Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo năm 2021


Ngày cập nhật: 11/01/2021 05:28:06

(QTO) - Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, bão lũ kéo dài cũng như trước yêu cầu đổi mới thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị bám sát sự chỉ đạo của trung ương, tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để triển khai đồng bộ giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm 2020, ngành GD&ĐT Quảng Trị hoàn thành 4/4 chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đề ra, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh phát triển.

 

Sở GD&ĐT cùng đơn vị tài trợ tặng quà cho học sinh vùng lũ huyện Hải Lăng - Ảnh: N.V​

 

Ngành GD&ĐT Quảng Trị tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học 2020 - 2021: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của nhà giáo; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh”. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 178 ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT về triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Đồng thời triển khai mạnh mẽ Chỉ thị số 993 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về “Tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục” để xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện, bình đẳng.

 

Cùng với đó, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp GD công lập trên địa bàn tỉnh phù hợp với từng vùng, địa phương, đồng thời đánh giá hiệu quả một số mô hình sau sáp nhập trường, lớp để có giải pháp tốt hơn trong thực hiện chủ trương này. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị hoạt động có hiệu quả, tiến đến giao quyền tự chủ hoàn toàn cho trường. Khi có chủ trương của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT xây dựng phương án tự chủ tiến đến chuyển đổi mô hình từ công lập ra ngoài công lập của một số cơ sở GD mầm non, THPT ở địa bàn có khả năng xã hội hóa cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm học 2020- 2021, ngành sẽ triển khai thành lập mới các trường phổ thông dân tộc bán trú theo lộ trình của đề án. Đẩy mạnh xã hội hóa GD, khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng yêu cầu của xã hội về GD chất lượng cao.

 

Sở tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức trong ngành GD&ĐT; bố trí đủ số lượng giáo viên (GV) bảo đảm quy định về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GD, quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV đối với các cấp học. Xây dựng lộ trình và thực hiện có hiệu quả việc nâng chuẩn trình độ đào tạo GV theo quy định của Luật GD năm 2019, tiến tới toàn bộ đội ngũ được chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét, thi thăng hạng GV nhằm đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp.

 

Trình HĐND tỉnh thông qua Đề án phát triển đội ngũ GV và cán bộ quản lý mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu của Luật GD 2019 và thực hiện chương trình GD phổ thông mới giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD, đáp ứng đổi mới chương trình, sách giáo khoa GD phổ thông mới (lớp 2, lớp 6 và các lớp tiếp theo) và đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp ở từng cấp học, ngành học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thực hiện tốt điều động, luân chuyển viên chức từ đơn vị thừa đến đơn vị thiếu để có sự đồng bộ về biên chế, cơ cấu vị trí việc làm, công bằng trong GD và nâng cao chất lượng đội ngũ.

 

Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, thực nghiệm, thẩm định tài liệu GD địa phương và tập huấn thực hiện chương trình GD địa phương lớp 2, lớp 6 và lớp 10 theo kế hoạch. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD&ĐT; tập huấn, hướng dẫn cơ sở lựa chọn sách giáo khoa cho lớp 2, lớp 6 áp dụng trong năm học 2021 - 2022.

 

Đối với công tác phân luồng học sinh, ngành GD&ĐT tiến hành khảo sát, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, nhu cầu thị trường lao động giúp học sinh sau khi tốt nghiệp THCS lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

 

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, ngành GD&ĐT đẩy mạnh nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý GD. Đổi mới công tác quản lý GD; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở GD. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng GD, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT...

 

Sở GD&ĐT đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục giám sát các cấp, ngành liên quan thực hiện Nghị quyết số 34 ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019- 2021 nhằm đảm bảo đủ số lượng phòng học triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới năm học 2020 - 2021. Mục tiêu của đề án đến năm 2021 xây dựng 309 phòng học, kết thúc năm 2019 đã xây dựng hoàn thành 109 phòng học. UBND tỉnh sớm cân đối vốn ngân sách trung ương (khoảng 86 tỉ đồng) để bố trí kinh phí triển khai tiếp đề án, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương bố trí nguồn vốn trung ương, địa phương (cấp huyện) tiếp tục triển khai thực hiện đạt mục tiêu của nghị quyết đề ra. HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương phối hợp với ngành GD&ĐT tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các đề án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Theo đó, trong năm 2021, Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng các đề án lớn của ngành gồm Đề án đảm bảo về cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng yêu cầu của chương trình GD mầm non, phổ thông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển GD&ĐT Quảng Trị giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án xây dựng và phát triển đội ngũ GV mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Nguyễn Vinh

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến

103684980
izmir escort bayan izmir escort bayan