012 12:41:51 CH

(QT) - Địa bàn xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, nơi diễn ra các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt vật chất và tinh thần, các mối quan hệ xã hội, là nơi mà mọi sự “va chạm” của cuộc sống đều diễn ra với đủ các góc độ, khía cạnh. Chính vì vậy, vai trò của cơ sở có tính quyết định trong việc triển khai thực hiện thành công các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Vì vậy đối với tổ chức đảng (chi, đảng bộ) cơ sở, một trong những nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu của đơn vị là công tác giáo dục lý luận chính trị (GDLLCT).

Công tác GDLLCT trên địa bàn này có tính chất giáo dục phổ cập, đối tượng giáo dục trước hết là cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ngoài diện đào tạo, bồi dưỡng do trường chính trị tỉnh đảm trách và các thành viên của các đoàn thể nhân dân.

Chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước được thực hiện càng sâu nghĩa là vận dụng cụ thể hơn những yếu tố kinh tế thị trường phù hợp với đất nước ta thì sự tác động của nó sẽ phát sinh các vấn đề về giá trị đạo đức xã hội. Khi thực hiện kinh tế thị trường, chủ nghĩa thực dụng, cá nhân vị kỷ phát triển, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới việc củng cố, bồi dưỡng lý tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

 

 Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị - Ảnh: TRÀ THIẾT


Trong điều kiện dân trí ngày càng tăng, đòi hỏi dân chủ ngày càng cao thì công tác GDLLCT cũng đòi hỏi tính thuyết phục, tính khoa học. Do đó, lãnh đạo công tác GDLLCT cũng chính là một trong những thước đo năng lực lãnh đạo của đảng bộ.

Thời gian gần đây đã có sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy về vai trò của công tác GDLLCT và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở trong việc thực hiện công tác này tại địa phương mình nên công tác GDLLCT ở cơ sở đạt được một số kết quả nhất định: Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phân công cán bộ, đảng viên tham gia học tập tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng được thực hiện một cách nền nếp.

Ở nhiều đơn vị, có sự quan tâm chặt chẽ hơn trong việc quản lý quá trình học tập và sử dụng của cán bộ, đảng viên sau đào tạo, bồi dưỡng nên đã tạo được môi trường tốt kích thích tinh thần tự giác học tập đối với cán bộ, đảng viên; tinh thần thái độ học tập nghị quyết của đảng viên nói chung có nghiêm túc hơn, nhiều nghị quyết có trên 2/3 cơ sở đảng có số đảng viên dự học đạt trên 97% , số lượng quần chúng tham gia học tập nghị quyết đông hơn, thể hiện sự quan tâm đến nội dung nhiều hơn; việc tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết có sự đổi mới, ngày càng kết hợp tốt hơn với việc xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá nội dung nghị quyết của cấp trên vào điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương; nhiều cấp ủy ngày càng chú trọng và thực hiện tốt hơn việc kiểm tra thực hiện nghị quyết.

Tuy nhiên, công tác GDLLCT vừa qua nhìn chung chỉ mới tác động vào nhận thức của nội bộ đảng và lực lượng cốt cán các đoàn thể, trong nhân dân vẫn còn nhiều người chưa am hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Mặc dù việc học tập nghị quyết của Đảng hiện nay có chuyển biến nhất định trong hình thức tổ chức, phương pháp truyền đạt, biện pháp quản lý người học... nhưng kết quả tiếp thu nội dung, tác động đến nhận thức mỗi người còn ở giới hạn nhất định. Nguyên nhân do phần lớn thời gian và công sức các cấp ủy dành cho lãnh đạo phát triển kinh tế, ít đầu tư cho công tác chính trị và văn hoá, xã hội, trong đó có công tác GDLLCT; một số cấp ủy chưa thật sự coi trọng việc tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng hiểu biết thấu đáo các chủ trương, chính sách mà chỉ dừng lại ở cán bộ cốt cán đoàn thể và nội bộ đảng; ngược lại, cũng có nơi chỉ tranh thủ phổ biến nhiều việc của địa phương dễ bỏ qua các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cấp trên hoặc triển khai không đầy đủ, rõ ràng làm cho người dân không hiểu không đến nơi đến chốn; ban tuyên giáo các phường, xã, thị trấn đa số chưa đủ mạnh để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu cho cấp ủy trong việc định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, trang bị lý luận chính trị cho đội ngũ đơn vị mình; trình độ của cán bộ đoàn thể và tuyên truyền viên còn hạn chế, chưa chắt lọc được những vấn đề có ý nghĩa thiết thực, gắn liền với lợi ích và trách nhiệm của mỗi người trong từng nội dung nghị quyết hoặc mỗi chủ trương, chính sách... khi triển khai, tuyên truyền, một số đơn vị, việc triển khai học tập nghị quyết chưa thật sự gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở địa phương hoặc chương trình hành động không sát với thực tế, thiếu tính thuyết phục và khả thi.

Ngoài ra, không ít cấp ủy nhận thức chưa đúng, không đầy đủ về nội dung và chức năng, nhiệm vụ công tác GDLLCT trên địa bàn cơ sở, tách rời việc học tập, trang bị lý luận Mác - Lênin với học tập quán triệt nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật. Cho rằng đối với công tác GDLLCT, trách nhiệm của cơ sở là quy hoạch, bố trí cán bộ đi học, chủ yếu cử người tham gia học tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và đã “khoán trắng” cho đơn vị này chịu trách nhiệm về những tri thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên đơn vị mình và xem như đã đi học thì nhất định “nhận thức có nâng lên”.

Vì vậy, thời gian tới cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác giáo dục chính trị cơ sở. Bởi vì thực hiện công tác GDLLCT trước hết nhằm nâng cao tri thức chính trị cho đội ngũ, nguồn nhân lực của địa phương, đơn vị. Đây là điều kiện cơ bản để xây dựng, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị cho từng cán bộ, đảng viên, nhằm đáp yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng, đặc biệt trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hoá đất nước.

                                                  NGUYỄN CHÍ LINH

Lần xem: 989  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  (Tư liệu) - Phát biểu của đồng chí Fidel Castro tại cuộc mít tinh quần chúng ở vùng giải phóng Quảng Trị (đồi 241, tháng 9/1973)
  Khi Fidel khóc ở Quảng Trị…
  Chủ tịch Fidel Castro: “Tôi sẵn sàng thăm lại Việt Nam”
  Tình cảm của người dân Việt Nam trong Quốc tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro
  Nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Cam Lộ
  Lãnh tụ Fidel Castro với Quảng Trị
  Fidel Castro mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam
  Cuộc đời in vào lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro
  Lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị