Xã Triệu Vân thực hiện hiệu quả mô hình “Cộng đồng học tập”


Ngày cập nhật: 06/04/2020 06:30:48

(QTO) - Những năm qua, xã Triệu Vân (huyện Triệu Phong) đã nỗ lực để chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài với việc xây dựng, thực hiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”… Đặc biệt, qua 6 năm triển khai thực hiện, đến nay mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã ở xã Triệu Vân đã từng bước góp phần xây dựng xã hội học tập, tác động tích cực đến chất lượng giáo dục, trình độ dân trí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư…

 

Người dân xã Triệu Vân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây ném trên cát mang lại thu nhập cao. Ảnh: HTS

 

Để thực hiện hiệu quả mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã, thời gian qua Hội Khuyến học xã Triệu Vân đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện, đánh giá, xếp loại các danh hiệu học tập, gắn kết các tiêu chí của “Cộng đồng học tập” cấp xã với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chủ động phối hợp với các đoàn thể, các đơn vị trường học thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá, xếp loại hằng năm… Đơn cử trong 15 tiêu chí thực hiện mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã, xã Triệu Vân đều đạt kết quả cao, điển hình như tiêu chí số 1 về “Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền cấp xã” với việc nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng xã hội học tập được ban hành và thành lập Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm của HĐND, UBND xã…

 

Ở tiêu chí số 3 về “Sự tham gia phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trên địa bàn”, xã Triệu Vân đã xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt giữa ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong xây dựng xã hội học tập, trong đó Hội Khuyến học xã giữ vai trò then chốt; tổ chức học tập suốt đời cho cán bộ, người dân ở địa phương; có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về sự phối hợp… Hay như tiêu chí số 6 về “Công bằng xã hội trong giáo dục”, xã Triệu Vân cũng đã có chính sách cụ thể để hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; tích cực huy động 100 % trẻ khuyết tật được học hòa nhập và có hình thức tổ chức cho trẻ em khuyết tật tham gia học tập...

 

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Triệu Vân Hoàng Viết Luy cho biết, kết quả thực hiện mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã của xã Triệu Vân năm sau luôn đạt thành tích cao hơn năm trước. Cũng chính việc thực hiện hiệu quả mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã nên những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các văn bản, công tác chỉ đạo, điều hành của xã Triệu Vân đã được triển khai đến với người dân; nhận thức về mọi mặt của người dân ngày càng được nâng lên, đã góp phần tạo ra sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

 

Mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã cũng đã góp phần phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ để người dân áp dụng vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp trên vùng cát trắng bạc màu. Thực tế, người dân trên địa bàn xã đã áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc thù vùng cát, mang lại hiệu quả kinh tế cao như mướp đắng xen ném, kiệu, trồng đậu đỏ, đậu đen xanh lòng, cà trắng…; đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn với quy mô hàng trăm con kết hợp nuôi gà, vịt, đào hồ nuôi cá.

 

Đến nay, có nhiều loại cây trồng, vật nuôi đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao trong thực tế như cây lúa với tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 138 ha; giống lúa trồng trên cát là giống lúa chất lượng cao như Thiên Ưu, Khang Dân, HT 1, TL 6, HC 95; năng suất lúa bình quân qua các năm đều đạt trên 40 tạ/ha. Cây mướp đắng ban đầu chỉ vài hộ trồng, đến nay toàn xã đã phát triển được hơn 30 ha mướp đắng (tập trung chủ yếu ở Thôn 9 với gần 200 hộ tham gia trồng); bình quân mỗi sào mướp đắng cho thu nhập gần 15 triệu đồng/năm. Cây đậu đen xanh lòng là 75 ha, năng suất đạt gần 1 tấn/ha, đạt giá trị sản xuất gần 40 triệu đồng/ ha/vụ; sản phẩm đậu đen xanh lòng Triệu Vân đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể….

 

Thời gian tới, xã Triệu Vân sẽ tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong toàn xã; chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, lợi ích thiết thực của việc học tập, học tập suốt đời…; tăng cường quản lý, phân công trách nhiệm Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã, Ban Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và có đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm; Hội Khuyến học xã cùng các Chi hội Khuyến học thôn thường xuyên nắm bắt nhu cầu học tập của người dân bằng hình thức khảo sát, phát phiếu cho mọi người đăng ký nội dung học tập, để chủ động tổ chức các lớp học tại trung tâm học tập cộng đồng nhằm phục vụ nhu cầu của người dân; các nội dung được đưa vào tập huấn, giảng dạy phải luôn đa dạng với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, may mặc công nghiệp, tìm hiểu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

 

.Lựa chọn đội ngũ cán bộ, công tác viên, giáo viên, giảng viên có kinh nghiệm, chuyên môn để mời giảng dạy theo yêu cầu của trung tâm học tập cộng đồng; khai thác có hiệu quả tài liệu, sách, báo tại trung tâm học tập cộng đồng cũng như qua internet để biên soạn tài liệu giảng dạy phù hợp với thực tế địa phương; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện và báo cáo định kỳ những hoạt động diễn ra trong tháng, quý để đánh giá những khó khăn, tồn tại nhằm có giải pháp khắc phục kịp thời… và nhiều giải pháp khác.

 

HTS

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
50 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, phổi của nam phi công người Anh phục hồi gần 60% (5/6/2020)
Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi (5/6/2020)
Đã 49 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nam phi công người Anh tỉnh, phản xạ ho mạnh, sức cơ tăng (4/6/2020)
Cùng hành động vì thiên nhiên (4/6/2020)
Tăng cường năng lực phân loại rác tại nguồn khu vực nông thôn (4/6/2020)
Hướng về biển, đảo quê hương (4/6/2020)
Giúp người cao tuổi cải thiện về sức khỏe và tinh thần (4/6/2020)
Những vấn đề đặt ra qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (4/6/2020)
48 ngày không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, nam phi công người Anh thực hiện được các y lệnh của nhân viên y tế (3/6/2020)

Trực tuyến

90266633
Copyright 2020 by BÁO QUẢNG TRỊ