Chú trọng công tác kiểm soát dân số vùng biển và ven biển ở Triệu Phong


Ngày cập nhật: 26/11/2021 05:38:28

(QTO) - Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn, đặc biệt là người dân ở các xã vùng biển, ven biển thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình được huyện Triệu Phong chú trọng. Nhờ vậy, trình độ dân trí, hiểu biết của người dân về thực hiện biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số, kế hoạch hóa gia đình được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Tư vấn cho phụ nữ vùng biển Triệu Phong về CSSKSS/ KHHGĐ - Ảnh: K.S

 

Huyện Triệu Phong có 18 xã, thị trấn với 24.880 hộ/93.028 khẩu, trong đó có 7 xã vùng biển và ven biển với 9.180 hộ/34.416 khẩu; có 7.578 phụ nữ và 4.796 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Ngay sau khi có kế hoạch hướng dẫn của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh về các bước hoạt động Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển năm 2009, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện Triệu Phong (nay là Trung tâm Y tế huyện) đã xây dựng kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt và cụ thể hóa chương trình hoạt động của đề án như: Giao kế hoạch, kinh phí, công khai hóa nguồn lực và các định mức chỉ tiêu, đồng thời triển khai kịp thời đến cơ sở. Bên cạnh đó, tham mưu UBND huyện xây dựng bộ máy ban điều hành đề án huyện, phân công trách nhiệm cho các ban ngành phụ trách từng địa bàn. Thành lập đội lưu động tuyến huyện để tổ chức hoạt động và tư vấn lồng ghép cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)/KHHGĐ, bảo đảm 100% bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận, hưởng lợi từ các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ; tổ chức hội nghị bàn về các biện pháp triển khai đề án.

 

Nhờ kịp thời chỉ đạo, điều hành hoạt động đề án nên việc kiểm soát dân số vùng biển và ven biển ở Triệu Phong đạt kết quả cao, nhất là trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ an toàn, thuận lợi. Huyện đã tổ chức tốt các nhóm truyền thông tuyến xã, đội tuyên truyền, nhóm đồng đẳng, nhóm phụ nữ trong độ tuổi trẻ để tư vấn CSSKSS/KHHGĐ; triển khai xây dựng được 9 câu lạc bộ (CLB) thanh niên/vị thành niên, phụ nữ. Mỗi CLB có chủ nhiệm và từ 25 - 35 cặp vợ chồng tham gia. Các CLB sinh hoạt với nội dung đa dạng, cung cấp những kiến thức bổ ích về DS - KHHGĐ; tạo sân chơi thiết thực cho thanh niên, vị thành niên, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Bên cạnh đó, thường xuyên truyền thông giáo dục thay đổi nhận thức cho người dân vùng biển, ven biển; tổ chức nhiều loại hình hoạt động, chọn các kênh truyền thông hiệu quả để tiếp cận đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ, các tầng lớp trí thức. Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng, phát sóng chuyên mục dân số và phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức nói chuyện chuyên đề truyền thông cho các ban ngành, chức sắc, trưởng họ tộc. Đây là loại hình truyền thông bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, các chức sắc và trưởng họ tộc đã nhận thức sâu sắc về bản chất và tầm quan trọng của công tác dân số, đem lại lợi ích bền vững cho giống nòi và niềm tự hào cho họ tộc.

 

Huyện còn tăng cường các đợt dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tại các xã vùng biển; tư vấn tại nhà thông qua cộng tác viên dân số để tư vấn và cung cấp dịch vụ tránh thai phi lâm sàng; tư vấn, CSSKSS/KHHGĐ cho đối tượng phụ nữ sinh đẻ và bà mẹ mang thai, bà mẹ có nguy cơ cao. Kết quả, tỉ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở 7 xã vùng biển và ven biển của huyện tham gia các biện pháp tránh thai (BPTT) hiện đại cao, riêng từ đầu năm 2021 đến nay: Triệu Lăng (thực hiện các BPTT dài hạn 86,2%, ngắn hạn 115%), Triệu Trạch (dài hạn 70,6%, ngắn hạn 100%), Triệu Phước (dài hạn 95%; ngắn hạn 121%), Triệu Độ (dài hạn 94%, ngắn hạn 102%), Triệu An (ngắn hạn 78%, dài hạn 96,8%), Triệu Vân (ngắn hạn 70%, dài hạn 99%) và Triệu Sơn (ngắn hạn 70%, dài hạn 98%). Quy mô gia đình nhỏ, ít con ngày càng được người dân chấp nhận rộng rãi. Từng bước khắc phục những rào cản về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ lạc hậu. Tăng cường giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, đánh giá các can thiệp truyền thông.

 

Trưởng Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong Lê Thị Cảnh Hoa cho biết: Nhìn chung, việc triển khai Đề án Kiểm soát Dân số các vùng biển, đảo và ven biển năm 2009 là cơ hội để ngành dân số huyện nỗ lực nhiều hơn và có sự đột phá. Thông qua công tác tuyên truyền đã tiếp cận với mọi tầng lớp nhân dân trong địa phương nhằm làm chuyển biến nhận thức sâu sắc của cộng đồng, đem lại hiệu quả cao trên cả 3 mặt: Nhận thức, quản lý và điều hành. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các địa phương đã có cách nhìn tích cực, các tổ chức đoàn thể thấy được trách nhiệm và huy động nhiều ngành, nhiều tổ chức cùng tham gia. Công tác dịch vụ được duy trì khá bền vững, công tác CSSK bà mẹ, trẻ em/KHHGĐ thường xuyên được thực hiện, ý thức trách nhiệm của các cặp vợ chồng trẻ cao hơn, tự giác tham gia thực hiện ngày càng nhiều hơn. Công tác quản lý dân số được chặt chẽ, thông tin nắm bắt kịp thời, mức sinh bước đầu có chững lại, đặc biệt là tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên các xã đều có xu hướng giảm. Nhận thức về chính sách dân số - KHHGĐ của các cấp, các ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt các tầng lớp nhân dân được nâng lên rệt, từ đó có sự tham gia tích cực, hiệu quả hơn.

 

 Kô Kăn Sương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

132943193
Copyright 2022 by BÁO QUẢNG TRỊ