Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho công nhân viên chức, lao động


Ngày cập nhật: 29/06/2020 06:39:05

(QTO) - 6 tháng đầu năm 2020, COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ phải thu hẹp hoặc tạm ngừng sản xuất kinh doanh, giãn cách việc làm, xã hội, tác động lớn đến thu nhập, đời sống của đoàn viên và người lao động. Tuy vậy, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động đổi mới, lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn, nổi bật là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đa dạng hoá các kênh thông tin, hình thức tuyên truyền để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ), đồng thời đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh.

 

CĐCS Trường Mầm non A Túc tổ chức hội nghị phổ biến Bộ Luật Lao động 2019 cho viên chức, lao động. Ảnh: TN

 

Với tinh thần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, các cấp các cấp công đoàn trong tỉnh đã tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 45 năm Ngày thống nhất đất nước, 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ; các hoạt động tuyên truyền về Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ. Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, chính sách liên quan đến COVID-19 và phổ biến pháp luật lao động trong CNVC,LĐ. Mở đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi để tuyên truyền, phổ biến, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp trong CNVC,LĐ. Kết quả có 100% CĐCS tổ chức ủng hộ và tuyên truyền về phòng chống COVID-19, 7 công đoàn cấp huyện, ngành tổ chức hội nghị tham gia văn kiện đại hội đảng các cấp với 215 đại biểu tham gia, 281 CĐCS tổ chức lấy ý kiến với 6.800 đại biểu tham gia.

 

Hình thức và nội dung công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập cho người lao động; tạo sự lan toả sâu rộng trong cán bộ đoàn viên, CNVC,LĐ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã có nhiều đổi mới thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, phát hành tài liệu, ghi âm tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm, những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII đã đến với cán bộ công đoàn các cấp và CNVC,LĐ trong tỉnh. Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội facebook đã thu hút hàng nghìn CNVC,LĐ tham gia, tạo nên hiệu ứng mới, tích cực trong công tác tuyên truyền.

 

Bên cạnh những phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các cấp công đoàn đã chủ động tiếp cận, sử dụng có hiệu quả các trang facebook, fanpage để kết nối cộng đồng mạng xã hội rộng rãi, truyền tải những nội dung giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.

 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ở một số đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn có những hạn chế nhất định: Nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chậm đổi mới, còn nặng về lý luận, nội dung dàn trải, chưa phù hợp, thiếu sự sinh động, chưa sát với yêu cầu cụ thể của từng loại hình cơ sở và điều kiện sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Ở một số nơi, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa được đầu tư đúng mức, nhất là nội dung chính sách, pháp luật lao động. Do đó, một bộ phận đoàn viên, CNVC,LĐ ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, chưa nắm rõ các chế độ chính sách, pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của chính mình, chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn. Người sử dụng lao động một số doanh nghiệp thiếu sự quan tâm, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động.

 

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung một số giải pháp trọng tâm:

 

Một là, công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, rèn luyện đạo đức lối sống cho CNVCLĐ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo ra những chuyển biến về mặt tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, CNVC,LĐ. Đối với CNLĐ cần chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; đối với cán bộ, công chức, viên chức chú trọng nâng cao năng lực, đạo đức và tác phong phục vụ Nhân dân, phục vụ xã hội trong tham mưu, giải quyết công việc.

 

Hai là, hình thức tuyên truyền vận động phải phù hợp, có ảnh hưởng sâu sắc đối với CNVCLĐ như: Tuyên truyền miệng, nêu gương người tốt việc tốt, tư vấn, hỗ trợ pháp lý, phổ biến pháp luật, làm cho CNLĐ hiểu hơn về các chế độ chính sách, những quyền lợi được hưởng, nghĩa vụ phải đóng góp cho xã hội, cho doanh nghiệp từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

 

Ba là, quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Đây phải là những hạt nhân có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, phải thực sự là những người có năng lực, hiểu biết về kiến thức pháp luật, có phương pháp tuyên truyền sinh động, sáng tạo.

 

Bốn là, cần đặc biệt quan tâm về việc soạn thảo, phát hành thông tin tài liệu đến đoàn viên, CNVCLĐ với nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, hình ảnh minh họa dễ nhớ. Nội dung công tác tuyên truyền phải bám sát thực tiễn đời sống, sinh hoạt, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ; chú trọng tập trung những vấn đề thiết yếu mà xã hội nói chung, CNVCLĐ nói riêng đang quan tâm.

 

Năm là, bên cạnh việc tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, công đoàn cần khai thác hiệu quả lợi ích của mạng xã hội đem lại, lập các trang, nhóm nội bộ trên mạng xã hội như: Zalo, facebook,… để tuyên truyền, giáo dục; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm để định hướng các biểu hiện sai lệch về tư tưởng đạo đức và lối sống, định hướng dư luận trong đoàn viên, CNVCLĐ.

 

Thiên Nhân

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC

Trực tuyến

92199229
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ
izmir escort bayan izmir escort bayan