Triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính ở Đông Hà


Ngày cập nhật: 19/02/2021 06:36:59

(QTO) - Những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), thành phố Đông Hà đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và mang lại hiệu quả tích cực, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.

 

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở UBND phường Đông Lương, thành phố Đông Hà  - Ảnh: T.T​

 

Đến thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” thuộc UBND thành phố Đông Hà, ông Nguyễn Hữu Dương ở phường Đông Thanh bày tỏ sự hài lòng với cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ tại đây. “Tôi tưởng là thủ tục phức tạp, phải đi lại nhiều lần nhưng khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ đã kiểm tra, hướng dẫn rất chu đáo, tận tình những loại giấy tờ còn thiếu nên chỉ trong ngày là tôi bổ sung đầy đủ rồi nhận phiếu hẹn ngày lấy kết quả. Cách làm việc như thế này là rất chuyên nghiệp, tạo sự thuận lợi và thoải mái cho người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ quan nhà nước”, ông Dương nói. Cùng quan điểm này, bà Đặng Thị Anh Thư, chủ một doanh nghiệp ở Phường 5 chia sẻ: “Đến cơ quan nhà nước giải quyết các loại giấy tờ, người dân chúng tôi đã cảm nhận sự tôn trọng, được hướng dẫn ân cần, chu đáo từ cán bộ trực tiếp làm việc, điều này là rất đáng mừng”. Đây chính là kết quả nổi bật của việc triển khai đồng bộ các giải pháp CCHC của thành phố Đông Hà trong thời gian qua. Có được điều này, Đông Hà đã triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó coi trọng thực hiện việc công khai quy trình, thủ tục, điều kiện giải quyết thủ tục hành chính; nâng cấp và đưa vào sử dụng phần mềm các lĩnh vực thủ tục hành chính được chuẩn hóa để triển khai dịch vụ công trực tuyến. Coi trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm, thái độ phục vụ văn minh, lịch sự của đội ngũ cán bộ, công chức để tạo sự thoải mái, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập để sắp xếp phù hợp, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả trong giải quyết công việc gắn với thực hiện tốt công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị tập trung cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành; tăng cường bám thực tiễn, đi cơ sở để giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và tổ chức…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của thành phố Đông Hà vẫn còn một số hạn chế. Nổi lên là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt tỉ lệ chưa cao; vẫn còn tình trạng một số hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn; đội ngũ công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ… Đây là điều đáng quan tâm bởi Đông Hà là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, nơi có điều kiện thuận lợi trên nhiều mặt để triển khai công tác CCHC.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đông Hà đang tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành và quản lý của chính quyền trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về CCHC. Đặc biệt là cắt giảm, đơn giản hóa và giải quyết nhanh thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” các cấp; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tăng cường công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế tối đa việc xảy ra tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; gắn công tác CCHC với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền…

 

Cùng với các giải pháp trên, thành phố Đông Hà coi trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và văn hóa ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, người dân. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập để sắp xếp phù hợp, đảm bảo tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết công việc. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm cải tiến, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, giảm thiểu các cuộc họp không cần thiết; thường xuyên sâu sát với thực tiễn để giải quyết, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như những vấn đề cấp thiết tác động tới sinh kế, sinh hoạt của người dân. Phân công cơ quan làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện CCHC và lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ này làm căn cứ tham mưu UBND thành phố đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng hằng năm.

 

Thanh Tuyền

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

106683082

Quang Cao
bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort