-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Thông báo - Quảng cáo » Chi tiết ::..
Đóng  Chi tiết
Thông báo kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức vào cơ quan Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh Quảng Trị năm 2013

Ngày cập nhật: 10/10/2013 8:59:11 SA

Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU ngày 1/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh; căn cứ chỉ tiêu biên chế và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị; sau khi được Hội đồng tuyển dụng nhất trí về số lượng và yêu cầu về đào tạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức vào cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh năm 2013 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng đảm bảo tiêu chuẩn chính trị vào làm việc tại cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội;

d. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm (như mục II ở Thông báo này);

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g. Có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị (trừ các đối tượng thu hút nhân tài theo quy định của tỉnh);

h. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và chứng chỉ tin học văn phòng trở lên;

i. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

k. Đối với viên chức, các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định, nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:

a. Không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1.1 nêu trên.

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN

A-THI TUYỂN

1. Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy:
03 chỉ tiêu

- 02 chuyên viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành: Khoa học xã hội và nhân văn; ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán.

- 01 nhân viên văn thư, lưu trữ. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng.

2. Ban Dân vận Tỉnh ủy: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

3. Ban Nội chính Tỉnh ủy: 02 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính.

- 01 nhân viên kế toán. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng Kế toán trở lên.

4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 02 chỉ tiêu

02 chuyên viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học trở lên.

5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Xã hội học, Công tác xã hội.

6. Báo Quảng Trị: 01 chỉ tiêu

01 kế toán viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kế toán.

7. Tỉnh đoàn: 06 chỉ tiêu

- 06 chuyên viên vào làm việc tại các ban, phòng chuyên môn của Tỉnh đoàn: Văn phòng, Ban Phong trào thanh niên, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức-Kiểm tra.

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học thuộc các ngành: Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kinh tế, khoa học tự nhiên.

Độ tuổi: Người dự tuyển vào các chức danh trên không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

8. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: 01 chỉ tiêu

01 kế toán viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kế toán.

9. Liên đoàn Lao động tỉnh: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Công đoàn, đại học ngành Tâm lý học.

10. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên vào làm việc tại Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Độ tuổi: Không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

11. Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh: 03 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Ban Tổ chức Đảng ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành: Luật, Ngữ văn, Lịch sử, Triết học, Kinh tế chính trị.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Văn phòng Đảng ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành: Luật, Ngữ văn, Lịch sử, Triết học, Kế toán.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Đoàn khối. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Độ tuổi: Không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

12. Thành phố Đông Hà: 07 chỉ tiêu.

+ 01 chuyên viên tổng hợp (kinh tế, quản lý đô thị) vào làm việc tại Văn phòng Thành ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế.

+ 01 chuyên viên tổng hợp (văn hóa, xã hội). Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

+ 01 chuyên viên vào làm việc tại cơ quan UBKT Thành ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Tài chính, Kế toán.

+ 01 kế toán viên vào làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận thành phố. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kế toán.

+ 01 chuyên viên vào làm việc tại Hội LHPN thành phố. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Ngữ văn, Lịch sử, Xã hội học, tiếng Anh.

+ 02 chuyên viên vào làm việc tại Thành đoàn. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Sư phạm Ngữ văn, Kinh tế, Báo chí. Độ tuổi: Không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

13. Thị xã Quảng Trị: 02 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên quản trị mạng vào làm việc tại Văn phòng Thị ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin, Tin học trở lên.

- 01 kế toán viên vào làm việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận thị xã. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kế toán.

14. Huyện Vĩnh Linh: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên vào làm việc tại cơ quan Huyện đoàn. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Độ tuổi: Không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

15. Huyện Triệu Phong: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên vào làm việc tại cơ quan Huyện đoàn. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học. Độ tuổi: Không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

16. Huyện Hải Lăng: 06 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên quản trị mạng vào làm việc tại Văn phòng Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Công nghệ thông tin, Tin học.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Hội LHPN huyện. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Hội Nông dân huyện. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Nông nghiệp, Kinh tế kỹ thuật, các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

- 02 chuyên viên vào làm việc tại cơ quan Huyện đoàn. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn; cao đẳng Văn hóa nghệ thuật trở lên. Độ tuổi: Không quá 24 tuổi, nếu có kinh nghiệm công tác Đoàn thì không quá 28 tuổi.

B-XÉT TUYỂN

1. Báo Quảng Trị:
06 chỉ tiêu

- 04 phóng viên. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học.

- 01 chuyên viên phụ trách quảng cáo, phát hành báo chí. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng Bưu chính viễn thông trở lên.

- 01 họa sĩ trình bày báo chí. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật.

2. Trường Chính trị Lê Duẩn: 07 chỉ tiêu

- 03 giảng viên vào làm việc tại khoa Xây dựng Đảng. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng Đảng, Giáo dục chính trị, Lịch sử.

- 02 giảng viên vào làm việc tại khoa lý luận Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Lý luận Mác-Lênin.

- 01 giảng viên vào làm việc tại khoa Nhà nước- Pháp luật. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Hành chính.

- 01 giảng viên vào làm việc tại khoa Dân vận. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Lý luận Mác-Lênin.

Nếu tốt nghiệp đại học không thuộc chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3. Nhà Thiếu nhi tỉnh: 01 chỉ tiêu

01 giáo viên âm nhạc. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Sư phạm âm nhạc.

4. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên Quảng Trị: 02 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên giáo vụ kiêm quản lý kinh doanh dịch vụ. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kinh tế.

- 01 chuyên viên phụ trách giảng dạy nghiệp vụ Đoàn - Hội - Đội. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học sư phạm, đại học các ngành khoa học xã hội và nhân văn.

5. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh: 01 chỉ tiêu

01 chuyên viên vào làm việc tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kỹ sư trồng trọt.

6. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Đông Hà: 01 chỉ tiêu

01 giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Lý luận Mác-Lênin. Nếu tốt nghiệp đại học không thuộc chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

7. Huyện Đakrông: 05 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học ngành Ngữ văn, Lịch sử, Triết.

- 01 chuyên viên tổng hợp Văn phòng Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Kinh tế, Ngữ văn.

- 01 chuyên viên quản trị mạng vào làm việc tại Văn phòng Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ thông tin, Tin học trở lên.

- 01 chuyên viên tổng hợp vào làm việc tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Ngữ văn, Kinh tế.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại cơ quan Huyện đoàn. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học sư phạm ngành Giáo dục chính trị, Công tác xã hội.

8. Huyện Hướng Hóa: 02 chỉ tiêu

- 01 chuyên viên vào làm việc tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học Luật, Kinh tế-Tài chính.

- 01 chuyên viên vào làm việc tại Ban Dân vận Huyện ủy. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học các ngành Lý luận Mác-Lênin.

III. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN

1. Thi tuyển:

- Hình thức thi: Thi viết; thi trắc nghiệm; thực hành trên máy (đối với môn Tin học).

- Môn thi: 1. Thi viết môn kiến thức chung; 2. Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành; 3. Thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành; 4. Thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ: tiếng Anh (môn điều kiện); 5. Thi thực hành trên máy môn Tin học văn phòng (môn điều kiện).

- Trình tự các môn thi: Thi môn ngoại ngữ, Tin học văn phòng (2 môn điều kiện), nếu thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên đối với mỗi môn thi điều kiện thì mới được dự thi các môn tiếp theo.

- Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và tin học: Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo tiếng nước ngoài ở Việt Nam. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

2. Xét tuyển: Xét kết quả học tập của người dự tuyển bao gồm điểm học tập, điểm tốt nghiệp của người dự tuyển và phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết về vị trí việc làm cần tuyển.

IV. NỘI DUNG ÔN THI VÀ THI TUYỂN

Nội dung ôn thi và thi tuyển được đăng tải tại Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị (http://www. quangtri.gov.vn) từ ngày 14/10/2013.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ

1. Hồ sơ: Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức 02 bộ, bao gồm:

a. Đơn đăng ký dự tuyển công chức, viên chức; bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị đăng ký dự tuyển dụng (theo mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành)

b. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3x4, do người dự tuyển tự khai và được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú và sinh sống xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu do Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành);

c. Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu; bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

d. Bản sao bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ và phiếu ghi điểm kết quả học tập toàn khóa được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

đ. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

* Người được dự thi tuyển, xét tuyển phải đạt yêu cầu qua sơ tuyển.

2. Địa điểm và thời gian bán hồ sơ: Hồ sơ bán tại Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Phòng 205, tầng 2, nhà 5 tầng, số 30 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), trong giờ hành chính của các ngày làm việc, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

3. Thời hạn và cơ quan nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tại các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng mà cá nhân đăng ký dự tuyển, không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện, hồ sơ không đủ điều kiện không hoàn trả lại.

4. Thời gian thi tuyển, xét tuyển: Dự kiến tháng 12/2013. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

5. Lệ phí dự tuyển: 200.000đ/thí sinh.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ http://ww.quangtri. gov.vn), Báo Quảng Trị (báo in và báo điện tử http:// baoquangtri.vn), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở Tỉnh ủy, trụ sở làm việc của các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Phòng Tổ chức - Cán bộ, điện thoại: 0533.855723); và các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng.

Lần xem: 23678  Gửi phản hồi  Quay lại!
CÁC TIN KHÁC
  Thông tin về đơn vị tuyển dụng
  Thông báo tuyển dụng viên chức
  Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2016
  Thông báo tuyển sinh đào tạo tiếng Hàn Quốc
  Thông báo tiếp nhận ý kiến cử tri qua đường dây nóng tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VII
  Mời các bạn tham gia Báo Quảng Trị Tết Đinh Dậu – 2017
  Thông báo tuyển sinh đào tạo tiếng Hàn Quốc
  Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế
  Thông báo về việc tổ chức hoạt động sàn giao dịch việc làm Quảng Trị, phiên giao dịch việc làm lần thứ 95
 In Ấn   
Đóng  Tin, bài đọc nhiều
  
Đóng  Thăm dò dư luận
Nội dung Website Báo Quảng Trị?Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị