Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị nỗ lực thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Ngày cập nhật: 14/02/2020 06:42:01

(QT) - Ngày 27/7/1995, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 75/QĐ-TC của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Quá trình 25 năm xây dựng và phát triển đánh dấu bước trưởng thành của BHXH tỉnh với những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.  

 

BHXH tỉnh chú trọng phát triển đối tượng tham gia nhằm hướng đến mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân. Ảnh: BB

 

Ngày đầu thành lập, BHXH tỉnh chỉ có 5 phòng nghiệp vụ và 8 đơn vị BHXH huyện, thị xã với 46 cán bộ, công chức viên chức (CCVC), trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đồng đều, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cũ kỹ, thiếu thốn. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh cơ bản hoàn thiện về cơ cấu tổ chức với 10 phòng nghiệp vụ và 8 đơn vị BHXH huyện, thị xã, tổng số CCVC hiện có là 240 người, cơ sở vật chất của các đơn vị được xây dựng khang trang, phương tiện làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

 

Đối tượng tham gia BHXH ngày càng tăng, năm sau luôn cao hơn năm trước, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng được mở rộng, đảm bảo lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Nếu như năm 1996, toàn tỉnh chỉ có 20.758 người tham gia BHXH, chủ yếu là cán bộ công nhân viên nhà nước thì đến năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) toàn tỉnh là 598.912 người. Năm 2008, chính sách BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành, toàn tỉnh chỉ có 88 người tham gia thì đến năm 2019, đã có 5.725 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 65,05 lần. BHXH tỉnh là đơn vị có tỉ lệ phát triển đối tượng tham gia BHXH tựnguyện so với kế hoạch cao nhất Cụm thi đua số IV, các tỉnh miền Trung (111%). Năm 2003, năm đầu thực hiện nhiệm vụ BHYT, tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 16% dân số toàn tỉnh thì đến năm 2019,độ bao phủ BHYT đạt 94% dân số, vượt 6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, hoàn thành chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị năm 2019.

 

Cùng với sự gia tăng của đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN cũng liên tục tăng theo thời gian. Năm 1996, số thu đạt 12,80 tỉ đồng thì đến năm 2019, con số này là 1.401 tỉ đồng, tăng 109,4 lần. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng đầy đủ, đúng kỳ và tận tay đối tượng. Nếu như năm 1996, số tiền chi trả là 33,20 tỉ đồng thì đến năm 2019, số tiền chi trả là 1.135 tỉ đồng, tăng 34,18 lần.

 

Các quyền lợi của người tham gia BHYT luôn được bảo đảm. Năm 2003, toàn tỉnh có 122 nghìn lượt khám chữa bệnh (KCB) BHYT với số tiền chi trả là 6,30 tỉ đồng thì đến năm 2019, có hơn 1.226 nghìn lượt KCB BHYT với chi phí 479,8 tỉ đồng. So với năm 2003, số lượt KCB BHYT tăng 10 lần, số chi KCB BHYT tăng 76,15 lần. Đặc biệt năm 2018, chi KCB BHYT toàn tỉnh khoảng 627.362 triệu đồng/629.510 triệu đồng, đạt 99,83% so với dự toán được giao. BHXH tỉnh là địa phương có tỉ lệ vượt dự toán Chính phủ giao thấp, đứng vị trí thứ 2 so với các đơn vị trong Cụm thi đua số IV, các tỉnh miền Trung và là một trong 10 đơn vị có tỉ lệ thấp nhất toàn ngành.

 

Công tác quản lý và giải quyết các chế độ chính sách BHXH được thực hiện đúng quy trình và theo cơ chế một cửa, đã rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế sự chồng chéo, đảm bảo giải quyết hồ sơ khoa học, công khai, chính xác, đảm bảo thuận lợi tối đa cho đối tượng. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra cũng là công cụ hữu hiệu trong triển khai nhiệm vụ của BHXH tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện các sai sót, tồn tại trong công tác quản lý BHXH, BHYTvà việc thực thi công vụ của cán bộ, viên chức tại các đơn vị trong nội bộ ngành, các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại một số đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB BHYT và có biện pháp xử lý buộc đối tượng được kiểm tra kịp thời khắc phục, chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định. Đối với các đơn vị sử dụng lao động có tình trạng nợ đọng lớn, thời gian kéo dài, BHXH tỉnh cũng đã kịp thời chấn chỉnh, hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, tham mưu kịp thời UBND tỉnh trong việc xem xét, giải quyết quyền lợi cho người lao động hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

 

Một trong những bước đột phá của BHXH tỉnh là đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị, thường xuyên nâng cấp các phần mềm quản lý nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới. Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam cho biết: “BHXH tỉnh luôn chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay. Tiếp tục triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản và điều hành văn bản phiên bản 1.0 của ngành, toàn bộ văn bản chỉ đạo, thông tin, xử lý nghiệp vụ được số hóa và sử dụng chữ ký số của Ban cơ yếu Chính phủ để xác thực gửi đến các đơn vị trực thuộc, không gửi văn bản giấy; các văn bản đến, đi, soạn thảo, trao đổi thông tin, xử lý công việc, trình ký, phát hành sử dụng chữ ký số chuyên dụng được thực hiện trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn cho các đơn vị sử dụng lao động được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời và thuận tiện hơn”.

 

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ 25 năm qua, ghi nhận những thành quả mà tập thể công chức, viên chức BHXH tỉnh đạt được, Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng nhiều bằng khen và danh hiệu thi đua cao quý. Đặc biệt, tập thể BHXH tỉnh Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014 và Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2019 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phát huy những thành quả đạt được, năm 2020 và những năm tiếp theo, BHXH tỉnh sẽ dồn toàn lực xây dựng, phát triển đơn vị ngày càng lớn mạnh trên mọi lĩnh vực, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong điều kiện mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đặt mục tiêu phấn đấu năm 2020 số người tham gia BHXH đạt tỉ lệ 20% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; số người tham gia BHTN đạt tỉ lệ 15% so với lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt tỉ lệ 95% so với dân số toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu BHXH và BHYT toàn dân.

 

Bảo Bình

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến





104145569
izmir escort bayan izmir escort bayan