Hải Lăng nỗ lực nhân rộng mô hình “Đơn vị học tập”


Ngày cập nhật: 30/06/2020 06:21:53

(QTO) - Huyện Hải Lăng luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào khuyến học, khuyến tài. Các mô hình khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đến nay đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó nổi bật là mô hình “Đơn vị học tập” tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

Huyện Hải Lăng luôn chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Ảnh: AP

 

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hải Lăng Nguyễn Trung Văn cho biết, những năm qua Hội Khuyến học huyện luôn chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương để củng cố vững chắc tổ chức hội và phát triển hội viên; các cấp hội đã không ngừng củng cố, kiện toàn ban chấp hành (BCH) hội để tập trung chỉ đạo hoạt động khuyến học, khuyến tài của thôn, khóm, các dòng họ…; các tổ chức hội khuyến học được xây dựng, củng cố, phát triển khắp các xã, thị trấn cho đến thôn, khóm, cơ quan, đơn vị, trường học và các dòng họ. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện chú trọng tham mưu Huyện ủy, UBND huyện khuyến khích các cơ quan, đơn vị thành lập các ban khuyến học cơ quan, đơn vị để động viên, khuyến khích con em trong cơ quan, đơn vị học tập tốt; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hội Khuyến học huyện cũng đã xác định xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” là hạt nhân của việc xây dựng xã hội học tập, nên các cấp hội trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua; nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào xóa đói giảm nghèo…

 

Bằng những việc làm thiết thực nêu trên, đến nay toàn huyện Hải Lăng có 20 hội khuyến học xã, thị trấn; chi hội khuyến học thôn, khóm có 96/98 thôn, khóm (chiếm tỉ lệ 98,9%); ban khuyến học dòng họ có 372/437 dòng họ (chiếm tỉ lệ 85,1%); có 98% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trung tâm, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang thành lập ban khuyến học…; tổng số hội viên 24.570/84.834 người…; các cơ quan, đơn vị đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập thường xuyên; 100% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn theo quy định; 90% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng vị trí việc làm; 100% cơ quan, đơn vị đưa tiêu chí học tập suốt đời vào công tác thi đua; 100% cơ quan, đơn vị có đầy đủ phương tiện phục vụ học tập và mọi người trong cơ quan, đơn vị đều học hỏi thêm kỹ năng sống trong quá trình học tập…; các ban khuyến học của các cơ quan, đơn vị đều hoạt động tốt; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình của cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa, “Gia đình học tập”… Chỉ tính riêng trong năm 2019, có 26/29 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập” thì có 26 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị học tập” (đạt tỉ lệ 100%). Từ phong trào “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đã góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

 

Để tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình “Đơn vị học tập” tại các cơ quan, đơn vị, trường học, thời gian tới Hội Khuyến học huyện Hải Lăng tiếp tục thực hiện tốt phong trào khuyến học, khuyến tài; chú trọng việc khuyến khích, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị học tập nâng cao trình độ, năng suất lao động (có sáng kiến, kinh nghiệm mang lại lợi ích cho cộng đồng); tập trung xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” để hướng đến xây dựng xã hội học tập bền vững; chỉ đạo các cấp hội phối hợp với Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tiếp tục phổ biến ý nghĩa tiêu chí các mô hình học tập suốt đời đến các chi hội, hội viên, gia đình, dòng họ cũng như các thôn, khóm, cơ quan, đơn vị, trường học; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc lồng ghép các mô hình học tập suốt đời với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa…; tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng với việc các cấp hội phối hợp với các cơ sở giáo dục, cá nhân, tổ chức, đoàn thể xã hội vận động người học, hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất… cho các trung tâm học tập cộng đồng; có kế hoạch điều tra, xây dựng nội dung, chương trình học tập phù hợp, nội dung học tập đa dạng, toàn diện với phương châm “Cần gì học nấy” tại các trung tâm học tập cộng đồng… và nhiều giải pháp khác.

 

Với sự chủ động của Hội Khuyến học huyện Hải Lăng trong việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, cộng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ khuyến học, hy vọng trong thời gian tới, huyện Hải Lăng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Đơn vị học tập” tại các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

 An Phong

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92197269
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan